17 Ιουλ 2018

Αγαπητοί δημόσιοι λειτουργοί μην ταλαιπωρείτε τους Ανθρώπους με Ειδικές Ανάγκες

Εντός των προσεχών ημερών ολοκληρώνεται η διαδικασία κατάθεσης των φορολογικών δηλώσεων. Χιλιάδες Έλληνες Συνάνθρωποι μας με Ειδικές Ανάγκες ταλαιπωρούνται και φέτος, όπως και πέρυσι, γιατί κατά παράβαση της κείμενης Νομοθεσίας οι Δημόσιες Οικονομικές υπηρεσίες δεν κάνουν δεκτά τα έγκυρα εφ' όρου ζωής πιστοποιητικά αναπηρίας τους.

Με την επιστολή αυτή επισημαίνω στους προϊσταμένους των δημοσίων οικονομικών υπηρεσιών, οι οποίοι ασκούν το λειτούργημά τους ακολουθώντας τα οριζόμενα στην έννομη τάξη της Ελλάδας μας, ότι οφείλουν εκ του Νόμου να κάνουν άμεσα δεκτά και τα εφ' όρου ζωής πιστοποιητικά αναπηρίας, που έχουν εκδοθεί πριν την 01-09-2011, γιατί αποτελούν απόλυτα ισχυρά έναντι όλων δημόσια έγγραφα, τα οποία παράγουν νόμιμα αποτελέσματα για τον κάτοχό τους έως την ημερομηνία λήξης τους, ήτοι εφ' όρου ζωής του. Άλλωστε αυτό αποτελεί ορθή εφαρμογή μιας από τις αρχές που διέπουν την άσκηση δημόσιας διοίκησης, την γενική αρχή της χρηστής διοίκησης, η οποία προτάσσει το συμφέρον του πολίτη και επιβάλλει στους δημοσίους υπαλλήλους να ενεργούν με ανάλογο τρόπο, προστατεύοντας τα δικαιώματα του διοικουμένου.

Επίσης οι προϊστάμενοι όλων των δημοσίων υπηρεσιών, και κυρίως εκείνοι της κοινωνικής πρόνοιας και αλληλεγγύης, πρέπει να πράττουν ομοίως, αποδεχόμενοι το απόλυτα νόμιμο και ισχυρό έναντι όλων εφ' όρου ζωής πιστοποιητικό αναπηρίας, ενεργώντας σύννομα, υπέρ του Ανθρώπου με Ειδικές Ανάγκες.

Αγαπητοί δημόσιοι λειτουργοί, αποτελεί καταχρηστικό όρο η αποδοχή πιστοποιητικών αναπηρίας μόνο ενός φορέα πιστοποίησης αναπηρίας, δηλαδή του ΚΕΠΑ. Σε όλες τις περιπτώσεις, όπως ακριβώς συμβαίνει και με όλα τα δημόσια έγγραφα, πρέπει να γίνονται δεκτά τα πιστοποιητικά αναπηρίας κάθε νόμιμα συγκροτημένης υγειονομικής επιτροπής, συμπεριλαμβανομένων και των επιτροπών που έχουν εκδώσει πιστοποιητικά αναπηρίας πριν την 01-09-2011, των οποίων η ημερομηνία λήξης δεν έχει παρέλθει ή ισχύουν εφ' όρου ζωής του κατόχου τους, παράγοντας διαρκώς νόμιμα αποτελέσματα έναντι όλων.

Σημειώνω ότι για να «επιβληθεί» αυτός ο καταχρηστικός όρος, χρησιμοποιείται εσφαλμένα την παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 4331/2015 προκειμένου να πειστούν, πάντα προφορικά, οι Άνθρωποι με Ειδικές Ανάγκες πως το εφ' όρου ζωής πιστοποιητικό αναπηρίας με ημερομηνία έκδοσης πριν την 01-09-2011 δεν ισχύει. Μάλιστα με την ενέργεια αυτή ο Άνθρωπος παραπλανάται ώστε να πεισθεί να προχωρήσει «με δική του πρωτοβουλία» σε εξέταση του από το ΚΕΠΑ, αλλιώς δεν θα τύχει εξυπηρέτησης από τις δημόσιες υπηρεσίες. Είναι επιτέλους ώρα να αντιληφθείτε πως ενεργείτε εσφαλμένα, και φέρετε την ευθύνη της πρόκλησης ζημίας σε ταλαιπωρημένους Ανθρώπους με Ειδικές Ανάγκες.

Αγαπητοί δημόσιοι λειτουργοί,  η παρ. 4 του άρθρου 1 του Ν. 4331/2015 σας προστάζει ως διοικητικούς υπαλλήλους να πραγματοποιήστε τον διοικητικό επανέλεγχο, εξετάζοντας το προσκομιζόμενο από τον Άνθρωπο με Ειδικές Ανάγκες πιστοποιητικό αναπηρίας του. Ας εξετάσουμε λίγο πιο προσεκτικά τα αναγραφόμενα στην συγκεκριμένη παράγραφο:

"Περαιτέρω, στην παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 4331/2015 ορίζεται ότι «Οι αρμόδιες υπηρεσίες χορήγησης των προνοιακών παροχών δύνανται αυτεπάγγελτα ή κατ’ εντολή της Γενικής Γραμματείας Πρόνοιας να διενεργούν τακτικούς ή έκτακτους επανελέγχους διοικητικής ή και ιατρικής φύσεως των καταβαλλόμενων οικονομικών ενισχύσεων»."

Αρχικά επισημαίνω πως στην παράγραφο αυτή δεν αναφέρεται απολύτως τίποτα για το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας. Επίσης επισημαίνω πως η αναφορά σε ιατρικό επανέλεγχο είναι καταφανώς εσφαλμένη, γιατί εσείς, ως διοικητικοί υπάλληλοι, δεν έχετε αρμοδιότητα, ούτε δικαίωμα να διατάξετε τον ιατρικό επανέλεγχο και φυσικά δεν μπορείτε εσείς να τον πραγματοποιήσετε. Η δικαιοδοσία σας εξαντλείται στον διοικητικό και μόνο επανέλεγχο.

Επομένως, κατά τη διάρκειά του μοναδικού επανελέγχου που έχετε δικαιοδοσία να πράξετε, του διοικητικού, γίνεται εξέταση του προσκομιζόμενου από τον Άνθρωπο με Ειδικές Ανάγκες πιστοποιητικού αναπηρίας. Αφού διαπιστωθεί ότι το έγγραφο αυτό είναι ένα επίσημο έγγραφο του Ελληνικού Κράτους, παραχθέν από Οργανισμό-Δομή με σχετική εξουσιοδότηση και ισχύει εφ' όρου ζωής του κατόχου του ο επανέλεγχος έχει ολοκληρωθεί. Συνεπεία αυτού του ελέγχου είναι η καταβολή της παροχής προνοιακού τύπου να συνεχιστεί απρόσκοπτα, και να καταβληθούν και τα αναδρομικά. Στην περίπτωση της συναλλαγής με την ΔΟΥ θα πρέπει τα ποσά φόρων που έχουν προσμετρηθεί στον φορολογούμενο αμεα να επιστραφούν άμεσα.

Αγαπητοί δημόσιοι λειτουργοί, προϊστάμενοι δημοσίων υπηρεσιών, για ποιο λόγο εσείς προβαίνετε σε πράξεις που αντιβαίνουν στην κείμενη νομοθεσία, αναλαμβάνοντας την ευθύνη εις ολόκληρον; Γιατί εσείς να παραπλανάτε τον Άνθρωπο με Ειδικές Ανάγκες, πείθοντάς τον να αποδεχτεί πως το εφ' όρου ζωής πιστοποιητικό αναπηρίας του δεν έχει καμιά ισχύ, σε αντίθεση με όσα ορίζει η έννομη τάξη της Ελλάδας μας; Γιατί εσείς να τον σπρώχνετε στην "Κολυμβήθρα του 'Σιλωάμ", στο σφαγείο ΚΕΠΑ; Η ευθύνη σας για την ζημία που θα προκαλέσετε στον Πολίτη με τις αποφάσεις σας που δεν στηρίζονται σε Νόμους παρά σε εφαρμόστικες εγκυκλίους ή προφορικές εντολές ανωτέρων είναι τεράστια και δεν περιορίζεται μόνο στη διοικητική σφαίρα.

Τέλος σημειώνω πως έχετε τεράστια ευθύνη και για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των πολιτών. Το φαινόμενο των πιστοποιητικών αναπηρίας που κυκλοφορούν ανεξέλεγκτα σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες χωρίς ο πολίτης να έχει δώσει την συγκατάθεσή του πρέπει επιτέλους να τερματιστεί. Οφείλετε να πράξετε τα δέοντα για την θωράκιση του χώρου φύλαξης του αρχείου της υπηρεσίας σας και των ψηφιακών μέσων αποθήκευσης των προσωπικών δεδομένων των πολιτών. Σε οποιαδήποτε, εκούσια ή ακούσια διαρροή τους, η ευθύνη βαρύνει και εσάς.

2 σχόλια :

  1. Κύριε Τάκη Αλεξανδράκη σας ευχαριστώ θερμά για την βοήθειά σας και την στήριξή σας, όσων αφορά την διεκδίκηση της ισχύος του πιστοποιητικού αναπηρίας μου πριν το 2011. Ακολουθώντας τις οδηγίες σας είτε από το διαδίκτυο, είτε προσωπικά, καταφέραμε το αυτονόητο αποτέλεσμα της ισχύος του εφ'όρου ζωής πιστοποιητικού αναπηρίας. Σας ευχαριστώ και πάλι και είναι καλό να διεκδικούμε τα κεκτημένα μας δικαιώματα βάσει της νομοθεσίας.

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Στόχος η ενημέρωση όλων των φίλων, για να πάψει η ταλαιπωρία τους

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.