8 Φεβ 2015

2015-02-08_10 Επιστολή του Σωματείου Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Ν. Λακωνίας με θέμα τη σχεδίαση για όλους προς Δημοτικό συμβούλιο Δήμου Σπάρτης

Προς: Δημοτικό Συμβουλίου Δήμου Σπάρτης
Σπάρτη, 8 Φεβρουαρίου 2015 Αρ. Πρωτ. : 10 ΕΠΙΣΤΟΛΗ Θέμα: Συνεργασία και ανταλλαγή απόψεων και τεχνογνωσίας μεταξύ του Σωματείου και όλων των υπηρεσιών του Δήμου Σπάρτης για την εφαρμογή των αρχών της Σχεδίασης για Όλους Tο Δ.Σ. του Σωματείου Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Ν. Λακωνίας εφιστά την προσοχή των μελών του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Σπάρτης στην αναγκαιότητα απόδοσης ιδιαίτερης προσοχής στα ακόλουθα θέματα που θα συζητηθούν στην προσεχή συνεδρίαση της 9ης Φεβρουαρίου 2015, καθώς αυτά αφορούν την ανεμπόδιστη κυκλοφορία αναπήρων, ηλικιωμένων και άλλων πολιτών που μπορεί να έχουν παροδικά ή μόνιμα κινητικά προβλήματα. Ο στόχος θα πρέπει να είναι η σύμφωνη με τη κείμενη νομοθεσία μελέτη και εκτέλεση των κάθε είδους έργων, σύμφωνα με της αρχές της Σχεδίασης για Όλους. Επισημαίνουμε κάτι που έγινε σαφές κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου Σπάρτης της 22ης Δεκέμβρη 2014 από τον πρόεδρο του Σωματείου Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Ν. Λακωνίας κ. Παναγιώτη Αλεξανδράκη. Ότι το να επανέλθουμε για να διορθώσουμε κακοτεχνίες ενός έργου, όπως αυτό στην οδό Λεωνίδου που πρόσφατα ανακατασκευάστηκε δυστυχώς με πολλά σφάλματα, κοστίζει πολύ περισσότερο ανεβάζοντας κατά πολύ το ύψος της τελικής δαπάνης, σε σχέση με το να υιοθετηθούν σωστές προδιαγραφές, από το αρχικό ακόμη στάδιο, αυτό της σχεδίασης. Για το λόγο αυτό, το Δ.Σ. του Σωματείου προτείνει τη λύση της συνεργασίας, της διαβούλευσης, και της ανταλλαγής απόψεων και τεχνογνωσίας μεταξύ του Σωματείου και όλων των υπηρεσιών του Δήμου Σπάρτης από τη μελέτη έως και την ολοκλήρωση ενός έργου, ώστε εν τέλει αυτό να υλοποιείται και να παραδίδεται στους πολίτες με την ανώτερη ποιότητα κατασκευής και προσβασιμότητας, όπως απαιτείται και από τον κανονισμό του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τα χρηματοδοτούμενα έργα. Η συγκεκριμένη προσέγγιση έχει τα εχέγγυα να βελτιώσει την καθημερινότητα όλων των πολιτών του Δήμου μας, με έμφαση τη διευκόλυνση της κινητικότητας των ατόμων με αναπηρία και των ηλικιωμένων είτε των δημοτών είτε των επισκεπτών της πόλης μας. Ο πρόεδρος του Σωματείου Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Ν. Λακωνίας κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, της 22ης Δεκέμβρη 2014 τόνισε ότι η ομάδα των ανθρώπων με ειδικές ανάγκες και η ομάδα των ανθρώπων τρίτης και τέταρτης ηλικίας (που συνήθως συνοδεύονται από 1 ή και περισσότερα πρόσωπα), μπορούν να τροφοδοτήσουν μεσομακροπρόθεσμα την επαύξηση του τουριστικού προϊόντος, εφόσον η προσέγγιση αυτή ακολουθηθεί και σε γενικότερο επίπεδο (Περιφέρειας – Χώρας). Αυτή τη στιγμή, η απουσία προσπελασιμότητας των υποδομών και άλλες ελλείψεις έργων υποδομής αποκλείουν το πολυπληθές αυτό τμήμα τουριστών να επισκεφτούν τη Λακωνία μας. Γι’ αυτό, στα έργα που ακολουθούν, τα οποία προγραμματίζει ο Δήμος Σπάρτης πρέπει να γίνει ολοκληρωμένη μελέτη που να τη διέπει η εφαρμογή των αρχών της Σχεδίασης για Όλους και η ανά περίπτωση εφαρμοζόμενες τεχνικές προδιαγραφές. • 1ο : Ενημέρωση για το ρυμοτομικό σχέδιο Καλογωνιάς • 3ο : Έγκριση της αριθ.1/2015 απόφασης του Ν.Π. Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Σπάρτης με θέμα «Περί εγκρίσεως προϋπολογισμού και ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης έτους 2015» • 5ο : Διατήρηση κενωθέντων περιπτέρων στη Δημοτική Κοινότητα Σπαρτιατών • 6ο : Έγκριση της αριθ.146/2014 κυκλοφοριακής μελέτης με τίτλο «Κατακόρυφη και οριζόντια σήμανση για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην περιοχή του 2ου Δημοτικού Σχολείου Σπάρτης, στην πόλη της Σπάρτης στη Δ.Κ. Σπαρτιατών» • 9ο : Συγκρότηση επιτροπής Οριστικής παραλαβής έργου «Οδοποιία Τ.Κ. Άρνας» • 10ο : Συγκρότηση επιτροπής Οριστικής παραλαβής έργου «Διαμόρφωση-Περίφραξη & λοιπές εργασίες στο νέο χώρο του Β’ νεκροταφείου» • 11ο : Συγκρότηση επιτροπής Οριστικής παραλαβής έργου «Οδοποιία Δημοτικής Κοινότητας Σπαρτιατών» • 22ο : Έγκριση μελέτης, εκτέλεσης και καθορισμός τρόπου κατασκευής του έργου «Ανάπλαση Τοπικής Κοινότητας Κλαδά»

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου