21 Ιαν 2015

Δ.Τ.2015-01-21_67.ενημέρωση από το Σωματείο Ατόμων με Ειδικές Ανα΄γκες Ν. Λακωνίας

Σωματείο Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Νομού Λακωνίας Κλεομβρότου 50, 23100 Πληροφορίες: Παναγιώτης Αλεξανδράκης Τηλ: 27310-83335 Κιν: 6932-312-912 e-mail: alexandrakistakis@gmail.com blog: takisalexandrakis.blogspot.gr/ Προς: ΜΜΕ, Σπάρτη, 21 Ιανουαρίου 2015 Αρ. Πρωτ.: 67 Θέμα: Ενημέρωση για τρέχοντα θέματα του Σωματείου Ατόμων με Ειδικές ανάγκες Ν. Λακωνίας 1. Είχε ήδη προγραμματιστεί η ετήσια εκδήλωση συνάντησης των μελών του με τα αρωγά μέλη και τους φίλους του Σωματείου για τις 25 Ιανουαρίου 2015. Λόγω της προκήρυξης των εθνικών εκλογών, το Δ.Σ. αποφάσισε την αλλαγή της ημερομηνίας για την πραγματοποίηση της ετήσιας εκδήλωσης για την Κυριακή 01 Μαρτίου 2015 στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα, στην οποία θα ισχύουν οι προσκλήσεις και οι λαχνοί, που έχουν ήδη εκδοθεί. 2. Ενημερώνει επίσης τα μέλη του για τη συνέχιση έως τέλος Ιανουαρίου 2015 της διαδικασίας επικαιροποίησης των προσωπικών στοιχείων τους. Τα κατωτέρω αναφερόμενα έγγραφα με τα προσωπικά στοιχία των μελών ελέγχονται αππό το Δ.Σ. Α. Πιστοποιητικό ΚΕΠΑ ή πιστοποιητικό υγειονομικής επιτροπής σε ισχύ Β. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας Γ. Πρόσφατο εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας Δ. Υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1599/86, περί της γνησιότητας και της κατοχής από το μέλος, των πρωτοτύπων των προαναφερόμενων εγγράφων. Μετά τον έλεγχο και την αξιολόγηση των στοιχείων που θα προκύψουν, θα ενεργοποιηθεί το ταμείο αλληλεγγύης του Σωματείου Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Ν. Λακωνίας για την οικονομική ενίσχυση των πλέον αδυνάτων οικονομικά μελών του Σωματείου, η οποία θα είναι ανάλογη με την ταμειακή ικανότητα του Σωματείου. Μετά Τιμής Εκ του Δ.Σ.

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου