6 Φεβ 2015

2015-02-06_07_ΔΤ_ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΠΟΡΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Σωματείο Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Νομού Λακωνίας
Κλεομβρότου 50, 23100
Πληροφορίες: Παναγιώτης Αλεξανδράκης
Τηλ: 27310-83335
Κιν: 6932-312-912
e-mail: alexandrakistakis@gmail.com
blog: takisalexandrakis.blogspot.gr/
blog: amealakonias.blogspot.gr

Προς:  Μ.Μ.Ε. Σπάρτη, 6 Φεβρουαρίου 2015, Αρ. Πρωτ.: 7

Δελτίο τύπου

Θέμα: Οικονομική ενίσχυση απόρων μελών Σωματείου Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Ν. Λακωνίας έτους 2015

Το Δ.Σ. του Σωματείου Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Ν. Λακωνίας κάθε ημερολογιακό έτος καλεί τα μέλη του, να προσκομίζουν προς έλεγχο τα προσωπικά τους έγγραφα, (αστυνομική ταυτότητα, και σε ισχύ πιστοποιητικό ΚΕ.Π.Α. ή γνωμάτευση υγειονομικής επιτροπής του ασφαλιστικού τους φορέα) ώστε να ενημερώνεται το Σωματείο, για τις τυχόν μεταβολές του ποσοστού αναπηρίας κάθε μέλους, γεγονός που αποτελεί το κριτήριο για την ένταξη και την παραμονή κάποιου ως μέλους του Σωματείου. Τονίζουμε ότι σύμφωνα με το καταστατικό του Σωματείου Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Ν. Λακωνίας ως τακτικό μέλος μπορεί να εγγραφεί κάθε άνθρωπος του οποίου το ισχύον πιστοποιητικό αναπηρίας από την αρμόδια αρχή (ΚΕ.Π.Α. ή απόφαση υγειονομικής επιτροπής του ασφαλιστικού του φορέα) αναγράφει ποσοστό αναπηρίας άνω του 40%.

Ανάλογα με τις οικονομικές δυνατότητες του Σωματείου Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Ν. Λακωνίας σχεδόν κάθε ημερολογιακό έτος το Σωματείο προβαίνει στην οικονομική ενίσχυση απόρων μελών, με ποσό του οποίου το ύψος αποφασίζεται και είναι ανάλογο των τρεχόντων ταμειακών στοιχείων. Σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ. το ποσό που δύναται το Σωματείο Ατόμων με ειδικές Ανάγκες Ν. Λακωνίας να διαθέσει για την οικονομική ενίσχυση των απόρων μελών του, στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο ανέρχεται στο ποσό των 2.500 (δυόμισι χιλιάδων) ευρώ. Για το λόγο αυτό εκτός από το πιστοποιητικό ΚΕ.Π.Α. ή της υγειονομικής επιτροπής, το Δ.Σ. κάλεσε τα μέλη του Σωματείου να προσκομίσουν οικειωθελώς το πρόσφατο εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας. Για να κριθεί ένα μέλος του Σωματείου ως δικαιούχος της οικονομικής ενίσχυσης, το Δ.Σ. χρησιμοποιεί ως εργαλείο την ακόλουθη απόφαση σχετικά με τα κριτήρια επιλεξιμότητας κάποιου προσώπου ως τελικού δικαιούχου της διανομής τροφίμων.

Παραθέτουμε στη συνέχεια το κείμενο της απόφασης από την εφημερίδα της κυβέρνησης:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 414 22 Φεβρουαρίου 2013 8821 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 279/23460

Καθορισμός κριτηρίων επιλεξιμότητας τελικών δικαιούχων και φορέων εκπροσώπησης τους, του προγράμματος Δωρεάν Διανομής τροφίμων σε απόρους της Ε.Ε

Άρθρο 4 Κριτήρια επιλεξιμότητας Α.

Κριτήριο επιλεξιμότητας τελικών δικαιούχων.

Το κριτήριο επιλεξιμότητας για τους απόρους διαμορφώνεται βάσει οικονομικών και κοινωνικών στοιχείων και είναι:

1. Για το άπορο άτομο, το ατομικό εισόδημα μέχρι και 7.200 €.

2. Για την άπορη οικογένεια, το οικογενειακό εισόδημα, ως ακολούθως:

I. Για οικογένεια με 2 μέλη (αιτών/ούσα και ο/η σύζυγος ή αιτών/ούσα και ένα προστατευόμενο μέλος): μέχρι και 10.700 €.

II. Για οικογένεια με 3 μέλη (αιτών/ούσα και ο/η σύζυγος μ’ ένα προστατευόμενο μέλος ή αιτών/ούσα και δυο προστατευόμενα μέλη): μέχρι και 11.520 €.

III. Για οικογένεια με 4 μέλη (αιτών/ούσα, και ο/η σύζυγος με δυο προστατευόμενα μέλη ή αιτών/ούσα και τρία προστατευόμενα μέλη):μέχρι και 14.400 €.

IV. Για οικογένεια με 5 μέλη (αιτών/ούσα, και ο/η σύζυγος με τρία προστατευόμενα μέλη ή αιτών/ούσα και τέσσερα προστατευόμενα μέλη): μέχρι και 17.280 €.

V. Για κάθε ένα προστατευόμενο μέλος, πέραν των 3, το εισόδημα προσαυξάνεται κατά 2.880 €.

3. Στην περίπτωση άπορου ατόμου, που έχει αναπηρία 67% και άνω, το εισοδηματικό κριτήριο προσαυξάνεται κατά 3.600 €.

Σε περίπτωση άπορης οικογένειας, με ένα ή και περισσότερα μέλη, που παρουσιάζουν αναπηρία 67% και άνω, το εισοδηματικό κριτήριο, προσαυξάνεται άπαξ κατά το ίδιο ποσό.

Η διανομή οικονομικής ενίσχυσης πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 05 Φεβρουαρίου 2015 στο γραφείο του Σωματείου Ατόμων με ειδικές Ανάγκες Ν. Λακωνίας σε 50 (πενήντα) μέλη τα οποία πληρούσαν τα ανωτέρω κριτήρια και στα οποία διανεμήθηκε το ποσό των 2.500 (δυόμισι χιλιάδων) ευρώ, 50 (πενήντα) ευρώ σε κάθεμέλος.

Μετά τιμής, το ΔΣ του Σωματείου Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Νομού Λακωνίας

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.