21 Μαρ 2015

Εκπαιδευτικές Στρατηγικές Αυτισμού- Προτάσεις προς Εκπαιδευτικούς

η φίλη Μάρθα μου έστειλε το ακόλουθο κείμενο της: Εκπαιδευτικές Στρατηγικές Αυτισμού- Προτάσεις προς Εκπαιδευτικούς Μαθησιακή Δυσκολία                                      Στρατηγικές       Δυσκολίες στην γλώσσα • ο μαθητής έχει την τάση να κάνει άσχετα σχόλια • να διακόπτει • να μιλάει για ένα μόνο θέμα και να μιλά παράλληλα με τους άλλους • δυσκολία στο να κατανοεί πιο σύνθετη γλώσσα, να ακολουθεί οδηγίες και να κατανοεί την σημασία λέξεων με πολλαπλές σημασίες • ο εκπαιδευτικός μπορεί να χρησιμοποιήσει ιστορία σε κόμικς που περιέχει διάλογο • να διδάξει κατάλληλες λεκτικές δομές για το ξεκίνημα συζήτησης • να διδάξει στους μαθητές τρόπους για να ζητούν βοήθεια όταν μπερδεύονται • να διδάξει τρόπους διεξαγωγής μιας συζήτησης σε μικρές ομάδες • να διδάξει κανόνες σε σχέση με την εναλλαγή σειράς στην συζήτηση και σε σχέση με το πότε απαντώ, διακόπτω ή αλλάζω θέμα • να χρησιμοποιήσει μαγνητοφωνημένες συζητήσεις, καθώς και συζητήσεις σε video • να εξηγήσει τις μεταφορές και τις λέξεις με διπλές σημασίες • να ενθαρρύνει τους μαθητές να ζητούν την επανάληψη ή την απλοποίηση μιας οδηγίας, ή την οδηγία γραπτώς αν δεν την κατανοεί • να σταματά κάθε φορά που δίνει οδηγίες για να ελέγξει την κατανόησή τους • να περιορίζει τις προφορικές ερωτήσεις στον αριθμό που μπορεί να ανταποκριθεί ο μαθητής • να δείχνει video για να μπορούν οι μαθητές να αναγνωρίσουν τις εκφράσεις του προσώπου και τις σημασίες τους Εμμονή στην ομοιομορφία • ο εκπαιδευτικός μπορεί να προετοιμάζει τον μαθητή για ενδεχόμενες αλλαγές, όποτε είναι δυνατόν • να χρησιμοποιεί εικόνες, προγράμματα δραστηριοτήτων και κοινωνικές ιστορίες για να σηματοδοτήσει τις επικείμενες αλλαγές Δυσκολία στην κοινωνική αλληλεπίδραση • ο μαθητής δυσκολεύεται να κατανοήσει τους κανόνες της κοινωνικής αλληλεπίδρασης • μπορεί να είναι αφελής • ερμηνεύει κυριολεκτικά ότι λέγεται • δυσκολεύεται να «διαβάσει» τα συναισθήματα των άλλων • δεν έχει τακτ • αντιμετωπίζει προβλήματα με την κοινωνική απόσταση • δυσκολεύεται να κατανοήσει τους «άγραφους κανόνες» και μόλις τους μάθει τους εφαρμόζει με άκαμπτο τρόπο • δεν έχει επίγνωση του προσωπικού χώρου • ο εκπαιδευτικός χρειάζεται να ξεκαθαρίσει τους κανόνες και τις προσδοκίες του σχετικά με την συμπεριφορά • να διδάξει με λεπτομέρεια και σαφήνεια τους κανόνες της κοινωνικής συμπεριφοράς • να διδάξει στον μαθητή πώς να αλληλεπιδρά με την χρήση κοινωνικών ιστοριών, μοντελοποίησης και το παίξιμο ρόλων • να διδάξουν στους συμμαθητές τρόπους ανταπόκρισης στην δυσκολία κοινωνικής αλληλεπίδρασης του μαθητή • να ενθαρρύνουν τα συνεργατικά παιχνίδια • να επιβλέπουν και να υποστηρίζουν  τον μαθητή κατά την διάρκεια των διαλλειμάτων • να χρησιμοποιούν έναν κύκλο φίλων οι οποίοι βοηθούν τον μαθητή κατά την διάρκεια μη δομημένων δραστηριοτήτων • να διδάξει στον μαθητή πώς να ξεκινά το παιχνίδι, πώς να το συνεχίζει και πώς να το τερματίζει • να διδάξει  στον μαθητή ευελιξία, συνεργασία και μοίρασμα • να διδάξει στον μαθητή πώς να παρακολουθεί ο ίδιος την συμπεριφορά του • να δημιουργήσει ομάδες για να έχει την ευκαιρία να διδάξει άμεσα συγκεκριμένες κοινωνικές δεξιότητες και να εξασκηθεί ο μαθητής στην πράξη • να διδάξει τεχνικές χαλάρωσης και να υποδείξει κάποια ήσυχη γωνιά όπου μπορεί να πάει ο μαθητής για να ξεκουραστεί • να μοντελοποιήσει και να δώσει την ευκαιρία στον μαθητή να εξασκηθεί στο τι σημαίνει προσωπικός χώρος Περιορισμένο εύρος ενδιαφερόντων • ο εκπαιδευτικός χρειάζεται να περιορίσει επίμονες συζητήσεις και ερωτήσεις • να θέσει σταθερές προσδοκίες για όλη την τάξη, αλλά παράλληλα να δίνει ευκαιρίες στον μαθητή να ασχολείται με τα δικά του ενδιαφέροντα • να ενσωματώνει και να επεκτείνει τα ενδιαφέροντα του μαθητή κατά την διάρκεια των δραστηριοτήτων  Φτωχή συγκέντρωση • ο μαθητής είναι συχνά εκτός δραστηριότητας • αφαιρείται εύκολα • μπορεί να είναι αποδιοργανωμένος • δυσκολεύεται να διατηρήσει την προσοχή του • ο εκπαιδευτικός χρειάζεται να δίνει συνεχή ανατροφοδότηση και νέες οδηγίες • να σπάει τις εργασίες σε μικρότερα τμήματα • να χρησιμοποιεί οπτικούς οργανωτές, νοηματική χαρτογράφηση και σχεδιαγράμματα • να δίνει συγκεκριμένο χρόνο για τις δραστηριότητες • να βάζει τον μαθητή στο πρώτο θρανίο • να χρησιμοποιεί μη λεκτικές νύξεις για να τραβά την προσοχή του Φτωχές δεξιότητες οργάνωσης • ο εκπαιδευτικός χρειάζεται να δημιουργήσει ένα ημερολόγιο ή ένα προσωπικό πρόγραμμα δραστηριοτήτων για τον μαθητή • να διατηρεί λίστες εργασιών • να βοηθάει τον μαθητή να  χρησιμοποιεί λίστες «πρόκειται να κάνω» και λίστες ελέγχου • να τοποθετεί εικόνες πάνω σε αντικείμενα, ντουλάπια και ράφια Φτωχός κινητικός συντονισμός • ο εκπαιδευτικός χρειάζεται να εμπλέκει τον μαθητή σε αθλητικές δραστηριότητες – ο μαθητής μπορεί να προτιμά ανταγωνιστικά σπορ • να παίρνει υπόψη του την ταχύτητα γραψίματος όταν δίνει εργασίες (συχνά χρειάζεται περιορισμός στον όγκο των ζητούμενων) • να δίνει περισσότερο χρόνο κατά την διάρκεια διαγωνισμάτων • να σκεφτεί την δυνατότητα χρήσης υπολογιστή για τις γραπτές εργασίες, επειδή ο μαθητής μπορεί να τα καταφέρνει πολύ καλά με το πληκτρολόγιο Ακαδημαϊκές δυσκολίες • ο μαθητής συνήθως έχει μέση με ανώτερη φυσιολογική νοημοσύνη • καλή μνήμη πραγματολογικών πληροφοριών • οι περιοχές δυσκολίας συνήθως συμπεριλαμβάνουν λυτική προβλήματος, κατανόηση και αφηρημένες έννοιες • είναι συνήθως δυνατός στην αναγνώριση έργου και μπορεί να μάθει να διαβάζει πολύ νωρίς, αλλά δυσκολεύεται στην κατανόηση • μπορεί να πάει καλά στην εκτέλεση πράξεων, αλλά όχι στην λυτική προβλήματος • ο εκπαιδευτικός δεν πρέπει να υποθέσει ότι ο μαθητής κατανόησε επειδή απλώς μπορεί να επαναδιατυπώσει τις πληροφορίες • χρειάζεται να είναι όσο πιο συγκεκριμένος μπορεί στην παρουσίαση νέων εννοιών και αφηρημένου υλικού • να διδάσκει μέσω δραστηριοτήτων όπου είναι δυνατόν • να χρησιμοποιεί γραφικούς οργανωτές, όπως εννοιολογική χαρτογράφηση, ιστούς αράχνης, κλπ • να σπάει τις δραστηριότητες σε μικρότερα τμήματα ή να τα παρουσιάζει με άλλο τρόπο • να κάνει άμεση διδασκαλία και μοντελοποίηση • να δείχνει παραδείγματα • να χρησιμοποιεί σχεδιαγράμματα για να βοηθάει τον μαθητή να κρατάει σημειώσεις και να κατηγοριοποιεί τις πληροφορίες • να αποφεύγει  την λεκτική υπερφόρτωση • να εκμεταλλεύεται τα δυνατά σημεία του μαθητή (π.χ. την μνήμη) • να μην θεωρεί δεδομένο ότι ο μαθητής έχει καταλάβει αυτό που διάβασε – ο εκπαιδευτικός ελέγχει την κατανόηση και χρησιμοποιεί οπτική υποστήριξη Συναισθηματική ευπάθεια • ο μαθητής μπορεί να δυσκολεύεται να ανταπεξέλθει στις κοινωνικές και συναισθηματικές απαιτήσεις του σχολίου • αγχώνεται εύκολα εξαιτίας έλλειψης ευελιξίας • επιρρεπής σε ανησυχία • συχνά έχει χαμηλή αυτοεκτίμηση • μπορεί να μην ανέχεται το γεγονός ότι κάνει λάθη • μπορεί να έχει καταθλιπτικές τάσεις • μπορεί να έχει θυμωμένες αντιδράσεις και ξεσπάσματα • ο εκπαιδευτικός χρειάζεται να επαινεί τον μαθητή και να του λέει τι έκανε σωστά και καλά • να διδάξει στον μαθητή πώς να ζητάει βοήθεια • να διδάξει τεχνικές (π.χ. τεχνικές χαλάρωσης) για την αντιμετώπιση δύσκολων καταστάσεων και άγχους • να χρησιμοποιεί στρατηγικές επανάληψης • να του δίνει την δυνατότητα εμπειριών όπου ο μαθητής μπορεί να κάνει επιλογές • να βοηθάει τον μαθητή να κατανοεί την δική του συμπεριφορά, καθώς και τις συμπεριφορές και αντιδράσεις των άλλων • να επιμορφώνει τους άλλους μαθητές • να δημιουργήσει ένα δίκτυο υποστήριξης μεταξύ των συμμαθητών Αισθητηριακές ευαισθησίες • οι πιο συνηθισμένες ευαισθησίες αφορούν τον ήχο και την αφή και μπορεί να συμπεριλαμβάνουν επίσης την γεύση, την ένταση του φωτός, τα χρώματα και τα αρώματα. • τα είδη των θορύβων που μπορεί να εκληφθούν ως εξαιρετικά έντονα είναι: • ξαφνικοί, απροσδόκητοι θόρυβοι, όπως το κουδούνισμα του τηλεφώνου ή ο συναγερμός πυρκαγιάς • συνεχής και οξύς θόρυβος • πολλαπλοί θόρυβοι που προκαλούν σύγχυση, όπως σε ένα εμπορικό κέντρο • ο εκπαιδευτικός πρέπει να γνωρίζει ότι φυσιολογικά επίπεδα ακουστικού και οπτικού «υλικού» μπορεί να εκλαμβάνονται από τον μαθητή ως υπερβολικά πολύ ή λίγο. • να διατηρεί το επίπεδο ερεθισμάτων μέσα στο πλαίσιο των δυνατοτήτων του μαθητή • να αποφεύγει ήχους που είναι βασανιστικοί για τον μαθητή όταν είναι δυνατόν • να χρησιμοποιεί μουσική για να καλύψει συγκεκριμένους ήχους • να ελαχιστοποιεί τον θόρυβο του περιβάλλοντος • να χρησιμοποιεί ωτοασπίδες όταν ο θόρυβος είναι πολύ μεγάλος • να δίνει ευκαιρίες και χώρο στον μαθητή για να περάσει κάποιο χρόνο ήσυχα • να φροντίσει να υπάρχει χώρος για ατομική εργασία, ο οποίος να μην περιέχει ερεθίσματα που ενοχλούν τον μαθητή Μάρθα Ι. Ηλιοπούλου Ειδική Παιδαγωγός/Φιλόλογος MA Special Education/ B.T.E.C Edexcel

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου