28 Ιαν 2014

επείγουσες προτάσεις ΕΣΑμεΑ - Μισή» η τροπολογία για τα άτομα με αναπηρία

Οι διατάξεις της τροπολογίας, που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο για την ΑΔΜΗΣ Α.Ε. και αφορά σε ρύθμιση θεμάτων για τα αναπηρικά επιδόματα και το ΕΚΑΣ δεν ικανοποιούν το εθνικό αναπηρικό κίνημα.

Η καταβολή και των αναπηρικών επιδομάτων στους δικαιούχους, ενόσω εκκρεμεί στις υγειονομικές επιτροπές ΚΕΠΑ ιατρική κρίση χωρίς υπαιτιότητά τους, αποτελεί ναι μεν θετικό γεγονός, όμως η χρονική ισχύς της παράτασής τους έως τις 28 Φεβρουαρίου 2014 είναι βέβαιο ότι δεν θα λειτουργήσει προς όφελός τους, αφού τα προβλήματα που παρουσιάζονται στη λειτουργία των ΚΕΠΑ έχουν οξυνθεί τους τελευταίους δύο μήνες, ειδικά μετά την απεργία των ιατρών του ΕΟΠΥΥ. Με δεδομένη την αναβολή συνεδριάσεων των υγειονομικών επιτροπών από τα τέλη Δεκεμβρίου και την συνέχιση αυτών των αναβολών, είναι αδύνατη η υλοποίηση των στόχων του Υπουργείου Εργασίας για εξομάλυνση της λειτουργίας του ΚΕΠΑ και μείωση του χρόνου αναμονής των αιτούντων την πιστοποίηση της αναπηρίας τους.

Η εξαίρεση των συνταξιούχων αναπηρίας με ποσοστό αναπηρίας 80% από το ηλικιακό όριο βάσει του οποίου διακόπτεται το ΕΚΑΣ, αφήνει απʼ έξω μεγάλο μέρος συνταξιούχων αναπηρίας του ιδιωτικού τομέα που έχουν κριθεί με ποσοστό αναπηρίας 67%, των οποίων οι αναπηρίες και χρόνιες παθήσεις είναι μόνιμες και μη αναστρέψιμες. Επομένως, η διάταξη της τροπολογίας συνιστά άνιση μεταχείριση μεταξύ μελών της ίδιας κοινωνικής ομάδας και εμφανώς αντιβαίνει την ισονομία των ελλήνων πολιτών όπως ορίζει η παρ. 1 του άρθρου 4 του Συντάγματος.

Από την τροπολογία απουσιάζει διάταξη με την οποία εκτός των αναπηρικών επιδομάτων θα προβλέπεται και παράταση του δικαιώματος χορήγησης ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης (π.χ. έμμεση ασφάλιση ή βιβλιάριο απορίας), ενόσω εκκρεμεί στις υγειονομικές επιτροπές ΚΕΠΑ ιατρική κρίση, χωρίς υπαιτιότητα των δικαιούχων.

Η ΕΣΑμεΑ με επιστολή της στους αρμόδιους υπουργούς Οικονομικών και Εργασίας καταθέτει τις παρακάτω προτάσεις για τροποποίηση - συμπλήρωση της τροπολογίας, ώστε να δοθεί πραγματική και ουσιαστική λύση.

1. Να οριστεί ότι το ΕΚΑΣ καταβάλλεται σε συνταξιούχους (γήρατος, αναπηρίας, θανάτου) ανεξαρτήτως ηλικιακού ορίου όπως ίσχυε πριν την εφαρμογή των μνημονίων και πάντως να αρθεί το όριο ηλικίας για την καταβολή ΕΚΑΣ στους συνταξιούχους αναπηρίας από 67% και άνω.
2. Να προβλεφθεί η παράταση του δικαιώματος χορήγησης ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης για τα άτομα με αναπηρία που αναμένουν την πιστοποίηση της αναπηρίας τους στα ΚΕΠΑ χωρίς υπαιτιότητά τους.
3. Να παραταθεί η καταβολή πάσης φύσεως επιδομάτων αναπηρίας, συντάξεων (αναπηρίας, γήρατος, θανάτου) όπως και του δικαιώματος χορήγησης ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης έως την 31η Δεκεμβρίου 2014, δεδομένων και των νέων οξυμένων προβλημάτων που παρατηρούνται στα ΚΕΠΑ.

Η επιστολή επισυνάπτεται στη σελίδα της ΕΣΑμεΑ

Πηγή Πληροφοριών: www.esaea.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου