2 Ιουν 2015

2015-06-02_27_Επιστολή Σωματείου Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Ν. Λακωνίας με επισημάνσεις προς το Δήμο Σπάρτης για την προσβασιμότητα πεζοδρομίου προς πάρκο Γουδέ και οδού Λεωνίδου

Προς:  Δήμαρχο, Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου  και  δημοτικούς συμβούλους Δήμου Σπάρτης Κοιν:  Μ.Μ.Ε. Σπάρτη, 2 Ιουνίου 2015 Αρ. πρωτ.: 27 ΕΠΙΣΤΟΛΗ Θέμα: Επισημάνσεις Σωματείου για προσβασιμότητα πεζοδρομίου προς πάρκο Γουδέ και οδού  Λεωνίδου Αξιότιμε κύριε Δήμαρχε, Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, Αξιότιμοι κυρίες/κύριοι δημοτικοί σύμβουλοι, Το Δ.Σ. του Σωματείου Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Ν. Λακωνίας με τη συνδρομή επιστημονικού προσωπικού, πολιτικών και τοπογράφων μηχανικών οι οποίοι συνδράμουν το έργο μας εθελοντικά, παρακολουθεί διαρκώς την εξέλιξη των εργασιών για την κατασκευή του πεζοδρομίου από την οδό Λυκούργου έως το πάρκο Γουδέ. Η εικόνα που παρουσιάζει η έως τώρα εξέλιξη των εργασιών δημιουργεί στο Δ.Σ. την ανησυχία ως προς την προσπελασιμότητα του πεζοδρομίου από ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία, συμπολίτες μας ή επισκέπτες που έχουν κινητικά προβλήματα, μερική ή ολική απώλεια όρασης, παραπληγία ή περιορισμένη δυνατότητα κίνησης. Υπό αυτό το πρίσμα επισημαίνουμε ότι κατά μήκος του πεζοδρομίου υπάρχουν διάφορα εμπόδια, καπάκια διαφόρων τύπων, ρίζες δέντρων, μικρά σκαλοπάτια και γενικότερα «ανωμαλίες» οι οποίες πρέπει να διορθωθούν. Βεβαίως είναι σε γνώση μας ότι το συγκεκριμένο έργο βρίσκεται σε εξέλιξη και ως εκ τούτου η τωρινή του κατάσταση θα βελτιωθεί, πλην όμως οι υποδείξεις μας στοχεύουν στο να λειτουργήσουν προτρεπτικά προς τις αρμόδιες για τον ποιοτικό έλεγχο του έργου υπηρεσίες, ώστε να προσφερθεί ένα έργο προς όφελος όλων των δημοτών και των επισκεπτών της πόλης μας, αποφεύγοντας παράλληλα τυχόν επιπρόσθετα κόστη για τα οικονομικά του Δήμου που θα προκύψουν από εκ των υστέρων επιδιορθωτικές ενέργειες σε κακοτεχνίες, που μάλιστα μπορεί να μην επιτύχουν τη βέλτιστη ποιότητα στο τελικό αποτέλεσμα. Στο πλαίσιο αυτό κρίνουμε ως απολύτως απαραίτητο να υπάρξει συνεργασία των υπευθύνων με τα μέλη του Δ.Σ. του Σωματείου μας, ώστε να διορθωθούν ζητήματα στο στάδιο του σχεδιασμού σύμφωνα με την τεχνογνωσία που διαθέτει το Σωματείο μας στην εφαρμογή των αρχών της Σχεδίασης για Όλους. Επίσης το Δ.Σ του Σωματείου μας ενημερώθηκε για τη δημιουργία επιτροπής παραλαβής του έργου της ανάπλασης της οδού Λεωνίδου, ενός έργου του οποίου τις ατέλειες και τις κακοτεχνίες έχουμε επανειλημμένα υποδείξει στο Δημοτικό Συμβούλιο και τους αρμοδίους των τεχνικών υπηρεσιών σας, χωρίς όμως καμία θετική εξέλιξη. Δεν θα θέλαμε να βρεθεί το Σωματείο μας στη δυσάρεστη θέση να αναγκαστεί να προβεί σε καταγγελία του εν λόγω έργου για τις κακοτεχνίες που αυτό παρουσιάζει, διότι αυτή – εφόσον αποδειχθεί η βασιμότητά της – θα οδηγήσει σε διακοπή χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ. Τέτοιου είδους έργα οφείλουν να διαμορφώνουν συνθήκες ώστε η πόλη μας να γίνεται ολοένα και περισσότερο φιλικότερη προς τους πολίτες και όχι να δυσκολεύουν την προσπελασιμότητα όχι μόνο σε άτομα με αναπηρία και ηλικιωμένους αλλά και σε άλλες κατηγορίες συμπολιτών μας. Για το λόγο αυτό είναι απολύτως απαραίτητο να μας ενημερώσετε άμεσα για τις σχετικές ενέργειες της αρμόδιας και υπεύθυνης κατά το Νόμο επιτροπής παραλαβής του έργου.

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου