11 Μαρ 2014

Σύνολο δελτίων τύπου 2017 του Σωματείου Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Ν. Λακωνίας

Σωματείο Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Νομού Λακωνίας
Κλεομβρότου 50, 23100
Πληροφορίες: Παναγιώτης Αλεξανδράκης
Τηλ: 27310-83335
Κιν: 699-22-699-69
e-mail: alexandrakistakis@gmail.com
blog: takisalexandrakis.blogspot.gr/
blog: amealakonias.blogspot.gr

Σύνολο δελτίων τύπου 2017

Επιστολή

Σπάρτη, 18 Δεκεμβρίου 2017, Αρ. πρωτ.: 33

Η επαναφορά στη νομιμότητα των υπαλλήλων της κοινωνικής πρόνοιας

Το Δ.Σ. του Σωματείου Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Ν. Λακωνίας έστειλε επιστολή στον Γενικό Γραμματέα Πρόνοιας κ. Καρελά (αρ. πρωτ. εισερχομένων Γ.Γ. Πρόνοιας 1035/18.12.2017 με την παράκληση να παρέμβει άμεσα για την επαναφορά στη νομιμότητα των υφισταμένων του, οι οποίοι παραβαίνουν την έννομη τάξη της χώρας μας και δεν κάνουν δεκτά τα εφ' όρου ζωής ισχύοντα πιστοποιητικά αναπηρίας Ανθρώπων με Ειδικές Ανάγκες, προκαλώντας τους μέγιστη ταλαιπωρία και στις περισσότερες περιπτώσεις, προξενώντας τους ζημία.

το κείμενο της επιστολής.


Προς: Γενικό Γραμματέα Πρόνοιας κ. Δημήτρη Καρελά
Κοιν: Πρωθυπουργό κ. Αλέξη Τσίπρα

Σπάρτη, 18 Δεκεμβρίου 2017, Αρ. Πρωτ.: 33

ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Θέμα: Παράνομη απόρριψη εν ισχύ δημοσίου εγγράφου από προϊσταμένους και υπαλλήλους υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας

Αξιότιμε κ. Καρελά,

Το Δ.Σ. του Σωματείου Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Ν. Λακωνίας, με το έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Πρωθυπουργού που παραλάβαμε στις 03-08-2017, ενημερώθηκε για ένα ζήτημα που έχει εξ' αρχής λύσει η έννομη τάξη της χώρας μας και αφορά την αδιαμφισβήτητη ισχύ έναντι όλων των εφ' όρου ζωής πιστοποιητικών αναπηρίας που έχουν εκδοθεί πριν την 01-09-2011. Το έγγραφο μάλιστα στο οποίο βασίζεται η απάντηση της Γενικής Γραμματείας Πρωθυπουργού φέρει την υπογραφή σας. Παρ' όλα αυτά οι υφιστάμενοι σας, προϊστάμενοι των υπηρεσιών της Κοινωνικής Πρόνοιας και οι υφιστάμενοί τους, φαίνεται να έχουν διαφορετική άποψη, και επιμένουν να μην κάνουν δεκτά τα εν λόγω επίσημα δημόσια έγγραφα, ενεργώντας χωρίς να συμμορφώνονται με την κείμενη Νομοθεσία.

Λόγω του ότι χιλιάδες Άνθρωποι με Ειδικές Ανάγκες ταλαιπωρούνται από αυτή την ανεπίτρεπτη ενέργεια των υφισταμένων σας, στην οποία προβαίνουν διαρκώς σε όλες σχεδόν τις υπηρεσίες Κοινωνικής Πρόνοιας στην χώρα, σας καλούμε να παρέμβετε άμεσα ώστε να λυθεί κατεπείγοντος αυτό το εξαιρετικά κρίσιμο ζήτημα.

Σημειώνουμε μάλιστα ότι οι εν λόγω δημόσιοι υπάλληλοι, στην προσπάθειά τους να τεκμηριώσουν την άρνηση τους να κάνουν δεκτά τα εν ισχύ εφ' όρου ζωής πιστοποιητικά αναπηρίας και να δικαιολογήσουν την απαράδεκτη στάση τους, αναφέρονται στα στοιχεία διαφόρων ανίσχυρων μπροστά στην έννομη τάξη της χώρας μας, υπουργικών αποφάσεων και εγκυκλίων.

Όσοι εκ των Ανθρώπων με Ειδικές Ανάγκες έχουν ενημερωθεί σχετικά για την παράτυπη αυτή ενέργεια των υπηρεσιών της Κοινωνικής Πρόνοιας, αντιδρούν και καταθέτουν, ακολουθώντας τις οδηγίες μας, αίτηση σύμφωνα με το πρότυπο, πετυχαίνοντας την αναγνώριση και την αποδοχή του με διάρκεια εφ' όρου ζωής πιστοποιητικού αναπηρίας τους.

Κύριε Γενικέ Γραμματέα Πρόνοιας σας καλούμε να παρέμβετε άμεσα για να εφαρμοστεί το αυτονόητο. Να επανέλθει η νομιμότητα. Να μπει τελεία σε αυτή την «ανισορροπία» σε βάρος των Ανθρώπων με Ειδικές Ανάγκες. Πρέπει να γίνονται άμεσα δεκτά τα με ισχύ εφ' όρου ζωής πιστοποιητικά αναπηρίας που έχουν εκδοθεί πριν την 01-09-2011.

Αναμένουμε τις ενέργειές σας.

Επιστολή

Σπάρτη, 27 Νοεμβρίου 2017, Αρ. πρωτ.: 32

Θέμα: Διακριτική μεταχείριση των ασφαλισμένων στο Δημόσιο ανθρώπων με ειδικές ανάγκες έναντι των υπολοίπων σε άλλα Ασφαλιστικά Ταμεία

Το Δ.Σ. του Σωματείου Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Ν. Λακωνίας έστειλε επιστολή στον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα (αρ. πρωτ. εισερχομένων Πρωθυπουργού 3785/28.11.2017 με την παράκληση να παρέμβει για την άρση μιας καταφανούς διαφορετικής μεταχείρισης προς Ανθρώπους με Ειδικές Ανάγκες.

το κείμενο της επιστολής.


Προς: Πρωθυπουργό κ. Αλέξη Τσίπρα
Κοιν: Αναπληρωτή Υπουργό Κοινωνικής Αλληλεγγύης κα Θεανώ Φωτίου
Σπάρτη, 27 Νοεμβρίου 2017, Αρ. Πρωτ.: 32

ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Θέμα: Διακριτική μεταχείριση των ασφαλισμένων στο Δημόσιο ανθρώπων με ειδικές ανάγκες έναντι των υπολοίπων σε άλλα Ασφαλιστικά Ταμεία

Κύριε Πρωθυπουργέ,

Επικοινωνούμε εκ νέου μαζί σας για να σας θέσουμε ένα σημαντικό ζήτημα ισότητας, ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ταυτόχρονα περίπτωσης καταφανούς διαφορετικής μεταχείρισης Ανθρώπων που αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα και πιο συγκεκριμένα Ανθρώπων με Ειδικές Ανάγκες.

Είναι σαφές πως η αναπηρία δημιουργεί τεράστια προβλήματα στην διαβίωση των Ανθρώπων που την βιώνουν, τα οποία είναι κοινά σε όλους, ανεξαρτήτως του ασφαλιστικού φορέα που καλύπτει τις ανάγκες τους. Συνεπώς η υποστήριξη από την πλευρά της Πολιτείας θα πρέπει να είναι όμοια, ίση προς όλους, και ανάλογη με τις ειδικές ανάγκες που κάθε αναπηρία δημιουργεί.

Για την κάλυψη των αυξημένων, λόγω βαριάς αναπηρίας, αναγκών των Ανθρώπων με Ειδικές Ανάγκες έχει θεσπιστεί η υποστήριξη του εισοδήματός τους με οικονομική ενίσχυση μέσω της Κοινωνικής Πρόνοιας, η οποία αποδίδεται στον δικαιούχο εις ολόκληρον στην περίπτωση που δεν λαμβάνει οικονομική ενίσχυση για την ίδια αναπηρία από άλλο φορέα, και στο ήμισυ στην περίπτωση που ο δικαιούχος λαμβάνει οικονομική ενίσχυση για την ίδια αναπηρία από άλλο ασφαλιστικό φορέα. Όμως, σε αντίθεση με τα παραπάνω και καθ’ υπέρβαση της Συνταγματικής Αρχής της ίσης μεταχείρισης, για τους ασφαλισμένους του Δημοσίου και μόνο για αυτούς ισχύουν διαφορετικές πρόνοιες έναντι των υπολοίπων ασφαλισμένων άλλων ασφαλιστικών ταμείων.

Συγκεκριμένα, όπως αποδεικνύεται από Το με αρ. πρωτ. 71591/21-6-2016 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, το ποσό που αποδίδεται λόγω της αναπηρίας τους (δηλ. η αναπηρική τους σύνταξη) στους ασφαλισμένους με ειδικές ανάγκες του Δημοσίου μετονομάστηκε από «οικονομική ενίσχυση» λόγω αναπηρίας, σε «παρακολούθημα» της κύριας σύνταξης τους. Ο όρος «παρακολούθημα» τους δίνει την δυνατότητα να αιτηθούν και τελικά να λάβουν εις ολόκληρον την οικονομική ενίσχυση για την αναπηρία τους και από την Κοινωνική Πρόνοια, μιας και κατά τον σχετικό έλεγχο που διενεργείται από την υπηρεσία αυτή δεν προκύπτει κόλλημα. Για όλους τους υπόλοιπους ασφαλισμένους με ειδικές ανάγκες όλων των άλλων ασφαλιστικών ταμείων το συγκεκριμένο κόλλημα είναι προφανές και αποτελεί απαγορευτική συνθήκη. Κατά συνέπεια λαμβάνουν το ήμισυ της οικονομικής ενίσχυσης της Κοινωνικής Πρόνοιας.

Το κανονιστικό πλαίσιο που διέπει το παρακολούθημα ευνοεί χωρίς συγκεκριμένη αιτιολογία ορισμένους συνταξιούχους του Δημοσίου σε σχέση με όλους τους άλλους. Συνεπώς, η ονομασία της οικονομικής ενίσχυσης του ασφαλιστικού φορέα προς τον ασφαλισμένο σε αυτόν Άνθρωπο με Ειδικές Ανάγκες, αποτελεί το αποφασιστικό κριτήριο για το ύψος του καταβαλλόμενου σε αυτόν προνοιακού επιδόματος. Το κριτήριο όμως αυτό είναι απρόσφορο από κάθε άποψη και η εφαρμογή του οδηγεί σε διακριτική μεταχείριση συνταξιούχων, που αντιμετωπίζουν όμοια βαριά αναπηρία.

Αξιότιμε Κύριε Πρωθυπουργέ,

Χωρίς αμφιβολία η αναπηρία είναι όμοια και σκληρή για όλους. Για τούτο και ο σκοπός του νομοθέτη, αλλά και υποχρέωση της Πολιτείας, είναι να μεριμνά για τους αναπήρους χωρίς διακρίσεις. Με βάση τη συνταγματική επιταγή περί ισότητας των Ελλήνων ενώπιον του νόμου (άρθρο 4 Σ), σας ζητούμε την οριζόντια εφαρμογή του χαρακτηρισμού «παρακολούθημα της κύριας σύνταξης», για όλες τις αναπηρικές συντάξεις, οικονομικές ενισχύσεις όλων των ασφαλιστικών ταμείων ώστε οι Άνθρωποι με Ειδικές Ανάγκες που λαμβάνουν λόγω της βαριάς αναπηρίας τους το ήμισυ περίπου του προνοιακού επιδόματος, να το λαμβάνουν και αυτοί εις ολόκληρον.

Παρακαλούμε να παρέμβετε άμεσα για να πραγματοποιηθούν το ταχύτερο όλες οι απαραίτητες ενέργειες σε όλα τα ασφαλιστικά ταμεία, για την άμεση άρση αυτής της καταφανούς διαφορετικής μεταχείρισης προς τους Ανθρώπους με Ειδικές Ανάγκες, ώστε όλοι οι ασφαλισμένοι που έως τώρα λαμβάνουν το ήμισυ της οικονομικής ενίσχυσης για την βαριά αναπηρία τους από την Κοινωνική Πρόνοια να την λάβουν εις ολόκληρον.

Σημειώνουμε ότι η συγκεκριμένη αυτή πρόταση που σας απευθύνουμε αποτελεί οριζόντια εφαρμογή των αρχών της Σχεδίασης για Όλους ως Συνταγματική Επιταγή.

Ανακοίνωση

Σπάρτη, 4 Αυγούστου 2017, Αρ. πρωτ.: 31

Θέμα: Απάντηση του Γραφείου Κοινωνικών Πολιτικών της Γενικής Γραμματείας Πρωθυπουργού για το θέμα της αποδοχής των εν ισχύ πιστοποιητικών αναπηρίας

Σε απάντηση της επιστολής του Σωματείου Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Ν. Λακωνίας προς τον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα (αρ. πρ. εξερχομένων 30/21-06-2017) και θέμα: Παράκληση για παρέμβαση του Πρωθυπουργού για την αποδοχή των εν ισχύ πιστοποιητικών αναπηρίας, λάβαμε σήμερα 03-08-2017 την ακόλουθη επίσημη απάντηση που έστειλε το Γραφείο Κοινωνικών Πολιτικών της Γενικής Γραμματείας Πρωθυπουργού, το οποίο συμφωνεί (φυσικά) απόλυτα με την έννομη τάξη της χώρας μας, επισφραγίζοντας όλα όσα σας έχουμε αναφέρει σχετικά με την εφ' όρου ζωής ισχύ των πιστοποιητικών αναπηρίας που έχουν εκδοθεί πριν την 1-09-2011, και φέρουν την σχετική σημείωση "εφ' όρου ζωής" στο σώμα του κειμένου τους.

Συγκεκριμένα το έγγραφο αναφέρει:

"Μετά την ίδρυση των ΚΕ.Π.Α., οι ανωτέρω γνωματεύσεις διατηρούν την ισχύ τους έως τη λήξη τους, ενώ αυτές των οποίων η κρίση είναι εφ’ όρου ζωής, μπορούν να χρησιμοποιούνται επ’ αόριστον".

Κατόπιν τούτου, στην περίπτωση όπου μία δημόσια υπηρεσία αρνείται να δεχτεί το εν ισχύ πιστοποιητικό αναπηρία σας, σας καλούμε να εκτυπώσετε ένα αντίγραφο του επίσημου αυτού εγγράφου και να το συνυποβάλλετε μαζί με το νόμιμο εν ισχύ εφ' όρου ζωής πιστοποιητικό αναπηρίας.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της επιστολής του Γραφείου Κοινωνικών Πολιτικών Πρωθυπουργού το οποίο μας έστειλε ο προϊστάμενος του εν λόγω γραφείου κ. Σταύρος Παναγιωτίδης.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Πληροφορίες : Σ. Γουλίδης

Τηλέφωνο : 210-5281105

Fax: 210-5281113

Email: sgoulidis@yeka.gr
ΠΡΟΣ: Γενική Γραμματεία Πρωθυπουργού
Βασιλίσσης Σοφίας και Ηροδότου 1
Υπ’ όψιν κ. Μ. Μπουσούνη
m.mpousounis@primeminister.gr

Αθήνα 03 - 08 - 2017
Αρ. Πρωτ.: Δ24α/Φ.28/Γ.Π.οικ.36755/872

ΘΕΜΑ: Ισχύς πιστοποιητικών αναπηρίας

Σχετ.: Η από 21-06-2017 επιστολή του Σωματείου Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Νομού Λακωνίας

Σε απάντηση της ηλεκτρονικής σας επιστολής, σας γνωστοποιούμε τα παρακάτω:

Πριν την ίδρυση των ΚΕ.Π.Α. (ν. 3863/2010), προκειμένου κάποιος/α να ενταχθεί σε Πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης ΑμεΑ, έπρεπε να προσκομίσει γνωμάτευση από Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή της Νομαρχίας του τόπου κατοικίας του/της ή της Περιφέρειας. Επίσης γίνονταν δεκτές και γνωματεύσεις από Α.Σ.Υ.Ε., Α.Ν.Υ.Ε., Α.Α.Υ.Ε., Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή της Ελληνικής Αστυνομίας και Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή του Πυροσβεστικού Σώματος. Μετά την ίδρυση των ΚΕ.Π.Α., οι ανωτέρω γνωματεύσεις διατηρούν την ισχύ τους έως τη λήξη τους, ενώ αυτές των οποίων η κρίση είναι εφ’ όρου ζωής, μπορούν να χρησιμοποιούνται επ’ αόριστον.

Στο άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 4331/2015 ορίζεται ότι «Όσοι ενδιαφέρονται να ενταχθούν στα προνοιακά προγράμματα οικονομικής ενίσχυσης Ατόμων με Αναπηρία, καθώς και οι δικαιούχοι των οποίων η ισχύς των γνωματεύσεων ή πιστοποιητικών αναπηρίας έχει λήξει, εξετάζονται υποχρεωτικά από 01-09-2011 για την πιστοποίηση του βαθμού αναπηρίας τους από τις Υγειονομικές Επιτροπές ΚΕ.Π.Α. για τη χορήγηση ή την παράταση οικονομικής ενίσχυσης ή άλλης προνοιακής παροχής. Η εξέταση αποτελεί προϋπόθεση για τη χορήγηση ή την παράταση οικονομικής ενίσχυσης ή άλλης προνοιακής παροχής. Για την ένταξη στα προνοιακά προγράμματα οικονομικής ενίσχυσης Ατόμων με Αναπηρία γίνονται δεκτές κι οι γνωματεύσεις της Α.Σ.Υ.Ε. ή της Α.Ν.Υ.Ε. ή της Α.Α.Υ.Ε. ή της Ανώτατης Υγειονομικής Επιτροπής της Ελληνικής Αστυνομίας ή της Ανώτατης Υγειονομικής Επιτροπής του Πυροσβεστικού Σώματος…».

Ωστόσο, στην παρ. 4 του άρθρου 1 του ίδιου νόμου ορίζεται ότι «Οι αρμόδιες υπηρεσίες χορήγησης των προνοιακών παροχών δύνανται αυτεπάγγελτα ή κατ’ εντολή της Γενικής Γραμματείας Πρόνοιας να διενεργούν τακτικούς ή έκτακτους επανελέγχους διοικητικής ή και ιατρικής φύσεως των καταβαλλόμενων οικονομικών ενισχύσεων».

Ο Γενικός Γραμματέας Πρόνοιας
Δ. Γ. Καρέλλας

Δελτίο τύπου

Προς:  Μ.Μ.Ε. Σπάρτη, 22 Ιουνίου 2017, Αρ. Πρωτ.: 30

Θέμα: Παράκληση για παρέμβαση του Πρωθυπουργού για την αποδοχή των εν ισχύ πιστοποιητικών αναπηρίας

Το Δ.Σ. του Σωματείου Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Ν. Λακωνίας έστειλε επιστολή στον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα (αρ. πρωτ. εισερχομένων Πρωθυπουργού 1856/22-6-17) με την παράκληση να παρέμβει για την διακοπή της ταλαιπωρίας που υφίσταται ο Άνθρωπος με Ειδικές Ανάγκες λόγω της παράτυπης άρνησης του Δημοσίου να κάνει δεκτά τα εν ισχύ πιστοποιητικά αναπηρίας με διάρκεια ισχύος "εφ' όρου ζωής" τα οποία έχουν εκδοθεί από όλες τις υγειονομικές επιτροπές και πριν την 01-09-2011. Ακολουθεί το κείμενο της επιστολής.


Προς: Πρωθυπουργό κ. Αλέξη Τσίπρα
Κοιν: Συνήγορο του Πολίτη
Σπάρτη, 21 Ιουνίου 2017, Αρ. Πρωτ.: 29

ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Θέμα: Παράκληση για παρέμβαση του Πρωθυπουργού για την αποδοχή των εν ισχύ πιστοποιητικών αναπηρίας

Κύριε Πρωθυπουργέ,

 1. δεδομένης της πάγιας αρχής που διέπει οριζοντίως την έννομη τάξη της χώρας μας σύμφωνα με την οποία κάθε δημόσιο έγγραφο ισχύει έως την ημερομηνία λήξης του και παράγει διαρκώς νόμιμα αποτελέσματα,
 2. δεδομένου ότι κάθε πιστοποιητικό αναπηρίας, ως δημόσιο έγγραφο, από οποιαδήποτε υγειονομική επιτροπή και εάν έχει εκδοθεί (ΚΕ.Π.Α., Α.ΣΥ.Ε., Α.Ν.Υ.Ε., Α.Α.Υ.Ε., Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή της Ελληνικής Αστυνομίας, Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή του Πυροσβεστικού Σώματος, ασφαλιστικών φορέων, νοσοκομείων, Ο.Τ.Α.) ακόμη και πριν την 1-9-2011 με διάρκεια ισχύος “εφ' όρου ζωής”, είναι απόλυτα ισχυρό και παράγει διαρκώς νόμιμα αποτελέσματα έως την λήξη του,
 3. δεδομένης της συνεχιζόμενης άρνησης συμμόρφωσης των δημοσίων υπηρεσιών να εφαρμόσουν τον νόμο και να αποδέχονται χωρίς άλλο τα κάθε είδους πιστοποιητικά αναπηρίας με διάρκεια ισχύος “εφ' όρου ζωής”, και
 4. δεδομένης της μέγιστης ταλαιπωρίας στην οποία υπόκεινται οι Άνθρωποι με Ειδικές Ανάγκες λόγω της προαναφερθείσας παράτυπης υπέρβασης εξουσίας ορισμένων δημοσίων υπαλλήλων

σας παρακαλούμε όπως δράσετε ώστε να τερματιστεί οριστικά η ταλαιπωρία του Έλληνα πολίτη με Ειδικές Ανάγκες λόγω αυτής της κατάστασης, δίνοντας εντολή προς όλα τα υπουργεία να υπενθυμίσουν σε κάθε δημόσια υπηρεσία και σε όλους τους δημοσίους υπαλλήλους τα προαναφερόμενα αυτονόητα, τα οποία γνωρίζουν πλην όμως δεν εφαρμόζουν.

Δελτίο τύπου

Προς:  Μ.Μ.Ε. Σπάρτη, 15 Ιουνίου 2017, Αρ. Πρωτ.: 28

Θέμα: Ετήσια τακτική γενική Συνέλευση μελών - Διανομή νωπών ροδακίνων

Η οριστική ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μελών του Σωματείου Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Ν. Λακωνίας θα πραγματοποιηθεί, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 του καταστατικού μας, το Σάββατο 17 Ιουνίου 2017 στις 11:30 π.μ., στο γραφείο μας στην πόλη της Σπάρτης. Παράλληλα θα διανεμηθεί στα παρευρισκόμενα μέλη ποσότητα ροδακίνων, τα οποία διανέμει η αρμόδια υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας που υλοποιεί το πρόγραμμα.

Τα θέματα, για τα οποία το σώμα της Γ.Σ. θα λάβει οριστικές αποφάσεις απαλλάσσοντας την Διοίκηση των ευθυνών της, είναι τα ακόλουθα:

 • 1. Διοικητικός απολογισμός - Λογοδοσία Δ.Σ. και έκθεση πεπραγμένων για το έτος 2016.
 • 2. Οικονομικός απολογισμός και ισολογισμός ταμείου για το έτος 2016.
 • 3. Προϋπολογισμός έτους 2017.
 • 4. Ανάγνωση έκθεσης της Ε.Ε..
 • 5. Ενημέρωση για τη δράση του Σωματείου το τρέχον έτος.
 • Προτάσεις μελών του Σωματείου - συζήτηση.

Δελτίο τύπου

Προς:  Μ.Μ.Ε. Σπάρτη, 5 Ιουνίου 2017, Αρ. Πρωτ.: 27

Θέμα: Ενημερωτικό σημείωμα - Στον παλμό των εξελίξεων

Συχνά αναφερόμαστε στο θέμα της επικείμενης μείωσης των συντάξεων και των επιδομάτων αναπηρίας, παραθέτοντας στοιχεία από έγκυρες πηγές και αποσπάσματα των μνημονίων και των εφαρμοστικών νόμων και εγκυκλίων. Οι εκτιμήσεις μας για την αναμενόμενη πολιτική λαμβάνουν υπόψη την σκληρή πραγματικότητα των αριθμών, τις προσταγές των μνημονίων και σαφώς έρχονται σε πλήρη αντίθεση με τις πολιτικές και στενά συνδικαλιστικές εξαγγελίες περί του αντιθέτου που ωραιοποιούν τα πράγματα. Δεν ήταν λίγες οι φορές που σε όλο αυτό το διάστημα δεχτήκαμε δριμύτατα σχόλια για αυτές τις εκτιμήσεις μας, καθώς ορισμένοι τις τοποθετούσαν με ευκολία στην σφαίρα της κινδυνολογίας, ακόμη και της φαντασίας. Σε αυτούς υπομονετικά απαντούσαμε παραθέτοντας τα σχετικά με το ζήτημα στοιχεία, αναμένοντας δυστυχώς καρτερικά την επιβεβαίωση τους, μέσω της λογικής πορείας της εξέλιξης των πραγμάτων όπως τα είχαμε αξιολογήσει.

Η καθοδική πορεία της κοινωνικής πολιτικής της χώρας μας είχε κάνει από νωρίς την εμφάνιση της, περίπου λίγο μετά τα μέσα της δεκαετίας του 2000. Το πρώτο πρόκριμα ήταν να μην αποδίδεται ποσοστό 100% αναπηρίας στους Ανθρώπους με ψυχική αναπηρία διότι αυτό τους "υποβάθμιζε", τους καθιστούσε απόμαχους της κοινωνίας. Λες και είχαν έτοιμη την υποδομή για μια ισχυρή στρατηγική αναμόρφωσης του πλαισίου θεραπειών, επανένταξης, υποστήριξης τους για να λυθούν μαγικά όλα τα ζητήματα. Με τον τρόπο αυτό μειώθηκαν τα αποδιδόμενα ποσοστά αναπηρίας των Ανθρώπων με ψυχική αναπηρία, τα οποία διαμορφώθηκαν στο 67% το ανώτερο με επακόλουθη φυσικά μείωση των επιδομάτων και των συντάξεων τους.

Μετά ήρθε η μόδα του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. Στην εκπομπή "Παρέα" που είχαμε την τιμή να έχει παραχωρήσει στο Σωματείο μας το ραδιόφωνο του Alpha989, ο πρόεδρος του Σωματείου μας Τάκης Αλεξανδράκης προέβει στην ανάλυση του θέματος στις 18 Ιανουαρίου 2015, μια εβδομάδα πριν τις εθνικές εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 2015. Σε αυτή αναφέρθηκε στην ουσία του προγράμματος "ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα" το οποίο αναμενόταν να αποτελέσει το κατώτερο κατώφλι, το τελευταίο δίχτυ ασφαλείας πριν την εξαθλίωση, μέσω χορηγίας ενός πολύ μικρού ποσού, του ελάχιστου, ίσα-ίσα για την επιβίωση, το οποίο σταδιακά θα άλεθε ως κιμαδομηχανή τα επιδόματα της κοινωνικής μέριμνας του κράτους, εξαϋλώνοντας τα. Η πολιτική αυτή θα ήταν η απαρχή της σταδιακής απορρόφησης όλων των παροχών προνοιακού τύπου, που έφτασε πρόσφατα στην κατάργηση – θυσία άλλων 4 κοινωνικών επιδομάτων στο βωμό του, επιδομάτων που αφορούσαν σε οικογένειες με πολύ χαμηλά εισοδήματα.

Όπως είχε ανακοινωθεί εξ αρχής χωρίς να ξεσηκωθούμε ορθώνοντας στεναρή αντίσταση, τα κονδύλια για το "ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα" ύψους 900 εκατομμυρίων ευρώ ετήσια θα εξοικονομούντο μέσω περικοπών στην κοινωνική πρόνοια. Η αντίδραση μας κατά αυτής της πολιτικής σύνθλιψης; ήταν ανύπαρκτη, έως και απροσδιόριστα καθησυχαστική, καθαγιάζοντας το "ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα" το οποίο μετονομάστηκε σε "κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης". Μάλιστα οι συνήγοροι των δικαιωμάτων μας έφτασαν στο προκλητικό σημείο να υπερασπίζονται τα κεκτημένα των λίγων έναντι των πολλών και της λογικής. Ως αποτέλεσμα δεν εφαρμόστηκαν ουδέποτε πραγματικά μέτρα προστασίας των ανθρώπων με Ειδικές Ανάγκες εν τω συνόλω, πέραν των λεκτικών εξαγγελιών περί ανάγκης αναμόρφωσης του τρόπου αναγνώρισής τους.

Ερχόμενοι στο τώρα, η βεβαιότητα που εκφράζεται ακόμη και σήμερα για την εξασφαλισμένη συνέχιση των αναπηρικών προνοιακών επιδομάτων φαίνεται πως θα καταρρεύσει σύντομα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που συγκεντρώνουμε αναμένεται η ολοκλήρωση της βιαστικής και ίσως προγραμματισμένα "απρογραμμάτιστης" αλλαγής της υπηρεσίας διαχείρισης και διανομής τους που από το Σεπτέμβριο του 2016 έχει δρομολογηθεί να είναι ο ΟΓΑ. Τι σημαίνει μια τέτοια αλλαγή του νομικού καθεστώτος που θα διέπει πλέον την κοινωνική πρόνοια δεν μπορεί ακόμη να προβλεφθεί, καθώς οι επιμέρους στρατηγικές δεν έχουν καθοριστεί. Ως προς το επιδιωκόμενο όμως οικονομικό αποτέλεσμα, η αλλαγή του φορέα διαχείρισης θα έχει πολλαπλές συνέπειες με βασικότερη την άρση του ειδικού καθεστώτος πρόνοιας που διέπει την διαχείριση τους ως ενισχυτικά για την επιβίωση των δικαιούχων, δρώντας προστατευτικά και για τα επιδόματα και για τις λοιπές παροχές προς αυτούς. Η ενίσχυση του Ανθρώπου με Ειδικές Ανάγκες με προνοιακό επίδομα πραγματοποιείται ώστε να μπορέσει να αντιμετωπίσει από τη μια το επιβαρυμένο κόστος ζωής που η αναπηρία του προκαλεί, και από την άλλη να αντιμετωπίσει τα εμπόδια που η αναλγησία του κράτους ορθώνει μπροστά του.

Η μετατροπή του χαρακτήρα του από επίδομα προνοιακού άρα και προστατευμένου τύπου, σε σύνταξη ή επίδομα κλασσικού τύπου θα προκαλέσει νομικά ζητήματα (π.χ. στην περίπτωση λήψης επιδόματος για την ίδια αναπηρία από άλλο ασφαλιστικό φορέα και τον ΟΓΑ) που θα οδηγήσουν στην κατάργηση όλων ή ορισμένων εξ αυτών και σε περαιτέρω απώλεια εισοδημάτων.

Παράδειγμα

Ο ασφαλισμένος του ΟΓΑ άνθρωπος με Ειδικές Ανάγκες με ποσοστό αναπηρίας 100% λόγω τυφλότητας, λαμβάνει μηνιαία την σύνταξη του ΟΓΑ 360 περίπου ευρώ και ένα επίδομα απολύτου αναπηρίας περίπου 600 ευρώ. Επίσης λαμβάνει 360 περίπου ευρώ μηνιαία από την κοινωνική πρόνοια ως επίδομα τυφλότητας. Μετά την ανάληψη της διαχείρισης των κονδυλίων αυτών από τον ΟΓΑ, ο χαρακτήρας τους θα αλλάξει και από προνοιακά, άρα και προστατευόμενα, επιδόματα θα μετονομαστούν ανάλογα με τα ισχύοντα στον κανονισμό του ΟΓΑ. Συνεπεία αυτού ο άνθρωπος αυτός θα φανεί στις καταστάσεις του ΟΓΑ πως για την ίδια πάθηση (τυφλότητα) λαμβάνει 2 επιδόματα από τον ίδιο φορέα, γεγονός που θα οδηγήσει στην αυτονόητη και επιβαλλόμενη για δημοσιοοικονομικούς λόγους διακοπή του ενός εκ των δύο. Αντίστοιχες θα είναι πιθανότατα και οι συνέπειες για ασφαλισμένους άλλων ασφαλιστικών ταμείων.

Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι το διαχρονικό "διαίρει και βασίλευε" διατηρείται εντέχνως με τη διαφορετική μεταχείριση αναπήρων ασφαλισμένων του ΟΓΑ, μιας και για τους παραπληγικούς το ποσό των επιδομάτων εορτών και αδείας που έχουν με νόμο καταργηθεί για όλους τους άλλους δίνονται σε αυτούς με την μορφή επιπλέον ποσού στο μηνιαίως καταβαλλόμενο σε αυτούς ποσό, κάτι που δεν συμβαίνει για άλλη κατηγορία αναπηρίας.

Για την πιστοποίηση της αναπηρίας γνωρίζουμε πως το ΚΕΠΑ συνεχίζει την πορεία του ως "την κολυμβήθρα του Σιλωάμ", "γιατρεύοντας" αναπηρίες όπως ορίζει ο ΚΕΒΑ. Σύμφωνα με επιβεβαιωμένες πληροφορίες μας, σύντομα θα ξεκινήσει η συζήτηση για την αντικατάσταση των ΚΕΠΑ από άλλο φορέα πιστοποίησης της αναπηρίας, για να μπορέσει να πετύχει ακόμη περισσότερες εξαθλιωτικές περικοπές. Με το νέο νομικό καθεστώς που θα διέπει τον αναμενόμενο φορέα πιστοποίησης της αναπηρίας θα γίνει προσπάθεια να αρθούν τα εμπόδια που η έννομη τάξη της χώρας μας όρθωσε στην ισοπεδωτική πολιτική τους, προστατεύοντας όλους όσους διαθέτουν ένα εν ισχύ εφ’ όρου ζωής πιστοποιητικό αναπηρίας που έχει νόμιμα εκδοθεί από υγειονομική επιτροπή πριν την έναρξη λειτουργίας των ΚΕΠΑ. Υπενθυμίζουμε για μία ακόμα φορά ότι τα πιστοποιητικά αναπηρίας που φέρουν την σημείωση για την ισχύ τους «εφ΄ όρου ζωής», με σαφή προσδιορισμό της αναπηρίας και του ποσοστού αυτής, ως δημόσια έγγραφα ισχύουν νόμιμα έναντι όλων και παράγουν νόμιμα αποτελέσματα έως την λήξη τους, γεγονός που προκύπτει από το σύνολο των διατάξεων της έννομης τάξης της χώρας μας. Το δημόσιο λοιπόν οφείλει να δέχεται όλα τα εφ’ όρου ζωής πιστοποιητικά αναπηρίας από κάθε ασφαλιστικό φορέα τα οποία έχουν εκδοθεί και πριν το 2011. Φαίνεται όμως πως το Δημόσιο και μάλιστα οργανισμοί που οφείλουν να δίνουν πρώτοι το καλό παράδειγμα παρανομούν επανειλημμένα. Ένας από αυτούς είναι το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού, μέλη του ΔΣ του οποίου μάλιστα είναι και πρώην ανώτατοι δικαστικοί. Παρά την επιβεβαιωμένη και διασφαλισμένη από τη νομοθεσία μας ισχύ των κάθε είδους πιστοποιητικών αναπηρίας με το χαρακτηρισμό "εφ' όρου ζωής έναντι όλων, το ΑΣΕΠ εξακολουθεί κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας να εκδίδει προκηρύξεις που απαιτούν ο ενδιαφερόμενος υποψήφιος να προσκομίσει αποκλειστικά και μόνο πιστοποιητικό αναπηρίας ΚΕΠΑ. Η παράτυπη ή παράνομη αυτή επιλογή του ΑΣΕΠ αποτελεί κατάφορη παραβίαση των συνταγματικών δικαιωμάτων στην εργασία των Ανθρώπων με Ειδικές ανάγκες, και ταυτόχρονα αποτελεί διαφορετική μεταχείριση απέναντί τους με κριτήριο το πιστοποιητικό αναπηρίας τους.

Παρά τις επανειλημμένες κρούσεις μας και τα προφορικά και τα γραπτά διαβήματα προς τους αρμοδίους νομικούς συμβούλους του ΑΣΕΠ για την παράτυπη ή και παράνομη αυτή τακτική, που αγνοεί τα οριζόμενα από την έννομη τάξη της χώρας μας, οι προκηρύξεις και οι εγκύκλιοι που το ΑΣΕΠ εκδίδει προκρίνουν ως το μοναδικό δεκτό πιστοποιητικό αναπηρίας αυτό που έχει εκδοθεί από το ΚΕΠΑ. Κατά συνέπεια ως μοναδική λύση φαντάζει η προσβολή της προκήρυξης από κάποιον ενδιαφερόμενο ώστε να επέλθει η αναγκαστική συμμόρφωση του.

Ερχόμενοι στα πιστοποιητικά αναπηρίας των Ανθρώπων με Ειδικές Ανάγκες που φέρουν την σημείωση «χρόνια πάθηση» σημειώνουμε πως είναι σαφές πως ξεκινά για αυτούς μια δύσκολη περίοδος που θα τους ταλαιπωρήσει ιδιαίτερα. Η κακή αρχή έγινε πριν κάποια χρόνια, όταν πείστηκαν πολιτικά και δέχτηκαν να χαρακτηριστούν ως «χρονίως πάσχοντες»  απεμπολώντας τον όρο «ανάπηρος». Μία πρώτη δυσμενής εξέλιξη εμφανίστηκε πριν από λίγους μήνες όταν εκδόθηκαν οι εγκύκλιοι για τις αιτήσεις ωρομισθίων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών. Σε αυτές υπήρχε σαφής (αν και αυθαίρετη) διευκρίνιση πως πιστοποιητικά αναπηρίας με την ένδειξη «χρόνια πάθηση» που δεν καθορίζουν ορισμένη ημερομηνία λήξης της ισχύος τους ή την διευκρίνιση ότι ισχύουν «εφ’ όρου ζωής» του ενδιαφερομένου δεν θα γίνονται πλέον δεκτά.

Βραδυφλεγή βόμβα αποτελεί και η αδιαμαρτύρητη αποδοχή ποσοστού αναπηρίας 80% και πάνω από Ανθρώπους με βαριές αναπηρίες οι οποίοι αν και κάλυπταν τα κριτήρια για να λάβουν ποσοστό αναπηρίας 100% δέχτηκαν το 80% πειθόμενοι στις προφορικές πολιτικές διαβεβαιώσεις πως αυτό το ποσοστό τους εξασφαλίζει το σύνολο των παροχών. Ο προβληματισμός αυτός μπορεί να εκφραστεί απλούστερα με το ακόλουθο ερώτημα: Τι θα συμβεί αν μια μικρή δόνηση στα δημοσιοοικονομικά στοιχεία δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για επιπρόσθετες περικοπές που θα υλοποιηθεί αναλογικά με το βεβαιωμένο και αποδεκτό από τους ίδιους ποσοστό αναπηρίας τους ήτοι 80%;

Ως προς το θέμα της προσαύξησης της ποσόστωσης συμμετοχής Ανθρώπων με Ειδικές Ανάγκες και των μελών της οικογένειας τους σε διαγωνισμούς προκηρύξεις θέσεων εργασίας, η πρωτοβουλία του πρωθυπουργού πρέπει να αναγνωριστεί θετικά με μια όμως επισήμανση. Να μην καταλήξει και αυτή λόγος κενός, όπως συμβαίνει στην πράξη με πλήθος διατάξεων που έχουν δημιουργηθεί προς εξυπηρέτηση του πολίτη, όμως το ευεργετικό τους περιεχόμενο ακυρώνεται εν τοις πράγμασει. Συγκεκριμένα αν η προκήρυξη προβλέπει προσλήψεις έως και 6 ατόμων η πρόσληψη έστω ενός Ανθρώπου με Ειδικές Ανάγκες δεν μπορεί να εφαρμοστεί διότι το ποσοστό 15% επί των προσλήψεων είναι κάτω της μονάδας. Αποτέλεσμα; Η θέση εργασίας του Ανθρώπου με Ειδικές Ανάγκες χάνεται.

Δελτίο τύπου

Προς:  Μ.Μ.Ε. Σπάρτη, 23 Μαΐου 2017, Αρ. Πρωτ.: 26

Θέμα: Συμμετοχή του Σωματείου Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Ν.Λακωνίας στην ημερίδα "Αναπηρία & Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης"

Την Τετάρτη 10 Μαΐου 2017 πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η εκδήλωση - ημερίδα "Αναπηρία & Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης" η οποία διοργανώθηκε από τον Τομέα Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και την Γραμματεία Κοινωνικών Δικτύων και Ειδικών Πληθυσμιακών Ομάδων της Ν.Δ. . Στην ημερίδα συμμετείχε το Σωματείο Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Ν. Λακωνίας διά του προέδρου του Τάκη Αλεξανδράκη, ο οποίος παρουσίασε τους προβληματισμούς που προκύπτουν από τον ολοένα αυξανόμενο αποκλεισμό από την ψηφιακά διακινούμενη πληροφορία των Ανθρώπων με Ειδικές Ανάγκες είτε λόγω του μεγάλου ποσοστού ψηφιακού αναλφαβητισμού που χαρακτηρίζει την κοινωνική ομάδα των αναπήρων είτε λόγω της μη τήρησης των προδιαγραφών προσβασιμότητας των ιστοτόπων και των εκπομπών. Επίσης αναφέρθηκε στον λανθασμένο πολλές φορές τρόπο που η επικαιρότητα αντιμετωπίζει τον Άνθρωπο με Ειδικές Ανάγκες στην παρουσίαση διαφόρων προγραμμάτων και ειδήσεων ως "εργαλείου" συγκινισιακής πρόκλησης.

Τέλος αναφέρθηκε στον Άνθρωπο με Ειδικές Ανάγκες ως το ενεργό τμήμα της κοινωνίας που μπορεί εφ' όσον του δίνεται η δυνατότητα πρόσβασης με τη μεθοδική άρση των εμποδίων, να λειτουργήσει αρμονικά και επικοδομητικά ως εργαζόμενος ως στέλεχος ως ισότιμος πολίτης του σύγχρονου κόσμου.

Ακολουθεί το πλήρες πρόγραμμα της ημερίδας:

<Αρχή εισαγωγής-->

"Αναπηρία & Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης"

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 • Εισαγωγικά Σχόλια: Άννα – Μισέλ Ασημακοπούλου   - Τομεάρχης Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών & Ενημέρωσης της ΝΔ,  Βουλευτής Β΄ Αθηνών
 • Χαιρετισμός: Λυμβαίος Ιωάννης Γενικός Γραμματέας Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία, Ε.Σ.Α.μεΑ, & Πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Γονέων & Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρίες - Π.Ο.Σ.Γ.Κ.Α.μεΑ
Α΄ Στρογγυλή Τράπεζα
 • Παρασκευή Τσαβαλιά- Γενική Γραμματέας Εθνικής Ομοσπονδίας Τυφλών
 • Σταυρακάκης Ιωσήφ - Α' Αντιπρόεδρος Ομοσπονδίας Κωφών Ελλάδος - ΟΜΚΕ &  Πρόεδρος Ελληνικής Ομοσπονδίας Αθλητισμού Κωφών
 • Σταύρος Τσιφλίκης - Πρόεδρος Συλλόγου Συνδρόμου Down Eλλάδος
 • Κώστας Αγιαννίδης - Παραγωγός Ντοκιμαντέρ για την Αναπηρία
 • Συντονιστής: Γιώργος Σταμάτης – Γραμματέας Κοινωνικών Δικτύων & Ειδικών Πληθυσμιακών Ομάδων ΝΔ
Β΄ Στρογγυλή Τράπεζα
 • Δρ Κωνσταντίνος Σιώμος - Αντιπρόεδρος  Ελληνικού Φόρουμ για το Ψηφιακό Μέλλον, Ακαδημία Ψηφιακού Πολίτη
 • Σοφοκλής Αλέπης - Γενικός Γραμματέας Πανελλήνιου Συλλόγου Παραπληγικών - ΠΑ.Σ.ΠΑ
 • Όμηρος Εμμανουηλίδης - Πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων Παιδιών - Νοητικά Υστερούντων, Π.Ε.Γ.Κ.Α. Π. – Ν.Υ
 • Τάκης Αλεξανδράκης – Πρόεδρος Σωματείου ΑμεΑ Ν. Λακωνίας, Νομικός- Δημοσιογράφος
 • Συντονιστής: Κώστας Λολίτσας – Αναπληρωτής  Γραμματέας Κοινωνικών Δικτύων & Ειδικών Πληθυσμιακών Ομάδων ΝΔ
 • Ταυτόχρονη διερμηνεία στην νοηματική γλώσσα

"Τα ΜΜΕ πρέπει να δημιουργήσουν και να ενισχύσουν συμπράξεις με τις αντιπροσωπευτικές οργανώσεις των ατόμων με αναπηρία. Τα ΜΜΕ πρέπει να αυξήσουν την πληροφορία για τα άτομα με την αναπηρία, σεβόμενα την ανθρώπινη ποικιλομορφία. Όταν αναφέρονται σε θέματα σχετικά με την αναπηρία, πρέπει να αποφεύγουν κάθε υπερπροστατευτική ή ταπεινωτική προσέγγιση και να τονίζουν περισσότερο τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία καθώς και τη θετική τους συνεισφορά στην κοινωνία όταν αρθούν οι φραγμοί’’.  Διακήρυξη της Μαδρίτης

Δελτίο τύπου

Προς:  Μ.Μ.Ε. Σπάρτη, 22 Μαΐου 2017, Αρ. Πρωτ.: 25

Θέμα: Video - photos Ημερίδα "Κοινωνία - Διαφορετικότητα - Αναπηρία"

Το Δ.Σ. του Σωματείου Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Ν. Λακωνίας ευχαριστεί την Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας και την Αντιπεριφερειάρχη Λακωνίας κα Αδαμαντία Τζανετέα, για την αμέριστη στήριξη που παρείχαν στο Σωματείο μας για την πραγματοποίηση της Ημερίδας "Κοινωνία - Διαφορετικότητα - Αναπηρία" στην οποία παρουσιάστηκαν τα πορίσματα του δεύτερου κύκλου εργασιών του επιστημονικού forum "Στο επίκεντρο ο Άνθρωπος" που έχει δημιουργηθεί με πρωτοβουλία του Σωματείου μας. Ευχαριστεί επίσης τον Πατέρα Κωνσταντίνο Ορφανάκο, ο οποίος μετέφερε το θερμό μήνυμα του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Μονεμβασίας και Σπάρτης κ. Ευσταθίου, τον πρόεδρο του Περιφερειακού συμβουλίου Πελοποννήσου κ. Ηλία Στρατηγάκο, εκπρόσωπο του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κ. Πέτρου Τατούλη, τον πρόεδρο του νομικού προσώπου κοινωνικής προστασίας, αλληλεγγύης και παιδείας του Δήμου Σπάρτης κ. Θέμη Πατσιλίβα, εκπρόσωπο του Δημάρχου Σπάρτης κ. Βαγγέλη Βαλιότη, τον Λοχαγό κ. Βασίλη Σιατήρα, εκπρόσωπο του ΚΕΕΜ Σπάρτης, τον Υπαστυνόμο Α κ. Γεώργιο Κουτρουμάνη εκπρόσωπο της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λακωνίας, τους εκπροσώπους φορέων και συλλόγων και όλους όσους παρακολούθησαν τις εργασίες της ημερίδας. Ευχαριστεί επίσης τον Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Αντώνη Τραυλό, πρόεδρο του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, ο οποίος κήρυξε την έναρξη της ημερίδας, με την πολλή ενδιαφέρουσα ομιλία του (ακολουθεί σχετικός σύνδεσμος) και την δημοσιογράφο κα Νατάσα Μποζίνη η οποία συντόνισε τις εργασίες.

Αμέσως μετά μπορείτε να παρακολουθήσετε τα πρώτα videos από την ημερίδα. Θα ακολουθήσουν επόμενα δελτία τύπου με όλα τα videos, που θα συμπληρώσουν την παρουσίαση των εισηγήσεων οι οποίες ενεργοποίησαν το γόνιμο διάλογο κατά τη διάρκεια της ημερίδας και την διαρκή ανταλλαγή σκέψεων και προβληματισμών μεταξύ των μελών του επιστημονικού μας forum. Σημειώνουμε πως υπάρχει διαρκώς ανοιχτή πρόσκληση του επιστημονικού μας forum, προς την επιστημονική κοινότητα ώστε η στελέχωση του με νέα μέλη να είναι συνεχής. Αυτή η συνεργασία μπορεί να οδηγήσει στην διαμόρφωση ρεαλιστικών λύσεων, ικανών να τύχουν πρακτικής εφαρμογής, κάτι που αποτελεί κυρίαρχο στοχο για το επιστημονικό forum του Σωματείου Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Ν. Λακωνίας.

Video - Προαναγγελία της ημερίδας "Κοινωνία - Διαφορετικότητα - Αναπηρία" στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΙΟΝΙΑΝ tv - Παρασκευή 13-05-2017.

Video - Καλωσόρισμα - Χαιρετισμοί.

Video - Εναρκτήρια ομιλία από τον Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Αντώνη Τραυλό, Πρόεδρο του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού.

Επισκεφθείτε την σελίδα "Στο επίκεντρο ο Άνθρωπος"

Πατήστε εδώ για να ενημερωθείτε σχετικά με την πρώτη επιτυχημένη ημερίδα του forum στις 18 Δεκεμβρίου 2016 στη Σπάρτη με την αμέριστη υποστήριξη του δήμου Σπάρτης και του ν.π. Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας του Δήμου.

Διαβάστε πατώντας εδώ το σύνολο του δελτίου τύπου, με την ανοιχτή πρόσκληση διαρκείας προς όλη την επιστημονική κοινότητα να συμμετέχει στη διαμόρφωση των προτάσεων του επιστημονικού forum "Στο επίκεντρο ο Άνθρωπος" του Σωματείου Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Ν. Λακωνίας.

Διαβάστε το πρόγραμμα της ημερίδας και το σύνολο των αναρτήσεων σχετικά με το επιστημονικό forum "Στο επίκεντρο ο Άνθρωπος" πατώντας εδώ.

Δελτίο τύπου

Προς:  Μ.Μ.Ε. Σπάρτη, 19 Μαΐου 2017, Αρ. Πρωτ.: 24

Θέμα: ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑμεΑ 2017

Το Δ.Σ. του Σωματείου Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Ν. Λακωνίας σας ενημερώνει για την ανακοίνωση του κατασκηνωτικού προγράμματος ΑμεΑ 2017 και για την διαδικασία αίτησης φορέων ή φυσικών προσώπων για τη συμμετοχή τους σε αυτό. Σημειώνουμε πως μπορείτε να βρείτε όλες τις πληροφορίες στον ιστότοπο αλλά μπορείτε να ζητήσετε περισσότερες πληροφορίες και από το Σωματείο μας.

Δελτίο τύπου

Προς:  Μ.Μ.Ε. Σπάρτη, 10 Μαΐου 2017, Αρ. Πρωτ.: 23

Θέμα: Ημερίδα "Κοινωνία - Διαφορετικότητα - Αναπηρία" του επιστημονικού forum "Στο επίκεντρο ο Άνθρωπος" στις 14/05/2017 στη Σπάρτη

Η Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου θέτει υπό την αιγίδα της την ημερίδα με τίτλο "Κοινωνία - Διαφορετικότητα - Αναπηρία", η οποία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 14 Μαΐου 2017 στην Σπάρτη, στην αίθουσα Λακώνων Ποιητών Νικηφόρου Βρεττάκου και Γιάννη Ρίτσου στο Διοικητήριο Λακωνίας από 10:00 έως 14:00.

Στην ημερίδα θα παρουσιαστούν τα πορίσματα του δεύτερου κύκλου εργασιών του επιστημονικού forum "Στο επίκεντρο ο Άνθρωπος", που συγκροτήθηκε με πρωτοβουλία του Σωματείου Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Ν. Λακωνίας, μετά από ανοιχτή πρόσκληση που απηύθυνε προς την επιστημονική κοινότητα.

Πρόγραμμα ημερίδας

09:45 – 10:00

Προσέλευση – εγγραφή
Συντονίστρια: Μποζίνη Νατάσα, Δημοσιογράφος
Οργάνωση: Διαμαντή Σόφη, Αρχαιολόγος

10:00 – 10:10

Καλωσόρισμα

10:10 – 10:20

Χαιρετισμοί
Τζανετέα Αδαμαντία, Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας Περιφέρειας Πελοποννήσου

10:20 – 10:30

Κήρυξη έναρξης - Εισαγωγικό σχόλιο
Τραυλός Αντώνης, Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, πρόεδρος τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού

10:30 – 10:45

“Ιστορική αναδρομή και κοινωνική στάση”
Μαυρομμάτη Κατερίνα, Κοινωνιολόγος

10:45 – 11:00

“Αναπηρία, Αναπαραστάσεις στο Λόγο: Ακεραιότητα ή Διακρίσεις; Μια πρόταση”
Δάντη Αθηνά, Δρ. Ψυχολογίας & Ειδικής Αγωγής, Ειδικός σύμβουλος ενταξιακής εκπαίδευσης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής

11:00 – 11:15

“Η αναπηρία ως υπαρξιακή κατάσταση”
Ιωαννίδου Μαρία, Ψυχολόγος υγείας - Ψυχοθεραπεύτρια, μέλος Ε.Δ.Ε.Α.Υ. ειδικού δημοτικού Άργους

11:15 – 11:30

“Η τέχνη ως ευεργεσία για το διαφορετικό”
Καριεντίδου Χρύσα, φοιτήτρια Ψυχολογίας, μέλος της Ακαδημίας Κλινικών Σπουδών της Αθήνας, επιστημονική συνεργάτιδα του Psychologynow.gr

11:30 – 11:45

“Η εικόνα του σώματος και η έκφραση της σεξουαλικότητας”
Κυμπουρόπουλος Στέλιος, MSc Ψυχίατρος – Σεξολόγος

11:45 – 12:00

“Το σωματικό βίωμα στους επαγγελματίες χορευτές με κινητική αναπηρία”
Κολίσογλου Ανδρέας, Ψυχολόγος

12:00 – 12:15

“Πολιτικές κοινωνικής προστασίας αμεα στην Περιφέρεια Πελοποννήσου”
Φλεβαράκη Παναγιώτα, Κοινωνική λειτουργός, Αν. Προϊσταμένη Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας

12:15 – 12:30

Διάλειμμα

12:30 – 12:45

“Η υιοθέτηση των αρχών της Σχεδίασης για Όλους ως μοχλός ανάπτυξης”
Δρ. Μπασδέκης Ιωάννης, Ερευνητής σε θέματα προσβασιμότητας του διαδικτύου, Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας – Ινστιτούτο Πληροφορικής

12:45 – 13:00

“Εφαρμόζοντας την Αλλαγή: Η Αναπηρία σε Ένα Πλαίσιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων»
Στυλίδη Μαίρη, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων / Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες (UNHCR)

13:00 – 13:15

“Επαναπροσδιορίζοντας τον όρο αναπηρία στο σύγχρονο κοινωνικό γίγνεσθαι – πόσο κοντά είμαστε στην εξάλειψη του όρου;”
Στρίγκας Αθανάσιος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στην βαθμίδα του Αναπληρωτή, με γνωστικό αντικείμενο τον Εθελοντισμό

13:15 – 13:30

“Ο ζωτικός χώρος του ανθρώπου με αναπηρία στην σύγχρονη κοινωνία”
Τάκης Αλεξανδράκης, Νομικός, Δημοσιογράφος, πρόεδρος Σωματείου ΑμεΑ Ν. Λακωνίας

13:30 – 13:40

Συμπεράσματα

13:40 – 14:00

Συζήτηση

Παράλληλη διερμηνεία στην ελληνική νοηματική γλώσσα

Ελεύθερη είσοδος

Βεβαίωση παρακολούθησης χωρίς αντίτιμο

Στοιχεία επικοινωνίας: sto.epikentro.o.anthropos@gmail.com, τηλ 699-22-699-69

Video - ηχητικό ανακοίνωσης ημερίδας "Κοινωνία - Διαφορετικότητα - Αναπηρία" στις 14/05/2017.

Επισκεφτείτε την εκδήλωση "Ημερίδα: Κοινωνία - Διαφορετικότητα - Αναπηρία" πατώντας εδώ.

Επισκεφθείτε την σελίδα "Στο επίκεντρο ο Άνθρωπος"

Πατήστε εδώ για να ενημερωθείτε σχετικά με την πρώτη επιτυχημένη ημερίδα του forum στις 18 Δεκεμβρίου 2016 στη Σπάρτη με την αμέριστη υποστήριξη του δήμου Σπάρτης και του ν.π. Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας του Δήμου.

Διαβάστε πατώντας εδώ το σύνολο του δελτίου τύπου, με την ανοιχτή πρόσκληση διαρκείας προς όλη την επιστημονική κοινότητα να συμμετέχει στη διαμόρφωση των προτάσεων του επιστημονικού forum "Στο επίκεντρο ο Άνθρωπος" του Σωματείου Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Ν. Λακωνίας.

Διαβάστε το σύνολο των αναρτήσεων σχετικά με το επιστημονικό forum πατώντας εδώ.

Δελτίο Τύπου

Προς: Μ.Μ.Ε. Σπάρτη, 5 Μαΐου 2017, Αρ. Πρωτ.: 20

Θέμα: Αποκλεισμός των ανθρώπων με αναπηρία από τον διάλογο για την Συνταγματική Αναθεώρηση και από όλες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Δημοσίου

Το Δ.Σ. του Σωματείου Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Ν. Λακωνίας έστειλε επιστολή στον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα με αφορμή έναν ακόμη αποκλεισμό που υφίσταται ο Άνθρωπος με Ειδικές Ανάγκες, αδυνατώντας να λάβει μέρος στον διάλογο για την Συνταγματική Αναθεώρηση λόγω της μη προσβασιμότητας του υποστηρικτικού ιστοχώρου http://www.syntagma-dialogos.gov.gr/ και από όλες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Δημοσίου. Ακολουθεί το κείμενο της επιστολής.


Προς: Πρωθυπουργό κ. Αλέξη Τσίπρα

Κοιν: Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης κ. Νίκο Παππά

Σπάρτη, 20 Απριλίου 2017, Αρ. Πρωτ.: 15

ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Θέμα: Αποκλεισμός των ανθρώπων με αναπηρία από τον διάλογο για την Συνταγματική Αναθεώρηση και από όλες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Δημοσίου

Κύριε Πρωθυπουργέ,

Το ΔΣ του Σωματείου Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Νομού Λακωνίας, με αφορμή τον αποκλεισμό των ανθρώπων με αναπηρία από την δυνατότητα συμμετοχής στον διάλογο για την Συνταγματική Αναθεώρηση λόγω της μη προσβασιμότητας του υποστηρικτικού ιστοχώρου http://www.syntagma-dialogos.gov.gr/, επαναφέρει και πάλι το πρόβλημα της μη πρόσβασης σε όλες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Δημοσίου και το παραγόμενο ψηφιακό περιεχόμενο από πολίτες που χρησιμοποιούν λύσεις υποστηρικτικής τεχνολογίας.

Βεβαίως, ο αποκλεισμός της συγκεκριμένης κατηγορίας Ελλήνων πολιτών δεν αφορά μόνο στη συγκεκριμένη υπηρεσία. Ας ξεκινήσουμε από αυτό καθεαυτό το σύμβολο της Ελληνικής Δημοκρατίας την Βουλή των Ελλήνων. Το Σωματείο μας, μέσω του πρόεδρου του Αλεξανδράκη Παναγιώτη, κατέθεσε σχετική εμπειρογνωμοσύνη για την έλλειψη προσβασιμότητας της διαδικτυακής της πύλης (εισερχόμενο με αριθμό πρωτοκόλλου 3639 στη γραμματεία του προέδρου της Βουλής των Ελλήνων) στις 3 Δεκεμβρίου 2014. Η Συνταγματική επιταγή επιτάσσει κάθε Έλληνας πολίτης να έχει πρόσβαση στις κοινοβουλευτικές διαδικασίες. Στην περίπτωση του ιστοχώρου της Βουλής το δικαίωμα αυτό καταπατάται, γεγονός που αποτελεί έλλειμα δημοκρατίας. Από τότε έως και σήμερα κάνεις αρμόδιος δεν έχει ασχοληθεί με το πρόβλημα, και αυτό είναι μόνο η αρχή.

Σημειώνεται ότι πλήρως αποκλεισμένοι από όλες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Δημοσίου, είτε ως προς την πληροφορία είτε ως προς την αλληλεπίδραση με αυτές, είναι σημαντικός αριθμός πολίτων κατά παράβαση του Συντάγματος και των νόμων:

 • την παράγραφο 2 του άρθρου 5Α του Συντάγματος,
 • την παράγραφο 6 του άρθρου 21 του Συντάγματος,
 • τα άρθρα 4 και 5 του Ν. 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 138 Α'/16.06.2011),
 • το άρθρο 9 του Ν. 4074/2012 (ΦΕΚ 88 Α΄/11.04.2012) που επικύρωσε τη Διεθνή «Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία»,
 • της ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989 «Κύρωση Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης»

Παρά λοιπόν την ύπαρξη του συγκεκριμένου προστατευτικού νομικού πλαισίου για τους ανθρώπους με αναπηρία στη χώρα μας, όλοι οι ιστοχώροι και οι ψηφιακές υπηρεσίες του Δημοσίου είναι μη προσβάσιμοι σε πολίτες με αναπηρία. Συγκεκριμένα:

 • ο ιστοχώρος της Βουλής των Ελλήνων (www.hellenicparliament.gr),
 • οι ιστοχώροι όλων των Υπουργείων,
 • οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (www.gsis.gr),
 • οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr),
 • οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΕΡΜΗ (www.ermis.gov.gr),
 • οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ (https://diavgeia.gov.gr),
 • οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (www.nsk.gr),
 • όσες ηλεκτρονικές υπηρεσίες διαθέτουν τα Πρωτοδικεία,
 • τα ηλεκτρονικά βιβλία της πρωτοβάθμιας, της δευτεροβάθμιας και της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης παράγονται με γνώμονα τους βλέποντες με επακόλουθο τον αποκλεισμό και το επιπρόσθετο κόστος δημιουργίας άλλων εκδόσεων ανεπαρκούς ποιότητας για τυφλούς, μερικώς βλέποντες και μαθητές και φοιτητές με αναπηρία στα άνω άκρα,
 • οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΑΣΕΠ (http://www.asep.gr), που επιπρόσθετα αποκλείουν και από την πρόσβαση στην αγορά εργασίας,
 • οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες του www.opengov.gr,
 • οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΙΚΑ (www.ika.gr/gr/infopages/ehome.cfm),
 • λόγω της μη ψηφιοποίησης των εγγράφων του Δημοσίου δεν μπορεί να αξιοποιηθεί η νομοθετημένη ψηφιακή υπογραφή, που μπορεί να βελτιώσει την ασφαλή πρόσβαση των αμεα στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες, με παράλληλη εξοικονόμηση πόρων,
 • το ηλεκτρονικό εισιτήριο στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς και οι κατ΄ επίφαση λεγόμενες «έξυπνες στάσεις»,

είναι χαρακτηριστικά παραδείγματα μη προσβάσιμων και μη φιλικών ψηφιακών υπηρεσιών, χωρίς να έχουμε συμπεριλάβει σε αυτούς τους ιστοχώρους Περιφερειών, Δήμων, νοσοκομείων, σχολείων και άλλων, που και αυτοί χαρακτηρίζονται από έλλειψη προσβασιμότητας. Αποτέλεσμα αυτής της διαιωνιζόμενης κατάστασης είναι η πρόκληση ζημίας με διάφορους τρόπους σε πολλούς πολίτες, συμπεριλαμβανομένων των αμεα, που χάνουν την πολύτιμη, ψηφιακά διακινούμενη, πληροφορία, αδυνατώντας να αλληλεπιδράσουν με τα μη προσβάσιμα πληροφοριακά συστήματα του Δημοσίου, των φορέων του ευρύτερου Δημοσίου και των καίριων ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ιδιωτικού τομέα. Το στοιχείο αυτό τεκμηριώνεται επιστημονικά από σχετική μελέτη του δείκτη προσβασιμότητας του Ελληνικού διαδικτύου του 2010, βάσει της οποίας μόνο το 1% των ιστοχώρων του Δημοσίου μπορεί να θεωρηθεί προσβάσιμο από αμεα, αν και πλέον αυτό το ποσοστό ίσως είναι μηδέν!

Επιπλέον του δεδομένου της μη τήρησης του Συντάγματος και των Νόμων, η κατάσταση είναι καταφανώς αντίθετη και με τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως προσδιορίζονται στο «Ψηφιακό Θεματολόγιο για την Ευρώπη». Μάλιστα σχετικά πρόσφατα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε την «Οδηγία για την Προσβασιμότητα των ιστοσελίδων και των εφαρμογών κινητών τηλεφώνων των Οργανισμών Δημόσιου Τομέα» , βάσει της οποίας όλες οι ιστοσελίδες του Δημοσίου στην Ευρώπη πρέπει να γίνουν προσβάσιμες σε ένα ευρύ φάσμα χρηστών, συμπεριλαμβανομένων των 80 εκατομμυρίων ατόμων με αναπηρία στην ΕΕ. Η εφαρμογή της οδηγίας συμβάλει καθοριστικά στην επίτευξη μιας αλληλέγγυας ψηφιακής κοινωνίας, στην οποία τα άτομα με αναπηρία θα έχουν πρόσβαση σε online υπηρεσίες και πληροφορίες επί ίσοις όροις με τον γενικό πληθυσμό.

Τέλος θα θέλαμε να αναφερθούμε στις πρόνοιες της Διεθνούς Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία και του Προαιρετικού της Πρωτοκόλλου που κυρώθηκε με το Ν. 4074/2012 (ΦΕΚ 88 Α΄). Σε αυτή υπάρχουν συγκεκριμένες πρόνοιες για το θέμα της ηλεκτρονικής προσβασιμότητας. Ο λόγος για τον οποίο γίνεται συγκεκριμένη μνεία στην εξασφάλιση της πρόσβασης στο διαδίκτυο από τα αμεα οφείλεται στο ότι η πρόσβαση στην ηλεκτρονική πληροφορία μέσω του διαδικτύου είναι περισσότερο απαραίτητη σε ένα άτομο με αναπηρία σε σύγκριση με τις υπόλοιπες κατηγορίες πολιτών.

Κύριε Πρωθυπουργέ,

Η λύση για την αντιμετώπιση του προβλήματος του ψηφιακού αποκλεισμού των ανθρώπων με αναπηρία είναι η οριζόντια εφαρμογή των αρχών της Σχεδίασης για Όλους, αρχές που είναι νομοθετημένες μεν αλλά ανεφάρμοστες. Η μη εφαρμογή των Νόμων, και σε αυτή την περίπτωση, αποτελεί ένα τεράστιο πρόβλημα στην χώρα μας. Πιστεύοντας στην ειλικρινή σας προσπάθεια για μία ριζική και ουσιαστική αλλαγή αναμένουμε τις ενέργειές σας και είμαστε πρόθυμοι να συνδράμουμε ουσιαστικά.

Δελτίο τύπου

Προς:  Μ.Μ.Ε. Σπάρτη, 28 Απριλίου 2017, Αρ. Πρωτ.: 19

Θέμα: Ημερίδα "Κοινωνία - Διαφορετικότητα - Αναπηρία" του επιστημονικού forum "Στο επίκεντρο ο Άνθρωπος" στις 14/05/2017

Υπό την αιγίδα της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Η Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου θέτει υπό την αιγίδα της την ημερίδα με τίτλο "Κοινωνία - Διαφορετικότητα - Αναπηρία", η οποία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 14 Μαΐου 2017 στην αίθουσα Λακώνων Ποιητών Νικηφόρου Βρεττάκου και Γιάννη Ρίτσου στο Διοικητήριο Λακωνίας από 10:00 έως 16:00.

Στην ημερίδα θα παρουσιαστούν τα πορίσματα του δεύτερου κύκλου εργασιών του επιστημονικού forum "Στο επίκεντρο ο Άνθρωπος", που συγκροτήθηκε με πρωτοβουλία του Σωματείου Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Ν. Λακωνίας, μετά από ανοιχτή πρόσκληση που απηύθυνε προς την επιστημονική κοινότητα.

Για την καλύτερη ενημέρωση όσων επιθυμούν να παρακολουθήσουν τις εργασίες της ημερίδας και για διαρκή επικοινωνία με τους διοργανωτές παρακαλούμε για την αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος με τα στοιχεία σας (όνομα, επώνυμο, ειδικότητα, κινητό τηλέφωνο), το συντομότερο, στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου sto.epikentro.o.anthropos@gmail.com

Για κάθε συμμετέχοντα θα εκδοθεί βεβαίωση παρακολούθησης χωρίς αντίτιμο.

 • Τα μέλη του forum είναι:
 • Συντονίστρια: Μποζίνη Νατάσα, δημοσιογράφος
 • Κήρυξη έναρξης ημερίδας: Τραυλός Αντώνης, αναπληρωτής καθηγητής, πρόεδρος του τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
 • Αλεξανδράκης Τάκης, νομικός, δημοσιογράφος, πρόεδρος Σωματείου ΑμεΑ Ν. Λακωνίας
 • Δάντη Αθηνά, Δρ Ψυχολογίας & Ειδικής Αγωγής, Ειδικός σύμβουλος ενταξιακής εκπαίδευσης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας
 • Διαμαντή Σόφη, αρχαιολόγος
 • Ιωαννίδου Μαρία, ψυχολόγος υγείας-ψυχοθεραπεύτρια, μέλος της Ε.Δ.Ε.Α.Υ. του ειδικού δημοτικού Άργους
 • Καριεντίδου Χρύσα, φοιτήτρια Ψυχολογίας, μέλος της Ακαδημίας Κλινικών Σπουδών της Αθήνας, επιστημονική συνεργάτιδα του Psychologynow.gr
 • Κολίσογλου Ανδρέας, Ψυχολόγος
 • Κυμπουρόπουλος Στέλιος, ψυχίατρος
 • Μαυρομάτη Κατερίνα, κοινωνιολόγος
 • Δρ. Ιωάννης Μπασδέκης, Ερευνητής σε θέματα προσβασιμότητας του διαδικτύου, Ινστιτούτο Πληροφορικής - Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας
 • Στυλίδη Μαίρη, εργοθεραπεύτρια
 • Στρίγκας Αθανάσιος, καθηγητής πανεπιστημίου Πελοποννήσου στην βαθμίδα του Αναπληρωτή, με γνωστικό αντικείμενο τον Εθελοντισμό
 • Φλεβαράκη Παναγιώτα, Κοινωνική Λειτουργός, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Δ/νσης Δημόσιας Υγείας Κοινωνικής Μέριμνας Π. Ε. Λακωνίας

Επισκεφτείτε την εκδήλωση "Ημερίδα: Κοινωνία - Διαφορετικότητα - Αναπηρία" πατώντας εδώ.

Επισκεφθείτε την σελίδα "Στο επίκεντρο ο Άνθρωπος"

Πατήστε εδώ για να ενημερωθείτε σχετικά με την πρώτη επιτυχημένη ημερίδα του forum στις 18 Δεκεμβρίου 2016 στη Σπάρτη με την αμέριστη υποστήριξη του δήμου Σπάρτης και του ν.π. Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας του Δήμου.

Διαβάστε πατώντας εδώ το σύνολο του δελτίου τύπου, με την ανοιχτή πρόσκληση διαρκείας προς όλη την επιστημονική κοινότητα να συμμετέχει στη διαμόρφωση των προτάσεων του επιστημονικού forum "Στο επίκεντρο ο Άνθρωπος" του Σωματείου Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Ν. Λακωνίας.

Παράλληλη διερμηνεία στην ελληνική νοηματική γλώσσα

Ελεύθερη είσοδος

Θέμα: Προσοχή στους επιτήδειους δήθεν αρωγούς Ανθρώπων με Ειδικές Ανάγκες

Δελτίο τύπου

Προς:  Μ.Μ.Ε. Σπάρτη, 11 Απριλίου 2017, Αρ. Πρωτ.: 13

<π>Το Δ.Σ. του Σωματείου Ατόμων με ειδικές ανάγκες Ν. Λακωνίας ενημερώνει για τον κίνδυνο εξαπάτησης των πολιτών από επιτήδειους που υποτίθεται πως υποστηρίζουν Ανθρώπους με Ειδικές Ανάγκες σε διάφορα σημεία της Ελλάδας. Το φαινόμενο παρουσιάζεται έντονο τις περιόδους των γιορτών, ακριβώς την ώρα που ο κάθε Άνθρωπος αισθάνεται την ανάγκη να βοηθήσει τον Συνάνθρωπο του. Μεμονωμένοι ή κατά ομάδες πλησιάζουν πολίτες και με πρόσχημα την ενίσχυση κάποιου ιδρύματος, συλλόγου κτλ ΑμεΑ, τους αποσπούν χρηματικά ποσά. Έχουν στην κατοχή τους και παραστατικά αποδείξεων, ώστε να αποστομώσουν όσους τους αμφισβητήσουν.

Καλούμε όλους τους πολίτες, οι οποίοι έχουν τη διάθεση να προσφέρουν, να βοηθήσουν τον συνάνθρωπο της διπλανής πόρτας του οποίου τις ανάγκες γνωρίζουν καλύτερα ή να ενισχύσουν το αγαθό έργο των φορέων κοινωνικής δράσης της περιοχής τους, των φορέων ΑμεΑ, των δομών της εκκλησίας μας, των οποίων το έργο είναι γνωστό και εύκολα διαπιστώνεται.

Μη δίνετε χρήματα σε αγνώστους, ακόμα και αν σας δίνουν επίσημο και έγκυρο παραστατικό, διότι δεν είναι δυνατό να ελέγξετε το αν τα χρήματα σας θα φτάσουν στο φορέα τον οποίο οι πλανόδιοι επικαλούνται.

Θέμα: Ενημέρωση Σωματείου Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Ν. Λακωνίας για αγροτικά νοικοκυριά που απόλεσαν το Κ.Ε.Α. λόγω λανθασμένου υπολογισμού εισοδημάτων και για τις συνέπειες δήλωσης αναληθών στοιχείων στις αιτήσεις

Δελτίο τύπου

Προς:  Μ.Μ.Ε. Σπάρτη, 6 Απριλίου 2017, Αρ. Πρωτ.: 12

Το Δ.Σ. του Σωματείου Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Ν. Λακωνίας σας ενημερώνει για σημαντικές λεπτομέρειες σχετικά με το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης. Συγκεκριμένα ενημερώνει Α) τους δικαιούχους για όσα πρέπει να προσέχουν και να αποφύγουν σχετικά με τα δηλωθέντα στην αίτηση, και Β) όσους απώλεσαν από λανθασμένο υπολογισμό των εισοδημάτων τους το ποσό που δικαιούντο.

Πιο αναλυτικά, με αφορμή σχετικό δημοσίευμα με τίτλο: "Έτσι χάνουν το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης χιλιάδες φτωχά νοικοκυριά", το οποίο μπορείτε να βρείτε πατώντας εδώ, κρυφοί «κόφτες» βγάζουν εκτός εγγυημένου εισοδήματος δεκάδες χιλιάδες φτωχά νοικοκυριά, ενώ ξεκινούν και διασταυρώσεις μεταξύ δηλωθέντων και πραγματικών εισοδημάτων και όσοι εντοπιστούν να δήλωσαν λιγότερα για να πάρουν το επίδομα, θα κληθούν να το επιστρέψουν.

12.661 αγροτικά νοικοκυριά έχασαν το επίδομα, παρότι το δικαιούνται, λόγω του ότι θεωρήθηκε ως εισόδημα Β εξαμήνου του έτους 2016 το ποσό της επιδότησης αγροτικών προϊόντων που έλαβαν σε μια δόση τον Δεκέμβριο του έτους ενώ το ποσό αυτό έπρεπε να υπολογιστεί κατά το ήμισυ στο Α εξάμηνο και το υπόλοιπο μισό στο Β εξάμηνο του έτους. Ο κόφτης λειτούργησε διότι λανθασμένα θεωρήθηκε το σύνολο του ποσού της επιδότησης ως εισόδημα μόνο του Β εξαμήνου 2016.

Παράδειγμα: Στην πράξη ένα ανδρόγυνο αγροτών δικαιούται 300 ευρώ το μήνα, άρα 1.800 ευρώ στο εξάμηνο από το επίδομα αλληλεγγύης, αν το εισόδημά τους στο τελευταίο εξάμηνο είναι μηδενικό. Αν δηλώσουν εισόδημα 1.000 ευρώ παίρνουν τη διαφορά μεταξύ του εισοδήματος και του επιδόματος που δικαιούνται, δηλαδή τα 800 ευρώ. Επειδή χιλιάδες φτωχά νοικοκυριά πληρώθηκαν τον Δεκέμβριο 2016 την επιδότηση για όλο το έτος, αυτό το ποσό φάνηκε στον έλεγχο της αίτησης ως το εισόδημα του Β εξαμήνου και η αίτηση απορρίφθηκε. Για παράδειγμα, ζευγάρι αγροτών πήρε 2.500 ευρώ ετήσια επιδότηση που καταβλήθηκε σε μια δόση τον Δεκέμβριο του 2016 και έχασε λόγω του λανθασμένου υπολογισμού το επίδομα αλληλεγγύης. Με τον ορθό υπολογισμό το ποσό των 2.500 ευρώ της αγροτικής επιδότησης θα υπολογιστεί κατά το ήμισυ, 1.250 ευρώ) στο Α εξάμηνο του 2016 και 1.250 ευρώ στο Β εξάμηνο. Άρα δικαιούται για το Β εξάμηνο του έτους το Κ.Ε.Α. που θα συμπληρώσει το εισόδημα του έως το ποσό των 1.800 ευρώ δηλαδή δικαιούται Κ.Ε.Α. 550 ευρώ, την διαφορά μεταξύ των 1.800 του Κ.Ε.Α. και των 1.250 ευρώ του εισοδήματος του. Σημειώνεται πως στο παράδειγμα αυτό θα συνυπολογιστεί με τα νέα δεδομένα και το Κ.Ε.Α. του Α εξαμήνου και ίσως υπάρξει παρακράτηση μέρους του ποσού στον ισολογισμό.

Για να πάρουν το επίδομα όσοι κόπηκαν λόγω επιδοτήσεων, θα πρέπει να υποβάλουν νέα αίτηση και ως εξαμηνιαίο εισόδημα να αναγράψουν τη μισή από την επιδότηση που έλαβαν.

Στις αιτήσεις και στις πληρωμές κρύβονται και άλλες παγίδες που οδηγούν είτε σε απόρριψη είτε σε μικρότερη παροχή είτε και σε επιστροφή του επιδόματος στις εξής περιπτώσεις:

Οι αιτούντες δεν θα πρέπει στο τελευταίο εξάμηνο να έχουν εισόδημα μεγαλύτερο από το ποσό του επιδόματος που δικαιούνται να λάβουν. Αν αποκαλυφθεί εκ των υστέρων ότι δήλωσαν λιγότερα, θα επιστρέψουν το επίδομα. Για παράδειγμα, μια τετραμελής οικογένεια (δύο ενήλικες και δύο ανήλικα παιδιά), δικαιούται από το εγγυημένο εισόδημα, 400 ευρώ το μήνα, δηλαδή 2.400 ευρώ στο εξάμηνο. Για να πάρει το επίδομα θα πρέπει το πραγματικό εισόδημα του τελευταίου εξαμήνου να είναι κάτω από 2.400 ευρώ, ώστε η διαφορά να καλυφθεί με το επίδομα αλληλεγγύης. Αν δηλαδή το εισόδημα εξαμήνου είναι 1.600 ευρώ, η οικογένεια θα πάρει τη διαφορά ως τα 2.400 ευρώ, δηλαδή 800 ευρώ.

Οι 142.087 δικαιούχοι που πληρώθηκαν με το επίδομα τον Μάρτιο και όσοι το λάβουν ως το τέλος της χρονιάς θα ελεγχθούν το 2018 και σε περίπτωση που διαπιστωθούν αποκλίσεις στο εισόδημα που δήλωσαν για το επίδομα και στο πραγματικό τους εισόδημα, βάσει φορολογικής δήλωσης, θα τους ζητηθεί να επιστρέψουν πίσω τα ποσά που δεν δικαιούνται. Από το υπουργείο Εργασίας επισημαίνεται ότι «οι διασταυρώσεις που κάνουμε είναι και απολογιστικές. Θα ελέγξουμε αν οι φορολογικές δηλώσεις που θα κατατεθούν το 2018 θα συνάδουν με αυτά που έχουν δηλώσει οι δικαιούχοι του ΚΕΑ μέσα στο 2017, ενώ σκοπεύουμε να ελέγξουμε αυτά που δηλώθηκαν στις αιτήσεις της πρώτης φάσης (Ιούλιος-Δεκέμβριος 2016) σε σχέση με τις φορολογικές δηλώσεις που θα υποβληθούν τώρα για το 2016».

Οσοι έχουν ανήλικα τέκνα, που όμως ενηλικιώνονται μέσα στο 2017, δικαιούνται 50 ευρώ επιπλέον επίδομα. Ωστόσο, θα πρέπει οι ίδιοι να υποβάλουν τροποποιητική αίτηση για να αναγράψουν ότι ένα ή περισσότερα από τα παιδιά τους ενηλικιώθηκαν, ώστε αντί για 50 να παίρνουν 100 ευρώ που είναι το ποσό για κάθε ενήλικο μέλος μιας οικογένειας που παίρνει επίδομα αλληλεγγύης.

Υποβάλλεται μόνον μια αίτηση από το ίδιο πρόσωπο και δηλώνεται κάθε είδους εισόδημα που αποκτήθηκε στο τελευταίο εξάμηνο. Περίπου 10.000 εγκεκριμένοι δικαιούχοι του ΚΕΑ δεν δήλωσαν χρήματα που εισέπραξαν και βγήκαν εκτός επιδόματος, ενώ άλλοι υπέβαλαν διπλή αίτηση και ως μονοπρόσωπα νοικοκυριά και ως μέλη νοικοκυριού.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήστε με τα μέλη του Δ.Σ.

Θέμα: 2η ημερίδα του επιστημονικού forum "Στο επίκεντρο ο Άνθρωπος"

Δελτίο τύπου

Προς:  Μ.Μ.Ε. Σπάρτη, 27 Μαρτίου 2017, Αρ. Πρωτ.: 11

Το Δ.Σ. του Σωματείου Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Ν. Λακωνίας έχει απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση διαρκείας προς την επιστημονική κοινότητα να συμμετέχει στην κοινή προσπάθεια του επιστημονικού forum "Στο επίκεντρο ο Άνθρωπος". Ήδη έχει πραγματοποιηθεί η πρώτη επιτυχημένη ημερίδα του forum στις 18 Δεκεμβρίου 2016 στη Σπάρτη με την αμέριστη υποστήριξη του δήμου Σπάρτης και του ν.π. Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας του Δήμου.

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας της δεύτερης ημερίδας πραγματοποιήθηκε στις 26 Μαρτίου 2017 η πρώτη τηλεδιάσκεψη των μελών του επιστημονικού forum, μεταξύ των επιστημόνων που ήδη έχουν εκφράσει το ενδιαφέρον τους, να συμμετέχουν ως εισηγητές. Με γνώμονα την διατύπωση ρεαλιστικών προτάσεων, ικανών να τύχουν πρακτικής εφαρμογής, στο πλαίσιο του κεντρικού άξονα που οριοθετεί το τρίπτυχο "κοινωνία - διαφορετικότητα - αναπηρία", συζητήθηκαν όλες οι προτάσεις που έχουν έως τώρα διατυπωθεί και καθορίστηκε το χρονοδιάγραμμα των ενεργειών. Έως το τέλος Μαρτίου αναμένουμε τυχόν νέες προτάσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση: sto.epikentro.o.anthropos@gmail.com

Θέμα: Ανάγκη άμεσης συμπερίληψης όλων των εφ' όρου ζωής πιστοποιητικών αναπηρίας στα αποδεκτά για τις θέσεις εργασίας ΑΣΕΠ - ΟΑΕΔ

Δελτίο τύπου

Προς:  Μ.Μ.Ε. Σπάρτη, 12 Μαρτίου 2017, Αρ. Πρωτ.: 10

Το Δ.Σ. του Σωματείου Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Ν. Λακωνίας επισημαίνει πως άμεσα πρέπει να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες και τεχνικές παρεμβάσεις για να συμπεριληφθούν στα αποδεκτά από ΑΣΕΠ και ΟΑΕΔ έγραφα πιστοποίησης της αναπηρίας του αιτούμενου και τα εφ' όρου ζωής πιστοποιητικά αναπηρίας που έχουν εκδοθεί πριν την 01-09-2011. Τα πιστοποιητικά αυτά ως επίσημα δημόσια έγγραφα του ελληνικού κράτους ισχύουν νόμιμα έναντι όλων έως την ημερομηνία λήξης τους και πιο συγκεκριμένα εφ' όρου ζωής του κατόχου τους, παράγοντας διαρκώς νόμιμα αποτελέσματα. Σημειώνουμε πως θα πρέπει στο κείμενο των προκηρύξεων:

 1. Να προστεθεί παράγραφος που θα διευκρινίζει πως γίνεται δεκτό και το εφ' όρου ζωής πιστοποιητικό αναπηρίας του αιτούμενου ανθρώπου με αναπηρία, το οποίο έχει εκδοθεί πριν την 01-09-2011.
 2. Να διορθωθεί αντίστοιχα και η ηλεκτρονική φόρμα αίτησης η οποία αυτή την στιγμή περιέχει ειδικό πλαίσιο μόνο για τη σημείωση των στοιχείων του πιστοποιητικού αναπηρίας ΚΕ.Π.Α. και να προστεθεί ειδικό πλαίσιο για τη σημείωση των στοιχείων του εφ' όρου ζωής πιστοποιητικού αναπηρίας που έχει εκδοθεί πριν την 01-09-2011.

Αν δεν διορθωθεί άμεσα το πρόβλημα θα τεθεί ζήτημα διαφορετικής μεταχείρισης των ανθρώπων με αναπηρία μιας και θα αποκλείονται παρανόμως όλοι όσοι δεν κατέχουν πιστοποιητικό αναπηρίας ΚΕ.Π.Α.. Αναμένουμε τις άμεσες ενέργειες όλων των υπευθύνων για την ταχεία επίλυση του προβλήματος, διότι ήδη στη δημοσιότητα έχουν δοθεί πληροφορίες για 11 νέους διαγωνισμούς και 994 προσλήψεις. Μάλιστα για όλες αυτές αναμένουμε να τηρηθεί ο Νόμος βάσει του οποίου οι θέσεις αορίστου χρόνου στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, με προκυρήξεις μέσω του ΑΣΕΠ, θα καταλαμβάνονται σε ποσοστό 15% από ανθρώπους με αναπηρία και μέλη των οικογενειών τους.

Πατήστε εδώ για το Πρότυπο αίτησης προς κάθε δημόσια υπηρεσία για την αποδοχή του εφ' όρου ζωής πιστοποιητικού αναπηρίας καθώς και σχετικές οδηγίες.

Θέμα: Συμπεράσματα – Προτάσεις επί των θεματικών ενοτήτων της Εκπαίδευσης, του Αθλητισμού και της Κοινωνικής Ένταξης

Δελτίο τύπου

Προς:  Μ.Μ.Ε. Σπάρτη, 5 Μαρτίου 2017, Αρ. Πρωτ.: 8

"Στο επίκεντρο ο Άνθρωπος" ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ FORUM ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΤΟΜΕΑΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΏΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΏΝ ΥΓΕΙΑΣ

Εδώ το video της 16ης Δεκεμβρίου 2016 με την παρουσίαση της ημερίδας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΙΟΝΙΑΝ tv

Εδώ το video με τους χαιρετισμούς στο ξεκίνημα της ημερίδας "Στο επίκεντρο ο Άνθρωπος".

Video - Εισαγωγή στις θεματικές ενότητες μέρος Α (Εκπαίδευση)

Video - Εισαγωγή στις θεματικές ενότητες μέρος Β (Αθλητισμός, Κοινωνική Ένταξη)

Το Δ.Σ. του Σωματείου ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Ν. Λακωνίας, παράλληλα με την ανακοίνωση της έναρξης του νέου κύκλου εργασιών του επιστημονικού forum "Στο επίκεντρο ο Άνθρωπος" για την προετοιμασία της επόμενης ημερίδας, παρουσιάζει το κείμενο συμπερασμάτων - προτάσεων για την κάθε θεματική ενότητα, που αναπτύχθηκε στην πρώτη ημερίδα της 18ης Δεκεμβρίου 2016.

Η ομάδα εργασίας στη θεματική ενότητα "Εκπαίδευση" επικεντρώθηκε στην έννοια της συμπερίληψης. Τονίστηκε ιδιαίτερα η ανάγκη ανάληψης δράσεων προς την κατεύθυνση ενός σχολείου για όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες, ανεξαρτήτως των ειδικών τους αναγκών, και η προώθηση μιας κουλτούρας αποδοχής της διαφορετικότητας, η οποία θα αλλάξει τη νοοτροπία όλων σε σχέση με την αναπηρία.

 • Παρουσιάστηκαν 3 εισηγήσεις που αφορούσαν σε :
 • -Αποτελεσματικές πρακτικές συμπερίληψης μέσα από την εμπειρία ενός προγράμματος συνεκπαίδευσης από τον Στάθη Καρπενησιώτη, Κλινικό Ψυχολόγο και Ψυχοθεραπευτή και τη Νεφέλη Μπέλλου, Ειδική Παιδαγωγό
 • -Προβλήματα συμπεριφοράς στο σχολείο για όλους. Εκμάθηση κοινωνικών δεξιοτήτων, διαχείριση σχέσεων & συναισθημάτων και ο ρόλος των εκπαιδευτικών και των γονέων από την Δρ. Αθηνά Δάντη
 • -Διαφοροποιώντας τη μάθηση για μαθητές με Μαθησιακές δυσκολίες στη β΄βαθμια εκπαίδευση από τις Ειδικούς Παιδαγωγούς/Φιλολόγους Μάρθα Ηλιοπούλου και Βικτωρία Τατσώνα

Η σύνθεση των προτάσεων των κοινωνικών επιστημόνων της θεματικής αυτής συνοψίζεται στα κάτωθι:

 • -Η αποτελεσματική συμπερίληψη όλων των μαθητών και των μαθητριών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρίες στο σύγχρονο σχολείο για όλους, είτε αφορά στην α΄βάθμια είτε στη β΄βάθμια εκπαίδευση, προϋποθέτει την εφαρμογή σχολικών πρακτικών και προγραμμάτων συνεκπαίδευσης
 • -Η υλοποίηση διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στο σχολείο διασφαλίζει την ικανοποίηση των μαθησιακών και εκπαιδευτικών αναγκών όλων των μαθητών και εξασφαλίζει τη συμμετοχή τους στην εκπαιδευτική πράξη
 • -Η διαχείριση του συναισθηματικού τομέα όλων των μαθητών και μαθητριών στο σύγχρονο σχολείο για όλους απαιτεί την εφαρμογή στο σχολείο προγραμμάτων εκμάθησης κοινωνικών δεξιοτήτων, στο πλαίσιο τόσο της πρόληψης όσο και της αντιμετώπισης των προβλημάτων συμπεριφοράς
 • -Πολύ σημαντικός είναι ο ρόλος των εκπαιδευτικών και των γονέων αλλά και της ευρύτερης κοινότητας και κοινωνίας στην οικοδόμηση μιας κουλτούρας ισότητας και αποδοχής της διαφορετικότητας στο σχολείο αλλά και στην αλλαγή νοοτροπιών αρνητικής διάκρισης
 • -Η εφαρμογή τεχνικών βιωματικής μάθησης και στρατηγικών, υλικών και μέσων πρόσβασης στη γνώση συνιστούν τους βασικούς πυλώνες υποστήριξης οιουδήποτε ημερήσιου σχολικού προγράμματος στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση
 • -Για την αποφυγή της σχολικής αποτυχίας και της απόρριψης απαιτούνται διδακτικές και μαθησιακές πρακτικές ενταξιακού προσανατολισμού, οι οποίες θα προστατεύουν την ισότιμη και με θετική διάκριση συμμετοχή όλων στην εκπαίδευση
 • -Η εφαρμογή στο σχολείο, αλλά και ιδιαίτερα στο νηπιαγωγείο, προγραμμάτων πρώιμης ανίχνευσης και παρέμβασης και η ενεργοποίηση των παραγόντων προστασίας, όπως είναι η εμπλοκή της οικογένειας ή και η εφαρμογή διδακτικών πρακτικών ψυχικής ανθεκτικότητας, κρίνονται ως απαραίτητες δράσεις για τη διαχείριση των μαθησιακών δυσκολιών στο σχολικό πλαίσιο.

Εκπαίδευση μέρος Α

Εκπαίδευση μέρος Β

Εκπαίδευση μέρος Γ

Η ομάδα εργασίας στην θεματική ενότητα "Αθλητισμός" εξήρε τη σπουδαιότητα της συμμετοχής των αθλητών με αναπηρία στην ομάδα τους. Ο συντονιστής της ομάδας Δημήτρης Πετρούνιας σημειώνει: "Εκπροσωπώντας την ομάδα της άθλησης πρωτίστως, επιθυμώ να καταθέσω την τιμή και τη χαρά για την άψογη συνεργασία της Κέλλυς και του Παύλου, οι οποίοι αποτέλεσαν τους βασικούς πυλώνες της παρουσίασης. Η ομάδα είχε απόλυτη σύμπνοια και όλα διεξήχθησαν βάσει του προγραμματισμού που είχαμε θέσει από κοινού ως ομάδα (Παύλος,Κέλλυ,Αντωνία,Ελένη). Η Αντωνία, αν και ήταν το τελευταίο μέλος της ομάδας με μικρό χρόνο προετοιμασίας, εξυπηρέτησε άψογα τον σκοπό της και η Ελένη είχε μια ουσιώδη και αρκετά διαδραστική ομιλία. Τολμήσαμε την επισύναψη σχημάτων, ώστε να επιτύχουμε την μέγιστη δυνατή διαδραστικότητα, σκεπτόμενοι την ενδεχόμενη κόπωση του κοινού. Η βιωματική προσέγγιση των αθλητών μας αποτέλεσε μια πραγματική διαφήμιση του φόρουμ. Η ουσία των λεγόμενων τους αλλά και οι στοχευμένες τοποθετήσεις τους είναι μια προίκα, στην οποία θα βασιστούν τα επόμενα φόρουμ. Στην εισαγωγή επιχειρήθηκε μια ιστορική αναδρομή με φιλοσοφικό προσανατολισμό και μετέπειτα στην κύρια παρουσίαση αναδείξαμε τις κοινές συντεταγμένες που έχει η άθληση με την εκπαίδευση και την κοινωνική ένταξη. Επιχειρήθηκε η θεματική του αθλητισμού να αποτελέσει την γέφυρα μεταξύ των δύο άλλων ενοτήτων και για αυτό ζητήθηκε να βρίσκεται ως δεύτερη κατά σειρά. Θεωρώ πως επιτεύχθηκε αυτός ο στόχος. Η ενσωμάτωση εικόνων-σχημάτων με την λεπτομερή επεξήγηση τους από την Ελένη λειτούργησε ορθά και μας επισήμανε το πλεονέκτημα αυτής της στρατηγικής".

Αθλητισμός μέρος Α

Αθλητισμός - Παύλος Μάμαλος μέρος Β1

Αθλητισμός - Ελένη Κανακούδη μέρος Β2

Ακολούθησαν οι εισηγήσεις του εργοφυσιολόγου κ. Κωνσταντίνου Σπανού και της διατροφολόγου κας Βασιλικής Λιαννίδη, οι οποίες είχαν απόλυτη συνάφεια με την θεματική ενότητα του αθλητισμού που προηγήθηκε. Ο εργοφυσιολογος κ. Κωνσταντίνος Σπανός μας παρέθεσε στοιχεία για το πως η άσκηση και συγκεκριμένα η προσαρμοσμένη φυσική ή κινητική αγωγή μπορεί να συμβάλλει σημαντικά στη συναισθηματική, ψυχοκινητική και γνωστική ανάπτυξη και βελτίωση. Μέσω της συνταγογράφησης της άσκησης παρατηρείται βελτίωση της φυσικής κατάστασης, ανάπτυξη κινητικών δεξιοτήτων, βελτίωση της στάσης και της μηχανικής του σώματος. Η διατροφολόγος Βασιλική Λιανίδη επισήμανε πως η κατάλληλη και η εξατομικευμένη διατροφική προσέγγιση μπορεί να βελτιώσει την πρόσληψη τροφής, τη γενικότερη διατροφική κατάσταση, την κατάσταση της υγείας και της ευζωίας και γενικότερα την ποιότητα ζωής των Ανθρώπων με αναπηρία.

Εργοφυσιολογία - διατροφολογία

Η ομάδα εργασίας στην θεματική ενότητα "Κοινωνική Ενταξη" σημείωσε, κατ'αρχήν, πως η έννοια της κοινωνικής ένταξης, για οποιαδήποτε κοινωνική ομάδα η οποία φαινοτυπικά διαφέρει με την πλειονότητα σε διάφορα χαρακτηριστικά, είναι πολυεπίπεδη και πολυσυστημική. Έχει την ιδιαιτερότητα ότι ο προσδιορισμός της στη ζωή του κάθε ανθρώπου ξεκινά από πολύ νωρίς, είτε η έννοια του διαφορετικού εμφανίστηκε από τα πρώτα χρόνια της ύπαρξής του είτε ήρθε αργότερα μετά από φυσικές αιτίες. Επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον μας ειδικά στα Άτομα με Αναπηρία, η κοινωνική ένταξη ξεκινά από την οικογένεια και επεκτείνεται σε όλο το φάσμα της πορείας του, από το πώς αισθάνεται το ίδιο το άτομο για τον εαυτό του μέχρι το πώς έχει διαμορφωθεί η νομοθεσία για να προστατέψει το εργασιακό δικαίωμά του. Τελικά, φαίνεται ότι η ένταξη βασίζεται στην αλληλεπίδραση. Είναι μια συνεχής και αμφίδρομη διαδικασία και προσπάθεια από τα άτομα με και χωρίς αναπηρία, στην οποία πρέπει να δίνονται λύσεις σε κάθε τομέα και σε κάθε βήμα αυτής της διαδικασίας.

Μετά την πρώτη συνάντηση του επιστημονικού forum "Στο επίκεντρο ο άνθρωπος" στις 18 Δεκεμβρίου 2016 στη Σπάρτη προέκυψαν συμπεράσματα, τα οποία εφαρμοζόμενα θεωρούμε ότι προσφέρουν μια θετική ώθηση στην αντίληψη που έχει η κοινωνία για την κατάσταση της αναπηρίας. Πριν γίνει η καταγραφή των συμπερασμάτων, η συγκεκριμένη ομάδα εργασίας μας διαπίστωσε μια αντίθεση, η οποία εμφανίζεται στον όρο "ένταξη" σε σχέση με την διαδικασία αλλαγής προσανατολισμού της γνώμης που υπάρχει στην κοινωνία για τα άτομα με αναπηρία. Χρησιμοποιώντας αυτήν τη λέξη, δηλώνεται ότι χωρίς κρίση η κοινωνική ομάδα των ατόμων με αναπηρία απομονώνεται, βγαίνει εκτός συνόλου, τοποθετείται σε απόσταση, κρίνεται και τελικά, με αυθαίρετα κριτήρια, γίνεται η προσπάθεια για την ένταξη. Έτσι, προτείνεται η χρήση ενός άλλου τίτλου, όπως π.χ. Η κοινωνική διάχυση των ατόμων με αναπηρία μέσα στην κοινωνία. Δηλαδή αναγνωρίζεται η ύπαρξη αυτής της κοινωνικής ομάδας μέσα στην κοινωνία αλλά δημιουργείται και η βάση ότι ο σκοπός της υποομάδας είναι να σπάσει ο νοητός διαχωρισμός από την υπόλοιπη κοινωνία και να αρχίσουν τα άτομα με αναπηρία να αλληλοεπιδρούν με οποιοδήποτε μέλος αυτής.

 • Ακολουθούν συνοπτικά τα συμπεράσματα:

•Τα μέλη της κοινωνίας πρέπει να διαχωρίσουν ότι με τον όρο “Άτομα με Αναπηρία” γίνεται αναφορά σε μια διακριτή κοινωνική ομάδα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της, που διαφέρει εντελώς από τα άτομα που αρρωσταίνουν, για οποιονδήποτε λόγο και χρειάζονται ιατρική και νοσηλευτική υποστήριξη. Γι αυτό, προτείνεται η καλύτερη αποτύπωση της ερμηνείας των δυο όρων “Αναπηρία - Ασθένεια”, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Επίσης, προτείνεται μια μεγαλύτερου εύρους εκπαίδευση με τη χρήση τόσο κλασικών μεθόδων (π.χ. ομιλίες, διαμοιρασμός φυλλαδίων) όσο και βιωματικών εκδηλώσεων σε διάφορες εργασιακές ομάδες, ώστε να γνωρίσουν την κατάσταση της αναπηρίας και να διαδοθεί το μήνυμα ότι τα άτομα με αναπηρία ζουν φυσιολογικά με έναν άλλο τρόπο.

•Το πρώτο κοινωνικό σύστημα που θα υποδεχθεί το άτομο με αναπηρία είναι η οικογένεια. Είναι πολλαπλώς αναγνωρισμένο ότι, στην περίπτωση που το άτομο αυτό χρειάζεται υποστήριξη, είναι πολύ σημαντικό να διαχωρίζεται η συνθήκη της φροντίδας από τη σχέση που υπάρχει μεταξύ των εμπλεκομένων και του ατόμου με αναπηρία. Δεν πρέπει να δίνεται μεγαλύτερη προσοχή εις βάρος άλλων μελών της οικογένειας, π.χ. μεταξύ των αδελφών. Γι αυτό το λόγο, προτείνεται η ύπαρξη δημοτικών επιχορηγούμενων από το κράτος σεμιναρίων για τη συμπεριφορά και τη διαχείριση της νέας κατάστασης της αναπηρίας, με σκοπό την καλύτερη κατανόησή της. Επιπλέον, προτείνεται η ιδέα κλιμακίου κοινωνικών λειτουργών που θα αναγνωρίζουν τις νέες περιπτώσεις ατόμων με αναπηρία, θα πραγματοποιούν κατ’ οίκον επίσκεψη, θα δημιουργούν το προφίλ των αναγκών και θα παρέχουν υποστήριξη που σχετίζεται με τη συμβουλευτική για τις κοινωνικές παροχές αλλά και τις υπηρεσίες που υπάρχουν για την καλύτερη συναισθηματική και κοινωνική διαχείριση του ατόμου και των συγγενών. Βέβαια, για να γίνει αυτό, αναγνωρίζεται η ανάγκη της πανελλαδικής απογραφής του πληθυσμού των ατόμων με αναπηρία.

•Δεν πρέπει να διαφεύγει από την προσοχή κανενός ότι τα άτομα με αναπηρία δεν αντιμετωπίζουν μόνο καθημερινές απλές ή πιο σύνθετες δυσκολίες, λόγω σωματικών ή πνευματικών δυσλειτουργιών αλλά, επίσης, και πολύ σημαντικά ερωτήματα, που από τη μια μεριά συσσωρεύουν πολλές φορές οδύνη και από την άλλη έχουν νόημα και ουσία για τη ζωή. Στην κοινωνία της επιτυχίας και των υλικών κατακτήσεων, της κοινωνίας που επιτάσσει την απόλαυση το άτομο με αναπηρία νιώθει συχνά παράταιρο, μόνο του στο πρόβλημα, δίχως σχέδιο και μέλλον που να μπορεί να συμβαδίζει με το κοινώς αποδεκτό. Το πλαίσιο της εκπαίδευσης παρέχει εκείνο το σταθμό ζωής στον οποίο ο άνθρωπος, και ειδικά ο νέος, μπορεί να διαμορφώσει τις ψυχικές του βάσεις και να δοκιμάσει τα όρια του. Έτσι, προτείνεται η συγκρότηση ομάδων ψυχολόγων, ψυχοθεραπευτών και εκπαιδευτικών, σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, με σκοπό τη διαλεκτική, την αμφισβήτηση, για θέματα εκπαίδευσης, για προβληματισμούς και επίλυση αυτών. Το άνοιγμα χρειάζεται να γίνει από κοινού τους εκπαιδευτικούς, τους ψυχολόγους, τους ψυχοθεραπευτές αλλά και τους γονείς στα σχολεία, ώστε να δοθεί χώρος να ακουστούν όλες οι προτάσεις από κάθε γενιά και ηλικία, όλες οι καταβολές - κοινωνικές και μη.

•Τέλος, προτείνεται η ίδρυση κρατικής διεύθυνσης και η χορήγηση κονδυλίου προσωπικού βοηθού για την υποστήριξη της καθημερινότητας των ατόμων με αναπηρία, ώστε να είναι παραγωγικοί και ενεργοί μέσα στην κοινωνία.

Διαβάστε εδώ περισσότερα για τον i-Living – Οργανισμός Ανεξάρτητης Διαβίωσης Ελλάδας. Συγκεκριμένα ο όρος "Προσωπικός Βοηθός" σημαίνει ότι ένα ή περισσότερα άτομα εργάζονται για ένα άτομο με οποιαδήποτε μορφή αναπηρίας και πληρώνονται από το κράτος με σκοπό να υποστηρίξουν όλες εκείνες τις καθημερινές δουλειές, την προσωπική υγιεινή, το ντύσιμο, τη μετακίνηση στην εργασία και σε δραστηριότητες, που το ίδιο το άτομο δεν είναι σε θέση να ολοκληρώσει μόνο του. Δηλαδή, οι προσωπικοί βοηθοί δεν αντικαθιστούν το άτομο με αναπηρία αλλά τα άτομα με αναπηρία λειτουργούν, κάνοντας χρήση των υπηρεσιών του βοηθού. Έτσι, το άτομο ζει μια ζωή που επιθυμεί σε ένα σπίτι, με μια εργασία και με ανθρώπους που ο ίδιος έχει επιλέξει.

Κοινωνική ένταξη μέρος Α

Κοινωνική ένταξη μέρος Β

Κοινωνική ένταξη μέρος Γ

Η Ημερίδα ολοκληρώθηκε με το ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΔΙΑΛΟΓΟΥ, το οποίο συντόνισε ο Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου κ. Αθανάσιος Στρίγκας με γνωστικό αντικείμενο τον Εθελοντισμό. Με επίκεντρο την πρόσβαση όλων των πολιτών στις καθημερινές δραστηριότητες που αφορούν στον τουρισμό, στην αγορά, στην εκπαίδευση, στην ψυχαγωγία, στη λογοτεχνία και στην ενημέρωση, απάντησαν σε σχετικές ερωτήσεις και πληροφόρησαν το κοινό οι:

Τάκης Αλεξανδράκης, Πρόεδρος Σωματείου Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Ν. Λακωνίας/Δικηγόρος/Δημοσιογράφος:

«Η προσβασιμότητα υποδομών και δικτύων. Η εφαρμογή των αρχών της σχεδίασης για όλους. Τουρισμός για όλους»

Και: Νατάσα Μποζίνη, Δημοσιογράφος/Ιστορικός Ερευνητής:

«Ενημέρωση, Εκπαίδευση και Ψυχαγωγία χωρίς διακρίσεις. Η φιλοσοφία του “Design For All”. Ενδεικτικά παραδείγματα»

Γραπτές παρεμβάσεις που θα αποτελέσουν, επίσης, υλικό μελέτης, έκαναν:

Γεώργιος Γκλίνος, Διευθυντής ΕΕΕΕΚ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ: «Η υποστηριζόμενη εργασία ΑμΕΑ. Στόχος η προώθηση της ένταξης αποφοίτων των ΕΕΕΕΚ στην ελεύθερη αγορά εργασίας»

Άννα Σωπιάδου, Διευθύντρια ΕΕΕΕΚ Μυστρά: «Τα ΕΕΕΕΚ - δυσκολίες και προβλήματα»

Ευάγγελος Διαμαντόπουλος, φυσικοθεραπευτής: «Η συμβολή και ο ρόλος της φυσικοθεραπείας στον αθλητισμό ΑμεΑ»

Ακολούθησε ανοιχτός διάλογος με το κοινό και συγκεντρώθηκαν πολύτιμες προτάσεις μέσω σύντομων παρεμβάσεων - τοποθετήσεων, οι οποίες σε συνδυασμό με τις εισηγήσεις των ομάδων εργασίας συνδιαμόρφωσαν τα τελικά συμπεράσματα της ημερίδας και έθεσαν τις βάσεις για την ανάπτυξη περαιτέρω συνεργασίας του ανοιχτού σε όλους επιστημονικού forum του Σωματείου Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Ν. Λακωνίας.

Οι εργασίες έκλεισαν με μια ενδιαφέρουσα τοποθέτηση του κ. Αθανάσιου Στρίγκα: Ο όρος "Άτομα με Αναπηρία" χρειάζεται να επαναπροσδιοριστεί, ιδιαίτερα μετά την ανάπτυξη τεχνολογίας, ικανής να μειώσει ή ακόμα και να εκμηδενίσει τις δυσκολίες/εμπόδια συμμετοχής ΑμεΑ στις διάφορες δράσεις της καθημερινότητας (εξωσκελετικοί μηχανισμοί, ηχητικά βιβλία, λογισμικό χρήσης Η/Υ, κλπ.).

Με το προσδόκιμο της ζωής να αυξάνεται σε όλο τον δυτικό κόσμο αλλά και στις αναπτυσσόμενες χώρες, οι κοινωνίες μας έρχονται συχνότερα αντιμέτωπες με πληθυσμούς, οι οποίοι αντιμετωπίζουν περιορισμούς στην μετακίνηση και την ποιότητα της ζωής τους.

Το θετικό είναι ότι η σωστή και εκτεταμένη χρήση της τεχνολογίας μπορεί να δώσει πειστικές λύσεις στο πρόβλημα αυτό και να αλλάξει ολοκληρωτικά τον τρόπο που βλέπουν και αντιμετωπίζουν οι σύγχρονες κοινωνίες τα Άτομα με τέτοιους περιορισμούς.

Η ιδέα ότι δεν υπάρχουν Άτομα με Αναπηρία αλλά Άτομα με ανάγκες διαφορετικές από εκείνες της «πλειοψηφίας» και ότι η τεχνολογία μπορεί να επιτρέψει την απρόσκοπτη ένταξη τους στο κοινωνικό σύνολο και να αυξήσει την ποιότητα της ζωής τους, πρέπει πλέον να εξεταστεί σοβαρά. Ο επαναπροσδιορισμός του όρου ΑμεΑ (και η απομάκρυνση από τον αναχρονιστικό πλέον όρο "Άτομα με Αναπηρία») θα βγάλει τα Άτομα αυτά από το περιθώριο και την κοινωνική απομόνωση, αναγνωρίζοντας την ανάγκη επαναχάραξης εθνικών πολιτικών και χρηματοδότησης δράσεων στην κατεύθυνση της πραγματικής πλέον ένταξης. Αν επίσης αναγνωριστεί το γεγονός ότι οι ηλικιωμένοι αποτελούν σε μεγάλο βαθμό μέρος του συνόλου αυτού, τότε είναι εμφανές γιατί χρειάζεται μια άμεση αλλαγή στον τρόπο σκέψης της κοινωνίας μας, στην στρατηγική χάραξης πολιτικών και στην ταχύτητα δράσης.

"Στρογγυλό τραπέζι"

Επαγγελματική ένταξη στην αγορά εργασίας ΑμεΑ

ΕΕΕΕΚ

Συμβολή και ρόλος φυσικοθεραπείας στον αθλητισμό ΑμεΑ

Σχεδίαση - τουρισμός για όλους - Νατάσα Μποζίνη - Τάκης Αλεξανδράκης

Σύντομη παράθεση συμπερασμάτων από Δημήτρη Πετρούνια

Τελικά συμπεράσματα - κλείσιμο εργασιών ημερίδας

Δελτίο τύπου

Προς:  Μ.Μ.Ε. Σπάρτη, 2 Μαρτίου 2017 Αρ. Πρωτ.: 7

Θέμα: Ανοιχτή πρόσκληση για την συμμετοχή ενδιαφερομένων στο επιστημονικό forum "Στο επίκεντρο ο Άνθρωπος"

Στις 18/12/2016 πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία η πρώτη ημερίδα του επιστημονικού forum "Στο επίκεντρο ο Άνθρωπος", η οποία στηρίχτηκε ιδιαίτερα από το Δήμο Σπάρτης και το νομικό πρόσωπο κοινωνικής προστασίας, αλληλεγγύης και παιδείας.

Το επιστημονικό forum συγκροτήθηκε με πρωτοβουλία του Σωματείου Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Ν. Λακωνίας, μετά από ανοιχτή πρόσκληση που απηύθυνε στην επιστημονική κοινότητα, με στόχο τον ανοιχτό διάλογο επί των θεμάτων που επεξεργάζεται για την διαμόρφωση και υποβολή ρεαλιστικών προτάσεων, ικανών να τύχουν πρακτικής εφαρμογής. Οι σκέψεις, οι προτάσεις, τα θέματα προς επεξεργασία είναι καλοδεχούμενα από όλους και άμεσα εντάσσονται στη θεματολογία του επιστημονικού μας forum. Για την καλύτερη ενημέρωση και την άμεση έναρξη του γόνιμου διαλόγου το Σωματείο Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Ν. Λακωνίας δίνει το ακόλουθο κείμενο στη δημοσιότητα ως έναν αρχικό άξονα, γύρω από τον οποίο θα κινηθεί η επόμενη ημερίδα με τις απαραίτητες προεκτάσεις, που η συνεργασία όλων μας θα δημιουργήσει:

Στο ζωικό βασίλειο, τα περισσότερα είδη οργανώνονται σε ομάδες που εξυπηρετούν μια λειτουργία και κυρίως την καλύτερη επιβίωση των μελών μιας συγκεκριμένης ομάδας. Κάθε μέλος εξυπηρετεί και μία διαφορετική ανάγκη, για την επίτευξη της επιβίωσης όλης της κοινότητας. Ανάλογη ήταν και η οργάνωση των ανθρώπων από τις απαρχές της ύπαρξής τους. Οι άνδρες ασχολούνταν με την αναζήτηση και τη συγκέντρωση της τροφής, ενώ οι γυναίκες αναλάμβαναν την προστασία των νέων μελών της οικογένειας καθώς και την κάλυψη των αναγκών που προέκυπταν στην κατοικία. Οι άνδρες θεωρούνταν οι δυνατοί και οι γυναίκες αυτές που μπορούσαν να εξασφαλίσουν μία ποιότητα στην καθημερινότητα. Οι ρόλοι για αυτές τις κατηγορίες των ανθρώπων είχαν δοθεί. Όσοι άνθρωποι της τότε εποχής δεν ταίριαζαν με αυτά τα πρότυπα, περιορίζονταν και απομονώνονταν. Ήταν θέμα επιβίωσης, για να μπορέσει η πρωτόγονη αυτή κοινωνία να διατηρηθεί, αφού το μόνο εργαλείο που υπήρχε απέναντι στους καθημερινούς κινδύνους της ζωής ήταν η καλή λειτουργία του σώματος.

Έτσι, ενώ όλοι οι άνθρωποι είχαν τις ίδιες ανάγκες, όσοι δεν μπορούσαν να προσφέρουν στην επιβίωση της ομάδας περιθωριοπιούνταν. Στο πέρασμα των αιώνων και τη διαμόρφωση των προτύπων της κοινωνίας, οι άνθρωποι που παρέκκλιναν από αυτά περιορίζονταν όλο και περισσότερο ενώ οι ανάγκες συνέχιζαν να παραμένουν ίδιες. Η έννοια της διαφορετικότητας, της διαφοράς που έχει ο ένας άνθρωπος από έναν άλλο, συνεχώς διογκωνόταν και συχνά έχει χρησιμοποιηθεί για να εξυπηρετήσει συμφέροντα και επιδιώξεις.

Η διαφορετικότητα προκαλούσε τη διάκριση μεταξύ των ανθρώπων η οποία πολλές φορές παρέκκλινε σε τέτοιο βαθμό που οδηγούσε συχνά στην εκμετάλλευση του ανθρώπου από τον άνθρωπο, και προκαλούσε εκδηλώσεις ρατσισμού που έφταναν στα άκρα με συμπεριφορές απάνθρωπες και εξοντωτικές ακόμη και λαών ολόκληρων. Η επιβολή της εξουσίας του δυνατού, του ισχυρού, η κυριαρχία επί της γης ήταν το πρωταρχικό μέλημα όλων όσων λησμονούσαν τον άνθρωπο, στο βωμό της δικής τους ευημερίας. Με το πρόσχημα της αδυναμίας της κοινωνίας να μεριμνά για τις ανάγκες όλων της των μελών, η κοινωνία αδιαφορούσε για τις ανάγκες όσων ήταν διαφορετικοί. Η δικαιολογία: "Αφού οι άλλοι είναι διαφορετικοί δε γίνεται μία κοινωνία να καλύπτει τα πάντα".

Με την πάροδο των αιώνων και την αλλαγή στο επίπεδο της διανόησης, η ανθρώπινη αξία άρχισε να αναγνωρίζεται, ανεξάρτητα από τις πεποιθήσεις για την σωματική διάπλαση ή την πνευματική ανάπτυξη. Η κοινωνία πλέον έχει εξελιχθεί σε μεγάλο βαθμό και διαπιστώνεται ότι η ετερογένεια είναι ο πυρήνας της κοινωνίας. Όμως, αυτά που έγιναν βίωμα και κληρονομιά των ανθρώπων που πάτησαν σε τούτη τη γη τους προηγούμενους αιώνες είναι πολύ δύσκολο να εκριζωθούν μέσα σε 70 χρόνια, από τότε δηλαδή που αναγνωρίστηκε παγκοσμίως η Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Γι' αυτό το χάσμα μεταξύ των ανθρώπων ακόμα υφίσταται. Βέβαια, στην εποχή του 21ου αιώνα, η ένταση της εκδήλωσης συμπεριφορών που πηγάζουν από την άτυπη ταυτότητα της διαφορετικότητας των ανθρώπων έχει μειωθεί. Κάποιες ομάδες έχουν καταφέρει και έχουν μειώσει αυτό το υπαρκτό κενό μεταξύ των λανθασμένων ταυτοτήτων "κανονικού" και "διαφορετικού" και έτσι έχουν γίνει μέρος του κοινωνικού συνόλου, ενώ άλλες χρειάζεται να προσπαθήσουν ακόμη περισσότερο με σύγχρονα μέσα ώστε να εμφανιστούν κερδίζοντας το ζωτικό τους χώρο σε μία κοινωνία που ήδη έχει αλλάξει και συνεχίζει να διαμορφώνεται.

Η σύγχρονη κοινωνία από μια λειτουργία για την εξασφάλιση της επιβίωσης που είχε, πλέον προσδοκά την ευημερία του ανθρώπου προσεγγίζοντας τη βιο-ψυχο-κοινωνική συνιστώσα του. Η σωματική αρτιότητα δεν είναι αναγκαία και ο άνθρωπος είναι παραγωγικός, συμμετέχει ενεργά με άλλα μέσα στα καθημερινά δρώμενα και μπορεί χρησιμοποιώντας το "διαφορετικό" του σώμα, με το δικό του τρόπο να αποτελέσει αναπόσπαστο κομμάτι της κοινωνίας. Έχουν εξαλειφθεί οι όποιες αδυναμίες των ατόμων με αναπηρία και η αδυναμία βάδισης έγινε αναπηρικό αμαξίδιο, οι διαταραχές όρασης έγιναν ακουστικές περιγραφές, η μειωμένη δύναμη έγινε μηχανική υποστήριξη γιατί με αργά και σταθερά βήματα προσδιορίσαμε ξανά ως είδος το τι είναι Άνθρωπος.

Η υποστήριξη μέσω των υπηρεσιών και της τεχνολογίας όπου εφαρμόζεται έχει επιτυχία στην αύξηση ή ακόμα και στην αποκατάσταση της λειτουργικότητας ενός Ατόμου με Αναπηρία επιτρέποντας σήμερα στις κοινωνίες μας να επαναπροσδιορίσουν τον όρο "ΑμεΑ" και να χαράξουν πολιτικές και δράσεις που προωθούν την ουσιαστική συμμετοχή αυτών των ανθρώπων στο κοινωνικό γίγνεσθαι. Τώρα είναι η ώρα να το κάνουμε και πράξη!

Και πάνω σε αυτόν τον άξονα που αναπτύχθηκαν οι παραπάνω σκέψεις, προτείνουμε να βασιστεί η θεματολογία της επόμενης συνάντησης του Forum μας. Πάνω στο τρίπτυχο κοινωνία – διαφορετικότητα – αναπηρία. Αναμένουμε την κατάθεση των σκέψεων σας, των απόψεων σας, για τη διαμόρφωση της θεματολογίας πάνω στην οποία μπορούμε να κινηθούμε ώστε να δώσουμε με επιστημονικό τρόπο την έννοια της διαφορετικότητας, και κατ’ επέκταση της αναπηρίας, μέσα στην κοινωνία, πως δημιουργήθηκαν, υπό ποιες συνθήκες, τι σημαίνουν και πως μπορούν να εξαλειφθούν.

Για την αποστολή των δηλώσεων συμμετοχής και τις προτάσεις σας χρησιμοποιήστε την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου sto.epikentro.o.anthropos@gmail.com

Επισκεφθείτε την σελίδα "Στο επίκεντρο ο Άνθρωπος" πατώντας εδώ.

Προς:  Μ.Μ.Ε. Σπάρτη, 26 Φεβρουαρίου 2017, Αρ. Πρωτ.: 6

Δελτίο τύπου

Θέμα: Θερμή η ανταπόκριση μελών και φίλων στην ετήσια εκδήλωση συνάντησης του Σωματείου Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Ν. Λακωνίας

"Με την αγάπη σας μπορούμε να κερδίσουμε τα πάντα!" Με αυτά τα λόγια καλωσόρισε τα μέλη, τις φίλες και τους φίλους του Σωματείου Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Ν. Λακωνίας ο πρόεδρός του Τάκης Αλεξανδράκης, στην ετήσια εκδήλωση συνάντησης τους στις 5 Φεβρουαρίου 2017 στο κέντρο ΑΜΙ στην Μαγούλα του Δήμου Σπάρτης όπως μπορείτε να παρακολουθήστε στο video πατώντας εδώ.

Η θερμή επικοινωνία μελών και φίλων του Σωματείου ήταν αναμφισβήτητα το σημαντικότερο επίτευγμα της εκδήλωσης, με ταυτόχρονο θετικό αποτέλεσμα την ενίσχυση του ταμείου αλληλοβοηθείας του Σωματείου το οποίο αποδεδειγμένα υποστηρίζει τους Ανθρώπους με Ειδικές Ανάγκες, σε έκτακτες περιπτώσεις.

Το τυχόν περίσσευμα του ταμείου αλληλοβοηθείας, διανέμεται κάθε χρόνο στα άπορα μέλη του Σωματείου. Εδώ το σχετικό με την οικονομική ενίσχυση για το έτος 2015 δελτίο τύπου του Σωματείου, με παράθεση των κριτηρίων σύμφωνα με τα οποία ένα μέλος κρίνεται ως δικαιούχος του ταμείου αλληλοβοηθείας.

Εδώ τα στοιχεία για την οικονομική+ενίσχυση +απόρων+μελών για το έτος +2016

Την εκδήλωση υποστήριξαν: Λακωνική τροφίμων, Κ. Χατζέλης Α.Ε., συστεγαζόμενα φαρμακεία Βακαλόπουλου Λιναρδάκη, Ηλίας Σταθάκος - τοποθετήσεις πλακιδίων, κατασκευές τζακιών, επενδύσεις πέτρας, OLYMPIA STROM, ΒΕΝΕΤΑ line, Κρικέλα Παναγιώτα, E-CLICK.GR, Χρηστίδη jewels, Τσικάκης - Γιαννόπουλος ΑΕ, Οινοποιία Θεοδωρακάκος Γεώργιος, Παυλόπουλος κοσμήματα, MEDI-shop ακουστικά βαρηκοϊας, Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Euronet, Λακωνικό Ωδείο, Studio Amid, ο Χρόνης, Super Market - Αφοί Παναγιωτόπουλοι, ιδέες & λύσεις Νικόλαος Διαμαντάκος και πλήθος επιχειρήσεων και καταστημάτων που προσέφεραν απλόχερα πλούσια δώρα.

Ο φίλος του Σωματείου μας Παύλος Μάμαλος, παραολυμπιονίκης και παγκόσμιος πρωταθλητής ήταν στην παρέα μας, τιμώντας την αγάπη που του δίνουν όλοι οι Λάκωνες. Εκπρόσωπος του σεβασμιωτάτου μητροπολίτη Μονεμβασίας και Σπάρτης κκ Ευσταθίου, ήταν ο πανοσιολογιώτατος αρχιμανδρίτης π. Σεραφείμ Κοσμάς, ο οποίος ευλόγησε και τη βασιλόπιτα, ενώ το «παρών» μεταξύ άλλων έδωσαν:

Ο βουλευτής Β Αθηνών και τομεάρχης εξωτερικών Ν.Δ. Γ. Κουμουτσάκος, ο βουλευτής Λακωνίας Θ. Δαβάκης, ο δήμαρχος Σπάρτης, Β. Βαλιώτης, ο πρόεδρος του ΔΣ Σπάρτης, Σπ. Μοιράγιας, ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης Δήμου Σπάρτης Στ. Αργειτάκος, ο δήμαρχος Ευρώτα, Γιάννης Γρυπιώτης, η πρόεδρος του Επιμελητηρίου Λακωνίας Β. Δερτιλή, η πρώην βουλευτής Φ. Πατριανάκου, ο υπαστυνόμος Β Ν. Κουτσοβασίλης ως εκπρόσωπος του αστυνομικού διευθυντή, ο Μεν. Δασκαλάκης νυν διευθυντής γραμματειών Ν.Δ. και πρώην γ.γ. επικοινωνιών υπ. ανάπτυξης, ο διευθυντής του Ιδρύματος χρονίως Πασχόντων "Άγιος Παντελεημον" πατήρ Ιωάννης Προφύρης, ο πρόεδρος του συλλόγου ΑμεΑ Αρκαδίας Τ. Παρασκευόπουλος και πολλοί άλλοι φίλοι από φορείς και συλλόγους. Χαιρετισμό μέσω επιστολής απηύθυναν ο Λ. Αυγενάκης, γραμματέας ΠΕ Ν.Δ. και βουλευτής Ν. Ηρακλείου, ο πρώην βουλευτής Γρ. Αποστολάκος και η αντιπεριφερειάρχης Λακωνίας Α. Τζανετέα.

Στην εκδήλωση μας η δημοσιογράφος Νατάσα Μποζίνη παρουσίασε, την πρωτοποριακή για την Ελλάδα δημιουργία προσβάσιμων σε όλους ηχητικών βιβλίων των εκδόσεων StudioAmid, που μας προσφέρει ένα εξαιρετικό καλλιτεχνικό ηχητικό αποτέλεσμα, συνδυάζοντας άριστα την φωνή των δεκάδων ηθοποιών που αποδίδουν τα κείμενα, την πρωτότυπη μουσική, και τα ειδικά εφέ. Τα ηχητικά αυτά βιβλία δημιουργούντε σύμφωνα με τις αρχές της πλατφόρμας: ΄΄Σχεδιάζοντας για όλους΄΄ (DesignForAll) και καλύπτουν την ανάγκη να δημιουργούνται εύχρηστα  προϊόντα  για το σύνολο των πολιτών, και για Ανθρώπους με προβλήματα όρασης και άλλες αναπηρίες, ηλικιωμένους ή για όσους χωρίς ιδιαίτερο λόγο, προτιμούν να ακούνε σε εξαιρετική απόδοση το ηχητικό βιβλίο που θα επιλέξουν. Αντίτυπα των 9 ηχητικών βιβλίων που έχουν έως τώρα δημιουργηθεί διανεμήθηκαν δωρεάν μέσω κλήρωσης στους παρευρισκομένους. Περισσότερα στοιχεία και αποσπάσματα από τα ηχητικά βιβλία θα βρείτε πατώντας εδώ.

Εδώ απόσπασμα από το ηχητικό βιβλίο "Μικρός Πρίγκηπας".

Εδώ απόσπασμα από το ηχητικό βιβλίο "Η Φόνισσα".

Εδώ απόσπασμα από το ηχητικό βιβλίο "Ο Νιοράντες" - 4 Κορφιάτικες κωμικοτραγικές ιστορίες.

Παρακολουθήστε πατώντας εδώ ένα ακόμη video από την εκδήλωση της 5ης Φεβρουαρίου 2017.

Διαβάστε εδώ το σύνολο των δελτίων τύπου.

Προς:  Μ.Μ.Ε. Σπάρτη, 28 Ιανουαρίου 2017, Αρ. Πρωτ.: 5

Δελτίο τύπου

Θέμα: Πρόσκληση από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Ο Διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών καθηγητής κ. Απόστολος Στεργιούλας με την ακόλουθη επιστολή κάλεσε τον πρόεδρο του Σωματείου μας κ. Παναγιώτη Αλεξανδράκη να παρευρεθεί στις παρουσιάσεις των τελικών εργασιών των φοιτητών του μεταπτυχιακού μαθήματος «Οργάνωση και Διαχείριση της Ένταξης, της  Ενσωμάτωσης και των Ίσων ευκαιριών στον Αθλητισμό των Ατόμων με Αναπηρία στην Τοπική Αυτοδιοίκηση», την Κυριακή 29/1/2017 και ώρες 9:00 με 12:00. Ο πρόεδρος του Σωματείου μας με χαρά δέχτηκε την πρόσκληση και θα παρακολουθήσει τις παρουσιάσεις των εργασιών, συμβάλλοντας στην αξιολόγησή τους.

 • ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
 • ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
 • Τμήμα Οργάνωσης & Διαχείρισης Αθλητισμού
 • Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
 • Οργάνωση και Διαχείριση Αθλητικών Δραστηριοτήτων για Άτομα με Αναπηρίες (Α.με.Α.)
 • Σπάρτη, 18 Δεκεμβρίου 2017
 • Προς:
 • Δικηγόρο κ. Αλεξανδράκη Π.
 • Πρόεδρο  σωματείου Α.με.Α. Ν. Λακωνίας
 • Θέμα:Πρόσκληση

Με την παρούσα επιστολή, σας απευθύνουμε πρόσκληση να παρευρεθείτε στις παρουσιάσεις των τελικών εργασιών των φοιτητών του μεταπτυχιακού μαθήματος «Οργάνωση και Διαχείριση της Ένταξης, της  Ενσωμάτωσης και των Ίσων ευκαιριών στον Αθλητισμό των Ατόμων με Αναπηρία στην Τοπική Αυτοδιοίκηση», που διδάχθηκε στο Α’ εξάμηνο σπουδών και θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 29/1/2017 και ώρες 9:00 με 12:00. Ευελπιστούμε στη θετική σας ανταπόκριση και βρισκόμαστε στη διάθεσή σας για κάθε πρόσθετη διευκρίνιση.

 • Ο διευθυντής του Μ.Π.Σ.
 • Απόστολος Στεργιούλας
 • Καθηγητής

Προς:  Μ.Μ.Ε. Σπάρτη, 23 Ιανουαρίου 2017, Αρ. Πρωτ.: 3

Δελτίο τύπου

Θέμα: Πρόσκληση στην ετήσια εκδήλωση συνάντησης μελών και φίλων Σωματείου Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Ν. Λακωνίας την Κυριακή 5 Φεβρουαρίου 2017 5 το απόγευμα

Την εκδήλωση μας θα τιμήσει και ο φίλος μας Παύλος Μάμαλος ο χρυσός παραολυμπιονίκης και παγκόσμιος πρωταθλητής στο άθλημα της άρσης βαρών σε πάγκο.

Εδώ το video και ηχητικό εκδήλωσης συνάντησης μελών και φίλων Σωματείου.

Τα μέλη του Σωματείου Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Ν. Λακωνίας σας προσκαλούν στην ετήσια εκδήλωση συνάντησης τους, την Κυριακή 5 Φεβρουαρίου 2017 στις 5 το απόγευμα, στο χώρο εστίασης ΑΜΙ, στην κεντρική πλατεία του δημοτικού διαμερίσματος Μαγούλας του Δήμου Σπάρτης.

Η εκδήλωση, αποτελεί μια εξαιρετική ευκαιρία για τη συνάντηση των μελών του Σωματείου μας και των οικογενειών τους, με όλες τις φίλες και τους φίλους μας, και παράλληλα ενισχύει το ταμείο αλληλοβοηθείας του Σωματείου μας, το οποίο υποστηρίζει διαρκώς τους Ανθρώπους με Ειδικές Ανάγκες στις δύσκολες στιγμές που αντιμετωπίζουν. Η επιδείνωση των συνεπειών της οικονομικής κρίσης προκαλεί τη διαρκή αύξηση των αιτημάτων που δεχόμαστε κάθε χρόνο, τα οποία μετά από ενδελεχή έλεγχο ικανοποιούμε στο σύνολο τους.

Το τυχόν περίσσευμα του ταμείου αλληλοβοηθείας, διανέμεται κάθε χρόνο στα άπορα μέλη του Σωματείου. Εδώ το σχετικό με την οικονομική ενίσχυση για το έτος 2015 δελτίο τύπου του Σωματείου, με παράθεση των κριτηρίων σύμφωνα με τα οποία ένα μέλος κρίνεται ως δικαιούχος του ταμείου αλληλοβοηθείας.

Επίσης εδώ διαβάστε όλα τα στοιχεία για την οικονομική ενίσχυση των απόρων μελών για το έτος 2016.

Την εκδήλωση υποστηρίζουν: Λακωνική τροφίμων, Κ. Χατζέλης Α.Ε., συστεγαζόμενα φαρμακεία Βακαλόπουλου Λιναρδάκη, Ηλίας Σταθάκος - τοποθετήσεις πλακιδίων, κατασκευές τζακιών, επενδύσεις πέτρας, OLYMPIA STROM, ΒΕΝΕΤΑ line, Κρικέλα Παναγιώτα, E-CLICK.GR, Χρηστίδη jewels, Τσικάκης - Γιαννόπουλος ΑΕ, Οινοποιία Θεοδωρακάκος Γεώργιος, Παυλόπουλος κοσμήματα, MEDI-shop ακουστικά βαρηκοϊας, Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Euronet, Λακωνικό Ωδείο, Studio Amid, ο Χρόνης, Super Market - Αφοί Παναγιωτόπουλοι, ιδέες & λύσεις Νικόλαος Διαμαντάκος και πλήθος άλλων λακωνικών καταστημάτων των οποίων τη λίστα θα ανακοινώσουμε με επόμενο δελτίο τύπου με τις ευχαριστίες του Σωματείου μας.

Η είσοδος των μελών στο χώρο της εκδήλωσης θα είναι όπως πάντα ελεύθερη με την επίδειξη της κάρτας τους, κάρτα μέλους - αναπηρίας του Σωματείου μας.

Διαβάστε εδώ το σύνολο των δελτίων τύπου.

Προς:  Μ.Μ.Ε. Σπάρτη, 19 Ιανουαρίου 2017, Αρ. Πρωτ.: 2

Δελτίο τύπου

Θέμα: Ενημέρωση για σημαντικά θέματα

Το Δ.Σ. του Σωματείου Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Ν. Λακωνίας ενημερώνει για σημαντικά θέματα με μεγάλο ενδιαφέρον:

Ηλεκτρονική αίτηση του ενδιαφερομένου για την εξέταση του από Υγειονομική Επιτροπή ΚΕΠΑ

Το Ίδρυμα Κοινωνικής Ασφάλισης εξέδωσε το υπ’ Αριθ. Πρωτ: Γ31/94/ 19/12/2016 έγγραφο με το οποίο ενημερώνει για την δυνατότητα υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης για εξέταση από Υγειονομική Επιτροπή του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας. Η ηλεκτρονική υπηρεσία πιστοποίησης είναι προσβάσιμη από τη διεύθυνση:

https://apps.ika.gr/eKEPA

Μέσω της ηλεκτρονικής αυτής εφαρμογής και αποκτώντας λογαριασμό χρήστη οι πολίτες έχουν την δυνατότητα να καταθέσουν Αίτημα για Αξιολόγηση από Υγειονομική Επιτροπή ΚΕ.Π.Α., να παρακολουθούν την πορεία του αιτήματος τους, να ενημερώνονται για την ημερομηνία εξέτασής τους από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή καθώς και να κοινοποιούν το Αποτέλεσμα Γνωστοποίησης Αναπηρίας σε φορείς επιλογής τους. Λογαριασμό για την διαδικασία αυτή μπορούν να αποκτήσουν και άτομα που δεν επιθυμούν να εξετασθούν τα ίδια από το ΚΕ.Π.Α. αλλά επιθυμούν να καταθέσουν αίτηση εξέτασης για τον/την σύζυγο και /ή τα ανήλικα τέκνα τους. Οι λογαριασμοί που δημιουργούνται από πολίτες που δεν είναι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και δεν διαθέτουν κωδικούς ΓΓΠΣ είναι αναγκαίο να ενεργοποιηθούν με Κλειδάριθμο που παραλαμβάνεται από Υποκατάστημα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Το «ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ» για την Ηλεκτρονική Υποβολή Αιτήματος που συμπεριλαμβάνεται στην Εγκύκλιο παρέχει σημαντικές πληροφορίες προκειμένου οι πολίτες να ακολουθήσουν συγκεκριμένα βήματα για την εγγραφή τους στο σύστημα, την ενεργοποίηση του κωδικού τους ή την εγγραφή έμμεσων μελών, την αλλαγή των στοιχείων τους, την επανεγγραφή τους και την παρακολούθηση του αιτήματος τους.

Περάτωση της διαδικασίας για την έκδοση δελτίων μετακίνησης ΑμεαΑ

Υπενθυμίζουμε πως στις 28 Ιανουαρίου 2017 λήγει η προθεσμία ανανέωσης των δελτίων μετακίνησης ΑμεΑ.

Α) Από το Ι.Κ.Α. αρ. πρωτ.: Π51/22/ 2016 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ):

1. Ανακεφαλαίωση οδηγιών διαχείρισης αιτημάτων πιστοποίησης αναπηρίας προς αποφυγή εκ νέου εισαγωγής τους σε Υγειονομική Επιτροπή ΚΕ.Π.Α. για συμπλήρωση εκδοθείσας γνωμάτευσης σε ισχύ

Όπως είναι γνωστό, η γνωστοποίηση του αποτελέσματος της πιστοποίησης ποσοστού αναπηρίας από Υγειονομική Επιτροπή ΚΕ.Π.Α., αφορά αμιγώς στην υγειονομική κρίση για το είδος της πάθησης και το βαθμό αναπηρίας που αυτή επιφέρει στον πάσχοντα βάσει του Ενιαίου Πίνακα Πιστοποίησης Ποσοστού Αναπηρίας και ανεξάρτητα από το λόγο που αυτή έχει ζητηθεί, εκδίδεται για κάθε νόμιμη χρήση, δηλαδή για το σύνολο των παροχών αναπηρίας που χορηγούνται από την πολιτεία στα άτομα με αναπηρία, ενώ οι υπηρεσίες που χορηγούν τις εν λόγω παροχές αναπηρίας οφείλουν και υποχρεούνται να κάνουν δεκτές τις γνωματεύσεις των υγειονομικών επιτροπών ΚΕ.Π.Α. και να αποφαίνονται αναλόγως, είτε εγκριτικά είτε απορριπτικά, εκδίδοντας σχετικές εκτελεστές διοικητικές πράξεις.

Με το αρ. Π51/15/17.4.2014 Γενικό Έγγραφο, είχαμε διευκρινίσει ότι, υποχρέωση των Υγειονομικών Επιτροπών ΚΕ.Π.Α. να αποφαίνονται επί θεμάτων πέραν της ανωτέρω αμιγώς υγειονομικής κρίσης γεννάται:

(α) στις περιπτώσεις έκδοσης παραπεμπτικού εγγράφου από τον κατά περίπτωση αρμόδιο Φορέα ή Υπηρεσία του Δημοσίου, στο οποίο διατυπώνονται με σαφήνεια και πληρότητα τα σχετικά με τις επιμέρους διατάξεις της νομοθεσίας τους ερωτήματα προς την υγειονομική επιτροπή και

(β) στις περιπτώσεις ισχύος ειδικών διατάξεων, από τις οποίες ορίζεται ρητά η πρόσθετη υγειονομική κρίση των Υγειονομικών Επιτροπών ΚΕ.Π.Α., όπως π.χ. στις περιπτώσεις υποβολής αιτημάτων για την απαλλαγή από τα τέλη ταξινόμησης και τέλη κυκλοφορίας επιβατικών αυτοκινήτων.

Επίσης, στο ίδιο έγγραφο είχε επισημανθεί η υποχρέωση των Υγειονομικών Επιτροπών ΚΕ.Π.Α. να προβαίνουν σε κάθε περίπτωση στην έκδοση κατά το δυνατόν πληρέστερης και πλήρως αιτιολογημένης γνωμάτευσης αναφορικά με την κατάσταση της υγείας του ασθενούς, συνεκτιμώντας το ιστορικό της πάθησης ή των παθήσεων από τις οποίες πάσχει, τις προσκομισθείσες ιατρικές εξετάσεις και τα αποτελέσματα της κλινικής εξέτασης, έτσι ώστε να αποφεύγονται οι επανεισαγωγές των ιατρικών φακέλων ή των ίδιων περιστατικών στις Υγειονομικές Επιτροπές για συμπλήρωση των ήδη εκδοθέντων γνωματεύσεων.

Στην πράξη ωστόσο διαπιστώνεται ότι, σε πλείστες περιπτώσεις ζητείται εκ των υστέρων από τους ενδιαφερόμενους -προκειμένου να τύχουν παροχών που δεν είχαν δηλώσει στην αρχική τους αίτηση προς τα ΚΕ.Π.Α.- η συμπλήρωση των γνωματεύσεων σε ισχύ που διαθέτουν με βάση τις ειδικότερες διατάξεις που διέπουν τη χορήγηση αυτών από τις κατά περίπτωση αρμόδιες υπηρεσίες του δημοσίου. Στο πλαίσιο αυτό και προς διευκόλυνση των εξυπηρετούμενων πολιτών, αλλά και των Γραμματειών και των Υγειονομικών Επιτροπών ΚΕ.Π.Α., παραθέτουμε κατωτέρω τις συνηθέστερες περιπτώσεις για τις οποίες επανέρχονται οι αιτούντες προς έκδοση συμπληρωματικών γνωματεύσεων και σας παρέχουμε οδηγίες διαχείρισης αυτών:

- Σύμφωνα με πάγια αρχή του διοικητικού δικαίου [Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας (ν.2790/1999, όπως ισχύει)], για την άσκηση παντός δικαιώματος των πολιτών έναντι της πολιτείας απαιτείται η υποβολή εκ μέρους των ενδιαφερόμενων σχετικής αίτησης, από την ημερομηνία υποβολής της οποίας παράγονται τα εκ του νόμου απορρέοντα αποτελέσματα, δεδομένου ότι κάθε υποβληθέν αίτημα εξετάζεται από την κατά περίπτωση αρμόδια δημόσια υπηρεσία σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία κατά την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης. Κατ' εφαρμογήν της ανωτέρω πάγιας αρχής, για κάθε αίτηση πιστοποίησης αναπηρίας που υποβάλλεται στα ΚΕ.Π.Α. απαιτείται υποχρεωτικά η προσκόμιση πρόσφατων ιατρικών δικαιολογητικών με βάση τα οποία αξιολογείται η κατάσταση της υγείας του ασθενούς κατά τον κρίσιμο χρόνο της εξέτασής του από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή και εκδίδεται γνωμάτευση, η ισχύς της οποίας άρχεται από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης, εκτός εάν συντρέχουν ειδικοί λόγοι διαφοροποίησης της ημερομηνίας έναρξης της υγειονομικής κρίσης (π.χ. διατακτικό απόφασης δικαστηρίου, διάταξη νόμου, ερώτημα παραπέμποντα ασφαλιστικού φορέα, ή ρητό αίτημα του εξεταζόμενου για βάσιμους και νόμιμους λόγους).

Επί παραδείγματι, στις περιπτώσεις αξιολόγησης αιτήματος παράτασης συνταξιοδοτικής ή προνοιακής παροχής λόγω αναπηρίας, παρόλο που κατά κανόνα η σχετική αίτηση υποβάλλεται στα ΚΕ.Π.Α. είτε προγενέστερα είτε μεταγενέστερα της ημερομηνίας λήξης ισχύος της προηγούμενης γνωμάτευσης, η έναρξη της υγειονομικής κρίσης προσδιορίζεται από την επομένη της λήξεως αυτής, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του κατά περίπτωση αρμόδιου για την παροχή φορέα.

Με γνώμονα τα ανωτέρω, σε ό,τι αφορά ειδικότερα τις αιτήσεις για φορολογική χρήση, διευκρινίζουμε τα εξής:

Σύμφωνα με τις νεότερες οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών [σχετ.παρ.4 της με αρ. ΔΕΑΦ Α 1118203 ΕΞ 2016/29.7.2016 Εγκυκλίου, που σας κοινοποιήθηκαν με το αρ.πρωτ. Π51/20/19.10.2016 Γενικό μας Έγγραφο], όταν, κατά την εκκαθάριση των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος προσώπων με αναπηρία, η υγειονομική κρίση για τη διάρκεια της αναπηρίας δεν αφορά στο σύνολο των μηνών του φορολογικού έτους, ο φορολογούμενος θα τυγχάνει εφεξής της ανάλογης φορολογικής ελάφρυνσης ή απαλλαγής για ολόκληρη τη χρήση. Επομένως, οι αιτούντες εφεξής πιστοποίηση αναπηρίας για φορολογική χρήση, που επιθυμούν η αξιολόγηση της αναπηρίας τους από τις Υγειονομικές Επιτροπές ΚΕ.Π.Α. να αναδράμει σε προγενέστερο χρόνο από το έτος υποβολής της σχετικής αίτησης, θα πρέπει να το δηλώνουν ρητά στην αίτησή τους, προσκομίζοντας τα αναγκαία για το σκοπό αυτό ιατρικά αποδεικτικά στοιχεία. Σε κάθε δε περίπτωση που κατά την εξέταση του αιτούντος διαπιστώνεται κινητική αναπηρία, θα πρέπει να αναγράφεται διακριτά στο σώμα της γνωμάτευσης το ποσοστό στην κινητική αναπηρία, για την πρόσθετη απαλλαγή των φορολογουμένων από τον ΕΝΦΙΑ και την Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης.

Τέλος, εφιστάται η προσοχή των Γραμματειών ΚΕ.Π.Α., ώστε στις περιπτώσεις που επανέρχονται ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι διαθέτουν ήδη γνωμάτευση ΚΕ.Π.Α. σε ισχύ, με αίτημα τον προσδιορισμό της έναρξης ισχύος αυτής σε χρόνο προγενέστερο της υφιστάμενης υγειονομικής κρίσης, προκειμένου για την εκκαθάριση εισοδημάτων που ανάγονται σε παλαιότερα οικονομικά έτη, η σχετική αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από σχετικό έγγραφο σημείωμα της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. ότι τελεί σε εκκρεμότητα η εκκαθάριση των εισοδημάτων τους για τα έτη αυτά, άλλως δεν θα γίνεται δεκτή.

- Επειδή η γνωμάτευση που εκδίδεται μετά από υπηρεσιακό σημείωμα αφορά την τελευταία εν ισχύ υγειονομική κρίση για την κατάσταση της υγείας του εξεταζόμενου προσώπου, θα πρέπει αυτή να είναι πλήρης, δηλαδή, να μεταφέρεται σε αυτήν αυτούσια η αρχική διάγνωση, επί της οποίας θα διευκρινίζονται ή συμπληρώνονται τα εκάστοτε αιτούμενα πρόσθετα πληροφοριακά στοιχεία.

- Όσον αφορά στην ομοιόμορφη αποτύπωση στην εκδιδόμενη ηλεκτρονικά Γνωστοποίηση Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας της κρίσης των Υγειονομικών Επιτροπών ΚΕ.Π.Α. περί της ασφαλιστικής αναπηρίας των ασφαλισμένων των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, στην οποία οφείλουν λόγω αρμοδιότητας να προβαίνουν στις περιπτώσεις που αναφέρονται ρητά στο με αρ.πρωτ. Π51/44/12.12.2014 Γενικό Έγγραφο της υπηρεσίας μας, θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:

Επειδή το σχετικό τυποποιημένο λεκτικό της χειρόγραφης γνωμάτευσης και της αντίστοιχης ηλεκτρονικής της έκδοσης (Γνωστοποίηση Αποτελέσματος) περί ανικανότητας άσκησης του συνήθους επαγγέλματος δεν αποδίδει ορθά την ασφαλιστική κρίση των Υγειονομικών Επιτροπών, τόσο όσον αφορά τις περιπτώσεις των ασφαλισμένων μέχρι 31/12/1992 στον Ο.Α.Ε.Ε. και λοιπά Επαγγελματικά Ταμεία (ΟΓΑ, ΝΑΤ, ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ), καθώς και των εντασσόμενων στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ τ.Κλάδων Σύνταξης των Ειδικών Ταμείων (Τραπεζών, ΟΤΕ κ.λπ.), όσο και των ασφαλισμένων από 1/1/1993 και μετά όλων των Φ.Κ.Α. (συμπεριλαμβανομένου του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) πλην του ΟΓΑ, προτείνεται, μέχρι να γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις στο σχετικό λογισμικό του ΟΠΣ/ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, να μην χρησιμοποιείται το σχετικό πεδίο, αλλά να συμπληρώνονται οι σχετικές γνωματεύσεις ως εξής:

Στην πρώτη σελίδα της χειρόγραφης γνωμάτευσης, στο πεδίο λεπιπλέον ιατρική κρίση βάσει παραπεμπτικού θα διενεργείται η κρίση της ασφαλιστικής αναπηρίας ως εξής:

(α) Όταν πρόκειται για ασφαλισμένο Φ.Κ.Α. (πλην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) μέχρι 31.12.1992

«ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ: Για το σύνολο των ανωτέρω παθήσεων ο ασφαλισμένος φέρει ποσοστό ανατομοφυσιολογικής βλάβης....... % εξαιτίας της οποίας κρίνεται ανίκανος για την άσκηση του επαγγέλματος του ζ.............................) σε ποσοστό .... % (ιατρική και ασφαλιστική αναπηρία) από .../....../20... έως .../....../20....»

(β) Όταν πρόκειται για ασφαλισμένο Φ.Κ.Α. από 1.1.1993 και μετά (πλην ΟΓΑ)

«ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ: Για το σύνολο των ανωτέρω παθήσεων ο ασφαλισμένος φέρει ποσοστό ανατομοφυσιολογικής βλάβης .......%, εξαιτίας της οποίας κρίνεται ανίκανος για την άσκηση του συνήθους επαγγέλματός του (.....................) -κατά την έννοια της παρ.5 του άρθρου 27 του ν. 1902/1990- σε ποσοστό .... % (ιατρική και ασφαλιστική αναπηρία) από .../....../20... έως ../..../20...» [ανώτατο όριο ποσοστού ασφαλιστικής αναπηρίας 15% επί του ποσοστού ιατρικής αναπηρίας]

Σημειώνεται ότι η εν λόγω ιατρική εκτίμηση της ασφαλιστικής αναπηρίας αφορά αποκλειστικά τον παραπέμποντα ασφαλιστικό φορέα για τη χορήγηση ή την παράταση των συνταξιοδοτικών παροχών αναπηρίας, ενώ το τυποποιημένο λεκτικό της δεύτερης σελίδας της χειρόγραφης γνωμάτευσης «Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι το συνολικό ποσοστό αναπηρίας τ... ανέρχεται σε (αριθ.) ....% ολογράφως.....................κατά ιατρική πρόβλεψη από ... /....../...... έως ..../..../.....» αφορά αμιγώς την πιστοποίηση της ιατρικής αναπηρίας του εξεταζόμενου που ισχύει για κάθε νόμιμη χρήση.

- Κατά την υγειονομική εξέταση αιτούντων με προβλήματα όρασης, όταν διαπιστώνεται τυφλότητα που επήλθε αποδεδειγμένα σε χρονικό σημείο προγενέστερο της αίτησης στα ΚΕ.Π.Α., αυτό θα πρέπει να διατυπώνεται διακριτά στο σχετικό πεδίο της δεύτερης σελίδας της χειρόγραφης γνωμάτευσης, ως εξής: «Ημερομηνία εμφάνισης τυφλότητας από .... εκ γεννετής ή από την παιδική ηλικία ή από ../../... (ημερομηνία βίαιου συμβάντος, εμφάνισης εκφυλιστικής νόσου) κ.λπ.»

Σημειώνεται ότι, η ημερομηνία επέλευσης της αναπηρίας είναι ανεξάρτητη εκείνης της έναρξης τυχόν οικονομικών αποτελεσμάτων ή ευεργετημάτων.

- Στο πλαίσιο των ανωτέρω διευκρινίσεων που αφορούν στην ορθή κατανόηση του θεσμικού ρόλου και σκοπού των ΚΕ.Π.Α., ευνόητο είναι ότι, όταν κατά την παραπομπή των ασφαλισμένων Ασφαλιστικού Φορέα στα ΚΕ.Π.Α. για τη χορήγηση ή παράταση συνταξιοδοτικής παροχής λόγω αναπηρίας, οι ασφαλισμένοι αιτούνται ταυτόχρονα και οποιαδήποτε άλλη παροχή, απαλλαγή, ή διευκόλυνση που ενδέχεται εξαιτίας της αναπηρίας τους να δικαιούνται από την πολιτεία, δεν καταβάλλουν παράβολο, εφόσον εκδίδεται μία γνωμάτευση για κάθε νόμιμη χρήση.

2. Κρίση επ' αόριστον της διάρκειας αναπηρίας, όταν η κύρια πάθηση του αιτούντος υπάγεται στις παθήσεις του Πίνακα της με αρ.Φ.11321/ οικ.31102/1870/31.10.2013 (ΦΕΚ 2906/τ.Β/18-11-2013) Υπουργικής Απόφασης

Σε κάθε περίπτωση που η κύρια πάθηση του εξεταζόμενου, με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%, εμπίπτει στον Πίνακα Παθήσεων για τις οποίες η διάρκεια της αναπηρίας κρίνεται επ'αόριστον [σχετ.Εγκύκλιος 3/2014], η εκτιμώμενη διάρκεια ισχύος του συνολικού ποσοστού αναπηρίας, που συνδιαμορφώνεται με τις δευτερεύουσες παθήσεις, θα προσδιορίζεται επ' αόριστον. Ομοίως, στις περιπτώσεις συνύπαρξης στον ίδιο ασθενή δύο παθήσεων της αυτής βαρύτητας, εκ των οποίων η μία υπάγεται στον σχετικό Πίνακα και η άλλη όχι, θα εκδίδεται γνωμάτευση σύμφωνα με τα ανωτέρω, δηλαδή, η διάρκεια του συνολικού ποσοστού αναπηρίας θα κρίνεται επ' αόριστον, καθόσον ο επιμερισμός ως προς τη χρονική διάρκεια, αφενός δεν συνάδει με την ολιστική αντιμετώπιση του ασθενή από τη σύγχρονη ιατρική επιστήμη, αφετέρου δε, προκαλεί σύγχυση ως προς τη χορήγηση των πάσης φύσεως παροχών. Εφιστάται η προσοχή στις Γραμματείες ΚΕ.Π.Α., στους ιατρούς του Ειδικού Σώματος Ιατρών Υγειονομικών Επιτροπών ΚΕ.Π.Α., καθώς και στους γραμματείς των Υγειονομικών Επιτροπών, για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή των ανωτέρω.

Προς:  Μ.Μ.Ε. Σπάρτη, 10 Ιανουαρίου 2017, Αρ. Πρωτ.: 1

Δελτίο τύπου

Θέμα: Μπέττυ θα σε κρατάμε ζωντανή και γελαστή στη σκέψη μας και την ψυχή μας

Μια νεαρή φίλη μας, μια δυναμική, κεφάτη, άριστα καταρτισμένη και πολλά υποσχόμενη Λακώνισσα δεν είναι πια μαζί μας. Η Μπέττυ Λεωτσάκου που λάτρευε και επισκεπτόταν πολύ συχνά την Απιδιά Λακωνίας, πατρίδα της οικογένειας του πατέρα της, μια φίλη με όλη την ουσία και τη σημασία της λέξης, ταξίδεψε πρόωρα για τον παράδεισο, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένεια της και όλους όσους την γνώρισαν κατά τη διάρκεια της σύντομης, δραστήριας ζωής της. Τα μέλη του Σωματείου Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Ν. Λακωνίας εκφράζουν τα θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια της.

Μπέττυ θα σε κρατάμε ζωντανή και γελαστή στη σκέψη μας και την ψυχή μας

Δελτίο τύπου

Προς:  Μ.Μ.Ε. Σπάρτη, 23 Δεκεμβρίου 2016, Αρ. Πρωτ.: 84

Θέμα: Video - φωτογραφίες - Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η ημερίδα του Σωματείου Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Ν. Λακωνίας "Στο επίκεντρο ο Άνθρωπος"

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ FORUM ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΤΟΜΕΑΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΏΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΏΝ ΥΓΕΙΑΣ

Εδώ το video της 16ης Δεκεμβρίου 2016 με την παρουσίαση της ημερίδας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΙΟΝΙΑΝ tv

Εδώ το video με τους χαιρετισμούς στο ξεκίνημα της ημερίδας "Στο επίκεντρο ο Άνθρωπος".

Video - Εισαγωγή στις θεματικές ενότητες μέρος Α (Εκπαίδευση)

Video - Εισαγωγή στις θεματικές ενότητες μέρος Β (Αθλητισμός, Κοινωνική Ένταξη)

Εκπαίδευση μέρος Α

Εκπαίδευση μέρος Β

Εκπαίδευση μέρος Γ

Αθλητισμός μέρος Α

Αθλητισμός - Παύλος Μάμαλος μέρος Β1

Αθλητισμός - Ελένη Κανακούδη μέρος Β2

Αθλητισμός μέρος Γ - Εργοφυσιολογία - διατροφολογία

Κοινωνική ένταξη μέρος Α

Κοινωνική ένταξη μέρος Β

Κοινωνική ένταξη μέρος Γ

"Στρογγυλό τραπέζι"

Επαγγελματική ένταξη στην αγορά εργασίας ΑμεΑ

ΕΕΕΕΚ

Συμβολή και ρόλος φυσικοθεραπείας στον αθλητισμό ΑμεΑ

Σχεδίαση - τουρισμός για όλους - Νατάσα Μποζίνη - Τάκης Αλεξανδράκης

Σύντομη παράθεση συμπερασμάτων από Δημήτρη Πετρούνια

Τελικά συμπεράσματα - κλείσιμο εργασιών ημερίδας

Η ημερίδα “Στο επίκεντρο ο Άνθρωπος" υπό την αιγίδα του Δήμου Σπάρτης και του νομικού προσώπου κοινωνικής προστασίας, αλληλεγγύης και παιδείας του Δήμου Σπάρτης ολοκληρώθηκε με επιτυχία την Κυριακή 18 Δεκεμβρίου 2016. Κατά τη διάρκεια της παρουσιάστηκαν τα πρώτα πορίσματα του τομέα κοινωνικών επιστημών και επιστημών υγείας του επιστημονικού forum, που συγκροτήθηκε με πρωτοβουλία του Σωματείου Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Ν. Λακωνίας, μετά από ανοιχτή πρόσκληση που απηύθυνε στην επιστημονική κοινότητα. Στην έναρξη της ημερίδας ο πρόεδρος του Σωματείου Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Ν. Λακωνίας ευχαρίστησε εκ μέρους του Δ.Σ. το Δήμο Σπάρτης και το νομικό πρόσωπο κοινωνικής προστασίας, αλληλεγγύης και παιδείας του Δήμου Σπάρτης για την αμέριστη στήριξη που παρέχουν στη δράση του Σωματείου. Στη συνέχεια καλωσόρισε τους εισηγητές και το πολυπληθές κοινό που κατέκλυσε την αίθουσα και αναφέρθηκε στο στόχο που το Σωματείο έθεσε κατά τη συγκρότηση του επιστημονικού forum για την επεξεργασία και υποβολή ρεαλιστικών προτάσεων, ικανών να τύχουν πρακτικής εφαρμογής. Επίσης, τόνισε πως η πρόσκληση για τη συμμετοχή στο επιστημονικό forum είναι ανοιχτή και διαρκής προς όλους. Τέλος, ανέφερε πως στην ημερίδα έχει δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στην επίτευξη του καλύτερου δυνατού επιπέδου προσβασιμότητας, με την παράλληλη διερμηνεία στην ελληνική νοηματική γλώσσα, με τη φωνητική περιγραφή των εικόνων στην οποία εξειδικεύεται η συντονίστρια της ημερίδας, δημοσιογράφος κα Νατάσα Μποζίνη, με την προσβασιμότητα της αίθουσας και του χώρου υγιεινής και με τη διανομή σε όλους ενός φακέλου με υλικό σε γραφή βλεπόντων και γραφή τυφλών.

Ακολούθως, ο πρόεδρος του νομικού προσώπου κοινωνικής προστασίας, αλληλεγγύης και παιδείας του Δήμου Σπάρτης κ. Θέμης Πατσιλίβας, εκπροσωπώντας το Δήμαρχο Σπάρτης κ. Βαγγέλη Βαλιώτη, χαιρέτησε τις εργασίες της ημερίδας. Σύντομο χαιρετισμό απηύθυναν επίσης η αντιπεριφερειάρχης κα Αδαμαντία Τζανετέα, η εκπρόσωπος του ΚΕΕΜ Σπάρτης ανθυπολοχαγός (ΥΨ) κα Άννα Ακριβή Φιλίππα και ο σχολικός σύμβουλος πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Λακωνίας κ. Ιωάννης Σαϊτάκης. Επίσης, αναγνώστηκε ο χαιρετισμός του Διευθυντή του μεταπτυχιακού προγράμματος του Τμήματος Οργάνωσης & Διαχείρισης Αθλητισμού, «Οργάνωση και Διαχείριση Αθλητικών Δραστηριοτήτων για Άτομα με Αναπηρίες», Καθηγητή κ. Απόστολου Στεργιούλα.

Αμέσως μετά, η δημοσιογράφος κα Νατάσα Μποζίνη, η οποία εξειδικεύεται στην παραγωγή εκπομπών, ηχητικών βιβλίων εφαρμόζοντας τις αρχές της σχεδίασης για όλους, ανέλαβε το συντονισμό των εργασιών της ημερίδας. Οι θεματικές ενότητες που αναπτύχθηκαν ήταν η Εκπαίδευση, ενότητα στην οποία υπεύθυνος της ομάδας εργασίας ήταν ο κλινικός ψυχολόγος, ψυχοθεραπευτής, κ. Στάθης Καρπενησιώτης, ο Αθλητισμός με υπεύθυνο της ομάδας εργασίας τον εκπαιδευτικό, Σύμβουλο ψυχικής Υγείας, προπονητή κ. Δημήτρη Πετρούνια στην οποία συμμετείχαν η πρωταθλήτρια Ελλάδας και πρώτη Ελληνίδα ξιφομάχος που έλαβε μέρος στους πρόσφατους παραολυμπιακούς αγώνες στη Βραζιλία κα Κέλλυ Λουφάκη και ο χρυσός παραολυμπιονίκης στην άρση βαρών σε πάγκο κ. Παύλος Μάμαλος και η κοινωνική ένταξη, με υπεύθυνο τον ψυχίατρο κ. Στέλιο Κυμπουρόπουλο.

Ακολούθησε η ενότητα του στρογγυλού τραπεζιού της ημερίδας την οποία συντόνισε ο καθηγητής πανεπιστημίου Πελοποννήσου στην βαθμίδα του Αναπληρωτή, με γνωστικό αντικείμενο τον Εθελοντισμό κ. Αθανάσιος Στρίγκας. Κατά τη διάρκειά της αναπτύχθηκε ανοιχτός διάλογος με το κοινό, έγιναν τοποθετήσεις, παρεμβάσεις, προτάσεις, οι οποίες σε συνδυασμό με τις εισηγήσεις των ομάδων εργασίας συνδιαμόρφωσαν τα τελικά συμπεράσματα της ημερίδας και έθεσαν τις βάσεις για την ανάπτυξη περαιτέρω συνεργασίας του ανοιχτού σε όλους επιστημονικού forum του Σωματείου Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Ν. Λακωνίας με το σύνολο της επιστημονικής κοινοτητας, σε ακόμη περισσότερα επιστημονικά πεδία και νέες θεματικές ενότητες. Θα ακολουθήσει σειρά αναρτήσεων με πλήρες ηχητικό, μαγνητοσκοπημένο και ηλεκτρονικής μορφής υλικό από τις εργασίες της ημερίδας.

Ευχαριστούμε το Δήμο Σπάρτης και το νομικό πρόσωπο κοινωνικής προστασίας, αλληλεγγύης και παιδείας του Δήμου Σπάρτης για την καθοριστική συμβολή τους στην πραγματοποίηση της ημερίδας. Επίσης, ευχαριστούμε τη διερμηνέα ελληνικής νοηματικής γλώσσας κα Θεοδώρα Τσαποΐτη, την Δημόσια Βιβλιοθήκη Σπάρτης για την εκτύπωση του προγράμματος σε μορφή γραφής βλεπόντων και γραφής τυφλών, το Δ.Σ. του Α.Σ.Ε.Ε. Αμυκλών Σπάρτης "Λακωνία" για την προσφορά χυμών, καθώς και τις εκδόσεις "Studio Amid" για την προσφορά ηχητικών βιβλίων.

Επισκεφθείτε την σελίδα "Στο επίκεντρο ο Άνθρωπος"

Επισκεφθείτε την εκδήλωση "Στο επίκεντρο ο Άνθρωπος"

Διαβάστε εδώ το δελτίο τύπου με το πρόγραμμα και την αρχική ανακοίνωση της ημερίδας.

Με τιμή, το Δ.Σ. του Σωματείου Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Νομού Λακωνίας

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.