7 Νοε 2014

Δ.Τ. 55_07-11-2014 Σωματείου ΑμεΑ ν. Λακωνίας - επικαιροποίηση προσωπικών στοιχείων μελών

Σωματείο Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Νομού Λακωνίας Κλεομβρότου 50, 23100 Πληροφορίες: Παναγιώτης Αλεξανδράκης Τηλ: 27310-83335 Κιν: 6932-312-912 e-mail: alexandrakistakis@gmail.com blog: takisalexandrakis.blogspot.gr/ Προς: ΜΜΕ, Σπάρτη, 07 Νοεμβρίου 2014, Αρ. Πρωτ.: 55 Θέμα: Επικαιροποίηση προσωπικών στοιχείων μελών Σωματείου ΑμεΑ ν. Λακωνίας Το Δ.Σ. του Σωματείου Ατόμων με ειδικές ανάγκες Ν. Λακωνίας καλεί τα μέλη του να προσκομίσουν το συντομότερο στο γραφείο του Σωματείου, ακριβή φωτοαντίγραφα των εγγράφων που ακολουθούν: 1. 1) Αντίγραφο πιστοποιητικού ΚΕΠΑ ή του πιστοποιητικού υγειονομικής επιτροπής του ασφαλιστικού φορέα, των οποίων η διάρκεια να μην έχει λήξει ή η ισχύς τους να έχει διάρκεια εφ’όρου ζωής. 2. 2) Αντίγραφο του πρόσφατου εκκαθαριστικού σημειώματος. 3) Αντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας. 4) Υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1599/86 με την οποία θα βεβαιώνεται ότι τα γνήσια έγγραφα των ανωτέρω αναφερόμενων αντιγράφων, βρίσκονται στην κατοχή του μέλους. Μετά Τιμής Εκ του Δ.Σ.

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου