Πληροφορίες για εκμάθηση Braille

Πληροφορίες για την εκμάθηση της γραφής και ανάγνωσης τυφλών (Braille) στο: 699-22-699-69

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου