10 Μαρ 2017

Το πρότυπο της αίτησης προς την δημόσια υπηρεσία για την αποδοχή του εν ισχύ εφ' όρου ζωής πιστοποιητικού αναπηρίας σας

Πρότυπο αίτησης προς κάθε δημόσια υπηρεσία για την αποδοχή του εφ' όρου ζωής πιστοποιητικού αναπηρίας

Από τις πρώτες μέρες του Φεβρουαρίου οπότε και δημοσίευσα για πρώτη φορά το άρθρο με τίτλο: "Οδηγίες για να δεχτεί η δημόσια υπηρεσία το εφ' όρου ζωής πιστοποιητικό αναπηρίας που έχει εκδοθεί πριν το 2011" με σαφείς πληροφορίες για τις ενέργειες στις οποίες θα πρέπει να προβεί κάθε ενδιαφερόμενος για να επιτύχει την αποδοχή από το δημόσιο του εφ' όρου ζωής πιστοποιητικού αναπηρίας του, που έχει εκδοθεί πριν τον Σεπτέμβριο του 2011, δέχτηκα εκατοντάδες τηλεφωνήματα. Άνθρωποι με Ειδικές Ανάγκες από κάθε γωνιά της Ελλάδας μου ζητούσαν να απαντήσω στα ερωτήματα τους. Προς διευκόλυνση παραθέτω ένα πρότυπο της αίτησης το οποίο πρέπει να καταθέτει στην δημόσια υπηρεσία ο ενδιαφερόμενος, αμέσως μετά την πάντα προφορική άρνηση αποδοχής από αυτήν, του εν λόγω πιστοποιητικού αναπηρίας. Με αυτήν αιτήστε να εκδοθεί απαντητική στην αίτηση σας επιστολή, στην οποία τεκμηριωμένα θα αναγράφει τους λόγους για τους οποίους δεν κάνει δεκτό το εφ' όρου ζωής πιστοποιητικό αναπηρίας σας, αναφέροντας αναλυτικά τους νόμους που της επιβάλλουν να απορρίψει το εν λόγω νόμιμο έγγραφο του ελληνικού κράτους, το οποίο ισχύει έναντι όλων, και έως την ημερομηνία λήξης του, παράγει διαρκώς νόμιμα αποτελέσματα.

Πρότυπο αίτησης

Ο/Η κάτωθι υπογεγραμμένος/η ... του ... με αριθμό αστυνομικής ταυτότητας ... καταθέτω στην υπηρεσία ... το ακριβές αντίγραφο του εφ' όρου ζωής πιστοποιητικού αναπηρίας της ... υγειονομικής επιτροπής του ... αριθμός απόφασης ... ημερομηνία ... το οποίο νόμιμα έχω στην κατοχή μου ώστε να συμπεριληφθεί στο φάκελο μου και να χρησιμοποιηθεί από την υπηρεσία σας για κάθε νόμιμη χρήση. Στην περίπτωση που η υπηρεσία σας δεν κάνει δεκτό για οποιοδήποτε λόγο το εν λόγω πιστοποιητικό αναπηρίας μου παρακαλώ να με ενημερώσετε άμεσα εγγράφως, εντός της ορισμένης από το νόμο προθεσμίας, για τους λόγους για τους οποίους δεν δέχεστε το εν λόγω πιστοποιητικό αναπηρίας μου το οποίο ισχύει εφ' όρου ζωής μου, αναφέροντας επ' ακριβώς τους νόμους σύμφωνα με το γράμμα των οποίων απορρίπτεται το εν λόγω νόμιμο πιστοποιητικό αναπηρίας μου. Επιφυλάσσομαι κάθε νόμιμου δικαιώματος μου.

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.