3 Ιουν 2015

Αποκλείοντας τους Ανθρώπους με αναπηρία, ο ΟΑΕΔ ανακοίνωσε τους 32.433 επιτυχόντες του προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας στους δήμους

Αναρτήθηκαν  τα ονόματα των ανέργων που θα καλύψουν 32.433 θέσεις πλήρους απασχόλησης για πέντε μήνες στους δήμους στο πλαίσιο του προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα του ΟΑΕΔ. Μέσα σε τρεις ημέρες, μέχρι την Παρασκευή 5 Ιουνίου, θα μπορούν να κατατεθούν οι ενστάσεις, ενώ εκτιμάται ότι μετά το πέρας αυτής της διαδικασίας οι επιτυχόντες θα βρίσκονται στις θέσεις τους για εργασία το αργότερο ως τις αρχές Ιουλίου. Σημειώνεται ότι μέσα στο πρώτο 10ήμερο του Ιουνίου αναμένονται οι προκηρύξεις από τον ΟΑΕΔ για άλλες 20.385 θέσεις κοινωφελούς εργασίας σε υπουργεία, περιφέρειες και εποπτευόμενους φορείς που εντάσσονται στη 2η φάση του Προγράμματος. Συγκεκριμένα αναρτήθηκαν σήμερα Τρίτη 2 Ιουνίου 2015 στον Διαδικτυακό Τόπο του ΟΑΕΔ , στην ενότητα Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες-Προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα 2015, στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 2/2015 Δημόσιας Πρόσκλησης: Α. Ο Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης στο «Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα 2015», ο οποίος περιλαμβάνει 32.433 ωφελούμενους – εγγεγραμμένους ανέργους στα Μητρώα του ΟΑΕΔ, ηλικίας 18 ετών και άνω, που επελέγησαν για να εργαστούν με πλήρη απασχόληση επί 5 μήνες σε Δήμους της χώρας. Β. Ο Πίνακας Αποκλειομένων για το ίδιο Πρόγραμμα. Η κατάρτιση των πινάκων, έγινε για πρώτη φορά με πλήρως αυτοματοποιημένο τρόπο υποβολής των υποψηφιοτήτων μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του Οργανισμού και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα κριτήρια της εγκεκριμένης από το ΑΣΕΠ Δημόσιας Πρόσκλησης. Δηλαδή χωρίς να είναι απαραίτητη η φυσική παρουσία των ενδιαφερόμενων στα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης για την προσκόμιση δικαιολογητικών. Ειδικότερα, στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης έγινε για πρώτη φορά, τόσο η συλλογή στοιχείων των αιτούντων όσο και η ηλεκτρονική διασταύρωσή τους, με τη συνεργασία του ΟΑΕΔ, της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) και της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ) ΑΕ από την οποία συγκεντρώθηκαν τα στοιχεία που αφορούν στην οικογενειακή κατάσταση. Η πλήρως αυτοματοποιημένη υποβολή και επεξεργασία των αιτήσεων, συμβάλλει στην διαρκή προσπάθεια για βελτίωση των παρεχόμενων προς τους πολίτες υπηρεσιών και για μείωση των γραφειοκρατικών διαδικασιών και του διοικητικού κόστους. Ταυτόχρονα εξασφαλίζει την διαφάνεια και την αντικειμενικότητα των αποτελεσμάτων. Οι συμμετέχοντες στη διαδικασία μπορούν να αναζητήσουν τη σειρά κατάταξής τους στον Προσωρινό Πίνακα Κατάταξης Ανέργων ή τον λόγο αποκλεισμού τους στον Πίνακα Αποκλειομένων, με τον Αριθμό Πρωτοκόλλου της αίτησης (τον κωδικό αριθμό της αίτησης). Ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων των προσωρινών πινάκων μπορούν να υποβληθούν από την Τετάρτη 3 Ιουνίου 2015, στις 08:00 μέχρι την Παρασκευή 5 Ιουνίου 2015 και ώρα 12:00 το μεσημέρι. Οι ενστάσεις υποβάλλονται με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της διαδικτυακής πύλης του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr), ενώ τυχόν απαραίτητα δικαιολογητικά μπορούν να κατατεθούν έως την Παρασκευή 5 Ιουνίου 2015 και ώρα 15.00. Ο Οριστικός Πίνακας Κατάταξης των ωφελούμενων και ο Οριστικός Πίνακας Αποκλειομένων θα καταρτιστούν αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής και εξέτασης των ενστάσεων και ακολούθως θα ανακοινωθούν. Η Διοικήτρια του ΟΑΕΔ, κα Μαρία Καραμεσίνη, με αφορμή την ανακοίνωση των προσωρινών αποτελεσμάτων, δήλωσε: «Η απλοποίηση των γραφειοκρατικών διαδικασιών καθώς και η περαιτέρω ανάπτυξη των πληροφοριακών συστημάτων, για τη βελτίωση των υπηρεσιών προς τους ανέργους, αποτελούν πάγια επιδίωξη και βασικός άξονας της υπό εξέλιξη διαδικασίας αναδιοργάνωσης του ΟΑΕΔ.Η διαδικασία υποβολής και επεξεργασίας αιτήσεων που ακολουθήθηκε στο πλαίσιου του παρόντος προγράμματος Το Σωματείο Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Ν. Λακωνίας κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να μην αποκλειστούν οι Άνθρωποι με αναπηρία από το πρόγραμμα θέσεων κοινοφελούς εργασίας, με σειρά ενεργειών, συνάντηση του προέδρου του Σωματείου με τον υπουργό εργασίας κ. Πάνο Σκουρλέτη, διαρκή επικοινωνία με το γραφείο της κ.ας Αντωνοπούλου η οποία είναι η αρμόδια ως αναπληρώτρια υπουργός εργασίας για το ζήτημα της κοινοφελούς εργασίας, με την ενημέρωση της κ.ας Φωτίου, αναπληρώτριας υπουργού εργασίας, από τον πρόεδρο του Σωματείου, κατά τη διάρκεια της πρωινής ενημέρωσης Alpha της 19ης Απριλίου 2015 και την τηλεφωνική παρέμβαση του προέδρου του Σωματείου, στην πρωινή ενημέρωση Alpha της 26ης Απριλίου 2015, όπου ήταν καλεσμένη η κ.α Καραμεσίνη, η διοικήτρια του ΟΑΕΔ. Η διοικήτρια του ΟΑΕΔ υποσχέθηκε πως θα υπάρχει πρόβλεψη για μοριοδότηση αναπήρων ανέργων στη Β φάση, της οποίας την ανακοίνωση αναμένουμε εντός ολίγων ημερών. Ο κ. τάκης Αλεξανδράκης επισήμανε 2 σημαντικά σημεία τα οποία το Δ.Σ. του Σωματείου έχει εντοπίσει και έχει χαρακτηρίσει ως "αγκάθια" του προγράμματος θέσεων κοινοφελούς εργασίας, σε σχέση με τους αναπήρους ανέργους: Το πρώτο αφορά το εννιαίο του προγράμματος θέσεων κοινοφελούς εργασίας, το οποίο είχε αρχικά ανακοινωθεί ότι θα προσφέρει περίπου 50.000 θέσεις εργασίας. Για λόγους που δε γνωρίζουμε, το πρόγραμμα χωρίστηκε στα δύο, με περίπου 32.000 θέσεις κοινοφελούς εργασίας στην Α φάση και 20.000 θέσεις στη Β φάση της οποίας την επίσημη ανακοίνωση αναμένουμε σύντομα. Αν στη Β φάση υπάρχει η πρόβλεψη για μοριοδότηση αναπήρων ανέργων, φυσικά το ίδιο νομικό πλαίσιο θα έπρεπε να διέπει και την Α φάση. Ανοίγεται έτσι ο δρόμος για ενστάσεις και καταγγελίες κατά του νομικού πλαισίου της Α φάσης. Για την αποφυγή οποιουδήποτε τέτοιου ζητήματος, είμαστε βέβαιοι ότι και στη Β φάση δε θα υπάρχει πρόβλεψη για μοριοδότηση αναπήρων ανέργων. Το δεύτερο σημείο το οποίο επισήμανε ο πρόεδρος του Σωματείου Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Ν. Λακωνίας, στην τηλεφωνική συνομιλία του με την κ.α Καραμεσίνη, στην πρωινή ενημέρωση Alpha της 26ης Απριλίου 2015, ήταν το ζήτημα της διασποράς των θέσεων εργασίας στην ελληνική επικράτεια. Στην Α φάση οι θέσεις κοινοφελούς εργασίας προσέφεραν ευκαιρία απασχόλησης, σε κάθε δήμο της χώρας. Η Β φάση προσφέρει θέσεις κυρίως σε πόλεις που αποτελούν τις έδρες περιφερειών ή σε πρωτεύουσες νομών αποκλείοντας όλους τους άλλους. Ακόμη και αν υπάρξη μοριοδότηση αναπήρων ανέργων στη Β φάση, (πράγμα αδύνατο λόγω της ανατροπής που θα προκαλέσει), οι προσφερόμενες θέσεις είναι μόνο για όσους κατοικούν στις έδρες περιφερειών ή τις πρωτεύουσες νομών. Αναμένουμε τις εξελήξεις. Μπορείτε να διαβάσετε τα δελτία τύπου του Σωματείου Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Ν. Λακωνίας για το ζήτημα της κοινοφελούς εργασίας, να δείτε φωτογραφίες και video, πατώντας τον ακόλουθο σύνδεσμο: http://takisalexandrakis.blogspot.gr/search/label/%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%86%CE%B5%CE%BB%CE%AE%CF%82%20%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1 Διαβάστε την πρόσφατη σχετική ανάρτηση, πατώντας τον ακόλουθο σύνδεσμο: http://takisalexandrakis.blogspot.gr/2015/05/20385.html Για την ώρα, διαβάστε όλα τα στοιχεία για τους επιτυχόντες πατώντας τον ακόλουθο σύνδεσμο: http://www.oaed.gr/index.php?option=com_%E2%80%8Bcontent&view=article%E2%80%8B&id=2728&Itemid=979&%E2%80%8Blang=el%20%CE%95%CE%B9%CF%83%CE%B5%CF%81%CF%87%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B1%20x&lang=el

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου