2 Αυγ 2015

διευρύνεται η δυνατότητα των δήμων να χορηγούν μείωση ή απαλλαγή από δημοτικούς φόρους και τέλη σε απόρους, άτομα με αναπηρίες, πολύτεκνους, τρίτεκνους, μονογονεϊκές οικογένειες και μακροχρόνια ανέργους, καθώς και στους δικαιούχους των μέτρων αντιμετώπισης της ανθρωπιστικής κρίσης (του ν. 4320/2015), χωρίς να μετακυλίσουν το κόστος στους υπόλοιπους δημότες

Το Σωματείο Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Ν. Λακωνίας έχει άριστη συνεργασία με τους δήμους της Λακωνίας και έχει ήδη πετύχει σημαντικές μειώσεις και απαλλαγές στα δημοτικά τέλη και τα τέλη ύδρευσης για τα άτομα με αναπηρία του νομού Λακωνίας. Ορισμένοι δήμοι δεν έχουν έως τώρα ανταποκριθεί, όμως το συγκεκριμένο νομοσχέδιο τους προτρέπει να ενεργήσουν υπέρ των ευπαθών κοινωνικών ομάδων της περιοχής ευθύνης τους, μιάς και τους παροτρύνει για απαλλαγές και σε άλλες ομάδες πληθυσμού. Σημαντικό φυσικά είναι να μην μετακυλίσουν το βάρος των μειώσεων ή απαλλαγών στους υπόλοιπους δημότες, δημιουργώντας έριδα μεταξύ των. Όπως αναφέρει το δελτίο τύπου του Σωματείου μας, το οποίο απευθύναμε και με μορφή επιστολής προς όλους τους δήμους της Λακωνίας μας, το σημείο αυτό είναι καίριο και χχρήζει ιδιαίτερης προσοχής. Τα χρήματα για την κάλυψη του κενού στα έσοδα των δήμων θα πρέπει να αναζητήθουν από κονδύλια για την ανθρωπιστική κρίση είτε της κεντρικής κυβέρνησης είτε της ευρωπαϊκής ένωσης. Οποιαδήποτε διαφορετική λύση, θα προκαλέσει βαθύτερο ρήγμα στον ήδη διερηγμένο κοινωνικό ιστό. \ Διαβάστε το κείμενο που ακολουθεί από σχετικό δημοσίευμα: Με το νομοσχέδιο διευρύνεται η δυνατότητα των δήμων να χορηγούν μείωση ή απαλλαγή από δημοτικούς φόρους και τέλη σε απόρους, άτομα με αναπηρίες, πολύτεκνους, τρίτεκνους, μονογονεϊκές οικογένειες και μακροχρόνια ανέργους, καθώς και στους δικαιούχους των μέτρων αντιμετώπισης της ανθρωπιστικής κρίσης (του ν. 4320/2015). Στο οικονομικό σκέλος του νομοσχεδίου του υπουργείου Εσωτερικών για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, που κατατέθηκε στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής, συστήνεται Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας (στη θέση του Οικονομικού Παρατηρητηρίου), με διευρυμένες αρμοδιότητες, για τον έλεγχο δήμων-περιφερειών Διορθώσεις, αλλά όχι τομές, είναι το συνοπτικό σχόλιο που μπορεί να συνοδέψει τις αλλαγές που φέρνει σε εργασιακό επίπεδο το πρώτο νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, το οποίο κατατέθηκε στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής. Ο βασικός κορμός του νομοσχεδίου, με τίτλο «Αυτοτελής υπηρεσία ελέγχου νομιμότητας ΟΤΑ - Οικονομική βιωσιμότητα και αυτοτέλεια ΟΤΑ - Κανόνες Δημοσιονομικής Διαχείρισης και άλλες διατάξεις», εστιάζει στα οικονομικά της Αυτοδιοίκησης. Επιδιώκει τον αποτελεσματικό έλεγχο των ΟΤΑ, με το μνημονιακής κοπής Οικονομικό Παρατηρητήριο να αντικαθίσταται με νέο σύστημα οικονομικής εποπτείας και παράλληλα στήριξης των ΟΤΑ. Στο σκέλος που αφορά τα οικονομικά των ΟΤΑ, προβλέπεται μεταξύ άλλων η ίδρυση Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας (ΑΥΕ), η οποία θα υπάγεται απευθείας στον υπουργό Εσωτερικών στην έδρα κάθε περιφέρειας. Σε κάθε ΑΥΕ-ΟΤΑ συστήνεται θέση ελεγκτή, ο οποίος θα ασκεί τον έλεγχο νομιμότητας πράξεων των ΟΤΑ και τον πειθαρχικό έλεγχο αιρετών οργάνων. Επιπλέον, με το νομοσχέδιο διευρύνεται η δυνατότητα των δήμων να χορηγούν μείωση ή απαλλαγή από δημοτικούς φόρους και τέλη σε απόρους, άτομα με αναπηρίες, πολύτεκνους, τρίτεκνους, μονογονεϊκές οικογένειες και μακροχρόνια ανέργους, καθώς και στους δικαιούχους των μέτρων αντιμετώπισης της ανθρωπιστικής κρίσης (του ν. 4320/2015). Απαιτείται απόφαση του δημοτικού συμβουλίου με απόλυτη πλειοψηφία. Στο πρόσφατο παρελθόν ανάλογες αποφάσεις «μπλόκαραν» οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις. Επίσης δίνεται η δυνατότητα στις ΔΕΥΑ να συμπεριλαμβάνουν στα κοινωνικά τους τιμολόγια χαμηλοσυνταξιούχους και νέους επαγγελματίες. Ρυθμίσεις Ταυτόχρονα οι νέες διατάξεις επιχειρούν να θεραπεύσουν αδικίες που έχουν υποστεί εργαζόμενοι. Συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων: Επαναφέρουν το εξάωρο εργασίας και τις βάρδιες σε βρεφονηπιοκόμους και συναφείς κλάδους παιδαγωγικού προσωπικού (δεν θίγεται η ομαλή λειτουργία των βρεφονηπιακών σταθμών. Παραμένει το οκτάωρο στο βοηθητικό προσωπικό). Δίνουν τη δυνατότητα τροποποίησης συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου μειωμένης απασχόλησης δημοτικών υπαλλήλων, με αύξηση του ωραρίου μέχρι και το ανώτατο όριο της πλήρους απασχόλησης (οκτάωρο), με αντίστοιχη αύξηση των πάσης φύσεως αποδοχών (απαιτείται απόφαση δημοτικού συμβουλίου ή διοικητικού συμβουλίου νομικού προσώπου κατόπιν αίτησης του εργαζόμενου). Επιτρέπουν την απόσπαση υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου και ανώνυμων εταιρειών, που ανήκουν στο Δημόσιο, σε δήμους και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου αυτών, για την αντιμετώπιση σοβαρών και επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών (η απόσπαση γίνεται για δύο έτη και μπορεί να παραταθεί για έναν ακόμη, κατόπιν αίτησης του εργαζόμενου).

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου