21 Ιαν 2014

2017-11-27_32 Δελτίο τύπου Σωματείου Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Ν. Λακωνίας με θέμα: Διακριτική μεταχείριση των ασφαλισμένων στο Δημόσιο ανθρώπων με ειδικές ανάγκες έναντι των υπολοίπων σε άλλα Ασφαλιστικά Ταμεία

Η έντεχνη θεώρηση της αναπηρικής σύνταξης ως "παρακολούθημα της κύριας σύνταξης

Το Δ.Σ. του Σωματείου Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Ν. Λακωνίας έστειλε επιστολή στον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα (αρ. πρωτ. εισερχομένων Πρωθυπουργού 3785/28.11.2017 με την παράκληση να παρέμβει για την άρση μιας καταφανούς διαφορετικής μεταχείρισης προς Ανθρώπους με Ειδικές Ανάγκες.

το κείμενο της επιστολής.


Προς: Πρωθυπουργό κ. Αλέξη Τσίπρα
Κοιν: Αναπληρώτρια Υπουργό Κοινωνικής Αλληλεγγύης κα Θεανώ Φωτίου

Σπάρτη, 27 Νοεμβρίου 2017, Αρ. Πρωτ.: 32

ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Θέμα: Διακριτική μεταχείριση των ασφαλισμένων στο Δημόσιο ανθρώπων με ειδικές ανάγκες έναντι των υπολοίπων σε άλλα Ασφαλιστικά Ταμεία

Κύριε Πρωθυπουργέ,

Επικοινωνούμε εκ νέου μαζί σας για να σας θέσουμε ένα σημαντικό ζήτημα ισότητας, ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ταυτόχρονα περίπτωσης καταφανούς διαφορετικής μεταχείρισης Ανθρώπων που αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα και πιο συγκεκριμένα Ανθρώπων με Ειδικές Ανάγκες.

Είναι σαφές πως η αναπηρία δημιουργεί τεράστια προβλήματα στην διαβίωση των Ανθρώπων που την βιώνουν, τα οποία είναι κοινά σε όλους, ανεξαρτήτως του ασφαλιστικού φορέα που καλύπτει τις ανάγκες τους. Συνεπώς η υποστήριξη από την πλευρά της Πολιτείας θα πρέπει να είναι όμοια, ίση προς όλους, και ανάλογη με τις ειδικές ανάγκες που κάθε αναπηρία δημιουργεί.

Για την κάλυψη των αυξημένων, λόγω βαριάς αναπηρίας, αναγκών των Ανθρώπων με Ειδικές Ανάγκες έχει θεσπιστεί η υποστήριξη του εισοδήματός τους με οικονομική ενίσχυση μέσω της Κοινωνικής Πρόνοιας, η οποία αποδίδεται στον δικαιούχο εις ολόκληρον στην περίπτωση που δεν λαμβάνει οικονομική ενίσχυση για την ίδια αναπηρία από άλλο φορέα, και στο ήμισυ στην περίπτωση που ο δικαιούχος λαμβάνει οικονομική ενίσχυση για την ίδια αναπηρία από άλλο ασφαλιστικό φορέα. Όμως, σε αντίθεση με τα παραπάνω και καθ’ υπέρβαση της Συνταγματικής Αρχής της ίσης μεταχείρισης, για τους ασφαλισμένους του Δημοσίου και μόνο για αυτούς ισχύουν διαφορετικές πρόνοιες έναντι των υπολοίπων ασφαλισμένων άλλων ασφαλιστικών ταμείων.

Συγκεκριμένα, όπως αποδεικνύεται από Το με αρ. πρωτ. 71591/21-6-2016 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, το ποσό που αποδίδεται λόγω της αναπηρίας τους (δηλ. η αναπηρική τους σύνταξη) στους ασφαλισμένους με ειδικές ανάγκες του Δημοσίου μετονομάστηκε από «οικονομική ενίσχυση» λόγω αναπηρίας, σε «παρακολούθημα» της κύριας σύνταξης τους. Ο όρος «παρακολούθημα» τους δίνει την δυνατότητα να αιτηθούν και τελικά να λάβουν εις ολόκληρον την οικονομική ενίσχυση για την αναπηρία τους και από την Κοινωνική Πρόνοια, μιας και κατά τον σχετικό έλεγχο που διενεργείται από την υπηρεσία αυτή δεν προκύπτει κόλλημα. Για όλους τους υπόλοιπους ασφαλισμένους με ειδικές ανάγκες όλων των άλλων ασφαλιστικών ταμείων το συγκεκριμένο κόλλημα είναι προφανές και αποτελεί απαγορευτική συνθήκη. Κατά συνέπεια λαμβάνουν το ήμισυ της οικονομικής ενίσχυσης της Κοινωνικής Πρόνοιας.

Το κανονιστικό πλαίσιο που διέπει το παρακολούθημα ευνοεί χωρίς συγκεκριμένη αιτιολογία ορισμένους συνταξιούχους του Δημοσίου σε σχέση με όλους τους άλλους. Συνεπώς, η ονομασία της οικονομικής ενίσχυσης του ασφαλιστικού φορέα προς τον ασφαλισμένο σε αυτόν Άνθρωπο με Ειδικές Ανάγκες, αποτελεί το αποφασιστικό κριτήριο για το ύψος του καταβαλλόμενου σε αυτόν προνοιακού επιδόματος. Το κριτήριο όμως αυτό είναι απρόσφορο από κάθε άποψη και η εφαρμογή του οδηγεί σε διακριτική μεταχείριση συνταξιούχων, που αντιμετωπίζουν όμοια βαριά αναπηρία.

Αξιότιμε Κύριε Πρωθυπουργέ,

Χωρίς αμφιβολία η αναπηρία είναι όμοια και σκληρή για όλους. Για τούτο και ο σκοπός του νομοθέτη, αλλά και υποχρέωση της Πολιτείας, είναι να μεριμνά για τους αναπήρους χωρίς διακρίσεις. Με βάση τη συνταγματική επιταγή περί ισότητας των Ελλήνων ενώπιον του νόμου (άρθρο 4 Σ), σας ζητούμε την οριζόντια εφαρμογή του χαρακτηρισμού «παρακολούθημα της κύριας σύνταξης», για όλες τις αναπηρικές συντάξεις, οικονομικές ενισχύσεις όλων των ασφαλιστικών ταμείων ώστε οι Άνθρωποι με Ειδικές Ανάγκες που λαμβάνουν λόγω της βαριάς αναπηρίας τους το ήμισυ περίπου του προνοιακού επιδόματος, να το λαμβάνουν και αυτοί εις ολόκληρον.

Παρακαλούμε να παρέμβετε άμεσα για να πραγματοποιηθούν το ταχύτερο όλες οι απαραίτητες ενέργειες σε όλα τα ασφαλιστικά ταμεία, για την άμεση άρση αυτής της καταφανούς διαφορετικής μεταχείρισης προς τους Ανθρώπους με Ειδικές Ανάγκες, ώστε όλοι οι ασφαλισμένοι που έως τώρα λαμβάνουν το ήμισυ της οικονομικής ενίσχυσης για την βαριά αναπηρία τους από την Κοινωνική Πρόνοια να την λάβουν εις ολόκληρον.

Σημειώνουμε ότι η συγκεκριμένη αυτή πρόταση που σας απευθύνουμε αποτελεί οριζόντια εφαρμογή των αρχών της Σχεδίασης για Όλους ως Συνταγματική Επιταγή.

Με τιμή, το Δ.Σ. του Σωματείου Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Νομού Λακωνίας

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου