6 Απρ 2015

2015-04-06_18 Δελτίο τύπου Σωματείου Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Ν. Λακωνίας με θέμα Επισημάνσεις προς Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Σπάρτης

Σωματείο Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες
Νομού Λακωνίας
Κλεομβρότου 50, 23100

Πληροφορίες: Παναγιώτης Αλεξανδράκης
Τηλ: 27310-83335
Κιν: 6932-312-912
e-mail: alexandrakistakis@gmail.com
blog: takisalexandrakis.blogspot.gr/
blog: amealakonias.blogspot.gr

Προς:     Δήμαρχο, Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου     και δημοτικούς συμβούλους Δήμου     Σπάρτης
Κοιν:     Μ.Μ.Ε.
Σπάρτη, 6 Απριλίου 2015
Αρ. Πρωτ.: 18
ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Θέμα: Επισημάνσεις προς το δημοτικό συμβούλιο Δήμου Σπάρτης
Παρ: Α. Απόφαση του ∆ημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πατρέων
Αξιότιμε κύριε Δήμαρχε,
Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου,
Αξιότιμοι κυρίες/κύριοι δημοτικοί σύμβουλοι,
Το Σωματείο Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Ν. Λακωνίας επισημαίνει σημαντικά θέματα που αφορούν τα άτομα με αναπηρία στο Δημοτικό Συμβούλιο Σπάρτης.
1. Σχετικά με το θέμα της προμήθειας πινακίδων σήμανσης, το οποίο συζητείται σήμερα επισημαίνουμε:
I.    την απουσία όλων των πινακίδων σήμανσης οι οποίες οριοθετούν τις θέσεις στάθμευσης οχημάτων ΑμεΑ επί της οδού Λεωνίδου,
II.    την απουσία της μιας εκ των δύο πινακίδων σήμανσης για την οριοθέτηση της θέσης στάθμευσης οχημάτων ΑμεΑ επί της οδού Ευαγγελιστρίας (πλησίον της οδού Κ. Παλαιολόγου),
III.    ότι όλες οι πινακίδες σήμανσης που οριοθετούν τις θέσεις στάθμευσης οχημάτων ΑμεΑ επί των οδών Οσίου Νίκωνος, Αγησιλάου, Διοσκούρων έχουν καλυφθεί με αυτοκόλλητα,
IV.    ότι οφείλει τέλος, η αρμόδια υπηρεσία να ελέγξει υπηρεσιακώς όλες τις πινακίδες σήμανσης που οριοθετούν θέσεις στάθμευσης οχημάτων ΑμεΑ για τυχόν πρόσφατες βλάβες.
2. Σε όλες τις θέσεις στάθμευσης οχημάτων ΑμεΑ είναι απαραίτητη η οριοθέτηση τους επί του οδοστρώματος με την κατάλληλη διαγράμμιση.
3. Αναμένουμε τις ενέργειές σας σχετικά με τα θέματα στα οποία είχε τοποθετηθεί ο πρόεδρος του Σωματείου κ. Παναγιώτης Αλεξανδράκης την 22η Δεκεμβρίου 2014 ενώπιον της ολομέλειας του δημοτικού συμβουλίου Σπάρτης. Ορισμένα από τα θέματα ήταν:
•    Ενημέρωση του Σωματείου και όλων των πολιτών μέσω των Μ.Μ.Ε. για τις εκπτώσεις επί των δημοτικών τελών και των τελών ύδρευσης για τα άτομα με αναπηρία, χωρίς την μετακύλιση του κόστους των εκπτώσεων αυτών στους λογαριασμούς των υπολοίπων πολιτών.
Σημειώνουμε ότι πάρα πολλοί δήμοι της χώρας έχουν προχωρήσει σε γενναία μείωση - έκπτωση η οποία στις περισσότερες περιπτώσεις φτάνει το 100% για άτομα με αναπηρία με ποσοστό 67% και άνω. Στο τέλος του παρόντος κειμένου ενδεικτικά παραθέτουμε την απόφαση του Δήμου Πατρέων.
Πρόσφατα μάλιστα όλοι οι δήμοι της χώρας έλαβαν επιστολή την οποία έστειλε η ΚΕΔΕ παροτρύνοντας τους δήμους της χώρας να κινηθούν άμεσα υπέρ των ατόμων με αναπηρία, λαμβάνοντας σχετικές αποφάσεις.
•    Αναμένουμε την επίσημη ενημέρωση σας για τη διαδικασία επιδιόρθωσης των κακοτεχνιών της οδού Λεωνίδου οι οποίες έχουν ήδη καθυστερήσει.
Για τις κακοτεχνίες έχουμε επισήμως ενημερώσει τον κ. Δήμαρχο, τους δημοτικούς συμβούλους που έχουν τη σχετική αρμοδιότητα επί του θέματος, και τους αρμοδίους υπαλλήλους της τεχνικής υπηρεσίας του δήμου Σπάρτης, αρχικά στις 24 Σεπτεμβρίου σε ειδική επί του συγκεκριμένου θέματος συνάντησή μας, αλλά και στο Δημοτικό Συμβούλιο της 22ης Δεκεμβρίου 2014.
Επισημαίνουμε ότι το Σωματείο μας παρακολουθεί την εξέλιξη του ζητήματος και δύναται να ενεργήσει ανά πάσα στιγμή σύμφωνα με το νόμο.
•    Αναμένουμε την πρόσκληση για συνεργασία για όλα τα θέματα στα οποία η υιοθέτηση των αρχών της σχεδίασης για όλους αποτελεί απαραίτητο στοιχείο και κριτήριο για την καταβολή των ενισχύσεων από τους εθνικούς και τους ευρωπαϊκούς πόρους.
•    Αναμένουμε την απάντηση σας για το πως θα δοθεί η δυνατότητα σε όλους τους πολίτες να παρακολουθούν τη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου. Αυτό προϋποθέτει είτε την αλλαγή του χώρου συνεδρίασης είτε την τοποθέτηση ειδικού μηχανισμού που θα εξυπηρετεί ΑμεΑ και ηλικιωμένους.
•    Αναμένουμε τις ενέργειές σας για τη δημιουργία κοινωνικής υπηρεσίας του Δήμου Σπάρτης.
•    Αναμένουμε τις ενέργειές σας για την απασχόληση ΑμεΑ στο δήμο Σπάρτης κυρίως μέσω προγραμμάτων όπως για παράδειγμα: «8. Καθορισμός του αριθμού και των ειδικοτήτων του προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που θα προσληφθεί στα πλαίσια του υποέργου (1) «Διοικητική υποστήριξη και εσωτερική αξιολόγηση της πράξης» της Πράξης 453617 με τίτλο «Δράσεις Πολιτισμικής εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης με αρωγό τις σύγχρονες θεωρίες Οικοδόμησης της γνώσης και τις Νέες Τεχνολογίες», στο Δήμο Σπάρτης και την ευρύτερη περιοχή.
•    Αναμένουμε τις ενέργειες σας για τη σύσταση «Επιτροπής Προσβασιμότητας», με τη συμμετοχή μελών του Σωματείου μας που διαθέτουν τεχνογνωσία στην αξιολόγηση του επιπέδου της προσβασιμότητας υποδομών, ώστε η πόλη μας να ακολουθήσει την σύγχρονη ρότα των φιλικών προς τον πολίτη ευρωπαϊκών πόλεων που τις θέλει να μετασχηματίζονται σε «Έξυπνες Πόλεις» προς όφελος όλων των πολίτων χωρίς εξαιρέσεις.
Στο πλαίσιο αυτό, είναι ωφέλιμο να αξιολογηθούν και τυχόν να ανασχεδιαστούν υπάρχουσες υποδομές όπως οι ράμπες, οι χώροι στάθμευσης οχημάτων ΑμεΑ, πεζοδρόμια, και σε άλλα στοιχεία για την επαύξηση της καθολικής προσπελασιμότητας της πόλης που επιπλέον των ωφελούμενων πολιτών με αναπηρία ηλικιωμένων, αλλά και όλων των υπολοίπων κατηγοριών πολιτών που αντιμετωπίζουν προβλήματα μετακίνησης στην πόλη, που θα προάγει το τουριστικό προϊόν της πόλης μας.   
Μετά Τιμής                                                                                         
Το Δ.Σ.
Παράρτημα Α
Πάτρα: Ποιοι απαλλάσσονται και σε ποιους μειώνονται ανταποδοτικά τέλη
Δικαιούχοι και Απαραίτητα δικαιολογητικά
 Άτομα με αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας μεγαλύτερο ή ίσο του 67%, και ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 30.000€ και 5.000€ για κάθε παιδί.
Πλήρης απαλλαγή.
 1.Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση (χορηγούνται από το δήμο)
2.Πρόσφατο αντίγραφο λογαριασμού δ.Ε.Η.
3.Πιστοποιητικό ΚΕΠΑ ή Απόφαση Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής, ή Απόφαση Συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας, ή αποφάσεις και γνωματεύσεις αρμόδιων Υγειονομικών Επιτροπών που έχουν εκδοθεί πριν τη λειτουργία των ΚΕΠΑ και εξακολουθούν να ισχύουν, είτε βεβαίωση απογραφής στα μητρώα της Πρόνοιας εκδοθείσα από το 2012 και εξής.
4.Εκκαθαριστικό σημείωμα και φορολογική δήλωση (Ε1) του τελευταίου έτους. Σε περίπτωση που δεν υποβάλλεται φορ. δήλωση, βεβαίωση θεωρημένη περί μη υποβολής από την δ.Ο.Υ. Εάν το προστατευόμενο μέλος υποβάλλει φορολογική δήλωση ατομικά, θα πρέπει να προσκομίσει το ατομικό εκκαθαριστικό σημείωμα.
5.Τίτλοι ιδιοκτησίας ή σε περίπτωση μίσθωσης, το συμφωνητικό μίσθωσης και υπεύθυνη δήλωση του μισθωτή ή του ιδιοκτήτη περί δηλώσεως στην υπηρεσία της ισχύος της μίσθωσης.
Άτομα με αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας μεγαλύτερο ή ίσο του 67% και ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 45.000€ και 5.000 € για κάθε παιδί.
Απαλλαγή κατά το 50%.
 1.Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση (χορηγούνται από το δήμο)
2. Πρόσφατο αντίγραφο λογαριασμού δ.Ε.Η.
3.Πιστοποιητικό ΚΕΠΑ ή Απόφαση Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής, ή Απόφαση Συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας, ή αποφάσεις και γνωματεύσεις αρμόδιων Υγειονομικών Επιτροπών που έχουν εκδοθεί πριν τη λειτουργία των ΚΕΠΑ και εξακολουθούν να ισχύουν, είτε βεβαίωση απογραφής στα μητρώα της Πρόνοιας εκδοθείσα από το 2012 και εξής.
4.Εκκαθαριστικό σημείωμα και φορολογική δήλωση (Ε1) του τελευταίου έτους. Σε περίπτωση που δεν υποβάλλεται φορ. δήλωση, βεβαίωση περί μη υποβολής θεωρημένη από την δ.Ο.Υ. Εάν το προστατευόμενο μέλος υποβάλλει φορολογική δήλωση ατομικά, θα πρέπει να προσκομίσει το ατομικό εκκαθαριστικό σημείωμα.
5.Τίτλοι ιδιοκτησίας ή σε περίπτωση μίσθωσης το συμφωνητικό μίσθωσης και υπεύθυνη δήλωση του μισθωτή ή του ιδιοκτήτη περί δηλώσεως στην υπηρεσία της ισχύος της μίσθωσης.
 Άποροι, (ποσοστό μείωσης 100%)
1.Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση (χορηγούνται από το δήμο)
2.Πρόσφατο αντίγραφο λογαριασμού δ.Ε.Η.
3.Το τελευταίο απόκομμα πληρωμής του επιδόματος Πρόνοιας.
4.Εκκαθαριστικό σημείωμα και φορολογική δήλωση (Ε1) του τελευταίου έτους. Σε περίπτωση που δεν υποβάλλεται φορ. δήλωση, βεβαίωση περί μη υποβολής θεωρημένη από την δ.Ο.Υ.
5.Τίτλοι ιδιοκτησίας ή σε περίπτωση μίσθωσης, το συμφωνητικό μίσθωσης και υπεύθυνη δήλωση του μισθωτή ή του ιδιοκτήτη περί δηλώσεως στην υπηρεσία της ισχύος της μίσθωσης.
Πολύτεκνοι και τρίτεκνοι, (μόνο ο έχων την ιδιότητα), με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 20.000 €, το οποίο προσαυξάνεται κατά 5.000 € για κάθε προστατευόμενο μέλος.
Πλήρης απαλλαγή.
 1.Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση (χορηγούνται από το δήμο).
2.Πρόσφατο αντίγραφο λογαριασμού δ.Ε.Η.
3.Βεβαίωση πολυτεκνίας ΑΣΠΕ σε ισχύ, για τους πολύτεκνους μόνο.
4.Εκκαθαριστικό σημείωμα και φορολογική δήλωση (Ε1) του τελευταίου έτους. Σε περίπτωση που δεν υποβάλλεται φορ. δήλωση, βεβαίωση περί μη υποβολής θεωρημένη από την δ.Ο.Υ. Εάν το προστατευόμενο μέλος υποβάλλει φορολογική δήλωση ατομικά, θα πρέπει να προσκομίσει το ατομικό εκκαθαριστικό σημείωμα.
5.Τίτλοι ιδιοκτησίας ή σε περίπτωση μίσθωσης, το συμφωνητικό μίσθωσης και υπεύθυνη δήλωση του μισθωτή ή του ιδιοκτήτη περί δηλώσεως στην υπηρεσία της ισχύος της μίσθωσης.
Πολύτεκνοι και τρίτεκνοι, (μόνο ο έχων την ιδιότητα), με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από 20.001 έως 30.000 €, το οποίο προσαυξάνεται κατά 5.000 € για κάθε προστατευόμενο μέλος.
Απαλλαγή κατά το 50%.
 1.Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση (χορηγούνται από το δήμο).
2.Πρόσφατο αντίγραφο λογαριασμού δ.Ε.Η.
3.Βεβαίωση πολυτεκνίας ΑΣΠΕ σε ισχύ, για τους πολύτεκνους μόνο.
4.Εκκαθαριστικό σημείωμα και φορολογική δήλωση (Ε1) του τελευταίου έτους. Σε περίπτωση που δεν υποβάλλεται φορ. δήλωση, βεβαίωση περί μη υποβολής θεωρημένη από την δ.Ο.Υ. Εάν το προστατευόμενο μέλος υποβάλλει φορολογική δήλωση ατομικά, θα πρέπει να προσκομίσει το ατομικό εκκαθαριστικό σημείωμα.
5.Τίτλοι ιδιοκτησίας ή σε περίπτωση μίσθωσης, το συμφωνητικό μίσθωσης και υπεύθυνη δήλωση του μισθωτή ή του ιδιοκτήτη περί δηλώσεως στην υπηρεσία της ισχύος της μίσθωσης.
Διευκρινίσεις:
Πολύτεκνοι θεωρούνται:
α) οι γονείς με τέσσερα (4) τουλάχιστον τέκνα, ανεξαρτήτως των προβλεπομένων από την οικεία νομοθεσία, περί πολυτέκνων, ηλικίας και λοιπών ιδιοτήτων, (άρθρ. 1 παρ. 21 του Ν. 2247/1994 /ΦΕΚ 182/31.10.1994/τ. Α΄ – 2771/2006 απόφαση ΣτΕ).
Πολύτεκνοι επίσης είναι (Ν. 860/5-1-1979) :
α) Η μητέρα χήρα με τρία (3) τέκνα, εφόσον είναι υπόχρεη για τη διατροφή τους από οποιοδήποτε λόγο.
β) Ο πατέρας με τρία (3) τέκνα εφόσον κατέστη τελείως ανίκανος για κάθε εργασία, από οποιοδήποτε λόγο και δεν εργάζεται ή είναι ανάπηρος πολέμου με αναπηρία τουλάχιστον 70% και δεν εργάζεται.
γ) Ο σύζυγος με τρία (3) τέκνα σε περίπτωση θανάτου της μητρός των τέκνων ή εφόσον αυτή κατέστη τελείως ανίκανη για κάθε εργασία από οποιοδήποτε λόγο.
δ) Τα ορφανά από πατέρα και μητέρα εφόσον είναι τουλάχιστον τρία (3), αποτελούν ίδια οικογένεια και απολαμβάνουν αυτοδίκαια των ευεργετημάτων των Πολυτέκνων και τέκνων Πολυτέκνων και εφόσον τα θήλεα δεν έχουν ιδίους πόρους ζωής.
Επισημάνσεις:
Α. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις (α - δ) πρέπει επιπλέον να είναι:
i. τα θήλεα άγαμα ή σε διάζευξη ή σε χηρεία και να τα συντηρεί ένας από τους γονείς τους
ii. τα άρρενα ανήλικα
iii. σπουδαστές μέχρι περατώσεως των σπουδών τους ή μαθητές τεχνών και επαγγελμάτων
iv. ανίκανα προς εργασία από οποιοδήποτε λόγο ή ανάπηρα πολέμου, ανεξαρτήτως ηλικίας και στις δύο περιπτώσεις.
Β. Από 1/1/1983 τόσον τα άρρενα όσο και τα θήλεα πρέπει να είναι ανήλικα (άρθρο 4 παρ. 2 και 116 παρ. 1 του Συντάγματος).
Γ. Από 18/2/1983 το όριο ανηλικότητας είναι το 18ο έτος (άρθρο 3 Ν. 1329/1983). ΙΙ. Ν. 3454/7-4-2006
α) Ο γονέας χωρίς σύζυγο με τρία (3) τέκνα ο οποίος έχει τη γονική μέριμνα και επιμέλεια των τέκνων του και είναι μόνος υπόχρεος για τη διατροφή τους, εφόσον είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας τους ή σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους. Στα τέκνα αυτά συνυπολογίζονται και όσα
 έχουν οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω ισοβίως ανεξαρτήτως ηλικίας.
β) Ο ένας από τους γονείς ο οποίος κατέστη ανάπηρος εξ οιασδήποτε αιτίας ή είναι ανάπηρος πολέμου σε ποσοστό 67% και άνω ισοβίως εφόσον έχει τρία (3) τέκνα και συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις της ανωτέρω (α) περιπτώσεως.
γ) Τα ορφανά από πατέρα και μητέρα εφόσον είναι τουλάχιστον δύο (2) αποτελούν ίδια οικογένεια και απολαμβάνουν όλα τα ευεργετήματα των πολυτέκνων και των τέκνων πολυτέκνων εφόσον συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις της ανωτέρω (α) περιπτώσεως.

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου