10 Αυγ 2014

Άμεση η αποδοχή των εφ' όρου ζωής πιστοποιητικών αναπηρίας των εκδιδομένων πριν την 01-09-2011 για φορολογικά θέματα όπως ορίζει η ΠΟΛ 1122 της 8ης Αυγούστου 2017 σε απόλυτη συνάφεια με την επιστολή της Γ.Γ. Πρωθυπουργού

Άμεση επίλυση φορολογικών θεμάτων - Πιστοποίηση αναπηρίας για απαλλαγή από ΕΝ.Φ.Ι.Α.

ΠΟΛ.1122/2017 Τροποποίηση της ΠΟΛ 1212/2015 απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε.

Είναι ιδιαίτερα ωφέλιμο για όλους και συγκεκριμένα για τους Ανθρώπους με Ειδικές Ανάγκες να τυγχάνει άμεσης εφαρμογής κάθε διάταξη που ορίζεται στην έννομη τάξη της χώρας μας, η οποία εφαρμοζόμενη επιλύει τεράστια ζητήματα που τους ταλαιπωρούν. Αμέσως μετά την επιστολή της Γενικής Γραμματείας του Πρωθυπουργού προς το Σωματείο Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Ν. Λακωνίας, με θέμα "Απάντηση του Γραφείου Κοινωνικών Πολιτικών της Γενικής Γραμματείας Πρωθυπουργού για το θέμα της αποδοχής των εν ισχύ πιστοποιητικών αναπηρίας", η οποία επισφράγισε την πάγια θέση του Σωματείου μας περί της αδιαμφισβήτητης ισχύος των εφ' όρου ζωής πιστοποιητικών αναπηρίας έναντι όλων και σε απόλυτη συνάφεια με αυτή, εκδόθηκε η ΠΟΛ 1122/2017 στο (ΦΕΚ Β' 2758/8.8.2017) περί του καθορισμού διαδικασίας χορήγησης εκπτώσεων, μειώσεων και αναστολής πληρωμής του ΕΝ.Φ.Ι.Α. Σύμφωνα με το άρθρο 2 της ως άνω απόφασης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για την πιστοποίηση της αναπηρίας εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην φορολογία εισοδήματος του οικείου φορολογικού έτους, ήτοι μεταξύ άλλων και αυτά που ορίζει η ΠΟΛ.1034/2017 της ΑΑΔΕ.

Συγκεκριμένα: " Για την απαλλαγή από τη φορολογία εισοδήματος των μισθών, συντάξεων και της πάγιας αντιμισθίας, που χορηγούνται σε πρόσωπα που παρουσιάζουν ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%) λαμβάνονται υπόψιν οι γνωματεύσεις των οικείων υγειονομικών επιτροπών του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α), των Ανωτάτων Υγειονομικών Επιτροπών του Στρατού (Α.Σ.Υ.Ε), του Ναυτικού (Α.Ν.Υ.Ε), της Αεροπορίας (Α.Α.Υ.Ε.), της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος και όλες οι γνωματεύσεις όλων των υγειονομικών επιτροπών οι οποίες έχουν εκδοθεί πριν την 01-09-2011 και των οποίων η διάρκεια ισχύος έχει οριστεί ως 'εφ' όρου ζωής" και όσων η ορισμένη ημερομηνία λήξης δεν έχει παρέλθει. Επιπλέον η ΠΟΛ 1122/2017 ορίζει ότι εάν ο φορολογούμενος δεν διαθέτει κάποιες από τις προηγούμενες γνωματεύσεις μπορεί, αν λαμβάνει σύνταξη από ασφαλιστικό φορέα κύριας ασφάλισης, επειδή έχει αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%), να προσκομίσει βεβαίωση του συνταξιοδοτικού φορέα ή απόφαση συνταξιοδότησης ή απόφαση παράτασης της σύνταξης, από την οποία να προκύπτει ότι, κατόπιν ιατρικής κρίσης από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή, συνταξιοδοτήθηκε με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%), ως και το χρονικό διάστημα που προβλέπεται ότι θα διαρκέσει η αναπηρία αυτή. Προκειμένου για ανάπηρους αξιωματικούς ή οπλίτες, θύματα πολέμου, καθώς και για ανάπηρους ή θύματα εθνικής αντίστασης ή εμφυλίου πολέμου, σχετική βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Ειδικά για τους ανάπηρους αξιωματικούς ή οπλίτες από πολεμική αιτία και τα θύματα πολέμου αρκούν τα ενημερωτικά σημειώματα πληρωμής της σύνταξής τους, στα οποία αναγράφεται ο αριθμός μητρώου της σύνταξής τους, ο οποίος πρέπει να αρχίζει από 3 ή 4. Για αξιωματικούς οι οποίοι υπέστησαν τραύμα ή νόσημα που επήλθε λόγω κακουχιών σε πολεμική περίοδο, βεβαίωση της αρμόδιας κρατικής υπηρεσίας που τους χορηγεί τις αποδοχές τους." Διαβάστε περισσότερα πατώντας εδώ.

2 σχόλια :

 1. Την 1 / 3 2011 μου χορηγήθηκε ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ της ΑΣΥΕ με τα εξης ποσοστα :
  75 % και 05 %.
  Το ΓΛΚ μου απέστειλε εγγράφως, ότι μετά την συγχώνευση των ανωτέρω ποσοστών,
  το τελικό ποσοστό της αναπηρίας μου, ανέρχεται στο 80 %.
  Η ΔΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ δεν δέχεται το πιο πάνω έγγραφο.
  Τι πρέπει να κάνω ;
  Σας ευχαριστώ πολύ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αρχικά θα πρέπει να ζητάτε εγγράφως την απάντηση τους. Είμαι σχεδόν βέβαιος ότι δεν σας έδωσαν κανένα έγγραφο με την απάντησή τους αλλά σας το μετέφεραν προφορικά. Προφορικές απαντήσεις δεν πρέπει να τις κάνετε δεκτές. Μόλις σας δώσουν την έγγραφη απάντηση τους θα εξετάσετε την αλήθεια και την ακρίβεια όσων έχουν γράψει. Συνήθως επιμένουν και δεν σας δίνουν σαφή γραπτή απάντηση. Τότε εσείς θα πρέπει σύμφωνα με το σχετικό πρότυπο που έχω αναρτήσει στο ιστολόγιο, να κάνετε αίτηση ώστε να σας απαντήσουν γραπτά και πάλι για τους λόγους για τους οποίους δεν κάνουν δεκτό το πιστοποιητικό σας. Να τεκμηριώσουν γιατί το απορρίπτουν. Τέτοιο έγγραφο που να αναφέρει επίσημα πως η δημόσια υπηρεσία απορρίπτει ένα επίσημο δημόσιο έγγραφο του ελληνικού κράτους όπως είναι το πιστοποιητικό σας δεν μπορούν να εκδόσουν. Οπότε το κάνουν δεκτό.

   Διαγραφή

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.