13 Ιουν 2022

Πρότυπο αίτησης προς δημόσια υπηρεσία για την αποδοχή του εφ' όρου ζωής πιστοποιητικού αναπηρίας

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Εδώ περισσότερα. Για την εξυπηρέτηση των πολλών ακολούθων που αναζητούν το πρότυπο αίτησης επαναδημοσιεύεται το σχετικό κείμενο.

Πρότυπο αίτησης προς δημόσια υπηρεσία για την αποδοχή του εφ' όρου ζωής πιστοποιητικού αναπηρίας

Ο/Η κάτωθι υπογεγραμμένος/η ... του ... με αριθμό αστυνομικής ταυτότητας ... καταθέτω στην υπηρεσία ... το ακριβές αντίγραφο του εφ' όρου ζωής πιστοποιητικού αναπηρίας της ... υγειονομικής επιτροπής του ... αριθμός απόφασης ... ημερομηνία ... το οποίο νόμιμα έχω στην κατοχή μου ώστε να συμπεριληφθεί στο φάκελο μου και να χρησιμοποιηθεί από την υπηρεσία σας για κάθε νόμιμη χρήση. Στην περίπτωση που η υπηρεσία σας δεν κάνει δεκτό για οποιοδήποτε λόγο το εν λόγω πιστοποιητικό αναπηρίας μου παρακαλώ να με ενημερώσετε άμεσα εγγράφως, εντός της ορισμένης από το νόμο προθεσμίας, για τους λόγους για τους οποίους δεν δέχεστε το εν λόγω πιστοποιητικό αναπηρίας μου το οποίο ισχύει εφ' όρου ζωής μου, αναφέροντας επ' ακριβώς τους νόμους σύμφωνα με το γράμμα των οποίων απορρίπτεται το εν λόγω νόμιμο πιστοποιητικό αναπηρίας μου. Επιφυλάσσομαι κάθε νόμιμου δικαιώματος μου.

Το σημαντικότερο σημείο είναι η αδυναμία της οποιασδήποτε δημόσιας υπηρεσίας να απορρίψει το εν λόγω εφ' όρου ζωής πιστοποιητικό αναπηρίας σας. Μετά την αρχική κατάθεση της αίτησής πιθανότατα θα σας απαντήσουν γράφοντας γενικότητες και αοριστίες. Θα επανέλθετε με την ίδια αίτηση και θα την καταθέσετε εκ νέου στην δημόσια υπηρεσία, σημειώνοντας ότι προβαίνεται στην κατάθεση δεύτερης (όμοιου περιεχομένου) αίτησης σε συνέχεια της αρχικής, της οποίας την ημερομηνία κατάθεσης και τον αριθμό πρωτοκόλλου θα μνημονεύετε.

Είναι βέβαιο και απόλυτα νόμιμο να κάνουν δεκτό το εφ' όρου ζωής πιστοποιητικό αναπηρίας σας.

Πληροφορίες: 6992269969

Διαβάστε περισσότερα »

10 Ιουν 2022

35 δολοφονίες γυναικών σε 30 μήνες!

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Πρέπει να σταματήσουμε τον κύκλο αίματος!

Αφού ήξερες… Γιατί δεν μίλησες;

Επιτέλους μίλα!

Εδώ για το σύνολο του κειμένου για την εξυπηρέτηση των ανθρώπων με πρόβλημα ακοής.

Ένας ακόμη άνθρωπος χαμένος από τα χέρια του φερόμενου ως "συντρόφου" του! Δεν αναφέρω γυναικοκτονία γιατί θεωρώ πως υποβαθμίζεται η γυναικεία φύση με αυτόν τον όρο. Είναι ένας άνθρωπος! Στο επίκεντρο ο άνθρωπος!

Διαβάστε περισσότερα »

Αναγνώριση 150 ημερών ασφάλισης για κατοχύρωση δικαιώματος σύνταξης με 4.500 ένσημα

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Εδώ για το σύνολο του κειμένου. Με αφορμή τα ερωτήματα που τέθηκαν για την δυνατότητα συνταξιοδότησης ανθρώπων ηλικίας 67 ετών, που όμως δεν έχουν συμπληρώσει τα αναγκαία 4.500 ένσημα ή 15ετία ασφάλισης, παρατίθενται οι ακόλουθες πληροφορίες:

Είναι δυνατό ν' αναγνωρίσουν έως 150 ημέρες ασφάλισης, εξαγοράζοντας με εφάπαξ καταβολή τις εισφορές που αντιστοιχούν στον εργοδότη και τον εργαζόμενο. Αφορά όσους έχουν 4.350 έως 4.499 ημέρες πραγματικής ασφάλισης, αρκεί να μην έχουν αναγνωρίσει πάνω από πέντε έτη ασφάλισης.

Πληροφορίες: 6992269969.

Διαβάστε περισσότερα »

9 Ιουν 2022

Πρότυπο αίτησης προς δημόσια υπηρεσία για την αποδοχή του εφ' όρου ζωής πιστοποιητικού αναπηρίας

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Εδώ gια το πρότυπο αίτησης. Για την εξυπηρέτηση των πολλών ακολούθων που αναζητούν το πρότυπο αίτησης επαναδημοσιεύεται το σχετικό κείμενο.

Πρότυπο αίτησης προς δημόσια υπηρεσία για την αποδοχή του εφ' όρου ζωής πιστοποιητικού αναπηρίας

Ο/Η κάτωθι υπογεγραμμένος/η ... του ... με αριθμό αστυνομικής ταυτότητας ... καταθέτω στην υπηρεσία ... το ακριβές αντίγραφο του εφ' όρου ζωής πιστοποιητικού αναπηρίας της ... υγειονομικής επιτροπής του ... αριθμός απόφασης ... ημερομηνία ... το οποίο νόμιμα έχω στην κατοχή μου ώστε να συμπεριληφθεί στο φάκελο μου και να χρησιμοποιηθεί από την υπηρεσία σας για κάθε νόμιμη χρήση. Στην περίπτωση που η υπηρεσία σας δεν κάνει δεκτό για οποιοδήποτε λόγο το εν λόγω πιστοποιητικό αναπηρίας μου παρακαλώ να με ενημερώσετε άμεσα εγγράφως, εντός της ορισμένης από το νόμο προθεσμίας, για τους λόγους για τους οποίους δεν δέχεστε το εν λόγω πιστοποιητικό αναπηρίας μου το οποίο ισχύει εφ' όρου ζωής μου, αναφέροντας επ' ακριβώς τους νόμους σύμφωνα με το γράμμα των οποίων απορρίπτεται το εν λόγω νόμιμο πιστοποιητικό αναπηρίας μου. Επιφυλάσσομαι κάθε νόμιμου δικαιώματος μου.

Το σημαντικότερο σημείο είναι η αδυναμία της οποιασδήποτε δημόσιας υπηρεσίας να απορρίψει το εν λόγω εφ' όρου ζωής πιστοποιητικό αναπηρίας σας. Μετά την αρχική κατάθεση της αίτησής πιθανότατα θα σας απαντήσουν γράφοντας γενικότητες και αοριστίες. Θα επανέλθετε με την ίδια αίτηση και θα την καταθέσετε εκ νέου στην δημόσια υπηρεσία, σημειώνοντας ότι προβαίνεται στην κατάθεση δεύτερης (όμοιου περιεχομένου) αίτησης σε συνέχεια της αρχικής, της οποίας την ημερομηνία κατάθεσης και τον αριθμό πρωτοκόλλου θα μνημονεύετε. Είναι βέβαιο και απόλυτα νόμιμο να κάνουν δεκτό το εφ' όρου ζωής πιστοποιητικό αναπηρίας σας.

Πληροφορίες: 6992269969

Διαβάστε περισσότερα »

8 Ιουν 2022

1-6-2022 Στιγμιότυπα SKAI 100,3 - Τάκης Αλεξανδράκης στον Βασίλη Κουφόπουλο – Άρθρο 22 κανονισμού λειτουργίας ΚΕ.Π.Α. - Δεν υπάρχει ανάγκη κατάθεσης εισηγητικού φακέλου για αναπηρία που εντάσσεται στις μόνιμες και μη αναστρέψιμες παθήσεις

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Άρθρο 22 κανονισμού λειτουργίας ΚΕ.Π.Α.

Δεν υπάρχει ανάγκη κατάθεσης εισηγητικού φακέλου για αναπηρία που εντάσσεται στις μόνιμες και μη αναστρέψιμες παθήσεις

Εδώ για το κείμενο της συνέντευξης για την εξυπηρέτηση των ανθρώπων με πρόβλημα ακοής.

-Πάμε στο ένθετο για τ’ άτομα με αναπηρία. Ο κ. Παναγιώτης Αλεξανδράκης μας βοηθά σε αυτά τα πάρα πολύ σοβαρά ζητήματα. Καλησπέρα σας!

- Καλησπέρα στην ωραία αλληλεπιδραστική συντροφιά που δίνει πολλές πληροφορίες.

- Σας περιμένει κάθε φορά ο κόσμος κ. Αλεξανδράκη. Επιμένουμε πολύ σ' αυτό το ένθετο.

Διαβάστε περισσότερα »

4 Ιουν 2022

Σύνταξη πριν τα 67 έτη: Ποιοι μπορούν να τη διεκδικήσουν με 10.000 ή 10.500 ένσημα

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Περισσότερα εδώ. Παρατίθενται ενδιαφέρουσες πληροφορίες που αφορούν σε ασφαλισμένους του ΙΚΑ, οι οποίοι μπορούν να συνταξιοδοτηθούν με πλήρη σύνταξη πριν από τα 67 με 10.000 ή 10.500 ένσημα και με μειωμένη, οποτεδήποτε μετά το 62ο έτος. Επισημαίνεται η ανάγκη ιδιαίτερης προσοχής στις κρίσιμες προϋποθέσεις οι οποίες πρέπει να πληρούνται.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Ελεύθερου Τύπου, το μυστικό είναι αφενός να έχουν έναν συγκεκριμένο αριθμό ενσήμων ως το 2012, και αν δεν τα έχουν, να μπορούν να τα εξαγοράσουν με πλασματικούς χρόνους από στρατιωτική θητεία, σπουδές, παιδιά, ανεργία. Για σύνταξη με 10.000 ένσημα (33,3 έτη) ή με 10.500 (35 έτη) απαιτείται να συμπληρώνουν το χρόνο αυτόν ως το 2012. Αν λείπουν ένσημα, μπορούν να τα συμπληρώσουν με πλασματικούς χρόνους.

Πληροφορίες: 6992269969.

Διαβάστε περισσότερα »

30 Μαΐ 2022

28 Μαΐ 2022

25-5-2022 Στιγμιότυπα SKAI 100,3 - Τάκης Αλεξανδράκης στον Βασίλη Κουφόπουλο - Αγώνας για το αυτονόητο

Δεν υπάρχουν σχόλια :

25-5-2022 Στιγμιότυπα SKAI 100,3 - Τάκης Αλεξανδράκης στον Βασίλη Κουφόπουλο

Αγώνας για το αυτονόητο

Εδώ για το σύνολο του κειμένου της συνέντευξης για την εξυπηρέτηση των ανθρώπων με πρόβλημα ακοής και για να ακούσετε την συνέντευξη.

Εδώ για να ακούσετε την συνέντευξη.

Διαβάστε περισσότερα »

20-5-2022 Στιγμιότυπα SKAI 100,3 - Τάκης Αλεξανδράκης στον Βασίλη Κουφόπουλο - Οριστικοποίηση σύνταξης για την αποφυγή επαναλαμβανόμενων επανεξετάσεων από την υγειονομική επιτροπή ΚΕ.Π.Α.

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Οριστικοποίηση σύνταξης για την αποφυγή επαναλαμβανόμενων επανεξετάσεων από την υγειονομική επιτροπή ΚΕ.Π.Α.

Εδώ για το σύνολο του κειμένου για την εξυπηρέτηση των ανθρώπων με πρόβλημα ακοής και για να ακούσετε την συνέντευξη.

Εδώ για να ακούσετε την συνέντευξη.

Διαβάστε περισσότερα »

22 Μαΐ 2022

18-5-2022 - Στιγμιότυπα ΣΚΑΙ 100,3 Οι κοινωνικές υπηρεσίες πρέπει να ενσκύπτουν στην ανάγκη του ανθρώπου που ζει υπό πίεση και αγνοεί τα δικαιώματά του

Δεν υπάρχουν σχόλια :

18-5-2022 - Skai 100,3 - ο Τάκης Αλεξανδράκης στην εκπομπή "Στιγμιότυπα" με τον Βασίλη Κουφόπουλο

Εδώ για περισσότερα. Οι κοινωνικές υπηρεσίες πρέπει να ενσκύπτουν στην ανάγκη του ανθρώπου που ζει υπό πίεση και αγνοεί τα δικαιώματά του. Δεν πρέπει να εξυπηρετούν μόνο τους ορθά ενημερωμένους πολίτες που προσέρχονται στα γραφεία τους αλλά και όσους δεν ξέρουν, δεν γνωρίζουν, δεν μπορούν να διαχειριστούν τις γραφειοκρατικές υποθέσεις τους.

Διαβάστε περισσότερα »
Δεν υπάρχουν σχόλια :

18-5-2022 - Skai 100,3 - ο Τάκης Αλεξανδράκης στην εκπομπή "Στιγμιότυπα" με τον Βασίλη Κουφόπουλο

Εδώ για περισσότερα. Οι κοινωνικές υπηρεσίες πρέπει να ενσκύπτουν στην ανάγκη του ανθρώπου που ζει υπό πίεση και αγνοεί τα δικαιώματά του. Δεν πρέπει να εξυπηρετούν μόνο τους ορθά ενημερωμένους πολίτες που προσέρχονται στα γραφεία τους αλλά και όσους δεν ξέρουν, δεν γνωρίζουν, δεν μπορούν να διαχειριστούν τις γραφειοκρατικές υποθέσεις τους.

Διαβάστε περισσότερα »

Οι προσωρινές συντάξεις λόγω αναπηρίας καθίστανται οριστικές

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Πατήστε εδώ για περισσότερα. Μετά τα αλλεπάλληλα αιτήματα των ακολούθων παρατίθενται τα δεδομένα για την μετατροπή σε οριστική της προσωρινής σύνταξης αναπηρίας. Πληροφορίες: 6992269969. Σημειώνεται ότι απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή, γιατί η διαδικασία που ορίζεται από το νόμο ...παρακάμπτεται. Ο νόμος απαιτεί την ύπαρξη σειράς συνεχόμενων πιστοποιητικών αναπηρίας, αρμόδιας υγ. επιτροπής, εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος. Δυστυχώς, παρατηρείται το φαινόμενο, η κρίσιμη γνωμάτευση της υγ. επιτροπής να εκδίδεται με χαμηλότερο του απαιτούμενου για την οριστικοποίηση της σύνταξης, ποσοστό αναπηρίας. Κατά συνέπεια διακόπτεται η σειρά των συνεχόμενων πιστοποιητικών αναπηρίας με το απαιτούμενο για την οριστικοποίηση ποσοστό αναπηρίας, όπως ο νόμος ορίζει. Επομένως ο άνθρωπος με αναπηρία αναγκάζεται να ξεκινήσει από την αρχή την διαδικασία απόκτησης της σειράς Των συνεχόμενων γνωματεύσεων υγειονομικών επιτροπών εντός του χρονικού διαστήματος που ορίζεται.

Διαβάστε περισσότερα »

Silver alert - Η αναζήτηση του ανθρώπου με αναπηρία Ευθύμιου Μπουγά, είναι ακόμη σε εξέλιξη.

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Πατήστε εδώ. Η αναζήτηση του ανθρώπου με αναπηρία Ευθύμιου Μπουγά, είναι ακόμη σε εξέλιξη. Ευχόμαστε να έχει αίσιο τέλος. Το επιστημονικό forum «Στο Επίκεντρο ο Άνθρωπος» με την ομάδα εθελοντών συμβάλει στην προσπάθεια. Από την στιγμή που έγινε γνωστή η απαράδεκτη ενέργεια εκφοβισμού κατά του Θύμιου, το forum ενεργοποιήθηκε ώστε να πετύχει μια ιατρική ομάδα να προσφέρει στην αποκατάσταση, της μεγάλης σε έκταση, μετατραυματικής βλάβης στο πρόσωπό του, με παράλληλη ψυχολογική υποστήριξη.

Διαβάστε περισσότερα »

Στον I-living είμαστε δυσαρεστημένοι και ανήσυχοι για το πιλοτικό πρόγραμμα «προσωπικός βοηθός», γιατί υλοποιείται ένα ακόμη πρόγραμμα για εμάς, χωρίς εμάς

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Στον I-living είμαστε δυσαρεστημένοι και ανήσυχοι σχετικά με το πιλοτικό πρόγραμμα «προσωπικός βοηθός», γιατί υλοποιείται ένα ακόμη πρόγραμμα για εμάς, χωρίς εμάς...

- Έχω την χαρά να φιλοξενώ την φίλη Αντωνία Τρικαλιώτη, γενική γραμματέα του οργανισμού ανεξάρτητης διαβίωσης Ελλάδας. Θα συζητήσουμε γενικά για το ζήτημα της ανεξάρτητης διαβίωσης, σε ένα κρίσιμο σημείο όπου προσπαθούμε να οργανώσουμε στην χώρα ένα πιλοτικό πρόγραμμα προσωπικού βοηθού, όπως συμβαίνει πολλά χρόνια στο εξωτερικό. Καλώς ήρθες!

- Καλώς σε βρήκα Τάκη!

Εδώ παρακολουθήστε το Video με το σύνολο της ενδιαφέρουσας συνέντευξης.

<π>
Διαβάστε περισσότερα »

Σύνταξη πριν τα 60 για 15 κατηγορίες ασφαλισμένων - Ποιοι κατοχυρώνουν ευνοϊκά τα όρια ηλικίας

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Οι ασφαλισμένοι που μπορούν να αξιοποιήσουν τις λεγόμενες μεταβατικές διατάξεις για να αποχωρήσουν νωρίτερα με σύνταξη, είτε μειωμένη είτε πλήρη, είναι από Tαμεία μισθωτών με ένσημα πριν το 1993 (παλαιοί σφαλισμένοι) σε ΙΚΑ, Δημόσιο και Ειδικά Ταμεία, όπως των ΔΕΚΟ, των τραπεζών, του Τύπου. Χρήση των ίδιων διατάξεων μπορούν να κάνουν και όσοι έχουν διαδοχική ασφάλιση μεταξύ Ταμείων ελεύθερων επαγγελματιών και μισθωτών (π.χ. ΟΑΕΕ και ΙΚΑ ή ΙΚΑ-ΟΑΕΕ- Δημόσιο κ.λπ.). Στη διαδοχική ασφάλιση δεν είναι υποχρεωτικό ο τελευταίος φορέας να είναι σε Ταμείο μισθωτών για να κατοχυρωθούν ευνοϊκότερα όρια ηλικίας, καθώς από 1ης/1/2017 και μετά ο διανυθείς χρόνος ασφάλισης θεωρείται ως διανυθείς στον ΕΦΚΑ και οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης εξετάζονται μεν με τις διατάξεις του τελευταίου φορέα, αλλά στην περίπτωση που είναι Ταμείο ελεύθερων επαγγελματιών και δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις εξόδου με τα όρια ηλικίας του ΟΑΕΕ για παράδειγμα, τότε η αίτηση θα εξεταστεί από τον προηγούμενο φορέα (ΙΚΑ ή Δημόσιο) με βάση τον συνολικό χρόνο ασφάλισης. Αν δηλαδή ένας ασφαλισμένος έχει 38 έτη με διαδοχική ασφάλιση ΙΚΑ και ΟΑΕΕ και δεν πληροί τις προϋποθέσεις για...

<π>
Διαβάστε περισσότερα »

20 Μαΐ 2022

Πετύχαμε την αποδοχή των εφ' όρου ζωής πιστοποιητικών αναπηρίας με έκδοση πριν την 1-9-2011 στο πιλοτικό πρόγραμμα προσωπικού βοηθού

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Εδώ για το σύνολο του άρθρου. Συνιστάται επαγρύπνηση, ορθή ενημέρωση και συνδρομή νομικού συμβούλου. Γνωρίζεται την συνεχή προσπάθεια της σελίδας για Την αποδοχή των εφ' όρου ζωής πιστοποιητικών αναπηρίας που έχουν εκδοθεί πριν την 1-9-2011, όπως το Σύνταγμα και ή έννομη τάξη της χώρας μας ορίζει. Η επιστολή προς την Υπουργό Πρόνοιας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κα Δόμνα Μιχαηλίδου, στόχευε μεταξύ άλλων, στην άρση του, προφανώς, παράνομου αποκλεισμού από την διαδικασία υποβολής αίτησης για το πιλοτικό πρόγραμμα του προσωπικού βοηθού, των ανθρώπων με αναπηρία, με πιστοποιητικό αναπηρίας εφ' όρου ζωής, που έχει εκδοθεί πριν την 1-9-2011.

Σημειώνεται ότι πρόκειται για ένα πανίσχυρο έναντι όλων επίσημο δημόσιο έγγραφο πιστοποίησης αναπηρίας, το οποίο όπως και όλα τα δημόσια έγγραφα, παράγει νόμιμα αποτελέσματα για τον κάτοχό του, έως την ημερομηνία λήξης του, δηλαδή έως το τέλος της ζωής του κατόχου. Εκ του αποτελέσματος κρίνεται ότι η επιστολή λειτούργησε καταλυτικά. Με δελτίο τύπου της 6ης Μαΐου, 2022 το γραφείο τύπου του Υπ. Εργασίας ενημερώνει ότι θα γίνονται δεκτές αιτήσεις για το πιλοτικό πρόγραμμα του προσωπικού βοηθού και από ανθρώπους με βλάβες, οι οποίες πιστοποιούνται από εφ' όρου ζωής πιστοποιητικά αναπηρίας των νομαρχιών, που έχουν εκδοθεί πριν την 1-9-2011. Κρίνεται απαραίτητο να υπάρξει διευκρινιστική ανακοίνωση περί της αποδοχής και των εφ' όρου ζωής πιστοποιητικών αναπηρίας με έκδοση πριν την 1-9-2011 τα οποία έχουν εκδοθεί από όλες τις νόμιμα λειτουργούσες υγειονομικές επιτροπές προ ΚΕ.Π.Α. Το Υπ. Εργασίας πράττει, έστω μερικώς, το αυτονόητο, ενεργεί πλέον σύμφωνα με το Σύνταγμα και την έννομη τάξη και αποδέχεται τα εφ' όρου ζωής πιστοποιητικά αναπηρίας που έχουν εκδοθεί πριν την 1-9-2011! Σημειώνεται ότι συνιστάται επαγρύπνηση, ορθή ενημέρωση, ενδελεχής μελέτη των σχετικών εγγράφων και των υποσημειώσεων που ίσως υποκρύπτουν κίνδυνο και προτείνεται, σε κάθε βήμα, σε κάθε διαδικασία, η συνδρομή νομικού συμβούλου.

Το δελτίο τύπου σημειώνει ότι στην Β φάση της υλοποίησης του προγράμματος θα ζητείται πιστοποιητικό αναπηρίας ΚΕ.Π.Α. Είναι προφανές όμως, ότι από την στιγμή που γίνεται αποδεκτό στην Α φάση, πιστοποιητικό αναπηρίας εφ' όρου ζωής με ημερομηνία έκδοσης πριν την 1-9-2011 επιβάλλεται εκ του Συντάγματος η αναλογική εφαρμογή και στην Β φάση. Παραμένουμε σε ετοιμότητα, σε επαγρύπνηση διαρκείας, ώστε να σας ενημερώνουμε ορθά, έγκυρα και έγκαιρα.

Διαβάστε περισσότερα »

Οδηγίες για την υπό προϋποθέσεις απολαβή σύνταξης ανθρώπων που οφείλουν ποσά στα ασφαλιστικά ταμεία- Και όσους έκλεισαν τα 67, αλλά δεν συμπληρώνουν τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Εδώ για το σύνολο του άρθρου. Η έγκριτη δημοσιογράφος στην Καθημερινή, κα Ρούλα Σαλούρου μας ενημερώνει για σημαντικά θέματα. Χρησιμοποιεί έναν τεχνικά άρτιο αλλά ταυτόχρονα κατανοητό λόγο, ώστε οι πληροφορίες που μεταφέρει να αφομοιώνονται από κάθε αναγνώστη. Παραθέτω το άρθρο στο οποίο αναλύει την διαδικασία, με συγκεκριμένες οδηγίες, για την υπό προϋποθέσεις απολαβή σύνταξης ανθρώπων που οφείλουν ποσά στα ασφαλιστικά ταμεία. Επίσης αναλύεται η διαδικασία αναγνώρισης επιπλέον έως και 150 ημερών ασφάλισης για ανθρώπους 67 ετών, οι οποίοι δεν συμπληρώνουν τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης για να λάβουν σύνταξη.

Διαβάστε περισσότερα »

Αφού ήξερες γιατί δεν μίλαγες;

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Επιτέλους μίλα!

Εικονίζεται γροθιά χτυπά τραπέζι και φόντο τρομαγμένο παιδί.

Με όσα συμβαίνουν στην κοινωνία, στην γειτονιά, στην πολυκατοικία, μέσα στο σπίτι μας, αισθάνομαι ότι νοσούμε βαριά. Δεν μας πιάνει καμιά πανδημία.

Εδώ για το σύνολο του άρθρου.

Η απανθρωπιά έχει θρονιαστεί στην ψυχή, στο πετσί, στο μυαλό μας! Έχουν βιάσει την διάνοια μας τα νούμερα, οι αριθμοί, το χρήμα και έχουμε σπρώξει τον άνθρωπο στην άκρη. Μιλήστε για να επαναφέρουμε στο επίκεντρο τον άνθρωπο! Δεν είχες υποψιαστεί εσύ πατέρα, μάνα, αδερφέ, αδερφή, συγγενή, γείτονα, συγχωριανέ, φίλε, δάσκαλε, εφημέριε, αστυνόμε, δήμαρχε, πρόεδρε ότι ίσως, πιθανότατα, 1 στο εκατομμύριο το κορίτσι, το αγόρι, η ανιψιά, ο ανιψιός, η ξαδέρφη, ο ξάδερφος, ο μαθητής, η μαθήτρια, το γειτονόπουλο, η γειτονοπούλα, κακοποιείται κατ' εξακολούθηση. Ας ομολογήσουμε την αλήθεια!

Ήξερες και τώρα ξέρεις και τον θύτη μάλιστα! Έχεις οσμιστεί την δυσωδία που αναδύεται από την αρρωστημένη σχέση. Είσαι σχεδόν βέβαιος ότι το θύμα βιάζεται, δέρνεται, βασανίζεται, δέχεται έστω λεκτική βία μέχρι ο θύτης να περάσει στην επόμενη «πίστα» της άσκησης και σωματικής βίας. Γιατί δεν μίλησες; Γιατί δεν μιλάς σήμερα;

Μίλα Για όσα υποφέρεις ως θύμα! Μπορούμε να σε βοηθήσουμε! Υπάρχουν τηλεφωνικές γραμμές βοήθειας. Γυναίκες και άνδρες, καλέστε ανώνυμα όλο το 24ωρο να ζητήσετε βοήθεια και να λάβετε οδηγίες.

Α. 15900.

Β. Τμήμα ενδοοικογενειακής βίας της ελληνικής αστυνομίας - 2131520903 και 2131520904.

Γ. Γραμμή άμεσης κοινωνικής βοήθειας - 197.

Δ. Γραμμή Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης περιφέρειας Αττικής - 10306.

Κάλεσε στο νούμερο του κινητού τηλ. μου, 6992269969 και πες το σύνθημα:

"Η παραγγελία με τις 7 οδοντόκρεμες έχει φτάσει στον προορισμό της. Είναι κάποιος στο σπίτι για να παραλάβει;

Αν δεν μπορείς να μιλήσεις στείλε το ως γραπτό μήνυμα. Θα ξέρω ότι έχεις τεράστιο πρόβλημα. Κινδυνεύεις! Θα απευθυνθώ στις αρμόδιες αρχές και θα ανοίξει ο δρόμος της διάσωσής σου.

Εδώ για το σύνολο του άρθρου.

Διαβάστε περισσότερα »

18 Απρ 2022

Ερωτάται η Υπουργός Πρόνοιας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Εδώ για το σύνολο της επιστολής προς την υπουργό.

Συχνά αρθρογραφώ αναφερόμενος στο αβέβαιο μέλλον των προνοιακών επιδομάτων. Με μεθοδεύσεις γίνεται προσπάθεια άλωσης του συνταγματικά προστατευόμενου προνοιακού συστήματος όπως το γνωρίσαμε, το οποίο ακόμη λειτουργεί εξαιρετικά στις υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας και αλληλεγγύης των δήμων. Απόδειξη της ασπίδας προστασίας που το Σύνταγμα παρέχει στα προνοιακά επιδόματα αποτελεί η αδυναμία της μείωσής τους καθ' όλη την περίοδο της οικονομικής κρίσης. Πλέον όμως η ανάθεση της κοινωνικής πρόνοιας σε ένα νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, τον ΟΠΕΚΑ, δημιουργεί τεράστια προβλήματα. Η συνταγματική προστασία αίρεται. Στις αρχές του 2019 οπότε και...

<π>
Διαβάστε περισσότερα »

Προσοχή: Διευκρινίσεις για το νέο Κανονισμό Λειτουργίας ΚΕ.Π.Α. και την αντιστοίχιση παθήσεων του ν. 1798/1988 με τον Ενιαίο Πίνακα Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Στο πλαίσιο ενημέρωσης παρατίθενται τα 3 μέρη της εγκυκλίου του e-ΕΦΚΑ, την οποία πρέπει να μελετήσετε με ιδιαίτερη προσοχή, διατηρώντας επιφυλάξεις στα κρίσιμα σημεία. Επισημαίνεται ότι στην δημοσίευση της 20ης Ιανουαρίου 2022 με τίτλο: Κρίσιμες επισημάνσεις επί του κανονισμού λειτουργίας του ΚΕ.Π.Α. αναλύσαμε τους κινδύνους που ελλοχεύουν στον κανονισμό λειτουργίας ΚΕ.Π.Α., όπως η κεκαλυμμένη επαναξιολόγηση των πιστοποιητικών αναπηρίας από τριμελείς επιτροπές που κρίνουν το μέλλον μας χωρίς την παρουσία του επαναξιολογούμενου. Για τούτο συνιστάται η συνδρομή νομικού συμβούλου με εξειδίκευση στα θέματα αναπηρίας.

Πληροφορίες: 699-22-699-69

Α μέρος. Άρθρα 1 - 15.

Β μέρος. Άρθρο 19.

Γ μέρος.

Διαβάστε περισσότερα »

Διδακτική ιστορία - η αλήθεια νικά! - ο σπόρος του αυτοκράτορα

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Πατήστε εδώ για το σύνολο της διδακτικής ιστορίας. Ένας αυτοκράτορας γερνούσε και καταλάβαινε ότι είχε φτάσει η ώρα να διαλέξει το διάδοχό του. Αντί να διαλέξει έναν από τους βοηθούς του ή ένα από τα παιδιά του, αποφάσισε να κάνει κάτι διαφορετικό. Προσκάλεσε μια μέρα πολλούς νέους του βασιλείου του και τους είπε. «Έφτασε η ώρα μου να παραιτηθώ και να διαλέξω τον επόμενο αυτοκράτορα. Έχω αποφασίσει να διαλέξω έναν από σας». Οι νέοι ξαφνιάστηκαν!

Διαβάστε περισσότερα »

6 Απρ 2022

Διδακτική ιστορία - Το να γερνάς είναι αναπόφευκτο, το να μεγαλώνεις είναι προαιρετικό

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Εδώ για το σύνολο του κειμένου Πρώτη μέρα στο Πανεπιστήμιο. Ο καθηγητής, αφού μας συστήθηκε και μας καλωσόρισε, πρότεινε να γνωριστούμε μεταξύ μας, πλησιάζοντας κάποιον συμφοιτητή που μας ήταν εντελώς άγνωστος. Σηκώθηκα να ρίξω μια ματιά, όταν ένιωσα ένα απαλό χτύπημα στον ώμο. Γύρισα. Η ακτινοβολία ενός ζεστού διάπλατου χαμόγελου έκανε ολόκληρη τη μικροσκοπική παρουσία της να λάμπει.

“Γειά σου όμορφε. Είμαι η Ρόουζ. Είμαι 87 ετών. Μπορώ να σε αγκαλιάσω;» Γέλασα και ανταποκρίθηκα με ενθουσιασμό. <π>“Φυσικά και μπορείς!”. Και με ζούληξε δυνατά. <π>“Πώς και είσαι στα θρανία σε μια τόσο νεαρή και αθώα ηλικία;”, την πείραξα. <π>"Α ! είμαι εδώ για να γνωρίσω έναν πλούσιο σύζυγο, να παντρευτώ, να κάνω κάνα δύο παιδιά και μετά να αποσυρθώ και να ταξιδέψω σε όλο τον κόσμο”, ανταποκρίθηκε στο πείραγμά μου.

“Έλα, σοβαρά τώρα! Τί είναι αυτό που σε έκανε να πάρεις αυτή την πρόκληση, σε τέτοια ”ηλικία;»

“Πάντα ονειρευόμουν να σπουδάσω στο Πανεπιστήμιο και να που τώρα τα κατάφερα!”, αποκρίθηκε και κέρδισε το θαυμασμό μου...

Διαβάστε περισσότερα »

19 Μαρ 2022

Υποχρεωτική συνταγογράφηση για ανασφάλιστους μόνο από ιατρούς δημόσιων δομών υγείας,

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Εδώ για το σύνολο του άρθρου το οποίο παρατίθεται για την εξυπηρέτηση των ανθρώπων με πρόβλημα ακοής.

Η δημοσιοποίηση του θέματος των σοβαρότατων συνεπειών για τους ανασφάλιστους ανθρώπους με αναπηρία, που επέφερε η εφαρμογή της υποχρεωτικής συνταγογράφησης, μόνο από ιατρούς δημόσιων δομών υγείας, σύμφωνα με το άρθρο 38 του ν. 4865/2021, έχει ανοίξει την σχετική συζήτηση.

Διαβάστε περισσότερα »

17 Μαρ 2022

Ελπίζουμε τα μικρά παιδιά ν' αλλάξουν τον κόσμο!

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Εδώ για το σύνολο του άρθρου. Εμείς οι μεγάλοι, οι "σπουδαίοι", συνεχίζουμε με ζήλο να υλοποιούμε την μόλυνση του περιβάλλοντός, την καταπάτηση των δικαιωμάτων του διπλανού μας, την περαιτέρω επιβάρυνση των ανθρώπων που ήδη ζουν υπό πίεση. Τα μάτια των μικρών παιδιών καρφωμένα πάνω μας, λαμβάνουν λάθος ερεθίσματα. Είμαστε παραδείγματα προς αποφυγή. Δεν χαμογελάμε, δεν χαιρόμαστε, αντιθέτως φθονούμε, μισούμε, σκοτώνουμε, εκμεταλλευόμαστε... Και όμως! Υπάρχει ελπίδα! Η αισιοδοξία μας εδράζεται σε δασκάλους οι οποίοι μέσα στην σκοτεινιά παραμένουν φωτισμένοι! Παρέα τους, γονείς που καταφέρνουν να ανοίξουν δρόμο στην καταχνιά και να δημιουργήσουν δίαυλο προς έναν ολοκάθαρο, λαμπερό ορίζοντα για να φτάσουν τα παιδιά στο φως! Θέτουν θεμέλια μιας καλύτερης ζωής για όλους! Στο πλαίσιο βιωματικών εργαστηρίων που παρουσιάζουμε μας δόθηκε η ευκαιρία να βρεθούμε σε ορισμένες τέτοιες νησίδες ελπίδας! Γύρω μας...

Διαβάστε περισσότερα »

16 Μαρ 2022

Υπουργική παραδοχή της αποτυχίας του ψηφιακού κράτους

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Εδώ για το σύνολο του άρθρου και για το σχετικό video. Την αδυναμία αλληλεπίδρασης του πολίτη με τις ψηφιακές υπηρεσίες του ΕΦΚΑ και την έλλειψη διαλειτουργικότητας των συστημάτων με άλλες του Δημοσίου παραδέχτηκε σήμερα Κυριακή 13-3-2022 ο υπουργός εργασίας κ. Κωστής Χατζιδάκης στην εκπομπή "Καλημέρα" του Γιώργου Αυτιά.

<π>
Διαβάστε περισσότερα »

13 Μαρ 2022

Ευρήματα των πρώτων Homo sapiens στο Απήδημα Μάνης

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Εδώ για το σύνολο του άρθρου.Μια ενδιαφέρουσα διάλεξη για την αποφασιστική σημασία του ελλαδικού χώρου στην ανθρώπινη εξέλιξη ιδίως των περιοχών της ανατολικής Μεσογείου και ευρύτερα της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 14/3/2022 Μέσω της πλατφόρμας zoom. Η διάλεξη της παλαιοανθρωπολόγου Κατερίνας Χαρβάτη με τίτλο «Οι παλαιολιθικοί άνθρωποι της νοτιο-ανατολικής Ευρώπης», θα αναδείξει την σημασία των ανακαλύψεων στο σπήλαιο Απήδημα στη Μάνη. Η έξοδος των πρώτων sapiens από την Αφρική και η εγκατάστασή τους στην Μάνη τεκμηριώνεται επαρκώς με την ανακάλυψη στο σπήλαιο Απήδημα στη Μάνη των δύο περίφημων απολιθωμένων κρανίων που βρέθηκαν στο σπήλαιο: το πρώτο κρανίο, «Απήδημα1», ανήκει αναμφίβολα σε έναν Homo sapiens που ζούσε εκεί πριν από περίπου 210 χιλιάδες χρόνια, ενώ το δεύτερο κρανίο, «Απήδημα 2», ηλικίας «μόνο» 170 χιλιάδων χρόνων και ανήκει σε έναν Νεάντερταλ, που επίσης ζούσε στο ίδιο σπήλαιο, αλλά πολύ αργότερα. Με άλλα λόγια, οι sapiens ζούσαν ήδη εκεί πολύ πριν από τους Νεάντερταλ, αλλά και πολύ πριν από ό,τι πίστευαν οι επιστήμονες! Αυτές οι συγκλονιστικές ανακαλύψεις έγιναν πριν από μερικά χρόνια και οφείλονται στις πρωτοποριακές έρευνες μιας ομάδας παλαιοντολόγων με επικεφαλής την Ελληνίδα παλαιοανθρωπολόγο Κατερίνα Χαρβάτη, καθηγήτρια και διευθύντρια του περίφημου Κέντρου Σένκενμπεργκ για την Ανθρώπινη Εξέλιξη και το Παλαιοπεριβάλλον, στο Πανεπιστήμιο Τίμπινγκεν.

Διαβάστε περισσότερα »

Σοβαρές ελλείψεις φαρμάκων στην Ελλάδα, χωρίς υποστήριξη οι άνθρωποι με αναπηρία στην Ουκρανία

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Ο Τάκης Αλεξανδράκης στον Βασίλη Κουφόπουλο - SKAI 100,3 - Στιγμιότυπα 8-3-2022

Εδώ για το σύνολο του κειμένου της συνέντευξης για την εξυπηρέτηση των ανθρώπων με πρόβλημα ακοής και για να ακούσετε το ηχητικό της.

Εδώ για την άμεση ακρόαση του ηχητικού.

Διαβάστε περισσότερα »

7 Μαρ 2022

Ο Τάκης Αλεξανδράκης στον Βασίλη Κουφόπουλο - SKAI 100,3 - Στιγμιότυπα 1-3-2022

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Εδώ για το σύνολο του κειμένου της συνέντευξης για την εξυπηρέτηση των ανθρώπων με πρόβλημα ακοής και για το ηχητικό της.

- Τι συμβαίνει με τους ανασφάλιστους ανθρώπους με αναπηρία και την συνταγογράφηση των φαρμάκων και των ιατρικών εξετάσεών τους;

- Η έντονη διαμαρτυρία και οι πιέσεις που έχουν ασκηθεί έχουν οδηγήσει στην αναβολή της εφαρμογής της σχετικής απόφασης μέχρι σήμερα. Είναι γνωστό ότι οι άνθρωποι με αναπηρία διαθέτουμε συνήθως ανίσχυρο ανοσοποιητικό σύστημα. Η απόφαση που τους υποχρεώνει, εάν είναι ανασφάλιστοι, να συνωστίζονται στις ουρές των δημοσίων νοσηλευτικών ιδρυμάτων και δομών για να συνταγογραφήσουν φάρμακα και ιατρικές εξετάσεις είναι αναμφισβήτητα εσφαλμένη. Πέρα από όλους τους άλλους ιούς που απειλούν την υγεία τους, ο κορονοϊός καιροφυλακτεί στον συνωστισμό. Αν και δεν ακούμε τίποτα για αυτόν στις ειδήσεις, στην πραγματικότητα είναι παρόν και αποτελεί απειλή. Δεν εξαφανίστηκε εξαιτίας του πολέμου.

Διαβάστε περισσότερα »

Εφάπαξ οικονομική ενίσχυση έτους 2022 μελών Σωματείου ΑμεΑ Ν. Λακωνίας με χαμηλό εισόδημα

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Εδώ για το σύνολο του κειμένου της συνέντευξης για την εξυπηρέτηση των ανθρώπων με πρόβλημα ακοής και για το ηχητικό της.

Το Σωματείο Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Ν. Λακωνίας θα ενισχύσει μέσω του ταμείου αλληλοβοήθειας που διατηρεί, τα μέλη με χαμηλό εισόδημα.

Διαβάστε περισσότερα »

Ημέρα Σπανίων Παθήσεων (Rare Disease Day) 28-2-2022

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Ελληνική Ομοσπονδία Συλλόγων Σπανίων Νοσημάτων Παθήσεων

Εδώ για το σύνολο του κειμένου της συνέντευξης για την εξυπηρέτηση των ανθρώπων με πρόβλημα ακοής και για να ακούσετε το ηχητικό της.

Ημέρα Σπανίων Παθήσεων (Rare Disease Day) 28 Φεβρουαρίου 2022

Συνέντευξη του προέδρου Στρατή Χατζηχαραλάμπους

Πύλη καταγραφής των σπάνιων παθήσεων

- Οι σπάνιες παθήσεις εντάσσονται στις χαρακτηριζόμενες ως χρόνιες παθήσεις; Αυτή είναι η έκφραση που χαρακτηρίζει το πιστοποιητικό αναπηρίας των πασχόντων; Ρωτώ γιατί έχω εμπειρία χρονίως πασχόντων οι οποίοι έχασαν παροχές τις οποίες είχαν πετύχει όσο χρονικό διάστημα τα πιστοποιητικά αναπηρίας τους έφεραν τον χαρακτηρισμό "εφ' όρου ζωής".

- Όχι μόνο αυτό. Οι σπάνιες παθήσεις έχουν τεθεί εκτός διαδικασιών που αφορούν γενικότερα την...

Διαβάστε περισσότερα »

21 Φεβ 2022

Ο Τάκης Αλεξανδράκης στον SKAI 100,3 17-2-2022 - Στιγμιότυπα με τον Βασίλη Κουφόπουλο

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Εδώ για το σύνολο του κειμένου της συνέντευξης το οποίο παρατίθεται για την εξυπηρέτηση των ανθρώπων με πρόβλημα ακοής και για το ηχητικό της.

Εδώ για να ακούσετε την συνέντευξη.

Διαβάστε περισσότερα »

16 Φεβ 2022

Ο Τάκης Αλεξανδράκης στον Βασίλη Κουφόπουλο - 11/2/2022 - SKAI 100,3

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Εδώ για το σύνολο του κειμένου της συνέντευξης για την εξυπηρέτηση των ανθρώπων με πρόβλημα ακοής και για το ηχητικό της.

Εδώ για να ακούσετε την συνέντευξη.

- Ποιες είναι οι εξελίξεις που αφορούν στους ανθρώπους με αναπηρία;

- Η καραντίνα των ανθρώπων με αναπηρία δεν ξεκίνησε με τον κορονοϊό αλλά συνεχίζεται. Εξαιτίας του κινδύνου από διάφορες μολύνσεις για παράδειγμα, πολλοί συνάνθρωποι ζουν διαρκώς υπό καθεστώς καραντίνας. Τα ψυχολογικά προβλήματα έχουν αυξηθεί εξαιτίας της απομόνωσης που βιώνουμε αναγκαστικά. Η έλλειψη προσβασιμότητας έτσι και αλλιώς παρεμποδίζει την κοινωνική μας ζωή, περιορίζει την καθημερινότητα μας μόνο στα λιγοστά που μπορούμε να κάνουμε, στα λίγα προσβάσιμα σημεία του δομημένου περιβάλλοντος. Η πανδημία περιόρισε τις συναναστροφές, με αρνητική επίπτωση για όλους μας. Ιδιαίτερο πρόβλημα αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι με ψυχικά προβλήματα, οι άνθρωποι με νοητική αναπηρία για τους οποίους η καθημερινή ρουτίνα των κοινωνικών συναναστροφών και συνηθειών λειτουργούσε ευεργετικά. Η ανατροπή του καθιερωμένου ημερήσιου προγράμματός τους αναστατώνει. Ένα άλλο σοβαρότατο θέμα αφορά στην προστασία μας σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών. Δεν έχουν γίνει βήματα για την πολιτική προστασία ανθρώπων με αναπηρία και ηλικιωμένων. Αν συμβεί ένας σεισμός στην Αθήνα, δεν ξέρω που θα φτάσει ο αριθμός των θυμάτων από αυτές τις ομάδες πολιτών, οι οποίοι δεν θα μπορέσουν να διαφύγουν τον κίνδυνο.

- Αυτό που μας λέτε είναι πάρα πολύ σοβαρό. Τι θα μπορούσε να γίνει;

- Απλά θα έπρεπε να εφαρμόζονται οι νόμοι. Αν και ο οικοδομικός κανονισμός αποτελεί νόμο του ελληνικού κράτους από το 2012, η εφαρμογή κρίσιμων διατάξεων που αφορούν και στην προστασία σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών και εκτάκτων αναγκών είχαν ανασταλεί, έως το τέλος του 2019. Στην συνέχεια την άνοιξη του 2021 η Βουλή των Ελλήνων αποφάσισε να παραταθεί η αναστολή εφαρμογής των εν λόγω διατάξεων του οικοδομικού κανονισμού έως το τέλος του 2022. Αυτές, οι κρίσιμης σημασίας διατάξεις, πέρα των άλλων προβλέπουν την τοποθέτηση ειδικών άφλεκτων και άθραυστων κλωβών ασφαλείας σε κάθε όροφο κτιρίων, ώστε εκεί να καταφύγουν οι άνθρωποι με αναπηρία και οι ηλικιωμένοι σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, μέχρι την στιγμή που θα φτάσουν οι ομάδες διάσωσης. Αν συμβεί ένας σεισμός στην Αθήνα, τα θύματα θα είναι πάρα πολλά ιδίως από αυτές τις ομάδες πολιτών.

- Θεωρείται ότι πρέπει να εφαρμοστεί άμεσα ο οικοδομικός κανονισμός;

- Ασφαλώς! Εδώ και χρόνια! Σε διαφορετική περίπτωση θα θρηνούμε ανθρώπινα θύματα.

- Μάλιστα!

- Το τελευταίο σοβαρότατο θέμα στο οποίο θα αναφερθώ και ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε, είναι ο γενικός κίνδυνος για τα πιστοποιητικά αναπηρίας και τα δικαιώματα που απορρέουν απ' αυτά. Πλέον, κάθε συναλλαγή με το δημόσιο, στην οποία εμπλέκεται το πιστοποιητικό αναπηρίας μας, ενεργοποιεί διαδικασία επαναξιολόγησης της αναπηρίας...

Διαβάστε περισσότερα »

15 Φεβρουαρίου παγκόσμια ημέρα κατά του παιδικού καρκίνου

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Πατήστε εδώ. Με έγκαιρη διάγνωση, καλύτερη και πιο εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα και υποστήριξη, δίνουμε όλοι μαζί τη μάχη της ζωής Για τα παιδιά!

Διαβάστε περισσότερα »

15 Φεβ 2022

14 Φεβρουαρίου - Παγκόσμια ημέρα Συγγενών Καρδιοπαθειών

Δεν υπάρχουν σχόλια :

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕΣ

Συνέντευξη με τον πρόεδρο κ. Κωνσταντίνο Χόρτη

Εδώ για το σύνολο του κειμένου της συνέντευξης για την εξυπηρέτηση των ανθρώπων με πρόβλημα ακοής και για να ακούσετε το ηχητικό της.

Διαβάστε περισσότερα »

7 Φεβ 2022

Ανακοίνωση Τάκη Αλεξανδράκη

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Εδώ για το σύνολο του άρθρου. Ενημερώνω ότι με επιστολή της 7ης Οκτωβρίου 2021 υπέβαλα στον Δήμαρχο Σπάρτης Πέτρο Δούκα την παραίτησή μου από την θέση του άμισθου ειδικού συμβούλου ανάπτυξης δράσεων προσβάσιμων για όλους, με την οποία με τίμησε τον Απρίλη του 2020. Δυστυχώς οι εμπεριστατωμένες προτάσεις μου δεν έτυχαν της αναμενόμενης αποδοχής, κυρίως εξαιτίας των ειδικών συνθηκών στις οποίες μας έχει οδηγήσει η πανδημία.

<π>
Διαβάστε περισσότερα »

27 Ιαν 2022

Τι θα συμβεί σε μια γενικευμένη κατάσταση έκτακτης ανάγκης όπως ο σεισμός;

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Τι θα συμβεί σε μια γενικευμένη κατάσταση έκτακτης ανάγκης όπως ο σεισμός?

Εδώ για το σύνολο του άρθρου για την εξυπηρέτηση των ανθρώπων με πρόβλημα ακοής. Ο κ. Πρωθυπουργός στην εισαγωγική τοποθέτηση του στο υπουργικό συμβούλιο ανέφερε: "Είναι αλήθεια πως οι υποδομές μιας μεσογειακής χώρας δεν είναι πάντα προσαρμοσμένες σε συνθήκες έντονων χιονοπτώσεων”. Ερώτηση: "είμαστε προετοιμασμένοι για ένα σύνηθες για την χώρα μας φυσικό φαινόμενο όπως ο σεισμός;" Δυστυχώς η απάντηση είναι όχι!

Τα τελευταία 10 χρόνια δημοσιεύω άρθρα και στέλνω επιστολές προς την εκάστοτε κυβέρνηση και τους αρμοδίους της Πολιτικής Προστασίας οι οποίες δεν απαντώνται ποτέ, με θέμα την διάσωση ανθρώπων με αναπηρία και ηλικιωμένων σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Οι οδηγίες της Ε.Ε. εντάχθηκαν στον Οικοδομικό Κανονισμό που αποτελεί νόμο του κράτους από το 2012, (Ν. 4067), όμως οι διατάξεις του, μεταξύ των οποίων και εκείνες που αφορούν στις υφιστάμενες υποδομές και την ασφάλεια των πολιτών που τις χρησιμοποιούν έχουν αδρανοποιηθεί με νομοθετική απόφαση της Βουλής των Ελλήνων (Ν. 4782/2021, άρθρο 210, ΦΕΚ Α 36/09.03.2021) έως το τέλος του 2022. Στην αδρανοποίηση συνέδραμαν η υποεπιτροπή της Βουλής των Ελλήνων που προχώρησε σε μία εκτός νομοθετικού πλαισίου πατέντα, την οποία εισηγήθηκε ο Γενικός Γραμματέας κ. Ευθύμης Μπακογιάννης, η επιτροπή προσβασιμότητας του ΥΠΕΧΟΔΕ, η ΕΣΑμεΑ, ο Υπουργός κ. Κώστας Χατζηδάκης και φυσικά η Βουλή των Ελλήνων.

Εδώ για το σύνολο του άρθρου για την εξυπηρέτηση των ανθρώπων με πρόβλημα ακοής.

Διαβάστε περισσότερα »

24 Ιαν 2022

Η αξία του πανίσχυρου έναντι όλων εφ' όρου ζωής πιστοποιητικού αναπηρίας σας

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Εδώ για το σύνολο του άρθρου. Όποια δημόσια υπηρεσία αρνείται διαστόματος των δημοσίων λειτουργών - υπαλλήλων της να αποδεχτεί το εφ' όρου ζωής πιστοποιητικό αναπηρίας σας παραβαίνει το Σύνταγμα και το νόμο. Η γνώση προστατεύει τα δικαιώματά σας. Αν έχει προκληθεί ζημία σε βάρος σας απαιτήστε την δικαίωσή σας και διεκδικήστε σχετική αποζημίωση. Τα εν ισχύ πιστοποιητικά αναπηρίας ΚΕΠΑ ή άλλης υγειονομικής επιτροπής, φυσικά και όσα έχουν εκδοθεί από αυτές που λειτουργούσαν έως τις 31-8-2011 οι οποίες έχουν καταργηθεί, διατηρούν την ισχύ τους έναντι όλων και πρέπει να γίνονται δεκτά. Όπως επισημαίνεται στην σχετική εγκύκλιο του Διοικητή της ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΙΤΣΙΛΗ με θέμα: Διευκρινίσεις ως προς τα δικαιολογητικά που λαμβάνονται υπόψη για την εφαρμογή των διατάξεων της περ. ε της παρ. 2 του άρθρου 14 και της παρ. 2 του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 (Α' 167) σε πρόσωπα που παρουσιάζουν ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%), τα εν ισχύ πιστοποιητικά αναπηρίας, γίνονται αποδεκτά, ανεξαρτήτως του χρόνου έκδοσής τους ή της κατάργησης της υγειονομικής επιτροπής που τα χορήγησε.

Διαβάστε περισσότερα »

23 Ιαν 2022

Κρίσιμες επισημάνσεις επί του κανονισμού λειτουργίας του ΚΕ.Π.Α

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 84045/2021 ΦΕΚ 5074/Β/2-11-2021

Κανονισμός Λειτουργίας του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.)

Εδώ για το σύνολο του άρθρου. Τα κρίσιμα σημεία του κανονισμού έχουν σχολιαστεί αναλυτικά για την ενημέρωσή σας. Κρίνεται απαραίτητη η προσεκτική προσέγγιση όλων των διαδικασιών οι οποίες έχουν να κάνουν με το πιστοποιητικό αναπηρίας σας. Προτείνεται η λήψη συμβουλών από εξειδικευμένο στα θέματα αναπηρίας νομικό σύμβουλο.

Διαβάστε περισσότερα »

21 Ιαν 2022

Εφημερίδα Καθημερινή - Διαλογή ασθενών. Ποιος αποφασίζει;

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Εδώ για το σύνολο του άρθρου. Προκαλεί προβληματισμό το ζήτημα που επεξεργάζεται σε άρθρο του της 9.1.2022 στην εφημερίδα Καθημερινή ο κ. Σπύρος Βλαχόπουλος, καθηγητής της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ. Υπάρχουν κάποια ζητήματα με τα οποία συχνά αποφεύγουμε να αντιπαρατεθούμε. Ωστόσο, το γερμανικό Ομοσπονδιακό Συνταγματικό Δικαστήριο, με μια πρόσφατη απόφασή του (16-12-2021) αντιμετώπισε ένα τέτοιο ζήτημα. Η απόφαση έκρινε επί προσφυγής ανθρώπων με αναπηρία, οι οποίοι υποστήριξαν ότι θα υφίσταντο δυσμενή μεταχείριση σε περίπτωση που δεν επαρκούσαν οι διαθέσιμες κλίνες ΜΕΘ για τη νοσηλεία των νοσούντων από κορωνοϊό. Κατ’ αρχάς, το Δικαστήριο δέχθηκε ότι...

Εδώ για το σύνολο του άρθρου.

<π>
Διαβάστε περισσότερα »

18 Ιαν 2022

1 διήγημα του Τάκη Αλεξανδράκη στην συλλογή διηγημάτων "Δευτέρα και 13" - εκδόσεις Εύμαρος

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Εδώ για το σύνολο του άρθρου και για το video της διαδικτυακής παρουσίασης. Έχω την χαρά το διήγημά μου "Νέμεσις" να συμπεριλαμβάνεται στο βιβλίο "Δευτέρα και 13"! Η διαδικτυακή παρουσίαση του βιβλίου πραγματοποιήθηκε στις 14-1-2022. Η συλλογή διηγημάτων περιέχει έργα 13ων πρωτοεμφανιζόμενων συγγραφέων με πρόβλημα όρασης, της Κωνσταντίνας Γκιόκα, του Γιώργου Ευφροσυνίδη, της Μαρίας Θωμάρεη, του Σωτήρη Κορφιάτη, της Μάνθας Μάκκα, της Κατερίνας Μάντεση, της Κωστούλας Μπαλάσκα, της Ευαγγελίας Μπρούστα, του Γιώργου Πανόπουλου, της Αναστασίας Παππά, της Μαρίας Τζεβελέκου, της Όλγας Φλώρου και του υποφαινόμενου.

Διαβάστε περισσότερα »

10 Ιαν 2022

Δικαίωμα ένστασης συνταξιούχων που δεν έλαβαν το κοινωνικό μέρισμα 2021  

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Εδώ για το σύνολο του κειμένου. Από την Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ ανακοινώθηκε πως από τις 5-1-2022 έως τις 20-1-2022 όσοι συνταξιούχοι θεωρούν ότι θα έπρεπε να τους καταβληθεί η έκτακτη οικονομική ενίσχυση, μπορούν να υποβάλλουν ένσταση στέλνοντας e-mail στο bonus2021@efka.gov.gr όπου θα αναγράφουν το ονοματεπώνυμο, τον ΑΦΜ και τον ΑΜΚΑ τους.

Διαβάστε περισσότερα »

6 Ιαν 2022

Σε ποιες περιπτώσεις ένα εκτυπωμένο δημόσιο ή ιδιωτικό έγγραφο χρειάζεται επικύρωση και σε ποιες όχι

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Εδώ για το σύνολο του κειμένου της απόφασης.

Προς ενημέρωση παρατίθεται η υπ. αριθμ. 32256/15-09-2021 Απόφαση του Υπουργού Επικρατείας και Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης με την οποία ρυθμίζεται η διαδικασία επικύρωσης των εκτυπώσεων τόσο των ηλεκτρονικών δημοσίων όσο και των ηλεκτρονικών ιδιωτικών εγγράφων από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή ΚΕΠ ή δικηγόρο. Επίσης, ρυθμίζονται ειδικότερα ζητήματα για την ισχύ των εκτυπώσεων αυτών κατά την έντυπη διακίνησή τους.

«Διαδικασία επικύρωσης της εκτύπωσης ηλεκτρονικών δημόσιων και ηλεκτρονικών ιδιωτικών εγγράφων και νομική ισχύς»

Σας γνωρίζουμε ότι δημοσιεύθηκε η υπ. αριθμ. 32256/15-09-2021 Απόφαση του Υπουργού Επικρατείας και Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα: «Διαδικασία επικύρωσης της εκτύπωσης ηλεκτρονικών δημόσιων και ηλεκτρονικών ιδιωτικών εγγράφων και νομική ισχύς», κατ’ εξουσιοδότηση των παρ. 8 και 9 του άρθρου 107 του ν. 4727/2020 (Α΄184).

Διαβάστε περισσότερα »

Ο γιατρός μας αναδείχθηκε «Καλύτερος Οικογενειακός Γιατρός» στον κόσμο για το 2021!

Δεν υπάρχουν σχόλια :

"Στρίψαμε λίγο αυτό το αόρατο τιμόνι που ορίζει την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας!"

Εδώ για το σύνολο του κειμένου της συνέντευξης για την εξυπηρέτηση των ανθρώπων με πρόβλημα ακοής.

Εδώ για να ακούσετε την συνέντευξη.

- Στο ξεκίνημα της νέας χρονιάς έχω την χαρά να φιλοξενώ στην σελίδα μου τον γιατρό μας! Εκεί μπαίνει θαυμαστικό! Ο Ανάργυρος Μαριόλης τιμά όλους μας με την προσφορά του! Σημειώνεται ότι και σήμερα τον βρίσκουμε στο Κέντρο Υγείας Αρεόπολης όπου προσφέρει τις ιατρικές του υπηρεσίες στον άνθρωπο! Όποια ώρα του 24ωρου έχω προσπαθήσει να έρθω σε τηλεφωνική επαφή μαζί του τον βρίσκω πάντα, νύχτα ή μέρα στο κέντρο υγείας Αρεόπολης! Ήταν θέμα χρόνου η εξαιρετική του πορεία ν’ αναγνωριστεί παγκόσμια, μετά την ευρωπαϊκή αναγνώριση που είχε λάβει για το 2019! Αναδείχθηκε παγκόσμια ως ο 1ος οικογενειακός γιατρός! Καλή χρονιά γιατρέ μας! Ευχαριστούμε που είσαι πάντα στην πρώτη γραμμή του καθήκοντος, στην πρώτη γραμμή της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στην Μάνη μας την αγαπημένη, η οποία φυσικά είναι και η δική σου αγαπημένη! Ευχαριστούμε για την προσφορά αγάπης στον άνθρωπο και την παροχή των ιατρικών σου υπηρεσιών!

- Σας ευχαριστώ θερμά για την φιλοξενία! Να ευχηθούμε καλή χρονιά και χρόνια πολλά σε όλον τον κόσμο! Ειδικά μάλιστα αυτές...

Διαβάστε περισσότερα »

Ενημέρωση από τον εργατολογο Αλέξη Μητρόπουλο

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Αναμονή για την δικαστική απόφαση απόδοσης δώρων και επικουρικών συντάξεων 11μηνου

Μείωση από 100 έως και 300 ευρώ στις συντάξεις αναπηρίας και χηρείας, χηρείας και θανάτου, αναπηρίας και θανάτου

Άρση της αδικίας προς τους αναπήρους που λαμβάνουν εθνική σύνταξη μειωμένη ανάλογα με το ποσοστό αναπηρίας

Εδώ για το σύνολο του κειμένου της συνέντευξης για την εξυπηρέτηση των ανθρώπων με πρόβλημα ακοής.

Εδώ για να ακούσετε την συνέντευξη.

- Έχω την χαρά στο ξεκίνημα της νέας χρονιάς να φιλοξενώ στην σελίδα μου τον εξαιρετικό επιστήμονα και άνθρωπο, καθηγητή Αλέξη Μητρόπουλο. Είναι τιμή μου να παρουσιάζω τις προσεγγίσεις του. Αγαπητέ καθηγητά καλώς ήρθες! Καλή χρονιά!

- Σας ευχαριστώ κ. Αλεξανδράκη, αγαπητέ Τάκη! Εύχομαι σε όλους καλή χρονιά! Υγεία για όλους! Να ξεμπερδέψουμε με το βάσανο του κορονοϊού και μόνο χαρές να έχει ο κόσμος!

Εδώ για το σύνολο του κειμένου της συνέντευξης για την εξυπηρέτηση των ανθρώπων με πρόβλημα ακοής.

Διαβάστε περισσότερα »

23 Δεκ 2021

Οδηγίες για την διαδικτυακή προστασία από τον Μάνο Σφακιανάκη - CSI Institute - Διεθνές Ινστιτούτο Κυβερνοασφάλειας

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Έναρξη λειτουργίας του Anti Bullying Centre ABC

Πρώτη παρουσίαση του σήματος του Anti Bullying Centre ABC

Εδώ για να ακούσετε την συνέντευξη και για να διαβάσετε το σύνολο του κειμένου της για την εξυπηρέτηση των ανθρώπων με πρόβλημα ακοής.

Εδώ για να ακούσετε την συνέντευξη.

Έχω την χαρά να φιλοξενώ σήμερα στην σελίδα μου τον φίλο Μάνο Σφακιανάκη! Στρατηγέ μου μεγάλη τιμή η συνομιλία μας! Είναι Στρατηγός εν αποστρατεία της Ελληνικής Αστυνομίας, πρόεδρος του Διεθνούς Ινστιτούτου Κυβερνοασφάλειας. Πολύ γνωστός σε όλους εξαιτίας της δράσης του, της παρουσίας σε εκπομπές, της ομιλίας σε ημερίδες, συνέδρια για την σπουδαία δουλειά στον χώρο του διαδικτύου. Η καθημερινότητά εμπλέκει ποικιλοτρόπως την χρήση του διαδικτύου στην ζωή μας. Ενέχει βεβαίως πολλούς κινδύνους. Καλώς ήρθες Στρατηγέ!

Ευχαριστώ και εγώ! Είναι τιμή να συνομιλούμε Τάκη! Θα ενημερώσουμε τους χρήστες του διαδικτύου... Εδώ για να ακούσετε την συνέντευξη και για να διαβάσετε το σύνολο του κειμένου της για την εξυπηρέτηση των ανθρώπων με πρόβλημα ακοής.

Διαβάστε περισσότερα »

Συναγερμός για το κόστος φαρμάκων και θεραπειών το οποίο μετακυλίεται στον λήπτη!

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Εδώ για το σύνολο του κειμένου της συνέντευξης για την εξυπηρέτηση των ανθρώπων με πρόβλημα ακοής και για το ηχητικό της.

Εδώ για τις Καταγγελίες του Πανελληνίου Συνδέσμου Πασχόντων από συγγενείς και επίκτητες καρδιοπάθειες. Συνέντευξη του Κωνσταντίνου Χόρτη. Τα ΜΜΕ αποκρύπτουν την είδηση της μετακύλισης του κόστους φαρμάκου, αναλωσίμων και θεραπειών στον πάσχοντα.

Έχω την χαρά να φιλοξενώ τον φίλο Κωνσταντίνο Χόρτη, πρόεδρο του πανελληνίου συνδέσμου πασχόντων από συγγενείς καρδιοπάθειες.

- Σ' ευχαριστώ για την πρόσκληση!

- Υπάρχει εξέλιξη στο ζήτημα της εξαίρεσης των καρδιοπαθών από το μέτρο του προσωπικού βοηθού;

- Όχι. Καμιά εξέλιξη. Υποτίθεται πως η διαδικασία θα ξεκινήσει την 1η Γενάρη. Ως προς το ζήτημα της εξαίρεσης των πασχόντων από συγγενείς και επίκτητες καρδιοπάθειες, αναμένουμε τον ορισμό συνάντησης με την αρμόδια Υφυπουργό κα Δόμνα Μιχαηλίδου. Έχω λάβει την δέσμευσή των υπεύθυνων του γραφείου της ότι με την έναρξη της νέας χρονιάς θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση. Τα θέματα προς συζήτηση είναι ο προσωπικός βοηθός, η προνοιακή πολιτική της κυβέρνησης και ορισμένα άλλα.

- Θα είμαστε σε επικοινωνία για να ενημερώσουμε τους ακολούθους της σελίδας. Ποια είναι τα θέματα που θα μας παρουσιάσεις;

- Θα επικεντρωθώ στις αποφάσεις του υπουργικού συμβουλίου της 4ης Νοεμβρίου 2021, παρουσία του Πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη. Οι προτάσεις του Υπουργού Υγείας κ. Πλεύρη σχετικά με τον φάκελο "φάρμακο" όπως τον χαρακτηρίζουμε, την λειτουργία του ΕΟΠΥΥ, την προμήθεια των αναλωσίμων, θέματα υγείας. Οι συγκεκριμένες προτάσεις θεωρούμε ότι κινούνται προς λάθος κατεύθυνση. Αφορούν το σύνολο των Ελλήνων πολιτών. Πόσο μάλλον όλους εμάς που είμαστε κύριοι αποδέκτες των ιατροφαρμακευτικών υπηρεσιών ΕΟΠΥΥ, άνθρωποι με αναπηρία και χρόνια πάθηση. Αποστείλαμε ανοιχτή επιστολή με αποδέκτη τον Πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη

Διαβάστε περισσότερα »

20 Δεκ 2021

Η ελληνική περιφέρεια στερείται πλέον των κρίσιμων υπηρεσιών των ανταποκριτών ΟΓΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Εδώ για το σύνολο του άρθρου. Ταλαιπωρία και έξοδα επιφυλάσσει το αρμόδιο Υπουργείο Εργασίας για όλους τους πολίτες, ιδίως για τους ανθρώπους με αναπηρία και τους ηλικιωμένους, από την στιγμή που αποφάσισε να παύσει τους, κατά τόπους, ανταποκριτές ΟΓΑ.

Για το συγκεκριμένο ζήτημα απέστειλα επιστολή στον αρμόδιο Υπουργό κ. Κωστή Χατζηδάκη, εκφράζοντας προβληματισμό ως προς τις συνέπειες αυτής της ενέργειάς του. Είναι γνωστό πως οι ανταποκριτές του ΟΓΑ βρίσκονταν σε στενή επαφή με τον τοπικό πληθυσμό, παρείχαν σημαντικές πληροφορίες, συμβουλές, οδηγίες, ενώ προετοίμαζαν τις μη γνώριμες και συνεχώς μεταβαλλόμενες γραφειοκρατικές διαδικασίες, διευκολύνοντας και τον πολίτη και τις υπηρεσίες του ΟΓΑ, και μειώνοντας τον συνολικό χρόνο επεξεργασίας αιτημάτων. Αυτές οι άμεσα παρεχόμενες υπηρεσίες αποδεικνύονταν κρίσιμες κυρίως για ανθρώπους με αναπηρία και ηλικιωμένους. Ανθρώπους που ζούσαν και ζουν υπό πίεση, την οποία θα συνεχίσουν να βιώνουν σε όλη την Ελλάδα, χωρίς υποστήριξη, χωρίς ενημέρωση, και χωρίς φιλικό τρόπο εξυπηρέτησης. Τονίζεται ότι αναφερόμαστε σε ένα πολυάριθμο κοινωνικό σύνολο που έχει ελάχιστη έως και μηδενική επαφή με την σύγχρονη τεχνολογία. Ως εκ τούτου υποχρεούται να επισκεφτεί με φυσική παρουσία κάποιο τοπικό γραφείο παρά τα τυχόν κινητικά προβλήματα. Ως προς την Λακωνία, οι 73 ανταποκριτές που παύθηκαν, διέθεταν μακρόχρονη εμπειρία, γνώσεις επί των κρίσιμων ζητημάτων και ...πατήστε εδώ για την συνέχεια του άρθρου.

Διαβάστε περισσότερα »