30 Ιαν 2015

Εμπειρογνωμοσύνη για την προσβασιμότητα της πύλης της Βουλής των Ελλήνων

Το Δ.Σ. του Σωματείου Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Ν. Λακωνίας εντόπιζε διαρκώς τις ελλείψεις προσπελασιμότητας του ιδιαίτερα χρήσιμου και πολύτιμου υλικού το οποίο αναρτάται στον ιστότοπο της Βουλής των Ελλήνων. Με αφορμή αυτή την αδιαμφισβήτητη έλλειψη του προβλεπόμενου από την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία επιπέδου ηλεκτρονικής προσβασιμότητας - προσπελασιμότητας του σημαντικότατου για κάθε Έλληνα πολίτη υλικού του ιστοτόπου της Βουλής των Ελλήνων, το Δ.Σ. του Σωματείου ΑμεΑ Ν. Λακωνίας αποφάσισε να ζητήσει τη συνδρομή του πλέον έμπειρου και εξειδικευμένου επιστήμονα στον τομέα της ηλεκτρονικής προσβασιμότητας κ. Μπασδέκη Ιωάννη, αναθέτοντάς του τη διεξαγωγή του ελέγχου της προσβασιμότητας και προσπελασιμότητας του εν λόγω ιστοτόπου. Ο κ. Μπασδέκης για μια ακόμη φορά προσφέρθηκε να συνδράμει εθελοντικά τις προσπάθειές του Σωματείου Ατόμων με ειδικές Ανάγκες Ν. Λακωνίας, αναλαμβάνοντας χωρίς αμοιβή το έργο του ελέγχου του ιστοτόπου της Βουλής των Ελλήνων, καταγράφοντας στη σχετική έκθεση εμπειρογνωμοσύνης τα ελλείμματα προσπελασιμότητας που εντόπισε κατά την έρευνα.

Ο πρόεδρος του Σωματείου μας κ. Αλεξανδράκης Παναγιώτης κατέθεσε αυτοπροσώπως την έκθεση της εμπειρογνωμοσύνης ως εισερχόμενο με αριθμό πρωτοκόλλου 3639 στη γραμματεία του προέδρου της Βουλής των Ελλήνων, στις 3 Δεκεμβρίου 2014. Αρχική επιθυμία του Δ.Σ. του Σωματείου Ατόμων με ειδικές Ανάγκες Ν. Λακωνίας ήταν η έκθεση της εμπειρογνωμοσύνης να παραδοθεί στον ίδιο τον πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, αλλά στάθηκε αδύνατο να πετύχουμε συνάντηση μαζί του οποιαδήποτε ώρα της 3ης Δεκεμβρίου 2014, ημέρα κατά την οποία για συμβολικούς λόγους επιθυμούσαμε να καταθέσουμε την εμπειρογνωμοσύνη.

Σημειώνουμε ότι στην είσοδο της Βουλής των Ελλήνων ο πρόεδρος του Σωματείου Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Ν. Λακωνίας αντιμετώπισε την αρνητική στάση των υπευθύνων, οι οποίοι του απαγόρευαν την είσοδο εάν δεν είχε συγκεκριμένο ραντεβού. Ο κ. Αλεξανδράκης Παναγιώτης διαμαρτυρήθηκε έντονα, επικαλούμενος το δικαίωμα κάθε Έλληνα πολίτη να λάβει άδεια εισόδου στο χώρο που αποτελεί το "ναό" της δημοκρατίας. Χρειάστηκε η παρέμβαση της γραμματείας του προέδρου της Βουλής των Ελλήνων ώστε τελικά να επιτραπεί η είσοδός του στο χώρο.

Επισυνάπτουμε φωτογραφία από την είσοδο του προέδρου του Σωματείου Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Ν. Λακωνίας στο χώρο της γραμματείας του προέδρου της Βουλής των Ελλήνων κατά την κατάθεση της έκθεσης της εμπειρογνωμοσύνης.

Μπορείτε να κατεβάσετε τη σχετική εμπειρογνωμοσύνη πατώντας στον ακόλουθο σύνδεσμο:
http://www.webharmonia.com/pdfs/P-M3.-IBasdekis-WCAG_2.0_Evaluation_report_for_Parliament.gr.pdf

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου