19 Ιουν 2018

Καταχρηστική η αποδοχή αποκλειστικά και μόνο πιστοποιητικού αναπηρίας ΚΕΠΑ από το δημόσιο

Ολοένα και περισσότεροι Άνθρωποι με Ειδικές Ανάγκες από όλη την Ελλάδα, επικοινωνούν μέσω ηλ. ταχυδρομείου ή μέσω της φόρμας επικοινωνίας του ιστολογίου μου, προκειμένου να λάβουν εξιδεικευμένες οδηγίες σχετικά με την ισχύ έναντι όλων των εφ' όρου ζωής πιστοποιητικών αναπηρίας τους. Μάλιστα αρκετοί εξ αυτών, ενημερωμένοι σωστά, πλέον αντιμετωπίζουν με θάρρος τις όποιες περί του αντιθέτου προφάσεις των δημοσίων υπηρεσιών. Έχουν γνώση των δικαιωμάτων τους, ξέρουν τα όρια της αρμοδιότητας του δημοσίου υπαλλήλου και την υποχρέωσή του να εξυπηρετεί τον πολίτη, απαιτούν μόνο έγγραφες ενυπόγραφες απαντήσεις και ενεργούν σύμφωνα με τις οδηγίες μας, για να αντιμετωπίσουν τις προφορικές και ατεκμηρίωτες αιτιάσεις ορισμένων δημοσίων υπαλλήλων. Στην προσπάθεια μας για την διάχυση των σχετικών πληροφοριών έχουν συμπαραταχθεί πολλοί σύλλογοι και σωματεία Ανθρώπων με Ειδικές Ανάγκες της Ελλάδας, παρά την "σιγήν ιχθύος" των επιτελικών συνδικαλιστικών οργάνων. Συνεπώς όλο και περισσότεροι μαθαίνουν την αλήθεια, ενημερώνονται για τα δικαιώματα που η έννομη τάξη τους έχει παραχωρήσει, γνωρίζουν την ισχύ των εφ' όρου ζωής πιστοποιητικών αναπηρίας τους που έχουν εκδοθεί πριν την 01-09-2011 και αντιμετωπίζουν όσους τους "παραμυθιάζουν".

Εφαρμογή όσων διατάζει η έννομη τάξη

Σε μία ευνομούμενη κοινωνία, θα έπρεπε ήδη με μια και μόνη εγκύκλιο το αρμόδιο Υπουργείο Εργασίας να ξεκαθαρίζει το ζήτημα. Με μια και μόνη γραπτή οδηγία, χωρίς ασάφειες και αστερίσκους, θα έπρεπε να ενημερώνονται οι δημόσιοι υπάλληλοι για το αυτονόητο: ότι, σύμφωνα με την έννομη τάξη της Ελλάδας, όλα τα πιστοποιητικά αναπηρίας ισχύουν έναντι όλων έως την ημερομηνία λήξης τους και είναι υποχρεωμένοι να τα κάνουν δεκτά, όπως συμβαίνει με όλα τα δημόσια έγγραφα.

Ο καταχρηστικός όρος

Στο σημείο αυτό, επισημαίνω πως, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, χρησιμοποιείται ένας απαράδεκτος, αβάσιμος και καταχρηστικός όρος στις προσκλήσεις, προκηρύξεις και τα λοιπά έγγραφα του δημοσίου, ο οποίος απαιτεί το πιστοποιητικό αναπηρίας που θα προσκομίσει ο Άνθρωπος με Ειδικές Ανάγκες, περιοριστικά να είναι μόνο του ΚΕΠΑ. Η έννομη τάξη της χώρας μας δεν απαιτεί κανενός είδους "εξειδίκευση» για δημόσιο έγγραφο που κατέχει Έλληνας πολίτης. Δεν τίθεται, για παράδειγμα, περιορισμός για τον τύπο της αστυνομικής ταυτότητας που κατέχει Έλληνας πολίτης. Δεν υποχρεώνεται να έχει αστυνομική ταυτότητα νέου αποκλειστικά τύπου στις συναλλαγές του με το δημόσιο, όπως ακριβώς προβλέπει η έννομη τάξη της Ελλάδας μας για όλα τα δημόσια έγγραφα.

Η παράβαση του νόμου

Εδώ λοιπόν υπάρχει παράβαση. Αποτελεί καταχρηστικό όρο η αποδοχή πιστοποιητικών αναπηρίας μόνο ενός φορέα πιστοποίησης αναπηρίας, δηλαδή του ΚΕΠΑ. Πρέπει να διορθωθεί άμεσα το σφάλμα και σε όλες τις περιπτώσεις πρέπει να γίνονται δεκτά τα πιστοποιητικά αναπηρίας κάθε νόμιμα συγκροτημένης υγειονομικής επιτροπής, συμπεριλαμβανομένων και των επιτροπών πριν την 01-09-2011, των οποίων η ημερομηνία λήξης δεν έχει παρέλθει ή ισχύουν εφ' όρου ζωής του κατόχου τους, παράγοντας διαρκώς νόμιμα αποτελέσματα έναντι όλων.

Μόνο η ορθή ενημέρωση θα διακόψει την παραπληροφόρηση και θα παύσει την ταλαιπωρία του Ανθρώπου με Ειδικές Ανάγκες στις συναλλαγές του με το ελληνικό δημόσιο.

Ο διοικητικός έλεγχος της παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 4331/2015 πρέπει να πραγματοποιείται με χρήση όλων των πιστοποιητικών αναπηρίας

Σημαντική τέλος είναι η επισήμανση που ακολουθεί: Κατά την συνήθη πρακτική των δημοσίων υπηρεσιών, οι δημόσιοι υπάλληλοι κακώς αναφέρουν προφορικά στους πολίτες με Ειδικές Ανάγκες πως το νόμιμο και απόλυτα ισχυρό έναντι όλων εφ' όρου ζωής πιστοποιητικό αναπηρίας τους, που έχει εκδοθεί πριν το Σεπτέμβριο του 2011, δεν ισχύει και πρέπει να περάσουν ΚΕΠΑ. Ο πολίτης με Ειδικές Ανάγκες άμεσα πρέπει να αντιδράσει και να υποβάλει έγγραφη ένσταση, σύμφωνα με το πρότυπο. Η δημόσια υπηρεσία συνήθως στέλνει απαντητική επιστολή, στην οποία αναγράφεται πως η παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 4331/2015 της δίνει το δικαίωμα να πραγματοποιεί επανελέγχους. Σημειώνω ότι δεν αναγράφεται, πως απαιτείται αποκλειστικά πιστοποιητικό αναπηρίας ΚΕΠΑ. Η συγκεκριμένη παράγραφος αναφέρει ότι: «Οι αρμόδιες υπηρεσίες χορήγησης των προνοιακών παροχών δύνανται αυτεπάγγελτα ή κατ’ εντολή της Γενικής Γραμματείας Πρόνοιας να διενεργούν τακτικούς ή έκτακτους επανελέγχους διοικητικής ή και ιατρικής φύσεως των καταβαλλόμενων οικονομικών ενισχύσεων».

Τρόπος δράσης

Σε αυτό το σημείο χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Ο Άνθρωπος με Ειδικές Ανάγκες δεν θα αρνηθεί την ισχύ της παρ. 4 του άρθρου 1. Θα αποδεχτεί τα αναφερόμενα σ' αυτήν και, για την πραγματοποίηση του επανελέγχου, άμεσα θα καταθέσει εκ νέου το νόμιμο και ισχυρό έναντι όλων εφ' όρου ζωής πιστοποιητικό αναπηρίας του, που έχει εκδοθεί πριν την 01-09-2011, βάσει του οποίου πρέπει να διενεργηθεί ο διοικητικός έλεγχος, ο μόνος που οι διοικητικοί υπάλληλοι των δημοσίων υπηρεσιών έχουν αρμοδιότητα να πραγματοποιήσουν.

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.