10 Απρ 2014

Ενημέρωση μελών για παράταση παροχής προνοιακών επιδομάτων & συντάξεων

  Σωματείο Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες      

  Νομού Λακωνίας 

  Κλεομβρότου 50, 23100

  Πληροφορίες: Παναγιώτης Αλεξανδράκης

  Τηλ: 27310-83335

  Κιν:  6932-312-912

  e-mail: alexandrakistakis@gmail.com

  blog:  takisalexandrakis.blogspot.gr/

  Προς: Μ.Μ.Ε.
   


   

  Σπάρτη, 9 Απριλίου 2014

  Αρ. Πρωτ. : 9   


  Δελτίο τύπου

  Θέμα:  Ενημέρωση μελών για παράταση παροχής προνοιακών επιδομάτων & συντάξεων  Το Δ.Σ. του Σωματείου Ατόμων με ειδικές ανάγκες Ν. Λακωνίας ενημερώνει τα μέλη του, τα οποία έχουν υποβάλει αίτηση στα ΚΕΠΑ και η εξέταση τους εκκρεμεί χωρίς υπαιτιότητά τους να διεκδικήσουν από τις πρόνοιες των Δήμων της χώρας το δικαίωμα της παράτασης χορήγησης του προνοιακού επιδόματος, βάσει της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 4237/2014.

  Οι δήμοι της χώρας έχουν ήδη ενημερωθεί για το συγκεκριμένο ζήτημα με έγγραφο το οποίο τους κοινοποιήθηκε από τη Γενική Διεύθυνση Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας.

  Επίσης το Δ.Σ. του Σωματείου Ατόμων με ειδικές ανάγκες Ν. Λακωνίας ενημερώνει τα μέλη του, τα οποία έχουν υποβάλει αίτηση στα ΚΕΠΑ και η εξέταση τους εκκρεμεί χωρίς υπαιτιότητά τους ότι μπορούν αντίστοιχα να διεκδικήσουν από το ΙΚΑ την παράταση χορήγησης συνταξιοδοτικών παροχών που έληξαν, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 8 του Ν. 4237/2014 όπως αναφέρει η εγκύκλιος αρ. Σ70/27, της  Διεύθυνσης Παροχών Τμήμα Κύριας Σύνταξης.

  Για την πληρέστερη ενημέρωση σας παραθέτουμε στη συνέχεια το σύνολο της εγκυκλίου:

  Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 8 του Ν. 4237/2014 περί παράτασης χορήγησης συνταξιοδοτικών παροχών που έληξαν και εκκρεμεί εξέταση των ασφαλισμένων από τις υγειονομικές επιτροπές ΚΕ.Π.Α.

  Επείγουσα εγκύκλιος τού Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών, αρ. 28, με αριθμό πρωτοκόλλου Σ70/27, τής 28ης Μαρτίου 2014, με θέμα: «Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 8 του Ν. 4237/2014 περί παράτασης χορήγησης συνταξιοδοτικών παροχών που έληξαν και εκκρεμεί εξέταση των ασφαλισμένων από τις υγειονομικές επιτροπές ΚΕ.Π.Α.»

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  ΙΚΑ

  ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ  ΔΙΟΙΚΗΣΗ

  ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ

  ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

  Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241)

  Πληροφορίες: Μ. Κουτσοπούλου

  Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215000

  e-mail: diefpar@ika.gr  ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  Αθήνα, 28/3/2014Αριθ. Πρωτ. Σ70/27

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.: 28ΠΡΟΣ:

Τους Αποδέκτες του Πίνακα Α΄ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1. Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. Δ/νση Λειτουργίας & Υποστήριξης Εφαρμογών, Τμήμα Εθνικών Μητρώων Συντάξεων Απονομών & Πληρωμών, Λαγουμιτζή 40, Τ.Κ. 11745 Αθήνα

2. Διεύθυνση Εκμετάλλευσης Τμήμα Παραγωγής και Διακίνησης Αναφορών Πατησίων 12, Τ.Κ. 10677 Αθήνα

3. Διεύθυνση Αναπηρίας και Ιατρικής της Εργασίας, Ενταύθα

4. Ο.Π.Σ. Επιχειρησιακή Ομάδα Παροχών Πατησίων 12, Τ.Κ. 10677 Αθήνα

5. ΕΤΕΑ Πειραιώς 9-11, Τ.Κ. 10552 Αθήνα

6. Από ένα αντίτυπο σε κάθε υπάλληλο των υπηρεσιών συντάξεωνΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 8 του Ν. 4237/2014 περί παράτασης χορήγησης συνταξιοδοτικών παροχών που έληξαν και εκκρεμεί εξέταση των ασφαλισμένων από τις υγειονομικές επιτροπές ΚΕ.Π.Α.».Σχετ.: Οι Εγκύκλιοι 29/2013,12/2014, τα με αρ. πρωτ. Σ70/66/20.6.2013 και Γ99/47/5.2.2014 Γενικά Έγγραφα.Όπως είναι γνωστό, με τις διατάξεις του άρθρου 66 του Ν. 4144/2013 ρυθμίστηκε η εξάμηνη παράταση της χορήγησης σύνταξης λόγω αναπηρίας στους συνταξιούχους των οποίων το δικαίωμα έληξε μέχρι τις 31.10.2013, εφόσον εκκρεμούσε εξέτασή τους από τις υγειονομικές επιτροπές ΚΕ.Π.Α., χωρίς υπαιτιότητά τους, υπό την προϋπόθεση ότι πριν από τη λήξη του δικαιώματος είχαν ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% (εγκ. 29/2013). Με τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 16 του Ν. 4224/2013, η ισχύς της διάταξης αυτής παρατάθηκε από τη λήξη της μέχρι τις 28.2.2014.Με την παρούσα εγκύκλιο κοινοποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 2 του Ν. 4237/2014 (Φ.Ε.Κ. 36Α/12.2.2014) για την εφαρμογή των οποίων εκδόθηκε και κοινοποιείται επίσης με το παρόν το με αρ. πρωτ. Φ.80000/οικ.4345/281/13.3.2014 έγγραφο της Γ.Γ.Κ.Α. του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΑΔΑ:ΒΙΚΝΛ-26Γ). Επιπλέον των διευκρινίσεων που περιλαμβάνονται στο ανωτέρω έγγραφο της Γ.Γ.Κ.Α., παραθέτουμε τις ακόλουθες οδηγίες:1. Στους δικαιούχους προστίθενται: α) οι συνταξιούχοι λόγω γήρατος που λαμβάνουν σύνταξη για ορισμένο χρονικό διάστημα με ειδικές διατάξεις, οι οποίες προϋποθέτουν ορισμένη κατάσταση αναπηρίας των ασφαλισμένων (άρθρο 1 Ν. 612/77, όπως ισχύει για όλες τις κατηγορίες στις οποίες επεκτάθηκε), δηλαδή:• οι συνταξιοδοτούμενοι με τις διατάξεις του Ν. 612/1977 (τυφλοί)

• οι παραπληγικοί-τετραπληγικοί (άρθρο 40 παρ. 8 του Ν. 1902/90)

• οι πάσχοντες από μεσογειακή ή δρεπανοκυτταρική ή μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία (άρθρο 16 παρ. 3 του Ν. 2227/94)

• οι πάσχοντες από νεφρική ανεπάρκεια (άρθρο 2 παρ. 2 του Ν. 3075/2002 και άρθρο 5 παρ. 3 Ν. 3232/2004)

• οι πάσχοντες από αιμορροφιλία τύπου Α ή Β καθώς και εκείνοι που έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση συμπαγών οργάνων (άρθρο 5 παρ.1 του Ν. 3232/2004)

• οι πάσχοντες από σκλήρυνση κατά πλάκας, υποβληθέντες σε μεταμόσχευση μυελού των οστών καθώς και όσοι έχουν υποστεί ακρωτηριασμούς στα άνω και κάτω άκρα άρθρο 61 παρ. 4 του Ν. 3518/2006)

• οι πάσχοντες από κυστική ίνωση ή μόνιμη ορθοκυστική διαταραχή (παρ. 4 του άρθρου 37 του Ν. 3996/2011)β) τα τέκνα ασφαλισμένου ή συνταξιούχου που λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου του γονέα τους ως ανίκανα για κάθε βιοποριστική εργασία, γ) οι επιδοματούχοι του εξωϊδρυματικού επιδόματος, δ) όσοι συνταξιούχοι λαμβάνουν προσαύξηση λόγω απόλυτης αναπηρίας.Εξαιρούνται: α) όσοι λαμβάνουν προσωρινή σύνταξη και β) οι περιπτώσεις για τις οποίες η εκκρεμής υγειονομική κρίση των ΚΕ.Π.Α. αφορά προσαύξηση σύνταξης για μέλος οικογένειας λόγω ανικανότητάς του για κάθε βιοποριστική εργασία (δεδομένου ότι η παροχή αυτή ενσωματώνεται στο ποσό της σύνταξης του δικαιούχου και χορηγείται σε αυτόν και όχι στο ανίκανο μέλος οικογένειας ως ανεξάρτητο δικαίωμα).2. Στις 29.4.2014 θα γίνει αυτομάτως (μέσω Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.) η πίστωση στον τραπεζικό λογαριασμό των δικαιούχων με την παροχή που ελάμβαναν και είχε λήξει, κατά τα ανωτέρω, και θα αφορά τις εξής κατηγορίες:α) Τη σύνταξη λόγω αναπηρίας, που θα παραταθεί για πρώτη φορά ή κατά παράταση της πρώτης εξάμηνης παράτασης που έληξε.β) Το εξωϊδρυματικό επίδομα που είχε λήξει στο χρονικό διάστημα που ίσχυσε και ισχύει για τους συνταξιούχους λόγω αναπηρίας.γ) Τη σύνταξη λόγω γήρατος που χορηγείται με τις ειδικές διατάξεις για ορισμένο διάστημα, το οποίο έληξε στο χρονικό διάστημα που ίσχυσε και ισχύει για τους συνταξιούχους λόγω αναπηρίας. Ανάλογα με το αίτημα που βρίσκεται σε εκκρεμότητα στις υγειονομικές επιτροπές ΚΕ.Π.Α. για τη συγκεκριμένη κατηγορία συνταξιούχων, θα ενεργοποιηθεί η πληρωμή που αφορά την παράταση της συγκεκριμένης παροχής που έληξε στο χρονικό διάστημα που ίσχυσε και ισχύει για τους συνταξιούχους λόγω αναπηρίας (εξωϊδρυματικό επίδομα, σύνταξη, προσαύξηση λόγω απόλυτης αναπηρίας).Επισημαίνεται ότι, λόγω μηχανογραφικής δυσχέρειας της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε., στους ασφαλισμένους που πληρώνονται μέσω του συστήματος αυτού δεν είναι εφικτή η αυτόματη παράταση των συντάξεων λόγω θανάτου που χορηγούνται σε ανίκανα για κάθε βιοποριστική εργασία τέκνα ασφαλισμένων ή συνταξιούχων καθώς και της προσαύξησης λόγω απόλυτης αναπηρίας. Για την παράταση της πληρωμής αυτών των παροχών στους δικαιούχους θα δοθούν ειδικές οδηγίες σε επόμενο Γενικό Έγγραφο.Επίσης, στις 29.4.2014 θα γίνει αυτομάτως και η πίστωση στον τραπεζικό λογαριασμό των δικαιούχων που πληρώνονται μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (Ο.Π.Σ.) ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και θα αφορά τόσο τις ανωτέρω κατηγορίες (α, β και γ) όσο και: δ) τη σύνταξη λόγω θανάτου που χορηγείται σε ανίκανα για κάθε βιοποριστική εργασία τέκνα ασφαλισμένων ή συνταξιούχων και ε) την προσαύξηση λόγω απόλυτης αναπηρίας.Διευκρινίζεται ότι στο αρχείο πληρωμής θα συμπεριληφθούν και οι περιπτώσεις που στο μηχανογραφικό σύστημα πληρωμής εμφανίζονται με λήξη 1/5/2014, χωρίς όμως να υπάρχει δυνατότητα για χορήγηση παράτασης για τρίτη φορά εάν έχουν εξαντληθεί δύο εξάμηνα παράτασης.3. Στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 66 του Ν. 4144/2013, κατά το χρονικό διάστημα παράτασης της χορήγησης των παροχών με βάση τις εν λόγω διατάξεις όπως ισχύουν, παρατείνεται και η κράτηση υπέρ του κλάδου ασθένειας για παροχή ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης.Επίσης, εξακολουθεί να ισχύει και η διάταξη ότι, εάν μετά την οριστική κρίση των υγειονομικών επιτροπών ΚΕ.Π.Α. κριθεί ότι οι συνταξιούχοι οι οποίοι έχουν υπαχθεί στις εν λόγω ρυθμίσεις δεν φέρουν συντάξιμο ποσοστό αναπηρίας ή φέρουν ποσοστό αναπηρίας μικρότερο από 67% ή δεν έχουν δικαίωμα να λαμβάνουν τις παροχές που τους χορηγήθηκαν με τις διατάξεις αυτές (εξωιδρυματικό επίδομα ή προσαύξηση λόγω απόλυτης αναπηρίας ή σύνταξη λόγω θανάτου), οι αχρεωστήτως καταβληθείσες παροχές αναζητούνται άτοκα, είτε διά συμψηφισμού επί των τυχόν χορηγούμενων συνταξιοδοτικών παροχών, με μηνιαία παρακράτηση ποσοστού 20%, είτε σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΕΔΕ, στην περίπτωση που δεν χορηγούνται συνταξιοδοτικές παροχές.Επισημαίνεται ότι η εν λόγω ρύθμιση, περί άτοκης αναζήτησης των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, προκύπτει ευθέως από τη διάταξη και δεν υπάρχει περιθώριο παρερμηνείας της για τις περιπτώσεις των συνταξιούχων που θα πρέπει να επιστρέψουν τις παροχές με βάση τις διατάξεις του ΚΕΔΕ. Κατά συνέπεια, σε κάθε περίπτωση, η επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών συντάξεων θα γίνεται άτοκα και όχι έντοκα προς 5%, όπως ορίζουν οι διατάξεις του εδαφίου α΄ της παρ. 4 του άρθρου 40 του ΑΝ του 1846/51(Απάντηση στο με αρ. πρωτ. 6720/13.3.2014 έγγραφο του Περ/κού Υποκ/τος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Θεσσαλονίκης).4. Υπηρεσιακές ενέργειεςα) Για τα πρόσωπα που καλύπτονται από την κοινοποιούμενη διάταξη και είναι εφικτή η αυτόματη παράταση της πληρωμής τους, είτε μέσω Η.ΔΙ.Κ.Α. είτε μέσω Ο.Π.Σ. (βλ. παρ. 2), κατά τα γνωστά, θα εκδίδεται, θα κοινοποιείται και θα φυλάσσεται η σχετική ατομική διοικητική πράξη, τόσο στις περιπτώσεις που χορηγείται η εν λόγω παροχή για πρώτη φορά, όσο και στις περιπτώσεις που χορηγείται κατά παράταση της εξάμηνης παροχής που έληξε, με την επιφύλαξη της υπηρεσίας για την αναζήτηση των αχρεωστήτως καταβληθεισών παροχών εάν μετά τη γνωμάτευση των υγειονομικών επιτροπών ΚΕ.Π.Α. κριθεί ότι οι ασφαλισμένοι φέρουν μικρότερο ποσοστό αναπηρίας από εκείνο με βάση το οποίο τους χορηγήθηκαν ποσά με τις εν λόγω διατάξεις, καθώς και στις περιπτώσεις που θα κριθεί ότι δεν έχουν δικαίωμα να λαμβάνουν τις παροχές που τους χορηγήθηκαν με τις διατάξεις αυτές.Προκειμένου να διευκολυνθούν οι υπηρεσίες απονομής συντάξεων των υποκαταστημάτων, η αρμόδια υπηρεσία του Ο.Π.Σ. κάθε μήνα θα αναρτά στο intranet όλες τις σχετικές αποφάσεις, ανάλογα με την περίπτωση.Επίσης, για τις υπηρεσίες απονομής συντάξεων θα υπάρχει στο intranet κατά Υποκατάστημα αρχείο των συνταξιούχων που κρίθηκε από τις υγειονομικές επιτροπές ΚΕ.Π.Α. ότι δεν φέρουν συντάξιμο ποσοστό ή ότι δεν δικαιούνται την παροχή για την παράταση της οποίας ζητήθηκε η υγειονομική κρίση και για την οποία έλαβαν ποσά με τις ανωτέρω διατάξεις.β) Μετά την έκδοση οριστικής απόφασης των υγειονομικών επιτροπών ΚΕ.Π.Α., θα ακολουθείται η διαδικασία που περιγράφεται αναλυτικά στην ενότητα 5β της εγκυκλίου 29/2013. Δηλαδή, οι εισηγητές θα ενημερώνονται καταρχήν από το «Αρχείο Συνταξιούχων/Ευρετήριο Συνταξιούχων» Ο.Π.Σ. εάν έχουν καταβληθεί ποσά με βάση τις εν λόγω διατάξεις. Σε θετική περίπτωση και εφόσον εξακολουθεί να υπάρχει δικαίωμα στην παροχή, θα εκδίδεται απόφαση Διευθυντή για την παράταση του δικαιώματος που έληξε, στην οποία θα πρέπει να αναφέρεται ότι συμψηφίζονται τα ποσά που χορηγήθηκαν με τις διατάξεις αυτές, καθώς και τα ποσά που τυχόν καταβλήθηκαν αχρεωστήτως στην περίπτωση που το ποσοστό αναπηρίας με το οποίο παρατείνεται το συνταξιοδοτικό δικαίωμα είναι μικρότερο από αυτό που χορηγήθηκε με τις εν λόγω διατάξεις.Εάν κριθεί οριστικά από τις υγειονομικές επιτροπές ΚΕ.Π.Α. ότι δεν υπάρχει συντάξιμο ποσοστό αναπηρίας ή δικαίωμα στην παροχή που ζητήθηκε, θα εκδίδεται απόφαση Διευθυντή για τη διακοπή χορήγησης της παροχής, στην οποία θα πρέπει να αναφέρεται ότι αναζητούνται άτοκα τα ποσά που τυχόν χορηγήθηκαν με τις εν λόγω διατάξεις, είτε μέσω συμψηφισμού με τυχόν άλλη καταβαλλόμενη συνταξιοδοτική παροχή, με μηνιαία παρακράτηση ποσοστού 20%, είτε σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε., σε περίπτωση που δεν καταβάλλεται άλλη παροχή.γ) Τέλος, σας πληροφορούμε ότι οι κωδικοί επαναφοράς και λήξης των παροχών που χορηγούνται λόγω αναπηρίας με τις κοινοποιούμενες διατάξεις είναι οι ίδιοι με εκείνους που ήδη χρησιμοποιούνται για όσους έχουν ήδη υπαχθεί στις προηγούμενες διατάξεις, ανάλογα με το εάν πρόκειται για πρώτη ή δεύτερη παράταση, δηλαδή για πρώτη παράταση επαναφορά 33 και λήξη 13, και για δεύτερη παράταση 38 και 18 αντίστοιχα.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗΣυν.:

α) Φ.Ε.Κ. 36Α /12.2. 2014 (σ. 671, 675)

β) Το με αρ. πρωτ. Φ.80000/οικ.4345/281/13.3.2014 έγγραφο (ΑΔΑ:ΒΙΚΝΛ-26Γ)ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

1. Γραφείο Διοικητή

2. Γραφείο Υποδιοικητή κ. Δ. Πατσούρη

3. Γρ. Γεν. Διευθύντριας Ασφαλιστικών Υπηρεσιών

4. Γραφείο Διευθυντή Παροχών

5. Τμήματα Κύριας Σύνταξης και Συγχ/νων Ταμείων & Επικ. Σύνταξης

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4237

ΦΕΚ Α 36/12-2-2014

Ρύθμιση θεμάτων της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και άλλες διατάξεις.Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣΕκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 1

Ιδιοκτησιακός διαχωρισμός της ΑΔΜΗΕ Α.Ε.1. Με επιμέλεια και δαπάνη της εταιρείας με την επωνυμία «Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε.» (ΔΕΗ Α.Ε.) συντελείται ο ιδιοκτησιακός διαχωρισμός της εταιρείας «Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.» (ΑΔΜΗΕ Α.Ε.) μέσω: α) της πώλησης και μεταβίβασης από τη ΔΕΗ Α.Ε. μετοχών εκδόσεως της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. που αντιστοιχούν σε ποσοστό 66% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. σε επενδυτή και β) της απόκτησης από το Ελληνικό Δημόσιο του λοιπού ποσοστού 34% που θα εξασφαλίζει σε αυτό καταστατική μειοψηφία σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία περί ανωνύμων εταιρειών.2. Στην Ενότητα 1 της παραγράφου 1 της Πράξης υπ’ αριθμ. 15 της 24.7.2013 του υπουργικού συμβουλίου με τίτλο «Έγκριση Αναδιάρθρωσης και Αποκρατικοποίησης της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (Δ.Ε.Η. Α.Ε.)» (Α΄ 168), η οποία τιτλοφορείται «Ιδιοκτησιακός διαχωρισμός του ΑΔΜΗΕ μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου υπέρ επενδυτή. Χρονοδιάγραμμα για τη διαδικασία», επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:α. Στο πρώτο εδάφιο η φράση «μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου υπέρ επενδυτή» αντικαθίσταται από τη φράση «μέσω πώλησης και μεταβίβασης μετοχών εκδόσεως της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. που αντιστοιχούν σε ποσοστό 66% του μετοχικού κεφαλαίου της σε επενδυτή».β. Στο τρίτο εδάφιο διαγράφεται η φράση «πρώτης φάσης της εντός του 2013, και της δεύτερης φάσης της».γ. Στο τέταρτο εδάφιο στην πρώτη υποπερίπτωση μετά την εντός παρενθέσεως φράση «δηλ. από ξεχωριστές κρατικές οντότητες» προστίθεται εντός της ίδιας παρενθέσεως η φράση «κατά την έννοια του άρθρου 9 παράγραφος 6 της Οδηγίας 2009/72/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2009».δ. Στο πέμπτο εδάφιο διαγράφεται η φράση «Εξ αρχής θα υποβληθούν δεσμευτικές προσφορές που θα καλύπτουν και τις δύο φάσεις Ι και II ως κατωτέρω».ε. Το έβδομο και το όγδοο εδάφια διαγράφονται ολόκληρα, ήτοι διαγράφονται οι φράσεις «Φάση Ι: Είσοδος επενδυτή μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου (απόκτηση ποσοστού έως 49% του ΑΔΜΗΕ), με παράλληλη ανάληψη της διοίκησης της εταιρείας από τον επενδυτή. Οι παρακάτω ενέργειες προβλέπονται για την υλοποίηση της Φάσης Ι».στ. Το δέκατο έκτο εδάφιο αντικαθίσταται ως εξής: «Η προεπιλογή θα γίνει με βάση συγκεκριμένα κριτήρια, τα οποία θα καθορίζονται στην οικεία διακήρυξη, όπως, ενδεικτικώς, εμπειρία στη λειτουργία δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, συμμόρφωση με τις επιταγές της ευρωπαϊκής νομοθεσίας αναφορικά με εταιρείες μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, χρηματοοικονομική και νομική καταλληλότητα και επάρκεια.»ζ. Στο δέκατο έβδομο εδάφιο μετά τις λέξεις «της ευρωπαϊκής» προστίθενται οι λέξεις «και της ελληνικής». η. Στο εικοστό πρώτο εδάφιο διαγράφεται η εντός παρενθέσεως φράση «η οποία θα επικυρωθεί με την υπογραφή Σύμβασης Αγοροπωλησίας Μετοχών» και αντικαθίσταται από τη φράση «η οποία θα αποτυπωθεί στη Σύμβαση Αγοροπωλησίας μετοχών που αντιστοιχούν στο 66% των Μετοχών εκδόσεως της ΑΔΜΗΕ Α.Ε.».θ. Μετά το εικοστό πρώτο εδάφιο, προστίθεται νέο εδάφιο, ως εξής: «Η έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του ελέγχου τυχόν συγκέντρωσης επιχειρήσεων, καθώς και η πιστοποίηση της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. κατά την έννοια των άρθρων 113 και 114 του ν. 4001/2011 θα αποτελέσουν προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της συναλλαγής.»ι. Το εικοστό τέταρτο εδάφιο διαγράφεται ολόκληρο, ήτοι διαγράφεται η φράση «Φάση II: Συμβατική υποχρέωση απόκτησης από τον προτιμητέο επενδύτη επιπλέον ποσοστού έως και 51% του μετοχικού κεφαλαίου του ΑΔΜΗΕ από τη ΔΕΗ.»ια. Το εικοστό πέμπτο εδάφιο αντικαθίσταται ως εξής: «Η υπογραφή της ανωτέρω Σύμβασης Αγοροπωλησίας μετοχών που αντιστοιχούν στο 66% των Μετοχών εκδόσεως της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. (Share Purchase Agreement) με τον προτιμητέο επενδυτή που θα έχει επιλεγεί θα λάβει χώρα μέχρι και την ολοκλήρωση του δευτέρου τριμήνου του 2014.»

Άρθρο 81. Η περίπτωση 6 της υποπαραγράφου ΙΑ.4 της παρ. ΙΑ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (A΄ 222), όπως ισχύει, τροποποιείται ως ακολούθως:«Από 1.1.2014, το προβλεπόμενο από τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 3996/2011 (A΄ 170), Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.), καταβάλλεται στους συνταξιούχους γήρατος, αναπηρίας και θανάτου, με τη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας. Ειδικά για τα παιδιά που λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου του γονέα τους, καθώς και για τους ανάπηρους με ποσοστό αναπηρίας από 80% και άνω, το Ε.Κ.Α.Σ. καταβάλλεται χωρίς να απαιτείται η συμπλήρωση του παραπάνω ορίου ηλικίας. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 3996/2011.»2. Στο άρθρο 66 του ν. 4144/2013 (A΄ 88), η ισχύς του οποίου παρατάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4224/2013 (A΄ 288), προστίθενται νέα εδάφια ως εξής: «Οι ως άνω ρυθμίσεις εφαρμόζονται και για όλα τα επιδόματα που χορηγούνται λόγω αναπηρίας (προνοιακά, βαριάς αναπηρίας, εξωιδρυματικό, απολύτου αναπηρίας κ.λπ.) ενώ για τον ίδιο χρόνο παρατείνεται η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη όσων εμπίπτουν στο παρόν άρθρο. Για τα πρόσωπα του ανωτέρω εδαφίου, η οριζόμενη στην παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4224/2013 (A΄ 288) προθεσμία της 28.2.2014 παρατείνεται μέχρι 30.4.2014.»3. Δημιουργείται στην ΗΔΙΚΑ ΑΕ Εθνικό Μητρώο Ασφάλισης Ασφαλιστικής Ικανότητας, Σύστημα «ΑΤΛΑΣ», στο οποίο καταχωρούνται τα στοιχεία Ασφάλισης και Ασφαλιστικής Ικανότητας όλων των ασφαλισμένων της Χώρας. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας καθορίζονται ο τρόπος λήψης και χρήσης των δεδομένων από τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και οι λοιπές λεπτομέρειες εφαρμογής και λειτουργίας.4. Ασφαλισμένοι στον κλάδο σύνταξης του τ. ΤΣΠΑΤΕ, οι οποίοι πραγματοποιούν έως και τις 27.3.2014 από πραγματική εργασία ως υπάλληλοι οποιασδήποτε τράπεζας μέχρι 500 ημέρες ασφάλισης στον Κλάδο Σύνταξης του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ και αυτή η σχέση εργασίας τους λύνεται έως την ανωτέρω ημερομηνία με οποιονδήποτε τρόπο διέπονται ως προς τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης και τον τρόπο υπολογισμού της σύνταξης, από τις διατάξεις της νομοθεσίας του τ. ΤΣΠ−ΑΤΕ, λογιζομένου ενιαίου στην ασφάλιση του Κλάδου Σύνταξης του τ. ΤΣΠ−ΑΤΕ του ανωτέρω πραγματικού χρόνου ασφάλισης που διανύθηκε στον Κλάδο Σύνταξης του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ. Για τα πρόσωπα του ανωτέρω εδαφίου και μόνο, η οριζόμενη, στην περίπτωση θ΄ της παρ. 14 του άρθρου 26 του ν. 4075/2012 όπως ισχύει, προθεσμία της 31.1.2014, παρατείνεται μέχρι 28.2.2014.

Άρθρο 91. Η περίπτωση 3 της υποπαραγράφου Ζ.5 της παρ. Ζ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (A΄ 222), όπως έχει τροποποιηθεί, καθώς και οι ερειδόμενες σε αυτή αποφάσεις, καταργούνται, αφότου ίσχυσαν.2. Οι θέσεις μετακλητών υπαλλήλων που προβλέπονται στο π.δ. 63/2005 (A΄ 98), κενές ή μη, συσταθείσες ή μη, καθώς και στις αποκεντρωμένες διοικήσεις, περιορίζονται κατά 20%. Ο περιορισμός των θέσεων των μετακλητών υπαλλήλων εξειδικεύεται ανά υπηρεσία με απόφαση του Πρωθυπουργού. Για την εφαρμογή της ανωτέρω απόφασης του Πρωθυπουργού, ο κατά περίπτωση αρμόδιος Υπουργός εκδίδει αμελλητί απόφαση με την οποία συγκεκριμενοποιεί τις κατά τα άνω καταργούμενες θέσεις. Μέχρι την έκδοση των ως άνω αποφάσεων ισχύει το π.δ. 63/2005.3. Όπου στο π.δ. 63/2005 αναφέρεται συγκεκριμένος αριθμός θέσεων για Υπουργείο, το οποίο στη συνέχεια διασπάστηκε, ο αριθμός αυτός λαμβάνεται υπόψη για τον ως άνω περιορισμό ξεχωριστά για κάθε Υπουργείο, που προήλθε από τη διάσπαση

Άρθρο 10Η περίπτωση δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4178/ 2013 (A΄ 174) αντικαθίσταται ως εξής: «δ) πoυ ανήκουν σε Ν.Π.Δ.Δ. ή νομικά πρόσωπα του άρθρου 4 του ν. 3647/2008 (A΄ 37) και χρησιμοποιούνται τόσο αυτές όσο και οι βοηθητικοί, συμπληρωματικοί και υποστηρικτικοί τους χώροι, ως οργανωμένα και ενιαία σύνολα, για την εξυπηρέτηση λατρευτικών και θρησκευτικών σκοπών των γνωστών θρησκειών και δογμάτων.»

Άρθρο 11Επιτρέπεται για λόγους δημοσίου συμφέροντος και προστασίας της δημόσιας υγείας, κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη, η λειτουργία δημοτικών νεκροταφείων σε χώρους που ήδη χρησιμοποιούνται για το σκοπό αυτόν εντός προστατευόμενων από ειδικές διατάξεις περιοχών.Ο οικείος δήμος υποχρεούται να εκπονήσει και να υποβάλει στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής πλήρη τοπογραφική, γεωλογική και υδροτεχνική μελέτη καταλληλότητας και επάρκειας χώρου και μέσων εντός προθεσμίας ενός (1) έτους από τη δημοσίευση του παρόντος. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής αναστέλλεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής η λειτουργία του κοιμητηρίου κατά την ανωτέρω παράγραφο 1 μέχρις υποβολής των μελετών αυτών και εντός οριζομένης προθεσμίας μετά την παρέλευση της οποίας παύει οριστικώς αυτή.

Άρθρο 12Αναστέλλεται η επίσπευση και συνέχιση κάθε μορφής αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος της κινητής και ακίνητης περιουσίας του νομικού προσώπου με την επωνυμία Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε. (Ναυπηγεία Σκαραμαγκά), καθόσον επηρεάζει τη ναυπήγηση και συντήρηση των υποβρυχίων του Πολεμικού Ναυτικού.

Άρθρο 131. Η προθεσμία του τρίτου εδαφίου της παρ. 12 του άρθρου 110 του ν. 4055/2012 (A΄ 51), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή της με την παρ. 2 του άρθρου 108 του ν. 4172/2013 (A΄ 67), παρατείνεται από τη λήξη της για διάστημα έξι (6) μηνών.2. Η διάταξη της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου εφαρμόζεται αναδρομικά από τη λήξη της εξάμηνης παράτασης της παρ. 2 του άρθρου 108 του ν. 4172/2013.Αριθμ. πρωτ.: Φ.80000/οικ.4345/281/13.3.2014

Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 8, παρ. 2, του ν. 4237/2014Αθήνα, 13/03/2014

Αριθμ. πρωτ.: Φ. 80000/οικ. 4345/281ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Δ/νση Κύριας Ασφάλισης Μισθωτών

Τμήμα Α΄Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 29

Τ.Κ.: 101 10

Πληροφ. : Μ. Οικονομοπούλου

Τηλ,/FAX : 210-3368124ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 8, παρ. 2, του ν. 4237/2014.Σας γνωρίζουμε ότι στο Φ.Ε.Κ. 36/τεύχος Α΄/12.02.2014, δημοσιεύτηκε ο ν.4237/2014 « Ρύθμιση θεμάτων της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και άλλες διατάξεις ». Ειδικότερα, με τις διατάξεις της παραγράφου 2, του άρθρου 8, του εν λόγω νόμου, προστίθενται εδάφια στο άρθρο 66, του ν. 4144/2013 (Φ.Ε.Κ. Α΄), τα οποία ορίζουν: α) ότι οι ρυθμίσεις του ν.4144/2013 εφαρμόζονται και για όλα τα επιδόματα που χορηγούνται λόγω αναπηρίας, εν προκειμένω, για τους φορείς αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, για το εξωϊδρυματικό επίδομα και το επίδομα απολύτου αναπηρίας του άρθρου 42, του ν.1140/1981, με παράλληλη ιατροφαρμακευτική κάλυψη για όλο αυτό το χρονικό διάστημα και β) ότι η ισχύς της διάταξης του άρθρου 66 του ν.4144/2013, όπως είχε παραταθεί με το άρθρο 16, παρ. 1, του ν. 4224/2013 (Α΄ 88), παρατείνεται εκ νέου, μέχρι 30.04.2014.Στο πλαίσιο αυτών των διατάξεων και ανά κατηγορία δικαιούχων, διευκρινίζουμε τα ακόλουθα:Α. Συνταξιούχοι αναπηρίαςΠλέον, στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 66, του ν. 4144/2013, υπάγονται όλοι οι συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας, οι οποίοι πληρούν αθροιστικά τα κατωτέρω:α) το δικαίωμα συνταξιοδότησής τους λόγω αναπηρίας έχει λήξει ή λήγει μέχρι και 30.04.2014 και εκκρεμεί στις υγειονομικές επιτροπές ΚΕ.Π.Α. ιατρική κρίση χωρίς υπαιτιότητά τους,β) είχαν δικαιωθεί κατά το αμέσως προηγούμενο χρονικό διάστημα σύνταξη λόγω αναπηρίας, με ποσοστό αναπηρίας 67% τουλάχιστον.Δεδομένου, δε, ότι η ισχύς του άρθρου 66, του ν. 4144/2013 έχει παραταθεί από τότε που έληξε (δηλαδή, από την 31.10.2013) μέχρι και 28.2.2014 και με την κοινοποιούμενη διάταξη παρατείνεται εκ νέου, μέχρι 30.4.2014, διευκρινίζεται ότι για τους συνταξιούχους λόγω αναπηρίας, των οποίων το συνταξιοδοτικό δικαίωμα έχει λήξει πριν την δημοσίευση του ν. 4224/2013 ή λήγει μέχρι και 30.04.2014 (δηλαδή από 1.11.2013 μέχρι και 30.04.2014), η εξάμηνη παράταση του συνταξιοδοτικού τους δικαιώματος και, επομένως, τα οικονομικά αποτελέσματα αρχίζουν αναδρομικά από τότε που έχει λήξει.Διευκρινίζεται, επιπλέον, πως οι συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας, οι οποίοι, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 66, του ν. 4144/2013, έχουν ήδη δικαιωθεί την εξάμηνη παράταση της σύνταξης λόγω αναπηρίας και η εξάμηνη αυτή παράταση έχει ήδη λήξει ή πρόκειται να λήξει μέχρι 30.04.2014, δικαιούνται από της λήξεως της εξάμηνης παράτασης, και μία επιπλέον εξάμηνη παράταση της καταβολής της σύνταξής τους. Και τούτο, εφόσον για το ίδιο χρονικό διάστημα εξακολουθεί να εκκρεμεί στις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές, ιατρική κρίση τους χωρίς δική τους υπαιτιότητα.Τα ανωτέρω, δεδομένης και της επέκτασης της ρύθμισης και σε όσους λαμβάνουν το εξωιδρυματικό επίδομα και το επίδομα απολύτου αναπηρίας, θα έχουν εφαρμογή και για τις περιπτώσεις της καταβολής σύνταξης λόγω θανάτου σε παιδιά που είναι ανίκανα για κάθε βιοποριστική εργασία, καθώς και για τις περιπτώσεις της καταβολής σύνταξης λόγω γήρατος με βάση τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 612/1977, αφού και στις περιπτώσεις αυτές, η αιτία της συνταξιοδότησης είναι η αναπηρία, η οποία επανεξετάζεται από τις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές, προκειμένου να συνεχιστεί η συνταξιοδοτική παροχή.Κατά τα λοιπά ζητήματα (όπως λήξη οικονομικών αποτελεσμάτων, κρατήσεις υπέρ ασθένειας, παροχή ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης, αναζήτηση τυχόν αχρεωστήτως καταβληθεισών συνταξιοδοτικών παροχών) ισχύουν αναλογικά οι οδηγίες που είχαν δοθεί με το με αριθμ. Φ.80000/οικ. 13423/809/26.4.2013 έγγραφο μας (ΑΔΑ: ΒΕ54Α- Ν02).Β. Δικαιούχοι εξωιδρυματικού επιδόματος και επιδόματος απολύτου αναπηρίαςΜε την κοινοποιούμενη διάταξη ορίζεται ότι οι ρυθμίσεις του άρθρου 66, του ν. 4144/2013 εφαρμόζονται και για τα επιδόματα που χορηγούνται λόγω αναπηρίας (εξωιδρυματικό επίδομα και επίδομα απόλυτης αναπηρίας). Κατά συνέπεια, οι ανωτέρω οδηγίες για την παράταση χορήγησης των συντάξεων αναπηρίας ισχύουν αναλογικά και για τα επιδόματα που χορηγούνται λόγω αναπηρίας.Ενδεικτικά, παραθέτουμε τα ακόλουθα παραδείγματα:1) Συνταξιούχος, ο οποίος ελάμβανε σύνταξη λόγω αναπηρίας, με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67% και του οποίου το συνταξιοδοτικό δικαίωμα είχε λήξει τον Ιούνιο του 2013, ενώ είχε υποβάλει αίτηση για να κριθεί από τις υγειονομικές επιτροπές ΚΕ.Π.Α., η οποία εκκρεμούσε. Ο συνταξιούχος αυτός δικαιούται καταρχάς μία 6μηνη παράταση της καταβολής της σύνταξης λόγω αναπηρίας, από τον Ιούλιο του 2013 και μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2013. Ο εν λόγω συνταξιούχος, στην περίπτωση που εξακολουθεί να εκκρεμεί η κρίση του από τις υγειονομικές επιτροπές ΚΕ.Π.Α., δικαιούται και μία επιπλέον εξάμηνη παράταση της καταβολής της σύνταξής του, δηλαδή μέχρι και τον Ιούνιο του 2014.2) Συνταξιούχος, ο οποίος ελάμβανε σύνταξη λόγω αναπηρίας, με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67% και του οποίου το συνταξιοδοτικό δικαίωμα έχει λήξει τον Ιανουάριο του 2014, ενώ είχε υποβάλει αίτηση για να κριθεί από τις υγειονομικές επιτροπές ΚΕ.Π.Α., η οποία εκκρεμούσε. Ο συνταξιούχος αυτός δικαιούται μία 6μηνη παράταση της καταβολής της σύνταξής του, από τον Φεβρουάριο του 2014 και μέχρι και τον Ιούλιο του 2014, εφόσον για αυτό το χρονικό διάστημα εξακολουθεί να εκκρεμεί η κρίση του από τις υγειονομικές επιτροπές ΚΕ.Π.Α..3) Ασφαλισμένος ή συνταξιούχος, ο οποίος ελάμβανε εξωιδρυματικό επίδομα ή επίδομα απολύτου αναπηρίας, η καταβολή των οποίων είχε λήξει τον Αύγουστο του 2013, ενώ ο ίδιος είχε υποβάλει αίτηση για να κριθεί από τις υγειονομικές επιτροπές ΚΕ.Π.Α., η οποία εκκρεμούσε. Ο εν λόγω ασφαλισμένος ή συνταξιούχος δικαιούται καταρχάς μία 6μηνη παράταση της καταβολής του επιδόματος του, από τον Σεπτέμβριο του 2013 και μέχρι και τον Φεβρουάριο του 2014. Ο εν λόγω συνταξιούχος, στην περίπτωση που εξακολουθεί να εκκρεμεί η κρίση του από τις υγειονομικές επιτροπές ΚΕ.Π.Α., δικαιούται και μία επιπλέον εξάμηνη παράταση της καταβολής της σύνταξής του, δηλαδή μέχρι και τον Αύγουστο του 2014.4) Ασφαλισμένος ή συνταξιούχος, ο οποίος ελάμβανε εξωιδρυματικό επίδομα ή επίδομα απολύτου αναπηρίας, η καταβολή των οποίων είχε λήξει τον Ιανουάριο του 2014, ενώ ο ίδιος είχε υποβάλει αίτηση για να κριθεί από τις υγειονομικές επιτροπές ΚΕ.Π.Α., η οποία εκκρεμούσε. Ο εν λόγω ασφαλισμένος ή συνταξιούχος δικαιούται μία 6μηνη παράταση της καταβολής του επιδόματος του, από τον Φεβρουάριο του 2014 και μέχρι και τον Ιούλιο του 2014, εφόσον για αυτό το χρονικό διάστημα εξακολουθεί να εκκρεμεί η κρίση του από τις υγειονομικές επιτροπές ΚΕ.Π.Α..5) Συνταξιούχος, που ελάμβανε σύνταξη λόγω γήρατος με βάση τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 612/1977 (π.χ. νεφροπαθής με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω) και στον οποίο η καταβολή της σύνταξης έληξε τον Αύγουστο του 2013, προκειμένου να επανακριθεί από τις υγειονομικές επιτροπές ΚΕ.Π.Α.. Ο εν λόγω ασφαλισμένος ή συνταξιούχος δικαιούται καταρχάς μία 6μηνη παράταση της καταβολής της σύνταξής του, από τον Σεπτέμβριο του 2013 και μέχρι και τον Φεβρουάριο του 2014. Ο εν λόγω συνταξιούχος, στην περίπτωση που εξακολουθεί να εκκρεμεί η κρίση του από τις υγειονομικές επιτροπές ΚΕ.Π.Α., δικαιούται και μία επιπλέον εξάμηνη παράταση της καταβολής της σύνταξής του, δηλαδή μέχρι και τον Αύγουστο του 2014.Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειες αρμοδιότητάς σας, προκειμένου η κοινοποιούμενη διάταξη αφενός να εφαρμοστεί με ενιαίο τρόπο από όλους τους αρμόδιους ασφαλιστικούς φορείς, όσο το δυνατό ταχύτερα και αξιόπιστα και αφετέρου να μην υποβληθούν σε άσκοπη ταλαιπωρία οι ιδιαίτερα ευπαθείς ομάδες συνταξιούχων που εμπίπτουν στη διάταξη αυτή.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

Δρ. ΑΡΤΕΜΙΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ - ΔΕΔΟΥΛΗ

                                                            

                                                                      Μετά Τιμής

                                                                                                                                        Το Δ.Σ.Η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την κοινωνική κατάσταση και την απασχόληση στην ΕΕ: http://takisalexandrakis.blogspot.gr/2014/04/blog-post.html


Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου