16 Ιαν 2018

Υπάρχει σχέδιο δράσης για την υποστήριξη Ανθρώπων με Ειδικές Ανάγκες σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, πυρκαγιάς, φυσικής καταστροφής;

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Είχα ασχοληθεί και στο παρελθόν με το θέμα. Είχα επικοινωνήσει με την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και είχα ζητήσει εγγράφως τον ορισμό μιας συνάντησης με την ηγεσία, για να τους θέσω τα ερωτήματα που με απασχολούν. Αυτά αφορούν:

 • Στην οργάνωση του δικτύου των εξειδικευμένων προσώπων, επαγγελματιών και εθελοντών, τα οποία θα αναλάβουν δράση στην περίπτωση της έκτακτης ανάγκης.
 • Στην προετοιμασία σχεδίου δράσης άμεσης επέμβασης στα σημεία ενδιαφέροντος όπου βρίσκονται Άνθρωποι με Ειδικές Ανάγκες και ηλικιωμένοι, προετοιμασία που προϋποθέτει την ορθή τήρηση επικαιροποιημένων στοιχείων τους.
 • Στην ενημέρωση των ιδίων και των φροντιστών τους μέσω προσβάσιμου και κατανοητού υλικού ώστε να βοηθήσουν τους εαυτούς τους αλλά και τους διασώστες στο έργο τους.
 • Στην χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας για την επικοινωνία, την ειδοποίηση φροντιστών και υπηρεσιών άμεσης επέμβασης, την διαρκή μετάδοση στίγματος υπόδειξης θέσης.

Ορισμένα στοιχεία, οδηγίες υπάρχουν και θα τα βρείτε πατώντας εδώ ως τμήμα μιας προηγούμενης σχετικής ανάρτησης στο ιστολόγιο μου. Είναι όμως αρκετό;

Δεν κρύβω την αγωνία μου για τις συνέπειες μιας οργανωμένης επέμβασης η οποία όμως δεν θα κατευθύνεται από έναν χάρτη καταγραφής των Ανθρώπων με Ειδικές Ανάγκες και των ηλικιωμένων που θα ζήσουν Μόνο εάν τα Σώσεις.

Διαβάστε περισσότερα »

14 Ιαν 2018

Η παγίδα για την απεμπόληση των δικαιωμάτων των Ανθρώπων με χρόνια πάθηση

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Η παγίδα για την απεμπόληση των δικαιωμάτων των Ανθρώπων με χρόνια πάθηση

Η ασθένεια, ο τραυματισμός ή κάθε αίτιο που επιφέρει ολική ή μερική βλάβη στον ανθρώπινο οργανισμό πριν την γέννησή του, εισάγει με αργό ή ταχύ ρυθμό την ειδική ανάγκη στο υπόλοιπο του βίου του. Είναι πιθανό η σκληρή πραγματικότητα να χτυπήσει κάποια στιγμή την πόρτα κάθε σπιτιού. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο άνθρωπος βρίσκεται αντιμέτωπος με μία κατάσταση που αλλάζει θεμελιωδώς την καθημερινότητά του. Σε αυτή την νέα δύσκολη πορεία, το Κράτος δεν εξασφαλίζει τις απαραίτητες συνθήκες παροχής ίσων ευκαιριών, για την επίτευξη της ίσης μεταχείρισης.

Στην δεκαετία του '80 έγινε προσπάθεια μερικής άρσης του αποκλεισμού που βίωναν οι Άνθρωποι με Ειδικές Ανάγκες. Κυριότερο μέτρο άμεσης εφαρμογής ήταν αυτό της επιδοματικής πολιτικής, το οποίο θεσπίστηκε για να πληρώσει το κενό που άφηνε η έλλειψη δράσεων, στρατηγικών και λοιπών πολιτικών, υπέρ τον Ανθρώπων με Ειδικές Ανάγκες. Παράλληλα, σε θεσμικό επίπεδο άρχισε να ισχυροποιείται η αντίληψη ότι η Πολιτεία οφείλει να παρέχει κατάλληλες συνθήκες καθημερινής διαβίωσης, εκπαίδευσης, εργασίας ώστε η ένταξη του Ανθρώπου με Ειδικές Ανάγκες να είναι ισότιμη. Κατ’ εφαρμογή αυτής της στρατηγικής νομοθετήθηκαν πρόνοιες για ειδικό τρόπο προσλήψεων, για διάφορες ατέλειες και φορολογικές ελαφρύνσεις, για προσβασιμότητα φυσικών και ψηφιακών υποδομών και άλλες.

Στην αμέσως επόμενη φάση, και σε υλοποίηση του Νομοθετημένου πλέον πλαισίου, θα έπρεπε να αρχίσει η θεμελίωση της ισότιμης ένταξης του Ανθρώπου με Ειδικές Ανάγκες στην κοινωνία ως ενεργού μέλους της, με την κατάλληλη και ανάλογη για τον καθένα εκπαίδευση και την εργασιακή ένταξη για όσους ήταν δυνατή, τα οποία, σε συνδυασμό με την εφαρμογή παράλληλων πολιτικών, θα τον απαγκίστρωναν σταδιακά από το επίδομα. Θα επανέλθω στο ζήτημα αυτό και στις πιθανές αιτίες για τις οποίες η φάση αυτή δεν ξεκίνησε ουσιαστικά ποτέ. Για την ώρα όμως ας σταθούμε στο ζήτημα της σταδιακής και μεθοδικής υπαναχώρησης σε δικαιώματα και παροχές.

Πριν απ' όλα, θέλω να ξεκαθαρίσω την σταθερή μου θέση ως προς την έκφραση που διαρκώς χρησιμοποιώ, «Άνθρωποι με Ειδικές Ανάγκες». Αναφέρομαι σε Ανθρώπους διότι κατά την γνώμη μου, η λέξη Άτομα ομαδοποιεί, ομογενοποιεί Ανθρώπους με ιδιαίτερα προσωπικά χαρακτηριστικά, με την δική τους ο καθένας προσωπικότητα, στοιβάζοντάς τους ανώνυμα, απρόσωπα σε ένα σωρό αδιαφοροποίητων όντων. Επίσης, χρησιμοποιώ τον όρο «με Ειδικές Ανάγκες» που είχε εξ’ αρχής επιλεγεί ώστε να συμπεριλαμβάνει το σύνολο των ανθρώπων που εντάσσονταν σ’ αυτή. Θεωρώ πως πέρα από τον αριθμητικό περιορισμό της πολυπληθούς ομάδας μας δεν υπάρχει άλλος λόγος για την πιεστική προσπάθεια επικράτησης του όρου αναπηρία. Άλλωστε, αναζητώντας αντίστοιχους όρους που χρησιμοποιούν σε άλλες, κυρίως αγγλοσαξωνικές χώρες, δεν βρήκα σε καμιά να χρησιμοποιείται αποκλειστικά ο όρος «Άτομο με αναπηρία». Σε επίσημα κείμενα συνάντησα την έκφραση disabled people μεταφράζεται επ' ακριβώς Άνθρωποι ή Άτομα με Ανικανότητα. Επίσης το handicap μεταφράζεται επ’ ακριβώς ως μειονέκτημα ενώ το people with special needs ως Άνθρωποι με Ειδικές Ανάγκες. Μάλιστα στα περισσότερα επίσημα κείμενα του ελληνικού κράτους εξακολουθεί να χρησιμοποιείται ο όρος «Άτομα με Ειδικές Ανάγκες».

Από εδώ άρχισε να ξετυλίγεται η κλωστή από το κουβάρι που έπλεξε το δίχτυ και μας πνίγει αργά και βασανιστικά. Ξεκίνησε η μεθοδική προσπάθεια της αριθμητικής αποδυνάμωσης της ισχυρής πολυπληθούς ομάδας μας με κάθε πρόσφορο μέσο, ακόμη και με την αλλαγή της ονομασίας. Παράλληλα, ενεργοποιήθηκε ο ιστορικά αποδεδειγμένα επιτυχημένος μηχανισμός του "διαίρει και βασίλευε". Χαρακτηριστικό παράδειγμα, η μεθοδευμένη προσπάθεια αμαύρωσης όλων των Ανθρώπων με 'Ειδικές Ανάγκες ως απατεώνων που κοροϊδεύουν και εξαπατούν την κοινωνία και την πολιτεία, κλέβοντας" επιδόματα που δεν θα έπρεπε να λαμβάνουν. Συλλήβδην μας απέδωσαν τον προσβλητικό χαρακτηρισμό «ανάπηροι – μαϊμού». Εκείνη την κρίσιμη στιγμή, αντί να εγκαλέσουμε την πολιτεία να αναλάβει τις ευθύνες της και να αναζητήσει τους υπαιτίους στο εσωτερικό της, επιτρέψαμε να εξελιχθεί η στοχοποίησή μας. Αυτή προκάλεσε τον κλονισμό της θετικής στάσης που διαχρονικά επεδείκνυε η κοινωνία για εμάς, με αποτέλεσμα να χάσουμε το κοινωνικό έρεισμα. Η ενεργοποίηση του κοινωνικού αυτοματισμού είχε ως συνέπεια την σιωπηρή αποδοχή της περαιτέρω συμπίεσης των δικαιωμάτων και των παροχών μας. Αξίζει να σημειωθεί πως τα δικαιώματα και οι παροχές αυτές έχουν θεσπιστεί για να υποστηρίξουν ως ένα βαθμό την σκληρή πραγματικότητα της ειδικής μας ανάγκης και το αυξημένο κόστος ζωής που μας προκαλεί, ενώ ταυτόχρονα αποτελούν την προσπάθεια του Κράτους να ισοσκελίσει μερικώς τις αδυναμίες και τις ελλείψεις που παρουσιάζει ως προς την ουσιαστική και καθοριστική επίλυση των προβλημάτων που διαχρονικά αντιμετωπίζουμε.

Οι μεθοδικές και στοχευμένες κινήσεις που προανέφερα, άναψαν επίσης το πράσινο φως για τον δήθεν εξορθολογισμό, με την έναρξη εφαρμογής του κώδικα βαθμονόμησης της αναπηρίας, τον οποίο υλοποίησε η ιαματική "κολυμβήθρα του Σιλωάμ", το Κέντρο Πιστοποίησης της Αναπηρίας. Εν μέσω εορτών, από την 1η Ιανουαρίου 2018 ισχύει πλέον ο Αναθεωρημένος Ενιαίος Πίνακας Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας, σύμφωνα με τον οποίο αναμένεται η κλήση μας προς επανεξέταση ώστε να δρομολογηθούν περικοπές ή διακοπή επιδομάτων όπως ορίζουν τα προαπαιτούμενα του επικαιροποιημένου μνημονίου αρ. 75, 105, 106, 107.

 • 75. Κοινωνική προστασία: Μεταρρύθμιση αναπηρικών επιδομάτων - νέα νομοθεσία για τον καθορισμό των προϋποθέσεων απόδοσης των αναπηρικών επιδομάτων.
 • 105. Κοινωνική ασφάλιση: Εναρμόνιση των κανόνων για τα επιδόματα αναπηρίας και κοινωνικής μέριμνας σύμφωνα και με τη μεταρρύθμιση των παροχών αναπηρίας έως τον Ιούνιο του 2018.
 • 106. Κοινωνική ασφάλιση: Τον Μάιο του 2018 θα αναθεωρηθούν οι κανόνες παροχών αναπηρίας και κοινωνικής πρόνοιας, συμπεριλαμβανομένου του νόμου 4387/2016.
 • 107. Κοινωνική ασφάλιση: Αναθεώρηση των παροχών αναπηρίας, με το νέο πλαίσιο να εφαρμόζεται μέχρι τα τέλη Ιουνίου του 2018.
 • Στο ίδιο πλαίσιο αναμένεται η ταυτόχρονη αξιολόγηση των ικανοτήτων απασχόλησης μας ως μνημονιακή υποχρέωση, προαπαιτούμενο αριθμός 97. Συγκεκριμένα: «Δίκτυα κοινωνικής ασφάλειας: Μεταρρύθμιση των παροχών αναπηρίας. Το πιλοτικό πρόγραμμα του συστήματος αξιολόγησης της λειτουργικής αναπηρίας θα κυκλοφορήσει τον Ιανουάριο του 2018».

Το συγκεκριμένο σημείο ήταν υποτίθεται «αδιαπραγμάτευτο» (μαζί με άλλα που έχουν βάναυσα καταπατηθεί) για την ηγεσία του αναπηρικού κινήματος, της οποίας καμιά αντίδραση δεν έχουμε δει. Δεν αντιλαμβάνεται την δραματική εξέλιξη; Ή μήπως σιωπηρά συμφωνεί με το επερχόμενο μοντέλο και την εκ του θαύματος μείωση των ποσοστών αναπηρίας;

Στο άρθρο με τίτλο "Ενημερωτικό σημείωμα" είχαμε καταθέσει την σκέψη μας για τον νέο φορέα που θα αναλάβει την κοινωνική πρόνοια και αλληλεγγύη, τον ΟΓΑ, ο οποίος στην καινούρια μορφή του δεν θα είχε την δέσμευση που η αρχή της προστασίας του Ανθρώπου επέβαλλε στην υπηρεσία κοινωνικής πρόνοιας εδώ και πολλές δεκαετίες.

Το άρθρο 215 του πολυνομοσχεδίου εισάγει την έννοια της λειτουργικότητας, την οποία θα αναλάβει να ελέγχει ο ΟΓΑ σε άριστη συνεργασία με την "Κολυμβήθρα του Σιλωάμ" τα ΚΕ.Π.Α. σε όλη την Ελλάδα. Θ' αποφασίζουν δηλαδή για την ικανότητα ανάληψης δραστηριοτήτων του Ανθρώπου με Ειδικές Ανάγκες. Ξεκινά από τον Νομό Αττικής, σύντομα σε όλη την Ελλάδα, αρχίζει πιλοτικά για ένα εξάμηνο, δήθεν μόνο για όσους αιτηθούν για πρώτη φορά κάποια προνοιακή παροχή, σύντομα θα επιβληθεί για όλους.

Η ΕΣΑΜΕΑ διαμαρτυρήθηκε με έντονο τρόπο μόλις χθες. Δεν μας έχει καλέσει να βγούμε στους δρόμους εδώ και μήνες ή χρόνια.

Η Ανθρωποπαγίδα

Για την περαιτέρω μείωση του αριθμού των Ανθρώπων με Ειδικές Ανάγκες στο βωμό των δημοσιονομικών περικοπών, και όχι βέβαια γιατί εκ θαύματος γιατρευόμαστε, μια αριστοτεχνικά στημένη παγίδα ανέμενε ένα μεγάλο μέρος Ανθρώπων με Ειδικές Ανάγκες. Τους συνανθρώπους μας που υπέφεραν και υποφέρουν από χρόνιες παθήσεις, με φυσική συνέπεια την σταδιακή αφαίρεση από αυτούς δικαιωμάτων και παροχών. Αρκετά χρόνια πριν τους πρότειναν να απεμπολήσουν τον όρο Άνθρωποι με Ειδικές Ανάγκες, να αποτινάξουν την «ρετσινιά» που ο χαρακτηρισμός αυτός κουβαλά, και να αποδεχτούν να ονομάζονται "χρονίως πάσχοντες", όρος εύηχος, καθόλου στιγματιστικός, ο οποίος χρησιμοποιείται από τότε και μετά. Θεωρώ πως εκείνη την στιγμή τους δόθηκαν και οι διαβεβαιώσεις πως δεν θα αλλάξει τίποτα ως προς τις παροχές και τα δικαιώματα τους. Ότι το πιστοποιητικό αναπηρίας τους αν και θα φέρει την σημείωση «χρόνια πάθηση» θα έχει την ίδια ακριβώς αξία με τα υπόλοιπα που φέρουν την σημείωση «εφ’ όρου ζωής». Η αλήθεια ήταν εντελώς διαφορετική και όπως αποδεικνύεται εξυπηρετούσε άλλο στόχο. Αυτόν της απώλειας κάθε δικαιώματος και παροχής που η αναμφισβήτητη ειδική τους ανάγκη τους εξασφάλιζε. Πλέον δεν ονομάζονταν Άνθρωποι με Ειδικές Ανάγκες ή έστω Άτομα με Αναπηρία, παρά χρόνιοι πάσχοντες. Στην υλοποίηση αυτού του σχεδίου, εδώ και χρόνια, το πιστοποιητικό τους αν και αναγράφει ποσοστό αναπηρίας ως συμπέρασμα φέρει τον όρο «χρόνια πάθηση». Με το πρόσχημα ότι το πιστοποιητικό αναπηρίας τους δεν ΄φέρει σαφή σημείωση περί της διάρκειας ισχύος του «εφ’ όρου ζωής» άρχισαν σταδιακά να παρουσιάζονται διάφορα προβλήματα. Για παράδειγμα δεν μπορούσαν να τύχουν των εκπτώσεων στην φορολογία εισοδήματος, τις οποίες λάμβαναν τα προηγούμενα έτη. Λες και ο όρος χρόνιοι πάσχοντες σημαίνει κάτι άλλο από αυτό που κάθε άνθρωπος μπορεί να αντιληφθεί, ότι δηλαδή έχουν μια ειδική ανάγκη εφ' όρου ζωής.

Πρόσφατα μια δυσμενής εξέλιξη τους «έστησε στον τοίχο», στερώντας τους την επιπλέον μοριοδότηση που πάντα λάμβαναν λόγω αναπηρίας στις προκηρύξεις θέσεων εργασίας, ανατρέποντας το θεμελιώδες Συνταγματικό τους δικαίωμα στην εργασία. Συγκεκριμένα το 2017, η προκήρυξη του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για την κάλυψη θέσεων αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών αυθαίρετα, και σε αντίθεση με την Συνταγματική αρχή της ίσης μεταχείρισης και την απαγόρευση κάθε μορφής διάκρισης καθώς και με μία καθιερωμένη πρακτική ετών, έπαψε να κάνει αποδεκτό ως τεκμήριο για την επιπλέον, λόγω αναπηρίας, μοριοδότηση των χρονίως πασχόντων, το πιστοποιητικό αναπηρίας τους, που φέρει ως κύριο συμπερασματικό χαρακτηρισμό τον όρο χρόνια πάθηση. Επισημαίνω πως πολλοί από αυτούς εργάζονταν κάθε χρόνο ως αναπληρωτές και ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί, ενισχύοντας με επιπλέον λόγω της αναπηρίας τους μόρια την θέση τους, στην κατάταξη του σχετικού πίνακα προσλαμβανομένων, δυνάμει του ίδιου πιστοποιητικού αναπηρίας που ξαφνικά έπαψε να γίνεται δεκτό.

Το Κράτος στην συγκεκριμένη περίπτωση συμπεριφέρεται με δύο μέτρα και δύο σταθμά στους χρόνιους πάσχοντες αγνοώντας τις δικές του αποφάσεις. Απαξιώνει το εν λόγω πιστοποιητικό αναπηρίας για τους χρόνιους πάσχοντες, υποψηφίους αναπληρωτές και ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς, την ίδια στιγμή που ορθά το αποδέχεται ως ισχυρό για συναδέλφους τους που έχουν διοριστεί στο παρελθόν ως μόνιμοι εκπαιδευτικοί ή σε άλλες μόνιμες θέσεις, δυνάμει του ίδιου ακριβώς πιστοποιητικού αναπηρίας που ομοίως φέρει ως κύριο συμπερασματικό χαρακτηρισμό τον όρο χρόνια πάθηση. Η απαξίωση του όμως αυτή για τους υποψηφίους αναπληρωτές και ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς μήπως θα έχει συνέπειες και για τους μονίμους; Πως σκέπτεται να ενεργήσει στην περίπτωση αυτή το Υπουργείο Παιδείας;

Εντωμεταξύ, αρκετοί αναπληρωτές και ωρομίσθιοι που βρέθηκαν ξαφνικά μπροστά σε αυτό το πρόβλημα ήρθαν σε επαφή μαζί μου για να μπορέσω να τους βοηθήσω, να ανατρέψουν την κατάσταση, να βρουν διέξοδο από την χείριστη θέση που εσκεμμένα τους είχαν οδηγήσει. Αναζήτησα την κάθε πιθανή λύση που μπορούσα να εξετάσω με την βοήθεια των πολύτιμων συνεργατών μου, με τους οποίους καταλήξαμε στην σύνταξη μιας ισχυρά τεκμηριωμένης επιστολής προς τον Υπουργό Παιδείας την οποία συνυπέγραψαν όλοι. Ας γίνει κτήμα όλων σας.

Ακολουθεί το κείμενο της επιστολής προς το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η οποία πρωτοκολλήθηκε στο κεντρικό πρωτόκολλο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με τα εξής στοιχεία:

Γραφείο: ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ: Αρ. Πρωτοκόλλου: 229257

Ημ/νια Πρωτοκόλλου: 29/12/2017

Θέμα: Επιστολή: Αποκλεισμός ανθρώπων με εν ισχύ πιστοποιητικό αναπηρίας από προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων εκπαιδευτικών

Προς: Υπουργό Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων κ. Κωνσταντίνο Γαβρόγλου

Κοιν: Διευθύντρια Γενικής Διεύθυνσης Προσωπικού κα Ευδοκία Καρδαμίτση

Προϊστάμενο Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης κ. Παναγιώτη Κασσιανό

Νομικό κ. Παναγιώτη Αλεξανδράκη

Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2017

ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Θέμα: Αποκλεισμός ανθρώπων με εν ισχύ πιστοποιητικό αναπηρίας από προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων εκπαιδευτικών

Κύριε Υπουργέ,

Είμαστε Άνθρωποι με Ειδικές Ανάγκες, με εν ισχύ πιστοποιητικό αναπηρίας, οι οποίοι εργαζόμασταν έως το σχολικό έτος 2016-2017 ως εκπαιδευτικοί αναπληρωτές στην πρωτοβάθμια ή την δευτεροβάθμια εκπαίδευση, στις θέσεις που αντιστοιχούσαν στα προσόντα μας κατά τον σχετικό πίνακα. Στα μόρια που συγκεντρώναμε συνυπολογίζονταν, νόμιμα, επιπλέον ορισμένα μόρια λόγω αναπηρίας ή μας δινόταν η δυνατότητα προτίμησης του τόπου άσκησης του λειτουργήματός μας.

Με βάση τα οριζόμενα στην προκήρυξη 63486/Ε2/12-04-17/ΥΠ.Π.Ε.Θ., υποβάλλαμε ορθά και εμπρόθεσμα την αίτησή μας, καταθέσαμε στην αρμόδια υπηρεσία τα πιστοποιητικά που η προκήρυξη απαιτούσε, όμως δυνάμει μιας αυθαιρέτως λαμβανόμενης απόφασης η οποία στερείτο τεκμηρίωσης, υπήρχε η σημείωση πως τα συγκεκριμένα πιστοποιητικά αναπηρίας δεν θα γίνουν δεκτά και δεν θα ληφθούν υπόψη στην επιπλέον λόγω αναπηρίας μοριοδότησή μας, γεγονός που αποτελεί σαφή μορφή διάκρισης.

Το γεγονός πως το πιστοποιητικό αναπηρίας μας περιέχει σαφή καταγραφή του ποσοστού αναπηρίας μας ως 67%, πιστοποιεί πως η αναπηρία μας είναι υπαρκτή και ως φυσική συνέπεια μόνιμη. Σημειώνουμε πως το πιστοποιητικό αναπηρίας που κατέθεσε καθένας από εμάς, δεν έχει κανένα στοιχείο που να του προσδίδει ορισμένη ημερομηνία λήξης και ως εκ τούτου επιβεβαιώνεται η ισχύς του, εφ’ όρου ζωής του κατόχου.

Να σημειωθεί πως σύμφωνα με την Υ.Α. 63498/Ε2 με τίτλο «Πρόσκληση υποψήφιων αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.), Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών Ε.Α.Ε., σχολικού έτους 2017-2018» (Φ.Ε.Κ. 1313 τ. 8713-4-2017), η οποία εκδόθηκε, μεταξύ άλλων, κατ' εφαρμογή του άρθρου 22 1 και 2 του Ν. 3699/2008 (Φ.Ε.Κ. 199 τ. Α72008) που ορίζουν ότι ποσοστό 20% των προκηρυσσόμενων θέσεων θα καλύπτεται από εκπαιδευτικούς με αναπηρία, το μοναδικό καθοριστικό κριτήριο για την επιλογή τους, αποτελεί η επιβεβαιωμένη από το σχετικό πιστοποιητικό τους αναπηρία να ανέρχεται σε ποσοστό αναπηρίας 67%. Όπως γνωρίζετε τα πιστοποιητικά αναπηρίας που νόμιμα κατέχουμε διευκρινίζουν απόλυτα το ποσοστό αναπηρίας μας, άρα και σε αυτήν την περίπτωση πληρούμε το μόνο κριτήριο που η προκήρυξη απαιτούσε. Σας επισημαίνουμε επίσης πως τα εν ισχύ πιστοποιητικά αναπηρίας μας έχουν εκδοθεί πριν την 01-09-2011, οπότε και εφαρμοζόταν πολλαπλό καθεστώς πιστοποίησης της αναπηρίας κατά το οποίο προβλεπόταν η παραπομπή των ενδιαφερόμενων είτε στις υγειονομικές επιτροπές του Υπαλληλικού Κώδικα που λειτουργούσαν στις νομαρχίες, είτε στις υγειονομικές επιτροπές των ασφαλιστικών ταμείων (με κυριότερες αυτές του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.), ανάλογα με το εκάστοτε αίτημα που είχε ως προϋπόθεση την αναπηρία. Συνέπεια της πρακτικής αυτής ήταν να προσαρμόζεται η διατύπωση της κάθε γνωμάτευσης ανάλογα με τη διατύπωση της εκάστοτε εφαρμοστέας για την αιτούμενη παροχή διάταξης. Για παράδειγμα, στις γνωματεύσεις των υγειονομικών επιτροπών του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. που πιστοποιούσαν την υπαγωγή ή μη στον Ν. 2643/1998 (Φ.Ε.Κ. 220 τ. Α71998) με τίτλο «Μέριμνα για την απασχόληση προσώπων ειδικών κατηγοριών και άλλες διατάξεις», δεν ήταν κρίσιμη η κατά ιατρική εκτίμηση χρονική διάρκεια της αναπηρίας, αλλά η χρονιότητα της πάθησης ή της βλάβης, καθώς στον συγκεκριμένο νόμο υπάγονται άτομα, με ποσοστό αναπηρίας 50% τουλάχιστον, που έχουν περιορισμένες δυνατότητες για επαγγελματική απασχόληση εξαιτίας οποιασδήποτε χρόνιας σωματικής ή πνευματικής ή ψυχικής πάθησης ή βλάβης (άρθρο 1 1 περ. β). Στα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την υπαγωγή στο νόμο περιλαμβάνεται πιστοποιητικό αναπηρίας πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής αναπηρίας του Ι.Κ.Α., με την οποία προσδιορίζεται η χρόνια σωματική ή πνευματική ή ψυχική πάθηση ή βλάβη του αιτούντος, καθώς και το ποσοστό αναπηρίας του (άρθρο 71 περ. η' όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 145 του Ν. 3144/2003, Φ.Ε.Κ. 111 τ. Α72003).

Αξίζει να επισημανθεί περαιτέρω ότι στην πρώτη προκήρυξη του Ν. 2643/1998 για διορισμό σε θέσεις εργασίας δημοσίων υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. που εκδόθηκε μετά την έναρξη λειτουργίας του ΚΕ.Π.Α. (Υ.Α. 47852/2416, Φ.Ε.Κ. 3408 τ. Β718.12.2014), ορίζεται ότι «προστατευόμενα πρόσωπα της κατηγορίας ΑμεΑ οφείλουν για την πιστοποίηση της αναπηρίας να προσκομίσουν: Απόφαση πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής αναπηρίας του Ι.Κ.Α., με την οποία προσδιορίζονται η χρόνια σωματική ή πνευματική ή ψυχική πάθηση ή βλάβη του αιτούντος και το ποσοστό αναπηρίας του (επακριβώς προσδιορισμένο), το οποίο θα πρέπει να είναι 50% τουλάχιστον….. Δεκτές γίνονται και οι εξής περιπτώσεις γνωματεύσεων:

Περίπτωση (α): Οι γνωματεύσεις των Υγειονομικών Επιτροπών του ΚΕ.Π.Α. όπου η ιατρική πρόβλεψη για το ποσοστό αναπηρίας χαρακτηρίζεται ως εφ' όρου ζωής». Είναι σαφές ότι στην απόφαση του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας που καθορίζει τα δικαιολογητικά για προκήρυξη του Ν. 2643/1998, οι όροι χρόνια πάθηση και εφ' όρου ζωής αναπηρία εξομοιώνονται ρητά. Το στοιχείο αυτό προκύπτει και από την εκτίμηση ενός μέσου ανθρώπου, ο οποίος εκ πείρας γνωρίζει ότι χρόνια πάθηση είναι αυτή που δεν θεραπεύεται, άρα διαρκεί εφ' όρου ζωής.

Τονίζουμε πως είναι αντιφατικό τα πιστοποιητικά αναπηρίας μας, να μας επιτρέπουν να υπαχθούμε στο ευνοϊκό καθεστώς του Ν. 2643/1998 και να διεκδικήσουμε διορισμό σε μόνιμη θέση στο Δημόσιο, σε Ν.Π.Δ.Δ. ή σε Ο.Τ.Α., και να αποκλειόμαστε από θέση αναπληρωτή εκπαιδευτικού που έχει διάρκεια ενός έτους για το λόγω ότι δεν προκύπτει η διάρκεια της βεβαιωμένης αναπηρίας μας. Στην περίπτωση που ο συγκεκριμένος και σαφώς διατυπωμένος όρος «χρόνια πάθηση» προκαλεί ζήτημα, αμφισβητείται, μπορείτε να απευθυνθείτε υπηρεσιακώς στις αρμόδιες υπηρεσίες που μπορούν και οφείλουν να καθορίσουν τον, απόλυτα ξεκάθαρο, όρο, που συνδυαζόμενος με το ποσοστό αναπηρίας 67% αποδεικνύει ταυτόχρονα την ύπαρξη αναπηρίας και την μονιμότητα της, εφ' όρου ζωής.

Επιπλέον κ. Υπουργέ λόγω του ότι δυνάμει του πιστοποιητικού αναπηρίας καθενός από εμάς, λαμβάναμε (έως και το σχολικό έτος 2016 - 2017) την επιπρόσθετη μοριοδότηση και εργαζόμασταν διαρκώς ως αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, είναι σαφές ότι σε όλους μας έχει δημιουργηθεί «πεποίθηση δικαίου» ότι η ισχύς του έναντι όλων θα είναι διαρκής και θα παράγει διαρκώς νόμιμα αποτελέσματα για κάθε νόμιμη χρήση. Σε αντίθεση με όσα ίσχυαν τα προηγούμενα έτη, κατά τα οποία το εν λόγω πιστοποιητικό αναπηρίας μας είχε καθιερωθεί ως το επίσημο έγγραφο πιστοποίησης της αναπηρίας μας και γινόταν μάλιστα χωρίς κανένα πρόβλημα, άμεσα δεκτό και μας προσέδιδε την επιπλέον λόγω αναπηρίας μοριοδότηση, από το 2016 - 2017 με την αυθαίρετη και μη τεκμηριωμένη απόφαση του υπουργείου σας στερούμεθα το προστατευόμενο Συνταγματικά δικαίωμα στην εργασία (άρθ. 21). Η νόμιμη ισχύς του πιστοποιητικού αναπηρίας μας ως το ακλόνητο στοιχείο της ύπαρξης και της μονιμότητας της αναπηρίας μας επαναλαμβάνουμε για μια ακόμη φορά πως τεκμηριώνεται και από την ένταξή μας στους προστατευόμενους του άρθ. 7 του Ν. 2643/1998 (Φ.Ε.Κ. 220/Α/28.9.1998).

Σημειώνουμε ότι με τις διατάξεις του Ν. 4443/2016 (Φ.Ε.Κ. Α' 232 9.12.16) κατ' εφαρμογή της Οδηγίας 2000/78 της Ε.Ε., έχει απαγορευτεί κάθε μορφής διάκριση λόγω, μεταξύ άλλων, αναπηρίας ή χρόνιας πάθησης, στην κατεύθυνση του σεβασμού της αρχής της ίσης μεταχείρισης. Το ότι δεν υπολογίζεται η επιπλέον μοριοδότηση λόγω αναπηρίας προκύπτει για πρώτη φορά, κατά την γνώμη μας κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, έρχεται δε σε πλήρη αντίθεση με τις αντίστοιχες προκηρύξεις των προηγουμένων ετών, οι οποίες νόμιμα αποδέχονταν τα εν λόγω πιστοποιητικά αναπηρίας που νόμιμα κατέχουμε. Επιπλέον, η μη αποδοχή τους, μας φέρνει σε μειονεκτική θέση συγκριτικά με άλλα πρόσωπα της ίδιας κατηγορίας αναπηρίας (άρθρο 2 παρ.1 και 2 Ν. 4443/2016).

Η βάση στην οποία στηρίζεται η απόρριψη του εν λόγω νόμιμου και εν ισχύ πιστοποιητικού αναπηρίας μας για το ότι δεν φέρει σχετική σημείωση «ισχύος εφ’ όρου ζωής» παρότι δεν αναγράφεται σε κανένα σημείο οποιοδήποτε στοιχείο που να βεβαιώνει πως έχει ορισμένη ημερομηνία λήξης, απαξιώνοντας με αυτό τον τρόπο ένα επίσημο έγγραφο του Ι.Κ.Α., προκύπτει ενδεχομένως λόγω της υπάρξεως ενός νομικού κενού διότι ουδέποτε στο παρελθόν δεν έχει διευκρινιστεί από τους αρμοδίους το συγκεκριμένο σημείο, πιθανότατα γιατί μία τέτοια διευκρίνιση θεωρείτο περιττή. Αυτό όμως, σε καμιά περίπτωση, δεν δικαιολογεί τον πρωτοεμφανιζόμενο αποκλεισμό μας από την συγκεκριμένη μοριοδότηση, εξαιτίας της ουσίας της έννοιας της χρόνιας πάθησης, που χρησιμοποιείται ως αιτιολογία για την μη μοριοδότησή μας στη συγκεκριμένη προκήρυξη θέσεων.

Αναμένουμε τις ενέργειές σας.

Διαβάστε περισσότερα »

13 Ιαν 2018

Στην λαιμητόμο οι Άνθρωποι με Ειδικές Ανάγκες

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Λειτουργικότητα: η ικανότητα ανάληψης δραστηριοτήτων του Ανθρώπου με Ειδικές Ανάγκες

Στην λαιμητόμο οι Άνθρωποι με Ειδικές Ανάγκες

Η ολομέτωπη επίθεση κατά των Ανθρώπων με Ειδικές Ανάγκες εξελίσσεται σε όλα τα επίπεδα. Η απάνθρωπη συμπεριφορά των μελών αρκετών επιτροπών των ΚΕ.Π.Α. αποτελεί την πρώτη σε αριθμό καταγγελία που μου αναφέρουν φίλες και φίλοι από όλη την Ελλάδα. Η "Κολυμβήθρα του Σιλωάμ" όπως αποκαλώ τα ΚΕ.Π.Α. που "γιατρεύουν" ως εκ θαύματος τους Ανθρώπους εξοπλίζονται διαρκώς με νέα όπλα. Όπως ο νέος "Πίνακας Εκτίμησης Ποσοστού Αναπηρίας" που ενεργοποιήθηκε μαζί με τα βεγγαλικά της Πρωτοχρονιάς. Την ίδια ώρα ξεκίνησε η εφαρμογή του "Πίνακα με τις παθήσεις επ' αόριστον" που τριπλασίασε περίπου τις παθήσεις που συμπεριλαμβάνει, εισήγαγε όμως έναν καθ' όλα ύποπτο όρο, "επ' αόριστον". Είναι σαφής η σημασία του και η σκοπιμότητα του. Το πιστοποιητικό αναπηρίας με αυτόν τον όρο δεν έχει ισχύ εφ' όρου ζωής. Αντιθέτως η διάρκεια ισχύος του, ανάλογα με τα συμφέροντα και την διάθεση της εξουσίας, μπορεί να αλλάξει και να διακοπεί μιας και με την χρήση του όρου «επ’ αόριστον» χάνει την προστασία της εννόμου τάξης, την οποία διατηρεί ο όρος εφ' όρου ζωής.

Σας υπενθυμίζουμε ο όρος «εφ’ όρου ζωής» αποτελεί το σημείο - κλειδί της διατήρησης της προστασίας του συντάγματος και της έννομης τάξης για εμάς. Σας καλούμε να ζητάτε επίμονα την νόμιμη αποδοχή του πιστοποιητικού αναπηρίας σας που φέρει τον όρο "Εφ' όρου ζωής" κατά τον τρόπο που σας έχουμε υποδείξει. Με αίτηση την οποία θα καταθέτετε όσες φορές και αν χρειαστεί, με τη μορφή που σας υποδεικνύουμε στο σχετικό πρότυπο.

Η μέγιστη σημασία της αξίας και διατήρησης του εφ' όρου ζωής πιστοποιητικού αναπηρίας σας εμφανίζεται ολοένα αυξανόμενη. Διότι καθημερινά δέχεται νέες επιθέσεις ο Άνθρωπος με Ειδικές Ανάγκες και τα δικαιώματα του και μέσω των προαπαιτούμενων που θα ψηφιστούν:

 • • 75. Κοινωνική προστασία: Μεταρρύθμιση αναπηρικών επιδομάτων - νέα νομοθεσία για τον καθορισμό των προϋποθέσεων απόδοσης των αναπηρικών επιδομάτων.
 • • 105. Κοινωνική ασφάλιση: Εναρμόνιση των κανόνων για τα επιδόματα αναπηρίας και κοινωνικής μέριμνας σύμφωνα και με τη μεταρρύθμιση των παροχών αναπηρίας έως τον Ιούνιο του 2018.
 • • 106. Κοινωνική ασφάλιση: Τον Μάιο του 2018 θα αναθεωρηθούν οι κανόνες παροχών αναπηρίας και κοινωνικής πρόνοιας, συμπεριλαμβανομένου του νόμου 4387/2016.
 • • 107. Κοινωνική ασφάλιση: Αναθεώρηση των παροχών αναπηρίας, με το νέο πλαίσιο να εφαρμόζεται μέχρι τα τέλη Ιουνίου του 2018.

Στο ίδιο πλαίσιο αναμένεται η ταυτόχρονη αξιολόγηση των ικανοτήτων απασχόλησης μας ως μνημονιακή υποχρέωση, προαπαιτούμενο αριθμός 97. Συγκεκριμένα: «Δίκτυα κοινωνικής ασφάλειας: Μεταρρύθμιση των παροχών αναπηρίας. Το πιλοτικό πρόγραμμα του συστήματος αξιολόγησης της λειτουργικής αναπηρίας θα κυκλοφορήσει τον Ιανουάριο του 2018». Το συγκεκριμένο σημείο ήταν υποτίθεται «αδιαπραγμάτευτο» (μαζί με άλλα που έχουν βάναυσα καταπατηθεί) για την ηγεσία του αναπηρικού κινήματος, της οποίας καμιά αντίδραση δεν έχουμε δει. Δεν αντιλαμβάνεται την δραματική εξέλιξη; Ή μήπως σιωπηρά συμφωνεί με το επερχόμενο μοντέλο και την εκ του θαύματος μείωση των ποσοστών αναπηρίας;

Στο άρθρο με τίτλο "Ενημερωτικό σημείωμα" είχαμε καταθέσει την σκέψη μας για τον νέο φορέα που θα αναλάβει την κοινωνική πρόνοια και αλληλεγγύη, τον ΟΓΑ, ο οποίος στην καινούρια μορφή του δεν θα είχε την δέσμευση που η αρχή της προστασίας του Ανθρώπου επέβαλλε στην υπηρεσία κοινωνικής πρόνοιας εδώ και πολλές δεκαετίες.

Το άρθρο 215 του πολυνομοσχεδίου εισάγει την έννοια της λειτουργικότητας, την οποία θα αναλάβει να ελέγχει ο ΟΓΑ σε άριστη συνεργασία με την "Κολυμβήθρα του Σιλωάμ" τα ΚΕ.Π.Α. σε όλη την Ελλάδα. Θ' αποφασίζουν δηλαδή για την ικανότητα ανάληψης δραστηριοτήτων του Ανθρώπου με Ειδικές Ανάγκες. Ξεκινά από τον Νομό Αττικής, σύντομα σε όλη την Ελλάδα, αρχίζει πιλοτικά για ένα εξάμηνο, δήθεν μόνο για όσους αιτηθούν για πρώτη φορά κάποια προνοιακή παροχή, σύντομα θα επιβληθεί για όλους.

Η ΕΣΑΜΕΑ διαμαρτυρήθηκε με έντονο τρόπο μόλις χθες. Δεν μας έχει καλέσει να βγούμε στους δρόμους εδώ και μήνες ή χρόνια.

Αναμένουμε πλέον και την επόμενη επίθεση.

Διαβάστε περισσότερα »

11 Ιαν 2018

Γενικός κίνδυνος ανατροπής της ισχύος των εφ' όρου ζωής πιστοποιητικών αναπηρίας

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Προσπάθεια παράκαμψης του σκόπελου των εφ' όρου ζωής πιστοποιητικών αναπηρίας;

Ένας όρος του επίσημου εγγράφου που καθορίζει τα ποσοστά των παθήσεων μου προξένησε ταυτόχρονα θετικές και αρνητικές σκέψεις: "Αναθεώρηση του πίνακα παθήσεων για τις οποίες η διάρκεια αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ’ αόριστον". Οι θετικές σκέψεις επαληθεύτηκαν διότι από τις 43 μόνιμες και μη αναστρέψιμες παθήσεις που περιείχε ο πρώτος σχετικός πίνακας, φτάσαμε στις 130 περίπου. Εκεί έπαψαν οι θετικές και κυριάρχησαν οι αρνητικές. Γιατί η λεπτομέρεια της χρήσης του όρου "επ' αόριστον" με έκανε να ανησυχήσω. Ο νεοφερμένος όρος "επ' αόριστον" ο οποίος επανακαθορίζει ουσιαστικά το χρονικό όριο ισχύς του πιστοποιητικού αναπηρίας. Μου θύμισε την ανάλογη παγίδα που στήθηκε αριστοτεχνικά πριν χρόνια για ορισμένους Ανθρώπους με Ειδικές Ανάγκες, τους οποίους έπεισαν να μετονομαστούν σε "χρόνιους πάσχοντες", αφού έλαβαν κάθε διαβεβαίωση πως ποτέ δεν θα απωλέσουν κανένα δικαίωμα και δεν θα στερηθούν καμιάς παροχής. Τελικά κινδυνεύουν να τα χάσουν όλα.

Μία γραμματολογική λεπτομέρεια μπορεί να επιφέρει συμαντικές αλλαγές. Στην συγκεκριμένη περίπτωση, η γραμματολογική αυτή λεπτομέρεια με προβλημάτισε ιδιαίτερα και αποφάσισα την σκέψη μου να την μοιραστώ μαζί σας. Θυμάστε την προσπάθεια μου να πείσω για το αυτονόητο, πως τα πιστοποιητικά αναπηρίας που φέρουν τον χαρακτηρισμό "εφ' όρου ζωής" ισχύουν έως την ημερομηνία λήξης τους και παράγουν νόμιμα αποτελέσματα για το υποκείμενο τους έναντι πάντων, μια πραγματικότητα που προστατεύει αδιαμφισβήτητα η έννομη τάξη της χώρας μας. Ο χαρακτηρισμός "εφ' όρου ζωής" είναι συγκεκριμένος και πιστοποιεί πως έως την ημέρα που ο Άνθρωπος με Ειδικές ανάγκες θα αποβιώσει, το πιστοποιητικό αναπηρίας του θα είναι απόλυτα ισχυρό. Αντιθέτως, η υιοθέτηση του χαρακτηρισμού "επ' αόριστον" αντί να ξεκαθαρίσει, περιπλέκει το ζήτημα. Το "επ' αόριστον" με μια πρώτη ανάγνωση μπορεί να ερμηνευτεί με τέτοιο τρόπο ώστε ν' αποδώσει στο πιστοποιητικό αναπηρίας ισχύ ανάλογη με αυτή που του αποδίδει ο χαρακτηρισμός "εφ' όρου ζωής". Με μία δεύτερη όμως ανάγνωση μπορεί να ερμηνευτεί διαφορετικά κατά το δοκούν. Ως ένας χαρακτηρισμός ο οποίος σε καμιά περίπτωση δεν αποδίδει "εφ' όρου ζωής" ισχύ στο πιστοποιητικό αναπηρίας. Ο νέος αυτός όρος δίνει την εντύπωση ότι όλα ισχύουν ως άλλοτε, ταυτόχρονα όμως αφήνει διακριτικά την ευχέρεια αλλαγής του χρονικού διαστήματος ισχύος του πιστοποιητικού αναπηρίας, εφόσον με μία νομοθετική παρέμβαση στο μέλλον ορισθεί διαφορετικά. Μπορεί επομένως να μεταβληθεί σε ορισμένου χρόνου με μία μονοκονδυλιά, με μία και μόνο απόφαση.

Επιπρόσθετα, η εισαγωγή αυτού του νέου όρου "επ' αόριστον" είναι πιθανό να υποχρεώσει όλους τους Ανθρώπους με Ειδικές Ανάγκες, με διαπιστωμένη και επίσημα πιστοποιημένη αναπηρία εφ όρου ζωής, να υποστούν την σύγχρονη "Κολυμβήθρα του Σιλωάμ" το ΚΕ.Π.Α. για να "γιατρευτούν". Διότι αυτός και μόνο ο χαρακτηρισμός θα απαιτείται να αναφέρεται στο πιστοποιητικό αναπηρίας για όλες τις συναλλαγές του Ανθρώπου με Ειδικές Ανάγκες με τις Δημόσιες Υπηρεσίες. Φτου και από την αρχή!

Καλούμε άμεσα τους αρμοδίους να αποσαφηνίσουν αυτή τη σύγχυση που δημιουργήθηκε. Τους καλούμε να ορίσουν με σαφή τρόπο ότι ο νομικά ισχυρότατος και συγκεκριμένος χαρακτηρισμός του "εφ' όρου ζωής", ο οποίος προσδίδει την αρμόζουσα προστασία της έννομης τάξης της Ελλάδας στα πιστοποιητικά αναπηρίας με ισχύ "εφ' όρου ζωής", δεν θα αντικατασταθεί με τον ασαφή και πολλαπλώς ερμηνευόμενο όρο "επ' αόριστον".

Διαβάστε περισσότερα »

10 Ιαν 2018

Αναθεώρηση του πίνακα παθήσεων για τις οποίες η διάρκεια αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ’ αόριστον

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Παθήσεις που η διάρκεια της αναπηρίας καθορίζεται επ’ αόριστον

Αριθμ. Φ.80000/οικ.2/1 – ΦΕΚ Τεύχος Β 7/08.01.2018

Για την ενημέρωσή σας διαβάστε: Ο Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης αποφασίζει την αναθεώρηση / αντικατάσταση του Πίνακα Παθήσεων που ίσχυσε από το 2013 έως και σήμερα, με τον «Πίνακα Παθήσεων που χαρακτηρίζονται μη αναστρέψιμες και η διάρκεια αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ’ αόριστον», τον οποίο μπορείτε να κατεβάσετε πατώντας εδώ. Η ισχύς της παρούσας απόφασης από 1/1/2018.

Διαβάστε περισσότερα »

9 Ιαν 2018

Θριάμβευσε χάρις σε έναν Άνθρωπο την πρώην σύζυγό του που πριν 33 χρόνια αρνήθηκε να τον αποσυνδέσει από τη μηχανική υποστήριξη

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Προσέφερε και προσφέρει τόσα στον κόσμο μας. Το κατάφερε διότι ένας Άνθρωπος, η πρώην σύζυγός του αρνήθηκε να τον αποσυνδέσει από τη μηχανική υποστήριξη πριν από 33 χρόνια!

«Επειδή κάθε μέρα μπορεί να είναι η τελευταία μου, έχω την επιθυμία να αξιοποιώ στο έπακρο κάθε λεπτό», είχε δηλώσει σε ντοκιμαντέρ που έγινε για τη ζωή του.

Στην αυτοβιογραφία του, με τίτλο «Στίβεν Χόκινγκ: Το χρονικό της ζωής μου», έκλεισε το βιβλίο με την εξής φράση: «Νιώθω πανευτυχής που ήρθα στην ζωή και ασχολήθηκα με την φυσική επιστήμη. Χαίρομαι, αν κατάφερα να βάλω ένα λιθαράκι, ώστε να κατανοήσουμε καλύτερα το Σύμπαν». Και τα κατάφερε διότι πριν από 33 χρόνια, η πρώην γυναίκα του αρνήθηκε να τον βγάλει από την μηχανική υποστήριξη.

Διαβάστε περισσότερα »

30 Δεκ 2017

Εν μέσω γιορτών...Από την 01-01-2018 θα ισχύει ο Αναθεωρημένος Ενιαίος Πίνακας Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Αριθμ. Φ.80000/45219/1864 - (ΦΕΚ Β' 4591/27-12-2017)

Οι Υπουργοί Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών αποφασίζουμε την αναθεώρηση/αντικατάσταση του Ενιαίου Πίνακα Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας της αρ. Φ11321/ οικ.10219/688/4-5-2012 (Β’1506) κοινής υπουργικής απόφασης με τον επισυναπτόμενο Πίνακα, με τον οποίο καθορίζονται τα ποσοστά αναπηρίας που συνεπάγεται κάθε πάθηση ή βλάβη ή σωματική ή ψυχική ή πνευματική εξασθένηση ή η συνδυασμένη εμφάνιση τέτοιων παθήσεων ή βλαβών ή εξασθενήσεων, καθώς και οι υποτροπές αυτών. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει την 1.1.2018. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 2017

Πατήστε εδώ για να λάβετε το αρχείο του πίνακα μέσω dropbox.

Διαβάστε περισσότερα »

29 Δεκ 2017

Video LOUIS BRAILLE - Πληροφορίες για την εκμάθηση του συστήματος γραφής και ανάγνωσης τυφλών

Δεν υπάρχουν σχόλια :
Διαβάστε περισσότερα »

Στο πρωτοσέλιδο της 29ης Δεκεμβρίου 2017 της εφημερίδας "Φιλελεύθερος" άρθρο για το επιστημονικό forum "Στο Επίκεντρο ο Άνθρωπος" και την Ημερίδα "Προσβασιμότητα για όλους - Τουρισμός για όλους

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Τουρισμός και ΑμεΑ: Χάνονται χιλιάδες ευρώ λόγω ακατάλληλων υποδομών

Στο φύλλο της Παρασκευής 29 Δεκεμβρίου 2017 της εφημερίδας "Φιλελεύθερος" μπορείτε να διαβάστε άρθρο για την ημερίδα "Προσβασιμότητα για όλους - Τουρισμός για όλους" του επιστημονικού forum "Στο Επίκεντρο ο Άνθρωπος" που φιλοξενήθηκε στο ΚΑΑ "ΠΑΛΛΑΔΙΟΝ" στην Τρίπολη Αρκαδίας.

Περισσότερα στοιχεία για την ημερίδα και το επιστημονικό forum "Στο Επίκεντρο ο Άνθρωπος" με videos και φωτογραφίες θα βρείτε πατώντας εδώ.

Ευχές για χρόνια καλά και πολλά γεμάτα υγεία! Αυτές τις μέρες μην ξεχνάτε τον Συνάνθρωπο της διπλανής πόρτας που ίσως έχει την ανάγκη σας.

Διαβάστε περισσότερα »

22 Δεκ 2017

Δελτίο τύπου - Videos - photos - "Στο Επίκεντρο ο Άνθρωπος" - Επιστημονικό Forum - Ημερίδα "Προσβασιμότητα για όλους - Τουρισμός για όλους" 09-12-2017

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Ημερίδα: "Προσβασιμότητα για όλους - Τουρισμός για όλους"

Επιστημονικό Forum "Στο Επίκεντρο ο Άνθρωπος"

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η ημερίδα “Προσβασιμότητα για όλους - Τουρισμός για όλους”, στις 9 Δεκεμβρίου 2017 στην Τρίπολη

Η 3η ημερίδα παρουσίασης συμπερασμάτων του επιστημονικού forum "Στο Επίκεντρο ο Άνθρωπος" με θέμα “Προσβασιμότητα για όλους - Τουρισμός για όλους” πραγματοποιήθηκε στις 9 Δεκεμβρίου 2017 στην Τρίπολη Αρκαδίας, στον προσβάσιμο και φιλόξενο χώρο του ΚΑΑ "ΠΑΛΛΑΔΙΟΝ". Κατά τη διάρκεια των εργασιών της παρουσιάστηκαν οι εμπεριστατωμένες επιστημονικές προτάσεις των μελών του forum, για την επίτευξη ικανοποιητικού επιπέδου προσβασιμότητας προς όφελος των μόνιμων κατοίκων, Ανθρώπων με Ειδικές Ανάγκες και ηλικιωμένων, κατ’ εφαρμογή των αρχών της σχεδίασης για όλους, και για την ανάπτυξη προσβάσιμων για όλους υπηρεσιών τουρισμού.

Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε με την ευγενική χορηγία του ΚΑΑ "ΠΑΛΛΑΔΙΟΝ", της Λακωνίκης τροφίμων ΑΕ και της kafesakis.MOUNTLAND Ελατοχώρι Πιερίας.

Την έναρξη των εργασιών κήρυξε ο υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων του ΚΑΑ "ΠΑΛΛΑΔΙΟΝ" κ. Τριαντάφυλλος Σωτηρόπουλος. Την ημερίδα χαιρέτησαν ο Προέδρος του Επιμελητηρίου Αρκαδίας κ. Γιάννης Μπουντρούκας, ο Βουλευτής Αρκαδίας κ. Γιώργος Παπαηλιού και η κα Μαίρη Αρώνη, Πρόεδρος του ραδιοφώνου «Επικοινωνία fm” του Δήμου Ηρακλείου Αττικής και Γενική Γραμματέας στην Ένωση Δημοτικών Ραδιοτηλεοπτικών ΜΜΕ Ελλάδας. Χαιρετισμό μέσω επιστολής απηύθυνε η Υπουργός Τουρισμού κα Έλενα Κουντουρά.

Τον συντονισμό της εκδήλωσης είχε η δημοσιογράφος - σεναριογράφος Νατάσα Μποζίνη συνεπικουρούμενη από την αρχαιολόγο Σόφη Διαμαντή. Η εμπειρία της Νατάσας Μποζίνη στην υποστήριξη της ισότιμης προσέγγισης στην πληροφορία για τους Ανθρώπους με προβλήματα όρασης αποδείχτηκε πολύτιμη λόγω της ακουστικής περιγραφής που πραγματοποιούσε κατά την διάρκεια των παρουσιάσεων, σε εικόνες, σχεδιαγράμματα, videos ή των δρώμενων. Το πρόγραμμα της ημερίδας διανεμήθηκε σε όλους στο σύστημα της γραφής και ανάγνωσης τυφλών. Η εκτύπωσή του προσφέρθηκε από την Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σπάρτης την οποία ευχαριστούμε. Επίσης υποστηριζόταν η ισότιμη συμμετοχή ανθρώπων με προβλήματα ακοής με διερμηνεία στην ελληνική νοηματική γλώσσα από την εκπαιδευόμενη διερμηνέα Πέλα Δινοπούλου ενώ είχαν προβλεφθεί θέσεις για χειλαναγνώστες.

Εισηγήσεις

Της ημερίδας της 9ης Δεκεμβρίου 2017 προηγήθηκε την Παρασκευή 08-12-2017 στις 19:00 σε αίθουσα του ΚΑΑ "ΠΑΛΛΑΔΙΟΝ" η παρουσίαση της εισήγησης της Χρύσας Καριεντίδου, φοιτήτριας Ψυχολογίας, και μέλους της Ακαδημίας Κλινικών Σπουδών της Αθήνας και του ψυχολόγου Ανδρέα Κολίσογλου με τίτλο: "Τέχνη ψυχολογία και αναπηρία". Αμέσως μετά παρακολουθήσαμε την παράσταση σύγχρονου χορού "Τα σώματα και οι λέξεις" στην οποία συμμετείχαν με την ιδιότητα τους ως χορευτές η Χρύσα και ο Ανδρέας, μαζί με την Βίκυ Σκορδαλή, χορεύτρια και ηθοποιό.

Υλικό ημερίδας

Φωτογραφικό υλικό

Το σύνολο του video της ημερίδας της 9ης Δεκεμβρίου 2017.

Η σελίδα "Στο επίκεντρο ο Άνθρωπος" στο facebook.

Διαβάστε περισσότερα »

20 Δεκ 2017

Στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας "Φιλελεύθερος" της 20ης Δεκεμβρίου 2017 η επιστολή προς τον Πρωθυπουργό του Σωματείου Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Ν. Λακωνίας

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Η επιστολή προς τον Πρωθυπουργό στην εφημερίδα "Φιλελεύθερος"

Στο άρθρο με τίτλο "Επιδόματα ΑμεΑ-Αδικούν και πάλι τον ιδιωτικό τομέα", το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας "Φιλελεύθερος" της Τετάρτης 20-12-2017 αναφέρεται στην επιστολή του Σωματείου Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Ν. Λακωνίας στον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα. Με την επιστολή του το Σωματείο ζήτησε και αναμένει την παρέμβασή του Πρωθυπουργού, για ένα σοβαρό ζήτημα διακριτικής μεταχείρησης ομάδας ασφαλισμένων του Δημοσίου Ανθρώπων με Ειδικές Ανάγκες και πιο συγκεκριμένα των θαλασσαιμικών, έναντι όλων των υπολοίπων ασφαλισμένων εντός του ιδίου ασφαλιστικού ταμείου αλλά και όλων των άλλων ασφαλισμένων στα λοιπά ασφαλιστικά ταμεία. Το θέμα αναλύεται στην σελίδα 14.

Διαβάστε περισσότερα »

18 Δεκ 2017

2017-12-18_33 Δελτίο τύπου Σωματείου Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Ν. Λακωνίας με θέμα Παράνομη απόρριψη εν ισχύ δημοσίου εγγράφου από προϊσταμένους και  υπαλλήλους υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Η επαναφορά στη νομιμότητα των υπαλλήλων της κοινωνικής πρόνοιας

Το Δ.Σ. του Σωματείου Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Ν. Λακωνίας έστειλε επιστολή στον Γενικό Γραμματέα Πρόνοιας κ. Καρελά (αρ. πρωτ. εισερχομένων Γ.Γ. Πρόνοιας 1035/18.12.2017 με την παράκληση να παρέμβει άμεσα για την επαναφορά στη νομιμότητα των υφισταμένων του, οι οποίοι παραβαίνουν την έννομη τάξη της χώρας μας και δεν κάνουν δεκτά τα εφ' όρου ζωής ισχύοντα πιστοποιητικά αναπηρίας Ανθρώπων με Ειδικές Ανάγκες, προκαλώντας τους μέγιστη ταλαιπωρία και στις περισσότερες περιπτώσεις, προξενώντας τους ζημία.

το κείμενο της επιστολής.


Προς: Γενικό Γραμματέα Πρόνοιας κ. Δημήτρη Καρελά
Κοιν: Πρωθυπουργό κ. Αλέξη Τσίπρα

Σπάρτη, 18 Δεκεμβρίου 2017, Αρ. Πρωτ.: 33

ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Θέμα: Παράνομη απόρριψη εν ισχύ δημοσίου εγγράφου από προϊσταμένους και υπαλλήλους υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας

Αξιότιμε κ. Καρελά,

Το Δ.Σ. του Σωματείου Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Ν. Λακωνίας, με το έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Πρωθυπουργού που παραλάβαμε στις 03-08-2017, ενημερώθηκε για ένα ζήτημα που έχει εξ' αρχής λύσει η έννομη τάξη της χώρας μας και αφορά την αδιαμφισβήτητη ισχύ έναντι όλων των εφ' όρου ζωής πιστοποιητικών αναπηρίας που έχουν εκδοθεί πριν την 01-09-2011. Το έγγραφο μάλιστα στο οποίο βασίζεται η απάντηση της Γενικής Γραμματείας Πρωθυπουργού φέρει την υπογραφή σας. Παρ' όλα αυτά οι υφιστάμενοι σας, προϊστάμενοι των υπηρεσιών της Κοινωνικής Πρόνοιας και οι υφιστάμενοί τους, φαίνεται να έχουν διαφορετική άποψη, και επιμένουν να μην κάνουν δεκτά τα εν λόγω επίσημα δημόσια έγγραφα, ενεργώντας χωρίς να συμμορφώνονται με την κείμενη Νομοθεσία.

Λόγω του ότι χιλιάδες Άνθρωποι με Ειδικές Ανάγκες ταλαιπωρούνται από αυτή την ανεπίτρεπτη ενέργεια των υφισταμένων σας, στην οποία προβαίνουν διαρκώς σε όλες σχεδόν τις υπηρεσίες Κοινωνικής Πρόνοιας στην χώρα, σας καλούμε να παρέμβετε άμεσα ώστε να λυθεί κατεπείγοντος αυτό το εξαιρετικά κρίσιμο ζήτημα.

Σημειώνουμε μάλιστα ότι οι εν λόγω δημόσιοι υπάλληλοι, στην προσπάθειά τους να τεκμηριώσουν την άρνηση τους να κάνουν δεκτά τα εν ισχύ εφ' όρου ζωής πιστοποιητικά αναπηρίας και να δικαιολογήσουν την απαράδεκτη στάση τους, αναφέρονται στα στοιχεία διαφόρων ανίσχυρων μπροστά στην έννομη τάξη της χώρας μας, υπουργικών αποφάσεων και εγκυκλίων.

Όσοι εκ των Ανθρώπων με Ειδικές Ανάγκες έχουν ενημερωθεί σχετικά για την παράτυπη αυτή ενέργεια των υπηρεσιών της Κοινωνικής Πρόνοιας, αντιδρούν και καταθέτουν, ακολουθώντας τις οδηγίες μας, αίτηση σύμφωνα με το πρότυπο, πετυχαίνοντας την αναγνώριση και την αποδοχή του με διάρκεια εφ' όρου ζωής πιστοποιητικού αναπηρίας τους.

Κύριε Γενικέ Γραμματέα Πρόνοιας σας καλούμε να παρέμβετε άμεσα για να εφαρμοστεί το αυτονόητο. Να επανέλθει η νομιμότητα. Να μπει τελεία σε αυτή την «ανισορροπία» σε βάρος των Ανθρώπων με Ειδικές Ανάγκες. Πρέπει να γίνονται άμεσα δεκτά τα με ισχύ εφ' όρου ζωής πιστοποιητικά αναπηρίας που έχουν εκδοθεί πριν την 01-09-2011.

Αναμένουμε τις ενέργειές σας.

Με τιμή, το Δ.Σ. του Σωματείου Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Νομού Λακωνίας

Διαβάστε περισσότερα »

2017-11-27_32 Δελτίο τύπου Σωματείου Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Ν. Λακωνίας με θέμα: Διακριτική μεταχείριση των ασφαλισμένων στο Δημόσιο ανθρώπων με ειδικές ανάγκες έναντι των υπολοίπων σε άλλα Ασφαλιστικά Ταμεία

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Η έντεχνη θεώρηση της αναπηρικής σύνταξης ως "παρακολούθημα της κύριας σύνταξης

Το Δ.Σ. του Σωματείου Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Ν. Λακωνίας έστειλε επιστολή στον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα (αρ. πρωτ. εισερχομένων Πρωθυπουργού 3785/28.11.2017 με την παράκληση να παρέμβει για την άρση μιας καταφανούς διαφορετικής μεταχείρισης προς Ανθρώπους με Ειδικές Ανάγκες.

το κείμενο της επιστολής.


Προς: Πρωθυπουργό κ. Αλέξη Τσίπρα
Κοιν: Αναπληρώτρια Υπουργό Κοινωνικής Αλληλεγγύης κα Θεανώ Φωτίου

Σπάρτη, 27 Νοεμβρίου 2017, Αρ. Πρωτ.: 32

ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Θέμα: Διακριτική μεταχείριση των ασφαλισμένων στο Δημόσιο ανθρώπων με ειδικές ανάγκες έναντι των υπολοίπων σε άλλα Ασφαλιστικά Ταμεία

Κύριε Πρωθυπουργέ,

Επικοινωνούμε εκ νέου μαζί σας για να σας θέσουμε ένα σημαντικό ζήτημα ισότητας, ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ταυτόχρονα περίπτωσης καταφανούς διαφορετικής μεταχείρισης Ανθρώπων που αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα και πιο συγκεκριμένα Ανθρώπων με Ειδικές Ανάγκες.

Είναι σαφές πως η αναπηρία δημιουργεί τεράστια προβλήματα στην διαβίωση των Ανθρώπων που την βιώνουν, τα οποία είναι κοινά σε όλους, ανεξαρτήτως του ασφαλιστικού φορέα που καλύπτει τις ανάγκες τους. Συνεπώς η υποστήριξη από την πλευρά της Πολιτείας θα πρέπει να είναι όμοια, ίση προς όλους, και ανάλογη με τις ειδικές ανάγκες που κάθε αναπηρία δημιουργεί.

Για την κάλυψη των αυξημένων, λόγω βαριάς αναπηρίας, αναγκών των Ανθρώπων με Ειδικές Ανάγκες έχει θεσπιστεί η υποστήριξη του εισοδήματός τους με οικονομική ενίσχυση μέσω της Κοινωνικής Πρόνοιας, η οποία αποδίδεται στον δικαιούχο εις ολόκληρον στην περίπτωση που δεν λαμβάνει οικονομική ενίσχυση για την ίδια αναπηρία από άλλο φορέα, και στο ήμισυ στην περίπτωση που ο δικαιούχος λαμβάνει οικονομική ενίσχυση για την ίδια αναπηρία από άλλο ασφαλιστικό φορέα. Όμως, σε αντίθεση με τα παραπάνω και καθ’ υπέρβαση της Συνταγματικής Αρχής της ίσης μεταχείρισης, για τους ασφαλισμένους του Δημοσίου και μόνο για αυτούς ισχύουν διαφορετικές πρόνοιες έναντι των υπολοίπων ασφαλισμένων άλλων ασφαλιστικών ταμείων.

Συγκεκριμένα, όπως αποδεικνύεται από Το με αρ. πρωτ. 71591/21-6-2016 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, το ποσό που αποδίδεται λόγω της αναπηρίας τους (δηλ. η αναπηρική τους σύνταξη) στους ασφαλισμένους με ειδικές ανάγκες του Δημοσίου μετονομάστηκε από «οικονομική ενίσχυση» λόγω αναπηρίας, σε «παρακολούθημα» της κύριας σύνταξης τους. Ο όρος «παρακολούθημα» τους δίνει την δυνατότητα να αιτηθούν και τελικά να λάβουν εις ολόκληρον την οικονομική ενίσχυση για την αναπηρία τους και από την Κοινωνική Πρόνοια, μιας και κατά τον σχετικό έλεγχο που διενεργείται από την υπηρεσία αυτή δεν προκύπτει κόλλημα. Για όλους τους υπόλοιπους ασφαλισμένους με ειδικές ανάγκες όλων των άλλων ασφαλιστικών ταμείων το συγκεκριμένο κόλλημα είναι προφανές και αποτελεί απαγορευτική συνθήκη. Κατά συνέπεια λαμβάνουν το ήμισυ της οικονομικής ενίσχυσης της Κοινωνικής Πρόνοιας.

Το κανονιστικό πλαίσιο που διέπει το παρακολούθημα ευνοεί χωρίς συγκεκριμένη αιτιολογία ορισμένους συνταξιούχους του Δημοσίου σε σχέση με όλους τους άλλους. Συνεπώς, η ονομασία της οικονομικής ενίσχυσης του ασφαλιστικού φορέα προς τον ασφαλισμένο σε αυτόν Άνθρωπο με Ειδικές Ανάγκες, αποτελεί το αποφασιστικό κριτήριο για το ύψος του καταβαλλόμενου σε αυτόν προνοιακού επιδόματος. Το κριτήριο όμως αυτό είναι απρόσφορο από κάθε άποψη και η εφαρμογή του οδηγεί σε διακριτική μεταχείριση συνταξιούχων, που αντιμετωπίζουν όμοια βαριά αναπηρία.

Αξιότιμε Κύριε Πρωθυπουργέ,

Χωρίς αμφιβολία η αναπηρία είναι όμοια και σκληρή για όλους. Για τούτο και ο σκοπός του νομοθέτη, αλλά και υποχρέωση της Πολιτείας, είναι να μεριμνά για τους αναπήρους χωρίς διακρίσεις. Με βάση τη συνταγματική επιταγή περί ισότητας των Ελλήνων ενώπιον του νόμου (άρθρο 4 Σ), σας ζητούμε την οριζόντια εφαρμογή του χαρακτηρισμού «παρακολούθημα της κύριας σύνταξης», για όλες τις αναπηρικές συντάξεις, οικονομικές ενισχύσεις όλων των ασφαλιστικών ταμείων ώστε οι Άνθρωποι με Ειδικές Ανάγκες που λαμβάνουν λόγω της βαριάς αναπηρίας τους το ήμισυ περίπου του προνοιακού επιδόματος, να το λαμβάνουν και αυτοί εις ολόκληρον.

Παρακαλούμε να παρέμβετε άμεσα για να πραγματοποιηθούν το ταχύτερο όλες οι απαραίτητες ενέργειες σε όλα τα ασφαλιστικά ταμεία, για την άμεση άρση αυτής της καταφανούς διαφορετικής μεταχείρισης προς τους Ανθρώπους με Ειδικές Ανάγκες, ώστε όλοι οι ασφαλισμένοι που έως τώρα λαμβάνουν το ήμισυ της οικονομικής ενίσχυσης για την βαριά αναπηρία τους από την Κοινωνική Πρόνοια να την λάβουν εις ολόκληρον.

Σημειώνουμε ότι η συγκεκριμένη αυτή πρόταση που σας απευθύνουμε αποτελεί οριζόντια εφαρμογή των αρχών της Σχεδίασης για Όλους ως Συνταγματική Επιταγή.

Με τιμή, το Δ.Σ. του Σωματείου Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Νομού Λακωνίας

Διαβάστε περισσότερα »

16 Δεκ 2017

53 ημέρες ήδη χωρίς τα απαραίτητα ιατροτεχνολογικά και υγειονομικά αναλώσιμα υλικά οι Άνθρωποι με Ειδικές Ανάγκες

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Το πρόβλημα ξεκίνησε στις 24-10-2017 και για τους περισσότερους παραμένει

Με την ανάρτηση της 12ης Νοέμβρη 2017 σας ενημερώσαμε για το θέμα της αδυναμίας εκτέλεσης ηλεκτρονικά των συνταγών παροχής των απαραίτητων για την ζωή και την υγεία των Ανθρώπων με Ειδικές Ανάγκες αναλωσίμων υλικών. Ακόμη και σήμερα, 53 ημέρες μετά πιθανότητα ομαλοποίησης της κατάστασης διαφαίνεται για ένα μόνο μέρος (περίπου για το 40%) των απαραίτητων υλικών που χρειάζονται οι Άνθρωποι με Ειδικές Ανάγκες. Είναι προφανές πως οι περισσότεροι Άνθρωποι δεν εξυπηρετούνται σε απολύτως βασικά - για την καθημερινότητά τους - αναλώσιμα υλικά. Ιδιαιτέρως σοβαρό είναι το πρόβλημα για εκείνους που χρειάζονται αναπνευστική υποστήριξη, οξυγόνο, για τους ανθρώπους με κάθε είδους στομία, για την παροχή κάθε είδους καθετήρων, φίλτρων δηλαδή βασικών υλικών για την υγεία και την επιβίωσή τους. Σημειώνουμε πως σύμφωνα με την σύμβαση που όλοι οι πάροχοι έχουν υπογράψει με τον ΕΟΠΥΥ, απαγορεύεται η απ' ευθείας πώληση στον ενδιαφερόμενο κάθε αναλώσιμου ιατροτεχνολογικού και υγειονομικού υλικού. Συνεπώς ο Άνθρωπος με Ειδικές Ανάγκες είναι δέσμιος αυτού του αδιεξόδου που έχει προκύψει από τον προγραμματισμό του ΕΟΠΥΥ, και αδυνατεί να προμηθευτεί τα απαραίτητα αναλώσιμα υλικά.

Στις 24 Οκτώβρη 2017 ανακοινώθηκε από τον ΕΟΠΥΥ η έναρξη της διαδικασίας αντικατάστασης του, έως την συγκεκριμένη ημέρα λειτουργούντος συστήματος ηλεκτρονικής εκτέλεσης συνταγών.

Διαβάστε περισσότερα »

5 Δεκ 2017

Χρηστικές πληροφορίες για την αποδοχή των εφ' όρου ζωής πιστοποιητικών αναπηρίας

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Χρηστικές πληροφορίες

ΠΟΛ 1034/2017 - Λύση στο ζήτημα της διάρκειας ισχύος των πιστοποιητικών αναπηρίας από Ανώτατες Υγ. Επιτροπές Ενόπλων Δυνάμεων και αποδοχή από τις Δ.Ο.Υ. όλων των εν ισχύ πιστοποιητικων αναπηρίας

Καθημερινά δεχόμαστε τηλεφωνικές κλήσεις από όλη την Ελλάδα με αφορμή το θέμα που αναδείξαμε, της άρνησης ορισμένων δημοσίων υπηρεσιών να πράξουν το αυτονόητο, να κάνουν δεκτά όπως ορίζει η έννομη τάξη της χώρας μας, τα "εφ' όρου ζωής" πιστοποιητικά αναπηρίας, προκαλώντας μέγιστη ταλαιπωρία στους Ανθρώπους με Ειδικές Ανάγκες. Για διευκόλυνση σας παραθέτουμε περισσότερες χρηστικές πληροφορίες σχετικά με τη σειρά των ενεργειών που θα σας βοηθήσουν να αντιμετωπίσετε ανάλογες ζημιογόνες για εσάς καταστάσεις.

1. Στην περίπτωση που η δημόσια υπηρεσία αρνείται να κάνει δεκτό το πιστοποιητικό αναπηρίας σας το οποίο φέρει σημείωση για την ισχύ του "εφ' όρου ζωής", θα πρέπει με έγγραφη αίτηση σας να ζητήστε την τεκμηριωμένη βάσει νόμων έγγραφη απόρριψη του.

2. Μην δεχτείτε τα όσα θα σας αναφέρουν, προφορικά ή και γραπτά, τα οποία παρουσιάζουν ως απαραίτητο και απόλυτα αναγκαίο το να εξεταστείτε από την επιτροπή του ΚΕ.Π.Α., υποδεικνύοντας μάλιστα σειρά σχετικών εγκυκλίων που φυσικά δεν έχουν την ισχύ νόμου. Ο νόμος είναι με το μέρος σας. Η έννομη τάξη της Ελλάδας ορίζει πως το επίσημο δημόσιο έγγραφο διατηρεί την ισχύ του έως την ημερομηνία λήξης του, άρα εφ' όρου ζωής.

3. Μην αποδέχεστε τα όσα σας αναφέρουν για το δήθεν ανίσχυρο πιστοποιητικό αναπηρίας που νόμιμα κατέχετε. Δεδομένου ότι κανένας νόμος δεν το έχει καταργήσει, αυτό είναι απόλυτα ισχυρό ως επίσημο δημόσιο έγγραφο, ακόμη και στην περίπτωση που η υγειονομική επιτροπή που το εξέδωσε με ισχύ εφ' όρου ζωής έχει πάψει να λειτουργεί μετά την 01-09-2011.

Το σημείο - κλειδί

4. Καμία δημόσια υπηρεσία δεν έχει το δικαίωμα να αρνηθεί να δεχτεί ένα επίσημο εν ισχύ δημόσιο έγγραφο. Κανείς προϊστάμενος δεν έχει την νομική ισχύ να υπογράψει απαντητικό έγγραφο που θα αναγράφει πως δεν κάνει δεκτό το αναμφισβήτητα έγκυρο δημόσιο έγγραφο που αποτελεί το νόμιμο πιστοποιητικό αναπηρίας σας με ισχύ εφ' όρου ζωής. Αυτό είναι το σημείο - κλειδί. Επικεντρώστε το ενδιαφέρον σας και επιμείνετε ακριβώς σε αυτό.

5. Όπως έχουμε διαπιστώσει στην απάντηση τους στην πρώτη σας αίτηση αναφέρουν διάφορους λόγους που επιβάλλουν την προσκόμιση πιστοποιητικού αναπηρίας ΚΕ.Π.Α., χωρίς όμως να εστιάζουν στο σημείο - κλειδί της υπόθεσης, το οποίο αποτελεί και το αίτημα σας. Το σημείο - κλειδί είναι η αδυναμία να εκδοθεί απαντητικό από την δημόσια υπηρεσία έγγραφο στο οποίο να αναγράφεται ότι δεν κάνουν δεκτό το εν λόγω πιστοποιητικό αναπηρίας σας. Αν το πράξουν, αν εκδόσουν ένα τέτοιο επίσημο έγγραφο με το οποίο θα απορρίπτουν το νόμιμο με ισχύ εφ' όρου ζωής πιστοποιητικό αναπηρίας σας, θα έχουν διαπράξει σοβαρό παράπτωμα, γεγονός που μπορεί να επιφέρει συνέπειες εκ του νόμου για τον υπογράφοντα.

Σχετικά με την ισχύ της ιατρικής κρίσης Ανωτάτων Υγειονομικών Επιτροπών

6. Για κάθε πιστοποιητικό αναπηρίας που έχει εκδοθεί από Α.ΣΥ.Ε., Α.Ν.Υ.Ε., Α.Α.Υ.Ε., Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή της Ελληνικής Αστυνομίας, Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή του Πυροσβεστικού Σώματος, το οποίο αποτελεί υγειονομική κρίση περί της αναπηρίας του εξεταζομένου κατά την στιγμή της εξέτασης του από την εν λόγω επιτροπή και το οποίο συνήθως δεν φέρει σημείωση περί της ισχύος του εφ' όρου ζωής, επισημαίνουμε πως σύμφωνα με την ΠΟΛ 1034 γίνεται δεκτό, απαιτείται όμως η ταυτόχρονη προσκόμιση ενός αποκόμματος πρόσφατης πληρωμής της σύνταξης αναπηρίας του ενδιαφερομένου, που αποδεικνύει όπως και το σχετικό πιστοποιητικό αναγράφει, πως η αναπηρία είναι μόνιμη.

Διαβάστε περισσότερα πατώντας εδώ.

Το πρότυπο της αίτησης προς την δημόσια υπηρεσία για την αποδοχή του με ισχύ εφ' όρου ζωής πιστοποιητικού αναπηρίας.

Διαβάστε περισσότερα »

Το πρότυπο της αίτησης προς την δημόσια υπηρεσία για την αποδοχή του εν ισχύ εφ' όρου ζωής πιστοποιητικού αναπηρίας σας

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Η απάντηση του Γραφείου Κοινωνικών Πολιτικών της Γ.Γ. Πρωθυπουργού για την αποδοχή των εν ισχύ εφ' όρου ζωής πιστοποιητικών αναπηρίας

Το πρότυπο της αίτησης προς την δημόσια υπηρεσία

Ακολουθεί το κείμενο που πρέπει να γράψετε στην αίτησήσας ώστε να γίνει δεκτό από την δημόσια υπηρεσία το εφ' όρου ζωής πιστοποιητικό αναπηρίας σας που εκδόθηκε πριν την 01-09-2011

Το πρότυπο αίτησης προς κάθε δημόσια υπηρεσία

Ο/Η κάτωθι υπογεγραμμένος/η ... του ... με αριθμό αστυνομικής ταυτότητας ... καταθέτω στην υπηρεσία ... το ακριβές αντίγραφο του εφ' όρου ζωής πιστοποιητικού αναπηρίας της ... υγειονομικής επιτροπής του ... αριθμός απόφασης ... ημερομηνία ... το οποίο νόμιμα έχω στην κατοχή μου ώστε να συμπεριληφθεί στο φάκελο μου και να χρησιμοποιηθεί από την υπηρεσία σας για κάθε νόμιμη χρήση. Στην περίπτωση που η υπηρεσία σας δεν κάνει δεκτό για οποιοδήποτε λόγο το εν λόγω πιστοποιητικό αναπηρίας μου παρακαλώ να με ενημερώσετε άμεσα εγγράφως, εντός της ορισμένης από το νόμο προθεσμίας, για τους λόγους για τους οποίους δεν δέχεστε το εν λόγω πιστοποιητικό αναπηρίας μου το οποίο ισχύει εφ' όρου ζωής μου, αναφέροντας επ' ακριβώς τους νόμους σύμφωνα με το γράμμα των οποίων απορρίπτεται το εν λόγω νόμιμο πιστοποιητικό αναπηρίας μου. Επιφυλάσσομαι κάθε νόμιμου δικαιώματος μου.

Το σημαντικότερο σημείο είναι η αδυναμία της οποιασδήποτε δημόσιας υπηρεσίας να απορρίψει το εν λόγω εφ' όρου ζωής σας πιστοποιητικό αναπηρίας σας. Μετά την αρχική κατάθεση της αίτησής σας πιθανότατα θα σας απαντήσουν γράφοντας γενικότητες και αοριστίες. Θα επανέλθετε με την ίδια αίτηση και θα την καταθέσετε εκ νέου στην δημόσια υπηρεσία. Είναι βέβαιο πως αυτή τη φορά θα κάνουν δεκτό το εφ' όρου ζωής πιστοποιητικό αναπηρίας σας. Αν χρειαστεί καλέστε μας να σας βοηθήσουμε.

Τηλεφωνήστε στο 2104800170 έως 172. Στείλτε μας τις ερωτήσεις και τους προβληματισμούς σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση alexandrakistakis@gmail.com ή καλέστε στον αριθμό 699-22-699-69

Στο twitter στο: @talexandrakis

Εδώ για την απάντηση του Γραφείου Κοινωνικών Πολιτικών της Γενικής Γραμματείας Πρωθυπουργού για το θέμα της αποδοχής των εν ισχύ εφ' όρου ζωής πιστοποιητικών αναπηρίας.

Διαβάστε περισσότερα »

2 Δεκ 2017

ΕΦΚΑ - Τι συμβαίνει με την 6μηνη παράταση συνταξιοδότησης αναπήρων που αναμένουν την έκδοση του πιστοποιητικού αναπηρίας ΚΕΠΑ;

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Αναστολή καταβολής αναπηρικών συντάξεων παρά το γράμμα του νόμου 4488/2017

Από την αρχή του Νοέμβρη δέχομαι τηλεφωνήματα Ανθρώπων με Ειδικές Ανάγκες, οι οποίοι διέθεταν πιστοποιητικό αναπηρίας διάρκειας ορισμένου χρόνου και έχουν κληθεί σε επανεξέταση από το ΚΕΠΑ. Με αγωνία μου ανέφεραν πως τους τελευταίους μήνες έχει ανασταλεί η καταβολή της αναπηρικής τους σύνταξης, αν και εντάσσονται στους προστατευόμενους του νόμου 4488/2017 και συγκεκριμένα στην προστασία της διάταξης που προβλέπει ότι στις περιπτώσεις λήξης του συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω αναπηρίας και εφόσον εκκρεμεί στις υγειονομικές επιτροπές ΚΕΠΑ ιατρική κρίση, χωρίς υπαιτιότητα των ασφαλισμένων, το δικαίωμα συνταξιοδότησής τους λόγω αναπηρίας παρατείνεται για έξι μήνες.

Όλοι μου εξέφραζαν την αγωνία τους... Διαβάστε το σύνολο της ανάρτησης πατώντας εδώ.

Διαβάστε περισσότερα »

29 Νοε 2017

Αναδημοσίευση - Προσοχή στους επιτήδειους - πλανόδιους δήθεν αρωγούς Ανθρώπων με Ειδικές Ανάγκες

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Όσο πλησιάζουν οι μέρες των γιορτών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς πυκνώνουν οι εμφανίσεις των επιτήδειων πλανόδιων δήθεν αρωγών Ανθρώπων με Ειδικές Ανάγκες. Μην σας εξαπατήσουν.Διαβάστε περισσότερα πατώντας εδώ.

Διαβάστε περισσότερα »

27 Νοε 2017

Σημαντικό! Πρωτοβουλία του Γραφείου Κοινωνικών Πολιτικών του πρωθυπουργού για τοποθέτηση εντός του 2018 υποδομών πρόσβασης στην παραλία και την θάλασσα για ΑμεΑ και ηλικιωμένους

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Αναρτήθηκε στον ιστότοπο Διαύγεια

Το δικαίωμα να έχουν πρόσβαση στις παραλίες και στις θάλασσές το έχουν όλοι οι Άνθρωποι. Μέριμνα της πολιτείας είναι να ενεργεί οργανωμένα ώστε να αίρεται κάθε εμπόδιο στην πρόσβαση αυτή, με την χρήση όλων των απαραίτητων μηχανισμών, κατασκευών που εξασφαλίζουν την αυτονομία και την ελευθερία των κινήσεων των Ανθρώπων με Ειδικές Ανάγκες και των ηλικιωμένων που έχουν συχνά παραπλήσιες με αυτούς ανάγκες. Αναμένουμε την ταχεία ολοκλήρωση του έργου ώστε το καλοκαίρι του 2018 να αποδώσουμε προσβάσιμες τις παραλίες της χώρας μας. Πατήστε εδώ για το σύνολο της ανάρτησης.

Διαβάστε περισσότερα »

26 Νοε 2017

Τα 6 βήματα για το κοινωνικό μέρισμα - Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως 12/12/2017

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Είσαστε δικαιούχος του κοινωνικού μερίσματος;

Τέθηκε σε λειτουργία ο διαδικτυακός τόπος  όπου θα μπείτε για να διαπιστώσετε αν είστε δικαιούχος του κοινωνικού μερίσματος χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης στη φορολογική βάση δεδομένων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.).

Σημείωση: Ειδικά για τους Ανθρώπους με Ειδικές Ανάγκες - το όριο των ποσών στο παράρτημα Α της ΚΥΑ, για μονοπρόσωπο νοικοκυριό Ανθρώπου με Ειδικές Ανάγκες, με ποσοστό αναπηρίας 67% και πάνω, αυξάνεται. Το εισοδηματικό όριο των 5.000 ευρώ γίνεται 7.500 ευρώ, των 7.000 γίνεται 10.500, των 9.000 γίνεται 13.500 ευρώ.

Τα 6 βήματα συνοπτικά

 • 1ον Βήμα - Μπείτε στην πλατφόρμα
 • 2ον Βήμα - Ελέγξτε τα στοιχεία σας
 • 3ον Βήμα - Συμπληρώστε το IBAN σας
 • 4ον Βήμα - Πείτε στους φιλοξενούμενούς σας να δώσουν την συγκατάθεση τους
 • 5ον Βήμα - Δείτε αν πληροίτε τα κριτήρια επιλεξιμότητας
 • 6ον Βήμα - Αποδεχθείτε το Κοινωνικό Μέρισμα του 2017. ! Προσοχή: Σε περίπτωση μη αποδοχής δεν θα καταστείτε δικαιούχος ακόμα και αν πληρούνται τα κριτήρια.
 • Σημείωση: Κατ’ εξαίρεση, είναι δυνατή η οίκοθεν καταβολή του κοινωνικού μερίσματος σε δικαιούχους, εφόσον πληρούνται σωρευτικά τα ακόλουθα κριτήρια:

 • 1. Ο υπόχρεος ή συνυπόχρεος είναι είτε συνταξιούχος είτε λαμβάνει το επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης ανασφάλιστων υπερηλίκων του άρθρου 93 του ν. 4387/2016.
 • 2. Ο υπόχρεος ή συνυπόχρεος είναι ηλικίας εβδομήντα (70) ετών και άνω.
 • 3. Δεν υπάρχουν στην ωφελούμενη μονάδα εξαρτώμενα μέλη ούτε φιλοξενούμενοι.
 • 4. Έχει δηλωθεί κύρια κατοικία (πίνακας υπ’ αρ. 5 στο έντυπο Ε1) και όχι φιλοξενία σε άλλο φυσικό πρόσωπο.
 • Εάν ανήκεται σε αυτή την κατηγορία δεν είναι απαραίτητη η υποβολή αίτησης. Το κοινωνικό μέρισμα θα σας καταβληθεί αυτόματα στο λογαριασμό στον οποίο λαμβάνετε τη σύνταξη ή το επίδομα ανασφάλιστων υπερηλίκων.

  Σημείωση: Αν κατά τα 4 πρώτα βήματα έχει προκύψει η ανάγκη να διορθώσετε τα στοιχεία σας σε ΚΕΠ ή στον ΕΦΚΑ, για να ενημερωθεί η πλατφόρμα με τις αλλαγές που κάνατε, πρέπει να ζητήσετε να γίνει επαναξιολόγηση του νοικοκυριού σας κάνοντας την επιλογή στην οθόνη «Αξιολόγηση επιλεξιμότητας κοινωνικού μερίσματος». Η διαδικασία θα πρέπει πάντως να ολοκληρωθεί εντός της σχετικής προθεσμίας αποδοχής του κοινωνικού μερίσματος.

  Για περισσότερα στοιχεία διαβάστε το κοινωνικό μέρισμα.

  Προσοχή: Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης είναι η 12η Δεκεμβρίου 2017.

  Σημείωση: Είναι απαραίτητη η επικοινωνία με το λογιστή σας για την περίπτωση λαθών στην φορολογική σας δήλωση ή με τα ΚΕΠ για λάθη σχετικά με τον ΑΜΚΑ.

  Χρήσιμες πληροφορίες για το κοινωνικό μέρισμα - πατήστε εδώ.

  Διαβάστε περισσότερα »

  12 Νοε 2017

  Από τις 24-10-2017, ήδη έχουν περάσει 21 ημέρες, χωρίς ιατροτεχνολογικά και υγειονομικά αναλώσιμα υλικά οι Άνθρωποι με Ειδικές Ανάγκες

  Δεν υπάρχουν σχόλια :

  21 ημέρες ήδη χωρίς ιατροτεχνολογικά και υγειονομικά αναλώσιμα υλικά οι Άνθρωποι με Ειδικές Ανάγκες

  Είκοσι μία ημέρες συμπληρώνονται σήμερα Κυριακή 12 Νοεμβρίου 2017, χωρίς να έχει αποκατασταθεί η δυνατότητα των παρόχων ιατροτεχνολογικού και υγειονομικού υλικού να εκτελούν ηλεκτρονικά τις συνταγές παροχής των απαραίτητων για την ζωή και την υγεία των Ανθρώπων με Ειδικές Ανάγκες αναλωσίμων υλικών.

  Πατήστε εδώ για να διαβάστε περισσότερα για το τόσο σοβαρό θέμα.

  Διαβάστε περισσότερα »

  8 Νοε 2017

  Video - ΣΚΑΙ tv "Καλημέρα" με το Γιώργο Αυτιά και τον Τάκη Αλεξανδράκη

  Δεν υπάρχουν σχόλια :

  Στο Επίκεντρο ο Άνθρωπος με Ειδικές Ανάγκες και οι λοιπές ευπαθείς κοινωνικές ομάδες

  Ισχύς των εφ' όρου ζωής πιστοποιητικών αναπηρίας των εκδιδομένων πριν την 01-09-2011

  Videos συμμετοχής Τάκη Αλεξανδράκη στην εκπομπή "Καλημέρα" με το Γιώργο Αυτιά στο ΣΚΑΙ tv

  Χρηστικές πληροφορίες για επιδόματα αναπηρίας, την φορολογική τους αντιμετώπιση, τους ακατάσχετους λογαριασμούς

  Video - Το σημείο - κλειδί για την αποδοχή από την δημόσια υπηρεσία του νόμιμου εφ' όρου ζωής πιστοποιητικού αναπηρίας που έχει εκδοθεί πριν την 01-09-2011. Η πρόταση: Έως την αναμόρφωση επί το δικαιότερον του ΚΕΒΑ να λαμβάνεται υπόψιν το πιστοποιητικό αναπηρίας με το ευνοϊκότερο για τον ανάπηρο ποσοστό αναπηρίας.

  Τηλεφωνήστε στο 2104800170 έως 172. Στείλτε μας τις ερωτήσεις και τους προβληματισμούς σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση alexandrakistakis@gmail.com ή καλέστε στον αριθμό 699-22-699-69.

  Στο twitter στο: @talexandrakis

  Για τα videos που ακολουθούν, διαβάστε τις απαραίτητες πληροφορίες χειρισμού: τους Για Ανθρώπους με προβλήματα όρασης που χρησιμοποιούν τον υπολογιστή με την βοήθεια αναγνώστη οθόνης, είναι δυνατή η προώθηση του video με την χρήση του δεξιού και του αριστερού βέλους καθώς και η παύση/έναρξη αναπαραγωγής με το πάτημα του πλήκτρου διαστήματος, ενέργειες που είναι δυνατό να πραγματοποιηθούν αφού κλείσουμε τον αναγνώστη οθόνης. Πριν από το κλείσιμο του αναγνώστη οθόνης θα πρέπει να έχουμε μεταφερθεί πάνω από το σημείο που μπορούμε να χειριστούμε την αναπαραγωγή του video.

  Video 28ης Οκτωβρίου 2017 μετά την 1 ώρα και 30 λεπτά του video.

  Video 29 Οκτωβρίου 2017 για τις 2 πρώτες ώρες.

  Διαβάστε περισσότερα »

  4 Νοε 2017

  Video - Το Σωματείο ΑμεΑ Λακωνίας στην εκπομπή "24 ώρες στην Ελλάδα" της ΕΡΤ3

  Δεν υπάρχουν σχόλια :

  "24 ώρες στην Ελλάδα 24 ώρες στην Λακωνία"

  Στην ΕΡΤ3 οι δράσεις του Σωματείου ΑμεΑ Λακωνίας

  Στο πλαίσιο του αφιερώματος στην Λακωνία της εκπομπής "24 ώρες στην Ελλάδα" παρουσιάστηκαν οι δράσεις του Σωματείου Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Ν. Λακωνίας στις 3 Νοέμβρη 2017.

  Video 24 ώρες στην Ελλάδα 03-11-2017

  Διαβάστε περισσότερα »

  31 Οκτ 2017

  29 Οκτ 2017

  Προσβάσιμη παραλία για άτομα με προβλήματα όρασης του Φώτη Μπίμπαση

  Δεν υπάρχουν σχόλια :

  Όταν στην Ελλάδα ακούμε την λέξη αναπηρία, σκεφτόμαστε το αναπηρικό αμαξίδιο. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό! Για τα άτομα με μερική ή ολική απώλεια όρασης, παρατηρείται απουσία πρόσβασης στις παραλίες στερώντας τους το δικαίωμα για άσκηση, διασκέδαση καθώς και την κάλυψη της ανθρώπινης ανάγκης να αθλούνται και να συμμετέχουν σε ψυχαγωγικές και άλλες δραστηριότητες.

  Διαβάστε περισσότερα »

  3 Οκτ 2017

  Σημαντικό! Ακατάσχετα τα κοινωνικά επιδόματα προς οικονομικά αδύνατους

  Δεν υπάρχουν σχόλια :

  Αν τα κοινωνικά επιδόματα των οικονομικά αδυνάτων έχουν κατασχεθεί σε τραπεζικό λογαριασμό με αίτηση του οφειλέτη αποδεσμεύονται

  Σας ενημερώνουμε για το άρθρο 51 του Ν. 4483/2017 – ΦΕΚ Τεύχος Α 107/31.07.2017, που ορίζει ως ακατάσχετα τα κοινωνικά επιδόματα προς οικονομικά αδύνατους. Στην περίπτωση που διαπιστώνεται ότι έχει επιβληθεί κατάσχεση σε (ατομικό ή κοινό) τραπεζικό λογαριασμό (ανεξάρτητα από το αν έχει δηλωθεί ως ακατάσχετος ή όχι) επί καταθέσεων προερχομένων από καταβολή προνοιακού ή άλλου «κοινωνικού επιδόματος» ή βοηθήματος, η κατάσχεση περιορίζεται, μετά από αίτηση του οφειλέτη, αποδεσμεύοντας το σύνολο του δεσμευθέντος κατά τα ανωτέρω ποσού. Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες.

  Διαβάστε περισσότερα »

  11 Αυγ 2017

  Άμεση η αποδοχή των εφ' όρου ζωής πιστοποιητικών αναπηρίας των εκδιδομένων πριν την 01-09-2011 για φορολογικά θέματα όπως ορίζει η ΠΟΛ 1122 της 8ης Αυγούστου 2017 σε απόλυτη συνάφεια με την επιστολή της Γ.Γ. Πρωθυπουργού

  Δεν υπάρχουν σχόλια :

  Άμεση επίλυση φορολογικών θεμάτων - Πιστοποίηση αναπηρίας για απαλλαγή από ΕΝ.Φ.Ι.Α.

  ΠΟΛ.1122/2017 Τροποποίηση της ΠΟΛ 1212/2015 απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε.

  Είναι ιδιαίτερα ωφέλιμο για όλους και συγκεκριμένα για τους Ανθρώπους με Ειδικές Ανάγκες να τυγχάνει άμεσης εφαρμογής κάθε διάταξη που ορίζεται στην έννομη τάξη της χώρας μας, η οποία εφαρμοζόμενη επιλύει τεράστια ζητήματα που τους ταλαιπωρούν. Αμέσως μετά την επιστολή της Γενικής Γραμματείας του Πρωθυπουργού προς το Σωματείο Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Ν. Λακωνίας, με θέμα "Απάντηση του Γραφείου Κοινωνικών Πολιτικών της Γενικής Γραμματείας Πρωθυπουργού για το θέμα της αποδοχής των εν ισχύ πιστοποιητικών αναπηρίας", η οποία επισφράγισε την θέση του Σωματείου μας περί της αδιαμφισβήτητης ισχύος των εφ' όρου ζωής πιστοποιητικών αναπηρίας έναντι όλων και σε απόλυτη συνάφεια με αυτή, εκδόθηκε η ΠΟΛ 1122/2017 περί του καθορισμού διαδικασίας χορήγησης εκπτώσεων, μειώσεων και αναστολής πληρωμής του ΕΝ.Φ.Ι.Α, στην οποία διευκρινίζεται πως όλα τα εν ισχύ πιστοποιητικά αναπηρίας γίνονται δεκτά και παύει η ταλαιπωρία των Ανθρώπων με Ειδικές Ανάγκες.

  Στον επόμενο σύνδεσμο μπορείτε να πληροφορηθείτε το πλήρες κείμενο της ΠΟΛ με την οποία γίνονται αποδεκτά τα εφ' όρου ζωής πιστοποιητικά αναπηρίας που έχουν εκδοθεί πριν την 01-09-2011 για φορολογικά θέματα.

  Διαβάστε περισσότερα »

  6 Αυγ 2017

  Συνέντευξη του Τάκη Αλεξανδράκη στην Μάρμω Γουλέ - ΣΚΑΪ 100,3

  Δεν υπάρχουν σχόλια :

  Συνέντευξη του Τάκη Αλεξανδράκη στην Μάρμω Γουλέ

  Ο Τάκης Αλεξανδράκης ενημερώνει, μέσω του ραδιοφώνου του ΣΚΑΪ 100,3 στην εκπομπή της Μάρμω Γουλέ στις 05-08-2017, πως τα πιστοποιητικά αναπηρίας που έχουν εκδοθεί από υγειονομική επιτροπή πριν την 1-9-2011 ισχύουν νόμιμα έναντι όλων, παράγουν διαρκώς νόμιμα αποτελέσματα έως την ημερομηνία λήξης τους και πρέπει να γίνονται δεκτά από κάθε δημόσια υπηρεσία. Το στοιχείο αυτό επιβεβαιώθηκε από την Γενική Γραμματεία του Πρωθυπουργού, σε απάντηση σχετικού ερωτήματος του Σωματείου Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Ν. Λακωνίας.

  Διαβάστε περισσότερα »

  4 Αυγ 2017

  2017-08-04_31 Ανακοίνωση - Απάντηση του Γραφείου Κοινωνικών Πολιτικών της Γενικής Γραμματείας Πρωθυπουργού για το θέμα της αποδοχής των εν ισχύ πιστοποιητικών αναπηρίας

  4 σχόλια :

  Ανακοίνωση

  Σπάρτη, 4 Αυγούστου 2017, Αρ. πρωτ.: 31

  Θέμα: Απάντηση του Γραφείου Κοινωνικών Πολιτικών της Γενικής Γραμματείας Πρωθυπουργού για το θέμα της αποδοχής των εν ισχύ πιστοποιητικών αναπηρίας

  Σε απάντηση της επιστολής του Σωματείου Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Ν. Λακωνίας προς τον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα (αρ. πρ. εξερχομένων 30/21-06-2017) και θέμα: Παράκληση για παρέμβαση του Πρωθυπουργού για την αποδοχή των εν ισχύ πιστοποιητικών αναπηρίας, λάβαμε σήμερα 03-08-2017 την ακόλουθη επίσημη απάντηση που έστειλε το Γραφείο Κοινωνικών Πολιτικών της Γενικής Γραμματείας Πρωθυπουργού, το οποίο συμφωνεί (φυσικά) απόλυτα με την έννομη τάξη της χώρας μας, επισφραγίζοντας όλα όσα σας έχουμε αναφέρει σχετικά με την εφ' όρου ζωής ισχύ των πιστοποιητικών αναπηρίας που έχουν εκδοθεί πριν την 1-09-2011, και φέρουν την σχετική σημείωση "εφ' όρου ζωής" στο σώμα του κειμένου τους.

  Συγκεκριμένα το έγγραφο αναφέρει:

  "Μετά την ίδρυση των ΚΕ.Π.Α., οι ανωτέρω γνωματεύσεις διατηρούν την ισχύ τους έως τη λήξη τους, ενώ αυτές των οποίων η κρίση είναι εφ’ όρου ζωής, μπορούν να χρησιμοποιούνται επ’ αόριστον".

  Κατόπιν τούτου, στην περίπτωση όπου μία δημόσια υπηρεσία αρνείται να δεχτεί το εν ισχύ πιστοποιητικό αναπηρία σας, σας καλούμε να εκτυπώσετε ένα αντίγραφο του επίσημου αυτού εγγράφου και να το συνυποβάλλετε μαζί με το νόμιμο εν ισχύ εφ' όρου ζωής πιστοποιητικό αναπηρίας.

  Πατώντας εδώ μπορείτε να διαβάσετε το σύνολο του δελτίου τύπου με την επιστολή του Γραφείου Κοινωνικών Πολιτικών Πρωθυπουργού το οποίο μας έστειλε ο προϊστάμενος του εν λόγω γραφείου κ. Σταύρος Παναγιωτίδης.

  Διαβάστε περισσότερα »

  1 Αυγ 2017

  Συνέντευξη του Τάκη Αλεξανδράκη στο Νίκο Ανδρίτσο - ΣΚΑΪ 100,3

  Δεν υπάρχουν σχόλια :

  Συνέντευξη του Τάκη Αλεξανδράκη στο Νίκο Ανδρίτσο

  Η προσβασιμότητα, η σχεδίαση για όλους, ο τουρισμός για όλους, τα δικαιώματα Ανθρώπων με Ειδικές Ανάγκες αποτέλεσαν τα θέματα που συζήτησαν ο Νίκος Ανδρίτσος με τον Τάκη Αλεξανδράκη στην εκπομπή της 1ης Αυγούστου 2017 στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ 100,3 Ακούστε το ηχητικό απόσπασμα πατώντας εδώ.

  Διαβάστε περισσότερα »

  27 Ιουλ 2017

  video - Κυριάκος Μητσοτάκης - Τάκης Αλεξανδράκης στην σύσκεψη φορέων της Λακωνίας στο Γύθειο

  Δεν υπάρχουν σχόλια :

  Την συνεργασία, για την κατάστρωση στρατηγικού σχεδίου δομικής αλλαγής της κοινωνικής πολιτικής έθεσε ως απαραίτητη προϋπόθεση ο Τάκης Αλεξανδράκης στην σύντομη παρέμβαση του, κατά την διάρκεια της συνάντησης των εκπροσώπων φορέων της Λακωνίας με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Γύθειο. Πατώντας εδώ μπορείτε να παρακολουθήσετε το video που μου παραχώρησε η εφημερίδα "Δημοτική Αγορά της Λακωνίας».

  Διαβάστε περισσότερα »

  2017-06-05_27 Δελτίο τύπου Σωματείου Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Ν. Λακωνίας - Ενημερωτικό σημείωμα - Στον παλμό των δυσμενών εξελίξεων

  Δεν υπάρχουν σχόλια :

  Δελτίο τύπου

  Προς:  Μ.Μ.Ε. Σπάρτη, 5 Ιουνίου 2017, Αρ. Πρωτ.: 27

  Θέμα: Ενημερωτικό σημείωμα - Στον παλμό των δυσμενών εξελίξεων

  Συχνά αναφερόμαστε στο θέμα της επικείμενης μείωσης των συντάξεων και των επιδομάτων αναπηρίας, παραθέτοντας στοιχεία από έγκυρες πηγές και αποσπάσματα των μνημονίων και των εφαρμοστικών νόμων και εγκυκλίων. Οι εκτιμήσεις μας για την αναμενόμενη πολιτική λαμβάνουν υπόψη την σκληρή πραγματικότητα των αριθμών, τις προσταγές των μνημονίων και σαφώς έρχονται σε πλήρη αντίθεση με τις πολιτικές και στενά συνδικαλιστικές εξαγγελίες περί του αντιθέτου που ωραιοποιούν τα πράγματα. Δεν ήταν λίγες οι φορές που σε όλο αυτό το διάστημα δεχτήκαμε δριμύτατα σχόλια για αυτές τις εκτιμήσεις μας, καθώς ορισμένοι τις τοποθετούσαν με ευκολία στην σφαίρα της κινδυνολογίας, ακόμη και της φαντασίας. Διαβάστε το σύνολο του δελτίου τύπου πατώντας εδώ.

  Διαβάστε περισσότερα »

  25 Ιουλ 2017

  Και οι έσχατοι έσονται... φτωχότεροι

  Δεν υπάρχουν σχόλια :

  Η φτώχεια στην Ελλάδα των μνημονίων αποκτά πλέον μόνιμα και διαρκή χαρακτηριστικά, απλώνοντας τα δίχτυα της σε μεγαλύτερη μερίδα του πληθυσμού, σύμφωνα το ΕΚΚΕ

  Και είναι αυτή η ακραία φτώχεια των πολλών που παίρνει τραγικές διαστάσεις στον έβδομο χρόνο Μνημονίων, καθιστώντας τους φτωχούς φτωχότερους: Το χάσμα, διευρύνεται, με την απόσταση του μέσου εισοδήματος των φτωχών να είναι πολύ κάτω από το όριο της φτώχειας. Πέρσι για πρώτη φορά ξεπέρασε τις 10 μονάδες, για να φτάσει σε μια ιστορικά υψηλή διαφορά. Και τα κακά νέα δεν σταματούν στην ένταση της φτώχειας, αφού το δίχτυ της εξαπλώνεται ώστε να αφορά πλέον και νέες ομάδες του πληθυσμού, μετατοπίζεται από την ύπαιθρο προς τα αστικά κέντρα, ενώ αποκτά μόνιμα χαρακτηριστικά και μετατρέπεται σε διαρκείας. Είναι μέρος της μελέτης του διευθυντή ερευνών στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, Διονύση Μπαλούρδου, για τη φτώχεια στην Ελλάδα με βάση τα τελευταία στοιχεία.

  Πόσοι συμπολίτες μας είναι φτωχοί;

  Τα νοικοκυριά σε κίνδυνο φτώχειας εκτιμώνται σε 832.065 σε σύνολο 4.168.784 νοικοκυριών, ενώ τα μέλη τους είναι 2.262.808 στο σύνολο των 10.651.929 ατόμων του πληθυσμού, δείχνοντας πως περισσότεροι από έναν στους πέντε είναι εγκλωβισμένοι στα δίχτυα της.

  Διαβάστε περισσότερα »

  21 Ιουλ 2017

  Αργήσατε χαρακτηριστικά

  Δεν υπάρχουν σχόλια :

  Όψιμη η διαμαρτυρία της ΕΣΑμεΑ για την περικοπή των αναπηρικών επιδομάτων

  Η δημοσιοποίηση των 113 προαπαιτούμενων που δημοσιεύθηκαν στα τέλη Ιουνίου, τα περισσότερα εκ των οποίων θα πρέπει να έχουν νομοθετηθεί εντός του 2017, αποκάλυψε το μέγεθος της καταστροφής που θα υποστεί η κοινωνική πρόνοια, στοιχείο για το οποίο σας προειδοποιούσαμε εδώ και χρόνια. Συγκεκριμένα τα προαπαιτούμενα υπ. αριθ. 75, 76, 86, 97, 105, 106 ως αριθμοί σε ένα κείμενο αξιώσεων της Τρόικα, φαίνεται ότι οδηγούν σε άμεσες μειώσεις ποσών ή και δικαιούχων επιδομάτων αναπηρίας, εκ νέου θέσπιση συστήματος αξιολόγησης της αναπηρίας, της νέας "κολυμβήθρας του Σιλωάμ", περικοπή της προσωπικής διαφοράς στις συντάξεις, μεγάλες περικοπές δαπανών στην Αναπηρία, και την επαναφορά της περίφημης έννοιας της λειτουργικότητας του Ανθρώπου με Ειδικές Ανάγκες. Εν ολίγοις, όσο πιο ενεργός και δραστήριος είσαι τόσο λιγότερο ανάπηρος θα θεωρείσαι.

  Με τα στοιχεία που σας παραθέτουμε μέσω των αναρτήσεων του ιστολογίου μας καταδεικνύεται πως οδηγούμαστε σε αφανισμό, μιας και αίρεται η προστασία των Ανθρώπων με Ειδικές Ανάγκες όπως ορίζεται από το Σύνταγμα της Ελλάδας. Η φτώχεια και η πλήρης εξαθλίωση αποτελούν μονόδρομο. Η στάση της ΕΣΑμεΑ τίθεται υπό αμφισβήτηση. Όχι διότι δεν μπορεί να σταματήσει ολοσχερώς τις περικοπές καθώς όλοι οι Έλληνες πολίτες τα τελευταία χρόνια τις υπόκεινται, αλλά διότι μέσω των στοχευμένων διαμαρτυριών της συναινούσε σε περικοπές a la carte. Αλλού ο πέλεκυς βαρύς, σε συγκεκριμένες κατηγορίες όμως προστασία των κεκτημένων, όπως οι προστατευόμενοι του Νόμου 612/1997.

  Οι συνεχείς προειδοποιήσεις μας τύγχαναν σκληρής αντιπαράθεσης από όλους όσους σας διαβεβαίωναν ότι όλα πήγαιναν καλά. Εκ των πραγμάτων όμως δυστυχώς οι προβλέψεις μας επιβεβαιώνονται.

  Διαβάστε περισσότερα »