13 Αυγ 2014

2016-12-05_79 Δελτίο τύπου Σωματείου Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Ν. Λακωνίας: Απελευθέρωση της εκμάθησης της γραφής και ανάγνωσης τυφλών Braille - Πιστοποίηση της καλής γνώσης από το καθ’ ύλην αρμόδιο ΚΕΑΤ

Δελτίο τύπου

Προς:  Μ.Μ.Ε. Σπάρτη, 5 Δεκεμβρίου 2016, Αρ. Πρωτ.: 79

Θέμα: Απελευθέρωση της εκμάθησης της γραφής και ανάγνωσης τυφλών Braille - Πιστοποίηση της καλής γνώσης από το καθ’ ύλην αρμόδιο ΚΕΑΤ

Το Δ.Σ. του Σωματείου Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Ν. Λακωνίας σας ενημερώνει για την επιστολή που απηύθηνε στο Υπουργείο Παιδείας στις 7/11/2016 με την οποία καλεί τις αρμόδιες υπηρεσίες του να ξεκαθαρίσουν το θολό τοπίο σχετικά με την εκμάθηση της γραφής και ανάγνωσης τυφλών Braille στη χώρα, απελευθερώνοντας την εκμάθησή της ώστε αυτή να πραγματοποιείται με συγκεκριμένες προδιαγραφές όπως καθορίζονται κάθε φορά από την κείμενη νομοθεσία, και αφήνοντας ως μοναδικό κριτή της καλής γνώσης γραφής και ανάγνωσης τυφλών το καθ’ ύλην αρμόδιο Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών.

Ακολουθεί το κείμενο της επιστολής.

Προς: Υπουργείο Παιδείας - Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Δ/ντη Παναγή Κασσιανό

Σπάρτη, 7 Νοεμβρίου 2016, Αρ. πρωτ.: 73

Θέμα: Απελευθέρωση της εκμάθησης της γραφής και ανάγνωσης τυφλών Braille - Πιστοποίηση της καλής γνώσης από το καθ’ ύλην αρμόδιο ΚΕΑΤ

Σχετ: 1. Το με αριθ. πρωτ. 25-11-2009/146680/Γ6 έγγραφο της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής με θέμα “Κέντρα Πιστοποίησης και Εκμάθησης της γραφής και ανάγνωσης τυφλών Braille”

2. Η με αριθ. πρωτ. 12-7-2010/82529/Γ6 υπουργική απόφαση με θέμα “Πρόσκληση υποψηφίων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ), Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για ένταξη στους Ενιαίους Πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών ΕΑΕ διδακτικού έτους 2010-2011”

Η εκμάθηση της γραφής Braille σε τυφλούς ή μη, είτε για επαγγελματικούς λόγους που αφορά κυρίως εκπαιδευτικούς της κατηγορίας Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού, είτε για ιδιωτικούς λόγους (π.χ., οικογένειες με μέλη τους τυφλούς), αποτελεί σημαντική παράμετρο για την εύρυθμη λειτουργία ενός κύκλου εκπαίδευσης που εν τέλει προάγει το μορφωτικό επίπεδο των ανθρώπων με τύφλωση. Η εκμάθηση αυτή μάλιστα δρα συμπληρωματικά του υποχρεωτικού χαρακτήρα της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης (Ν. 3699/2008) ως αναπόσπαστο μέρος της υποχρεωτικής και δωρεάν δημόσιας παιδείας προς τους αναπήρους – εν προκειμένω στους τυφλούς - όλων των ηλικιών και για όλα τα στάδια και τις εκπαιδευτικές βαθμίδες.

Όπως κάθε εκπαιδευτική δράση, έτσι και η εκμάθηση της γραφής Braille σε ενήλικες θα πρέπει να πραγματοποιείται με συγκεκριμένες προδιαγραφές, όπως καθορίζονται κάθε φορά από την κείμενη νομοθεσία. Στο πλαίσιο της εφαρμογής των αρχών της Σχεδίασης για Όλους οι χώροι εκμάθησης θα πρέπει να είναι προσβάσιμοι σε αμεα (Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός), να χρησιμοποιούνται όντως γραφομηχανές Braille (σε αντίθεση με προσφερόμενες εκπαιδεύσεις “θεωρητικού χαρακτήρα”), με εξασφαλισμένη την ηλεκτρονική προσβασιμότητα του εκπαιδευτικού υλικού (εφόσον αυτό υπάρχει και προσφέρεται). Προδιαγραφές που πληρούν τα πιστοποιημένα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης και άλλοι φορείς εκπαίδευσης, καθώς και αρκετοί Σύλλογοι ατόμων με αναπηρία που παραδοσιακά προσφέρουν αυτή την εκπαίδευση στους εκπαιδευόμενους της περιοχής ευθύνης τους.

Εδώ και πολλά χρόνια η εκμάθηση γραφής Braille έχει λάβει έναν ιδιότυπο κλειστό χαρακτήρα, με αστήριχτες νομικά αποφάσεις των οργάνων της Πολιτείας (π.χ., σχετ. 1), ελλείψει συστηματικής αντιμετώπισης του ζητήματος. Μάλιστα, το 2010 με μία υπουργική απόφαση νομικά αστήριχτη (σχετ. 2) ονοματίστηκαν τα “Κέντρα διδασκαλίας της γραφής BRAILLE”, αποκλείοντας αυθαίρετα κάθε άλλον φορέα που πληροί τις απαιτούμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές και που θα μπορούσε να εξυπηρετήσει πραγματικές ανάγκες εκπαίδευσης, και ιδιαίτερα αυτές στην περιοχή του. Σημειώνεται ότι το Σωματείο μας είναι δέκτης 20 περίπου αιτήσεων το τελευταίο χρονικό διάστημα, και έχει ήδη πραγματοποιήσει 5 εκπαιδευτικούς κύκλους με 100% επιτυχία των εκπαιδευομένων.

Για την προσωρινή λύση των ζητημάτων που είχαν εμφανιστεί το 2010 οι αρμόδιοι του υπουργείου Παιδείας συνέταξαν μία υπουργική απόφαση η οποία υπογράφτηκε από την τότε αρμόδια υπουργό (σχετ. 2) χωρίς ουσιαστική νομική ισχύ. Η συγκεκριμένη απόφαση χρησιμοποιείται εντέχνως σήμερα περιορίζοντας την διάδοση της γραφής και ανάγνωσης των τυφλών με το να αποκλείει φορείς σε όλη την χώρα στο να την διδάξουν, δεδομένο που αντίκειται στο Σύνταγμα και στην κείμενη νομοθεσία.

Καλούμε τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Παιδείας να ξεκαθαρίσουν το θολό τοπίο, απελευθερώνοντας την εκμάθηση της γραφής Braille στη χώρα και αφήνοντας ως μοναδικό κριτή της καλής γνώσης γραφής και ανάγνωσης τυφλών το καθ’

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.