5 Δεκ 2017

Το πρότυπο της αίτησης προς την δημόσια υπηρεσία για την αποδοχή του εν ισχύ εφ' όρου ζωής πιστοποιητικού αναπηρίας σας

Η απάντηση του Γραφείου Κοινωνικών Πολιτικών της Γ.Γ. Πρωθυπουργού για την αποδοχή των εν ισχύ εφ' όρου ζωής πιστοποιητικών αναπηρίας

Το πρότυπο της αίτησης προς την δημόσια υπηρεσία

Ακολουθεί το κείμενο που πρέπει να γράψετε στην αίτησήσας ώστε να γίνει δεκτό από την δημόσια υπηρεσία το εφ' όρου ζωής πιστοποιητικό αναπηρίας σας που εκδόθηκε πριν την 01-09-2011

Το πρότυπο αίτησης προς κάθε δημόσια υπηρεσία

Ο/Η κάτωθι υπογεγραμμένος/η ... του ... με αριθμό αστυνομικής ταυτότητας ... καταθέτω στην υπηρεσία ... το ακριβές αντίγραφο του εφ' όρου ζωής πιστοποιητικού αναπηρίας της ... υγειονομικής επιτροπής του ... αριθμός απόφασης ... ημερομηνία ... το οποίο νόμιμα έχω στην κατοχή μου ώστε να συμπεριληφθεί στο φάκελο μου και να χρησιμοποιηθεί από την υπηρεσία σας για κάθε νόμιμη χρήση. Στην περίπτωση που η υπηρεσία σας δεν κάνει δεκτό για οποιοδήποτε λόγο το εν λόγω πιστοποιητικό αναπηρίας μου παρακαλώ να με ενημερώσετε άμεσα εγγράφως, εντός της ορισμένης από το νόμο προθεσμίας, για τους λόγους για τους οποίους δεν δέχεστε το εν λόγω πιστοποιητικό αναπηρίας μου το οποίο ισχύει εφ' όρου ζωής μου, αναφέροντας επ' ακριβώς τους νόμους σύμφωνα με το γράμμα των οποίων απορρίπτεται το εν λόγω νόμιμο πιστοποιητικό αναπηρίας μου. Επιφυλάσσομαι κάθε νόμιμου δικαιώματος μου.

Το σημαντικότερο σημείο είναι η αδυναμία της οποιασδήποτε δημόσιας υπηρεσίας να απορρίψει το εν λόγω εφ' όρου ζωής σας πιστοποιητικό αναπηρίας σας. Μετά την αρχική κατάθεση της αίτησής σας πιθανότατα θα σας απαντήσουν γράφοντας γενικότητες και αοριστίες. Θα επανέλθετε με την ίδια αίτηση και θα την καταθέσετε εκ νέου στην δημόσια υπηρεσία. Είναι βέβαιο πως αυτή τη φορά θα κάνουν δεκτό το εφ' όρου ζωής πιστοποιητικό αναπηρίας σας. Αν χρειαστεί καλέστε μας να σας βοηθήσουμε.

Τηλεφωνήστε στο 2104800170 έως 172. Στείλτε μας τις ερωτήσεις και τους προβληματισμούς σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση alexandrakistakis@gmail.com ή καλέστε στον αριθμό 699-22-699-69

Στο twitter στο: @talexandrakis

Εδώ για την απάντηση του Γραφείου Κοινωνικών Πολιτικών της Γενικής Γραμματείας Πρωθυπουργού για το θέμα της αποδοχής των εν ισχύ εφ' όρου ζωής πιστοποιητικών αναπηρίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.