8 Ιουν 2015

2015-06-08_34 Δελτίο τύπου - Αποτελέσματα εργασιών ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης μελών Σωματείου Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Ν. Λακωνίας

Το Σάββατο 6 Ιουνίου 2015 πραγματοποιήθηκαν οι εργασίες της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μελών του Σωματείου Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Ν. Λακωνίας.

Κατά την έναρξη των εργασιών, το σώμα ενέκρινε ομόφωνα την πρόταση του Δ.Σ. για την ανάδειξη προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης. Καθήκοντα προέδρου ανέλαβε ο κ. Ιωάννης Αργειτάκος, αντιπροέδρου ο κ. Παναγιώτης Κακαλέτρης και γραμματέα η κα Οικονομάκη Στέλλα. Το προεδρείο διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας και κήρυξε την έναρξη των εργασιών. Κατόπιν, το προεδρείο έδωσε το λόγο στον πρόεδρο του Δ.Σ. του Σωματείου κ. Παναγιώτη Αλεξανδράκη, ο οποίος προχώρησε στην συνοπτική παρουσίαση ενεργειών και δραστηριοτήτων του Σωματείου κατά το έτος 2014, και στον διοικητικό απολογισμό. Στη συνέχεια το προεδρείο έδωσε το λόγο στον ταμία του Δ.Σ. κ. Βαγγέλη Γιόκαρη, ο οποίος ανέγνωσε τον οικονομικό απολογισμό του έτους 2014 και τον προϋπολογισμό του έτους 2015. Ο διοικητικός και ο οικονομικός απολογισμός 2014 και ο προϋπολογισμός 2015 εγκρίθηκαν ομόφωνα από το σώμα της συνέλευσης.

Ο πρόεδρος του Δ.Σ. αφού ευχαρίστησε το σώμα, αναφέρθηκε στις τρέχουσες εξελίξεις επί πολιτικών που διαμορφώνουν ένα επιδεινούμενο περιβάλλον αναφορικά με πάγια θεσμικά και τρέχοντα οικονομικά ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητα των ατόμων με αναπηρία και των γονέων των. Προς τούτο όπως ανέφερε, απαιτείται περισσότερο από ποτέ συσπείρωση δυνάμεων του αναπηρικού χώρου, καθώς και αλλαγή της έως τώρα εφαρμοζόμενης τακτικής των κλασσικών μεθόδων λειτουργίας των φορέων των ατόμων με αναπηρία, αξιοποιώντας καλές πρακτικές φορέων του εξωτερικού που έχουν λόγο και ρόλο στο σχεδιασμό και υλοποίηση αναπτυξιακών σχεδίων προς όφελος όλων των πολιτών.

Για την επίτευξη των στόχων αυτών, ο πρόεδρος του Δ.Σ ανακοίνωσε πως ήδη από τα τέλη του 2014, ο Δρ. Ιωάννης Μπασδέκης, ερευνητής πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας με ειδίκευση στην προσβασιμότητα του διαδικτύου και σημαντικό επιστημονικό έργο στην εφαρμογή των αρχών της Σχεδίασης για Όλους, συνδράμει με το ρόλο του άμισθου επιστημονικού συμβούλου, στη χάραξη μίας σύγχρονης πορείας και κατευθυνόμενης στόχευσης δράσεων του Σωματείου μας. Ο πρόεδρος του Δ.Σ. Παναγιώτης Αλεξανδράκης κάλεσε στη συνέχεια τον Δρ. Ι. Μπασδέκη για μία σύντομη εισήγηση, τονίζοντας ότι η παρουσία του τιμά τις εργασίες της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου.

Ο Δρ. Ι. Μπασδέκης επισήμανε τα οφέλη των στρατηγικών κατευθύνσεων που ρεαλιστικά μπορούν να διεκδικηθούν σε δημοτικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, αναφέροντας ότι σωματεία όπως το δικό μας πρέπει να είναι σε θέση να πληροφορούν με χρηστικό και απλό τρόπο τα μέλη τους για δικαιώματα που απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία η οποία, αν και αρκετά θετική, δεν αποτελεί κτήμα του πολίτη κατά την αλληλεπίδρασή του με τις δημόσιες υπηρεσίες. Επιπλέον, ανέφερε ότι στο πλαίσιο σχεδιασμού και υλοποίησης δράσεων της έξυπνης εξειδίκευσης του ΣΕΣ 2014-20, η οριζόντια εφαρμογή του κριτηρίου της προσβασιμότητας – εφόσον τηρηθεί στην πράξη – προδιαγράφει ένα καλύτερο περιβάλλον έργων, στον φυσικό και ψηφιακό κόσμο, όπου οι τεχνικές προδιαγραφές για την υιοθέτηση της Σχεδίασης για Όλους έχουν υψηλότατη προτεραιότητα.

Ακολούθησαν ερωτήσεις των μελών που οδήγησαν σε μια γόνιμη συζήτηση, με τελικό συμπέρασμα την συνέχιση της αγωνιστικής δράσης του Σωματείου σε ζητήματα τοπικού αλλά και γενικότερου ενδιαφέροντος. Κλείνοντας την γόνιμη συζήτηση, ο πρόεδρος του Δ.Σ. Παναγιώτης Αλεξανδράκης συνόψισε καίρια ότι το Σωματείο πρέπει να εκσυγχρονιστεί για να συνεχίσει να επιτελεί το ρόλο του στις σύγχρονες συνθήκες. Η σημαντική αξιοποίηση των μέσων μαζικής ενημέρωσης, κοινωνικών δικτύων και άλλων καναλιών κρίνεται αποδοτική, και στο μέτρο του δυνατού ικανή να αναδείξει προβλήματα και να επιφέρει λύσεις. Ο πρόεδρος της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης διαπιστώνοντας την ολοκλήρωση της συζήτησης κήρυξε τη λήξη των εργασιών.

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου