2 Ιουν 2015

2015-06-02_29_Αίτημα για ενημέρωση του Σωματείου Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες επί θεμάτων ΑμεΑ από τους Δήμους της Λακωνίας

Σπάρτη, 2 Ιουνίου 2015 ΕΠΙΣΤΟΛΗ Θέμα: Ενημέρωση πολιτών με αναπηρία για στοχευμένες εκπτώσεις και  πρόνοιες του Δήμου Αξιότιμε κύριε Δήμαρχε, Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, Αξιότιμοι κυρίες/κύριοι δημοτικοί σύμβουλοι, Το Δ.Σ. του Σωματείου Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Ν. Λακωνίας, για την καλύτερη ενημέρωση των μελών του ως προς τις εκπτώσεις στα δημοτικά τέλη, στα τέλη ύδρευσης, στις θέσεις στάθμευσης ΑμεΑ, την υιοθέτηση των αρχών της Σχεδίασης για Όλους σε χρηματοδοτούμενα έργα, και άλλες δράσεις με επίκεντρο το άτομο με αναπηρία, αιτείται στις υπηρεσίες του δήμου σας για την έκδοση επιστολής με τη συνολική ενημέρωση σχετικά με τα ανωτέρω αναφερόμενα θέματα. Παρακαλούμε για την άμεση ανταπόκριση στο αίτημά μας ώστε να ενημερώσουμε τα μέλη μας στην επερχόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση του Σωματείου μας στις 7 Ιουνίου 2015.

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου