26 Φεβ 2017

Απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του παραβόλου των 46,14€ για τους ανασφάλιστους και άπορους με την επίδειξη του Α.Μ.Κ.Α.

Απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του παραβόλου των 46,14€ για τους ανασφάλιστους και άπορους

Η εξακρίβωση της μη ασφάλισης και της οικονομικής αδυναμίας τους θα γίνεται με την επίδειξη του Α.Μ.Κ.Α. τους στο ΚΕ.Π.Α.

Όλοι οι δήμοι της Ελλάδας και οι διευθύνσεις κοινωνικής πρόνοιας έχουν ενημερωθεί για το άρθρο 68 του ν. 4445/2016 (ΦΕΚ 236, Α΄, 19-12-2016) (ΑΔΑ: Ω9ΨΓ465Θ1Ω-ΙΜΗ) με το οποίο θεσμοθετήθηκε η απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του παραβόλου των 46,14€ για τους ανασφάλιστους και άπορους που είναι δικαιούχοι μηδενικής συμμετοχής στη φαρμακευτική δαπάνη και αιτούνται την πιστοποίηση της αναπηρίας τους από Υγειονομικές Επιτροπές ΚΕ.Π.Α.. Για το πλήρες κείμενο του άρθρου πατήστε εδώ. Οι άποροι ανασφάλιστοι που είναι δικαιούχοι μηδενικής συμμετοχής στη φαρμακευτική δαπάνη, όπως ορίζονται στην κ.υ.α. Α3/25132/2016 «Ρυθμίσεις για την πρόσβαση των ανασφάλιστων στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας» (Β΄ 908) και συμπεριλαμβάνονται ατην ολοκληρωμένη πλέον βάση δεδομένων της ΗΔΙΚΑ Α.Ε. του ν. 3607/2007 (Α΄ 245), απαλλάσσονται της υποχρέωσης καταβολής του παραβόλου ύψους σαράντα έξι και δεκατέσσερα (46,14) ευρώ για την εξέτασή τους από Υγειονομικές Επιτροπές ΚΕ.Π.Α., σύμφωνα με την ανωτέρω περίπτωση ββ΄.». Η εξακρίβωση της μη ασφάλισης και της οικονομικής αδυναμίας των πολιτών θα γίνεται με την επίδειξη του Α.Μ.Κ.Α. τους στις Γραμματείες των κατά τόπους υποκαταστημάτων ΚΕ.Π.Α..

Σημειώνω πως οι κάτοχοι εφ'όρου ζωής πιστοποιητικού αναπηρίας από κάθε υγειονομική επιτροπή, το οποίο έχει εκδοθεί πριν το Σεπτέμβριο του 2011, δηλαδή πριν την έναρξη λειτουργίας του ΚΕ.Π.Α. δεν χρειάζεται να εξεταστούν από το ΚΕ.Π.Α. διότι το πιστοποιητικό αναπηρίας τους ισχύει νόμιμα έναντι όλων και παράγει νόμιμα αποτελέσματα έως τη λήξη του, δηλαδή εφ'όρου ζωής του κατόχου του. Στην περίπτωση που σας πληροφορούν προφορικά για το αντίθετο, αιτηθείτε γραπτά να σας απαντήσουν επίσημα από την υπηρεσία επίσης γραπτά, για το λόγο για τον οποίο δεν κάνουν δεκτό το εφ'όρου ζωής πιστοποιητικό αναπηρίας σας. Τέτοιο απορριπτικό έγγραφο είναι αδύνατο να εκδόσουν οπότε θα κάνουν δεκτό το παρόν πιστοποιητικό αναπηριας σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.