7 Απρ 2015

Επιστολή του Σωματείου Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Νομού Λακωνίας προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Πάνο Σκουρλέτη για την μη προσαύξηση λόγω αναπηρίας της μοριοδότησης για την πρόσληψη ανέργων σε θέσεις κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

Λογότυπο σωματείου

Θέμα: Μη προσαύξηση λόγω αναπηρίας της μοριοδότησης για την πρόσληψη ανέργων σε θέσεις κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ

Σχετ: 1. Η ΥΑΠ με αριθμ. 1.5131/οικ.3.949 ΦΕΚ 613 15 Απριλίου 2011 «Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου – Διαδικασία Εφαρμογής της πράξης: «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα», στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς για την Προγραμματική Περίοδο 2007−2013»
2. Η με αρ. πρωτ. ΕΥΠΟΤ/Α1/ΕΠΑΝΑΔΙ/1507/23-04-2012 και Κωδικό Πρόσκλησης ΕΥTOΠ 10 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»
3. Η με αρ. πρωτ. 4/10-4-2012 ανακοίνωση υπ’ αριθμ. ΚΟΧ 26.1004/1/2012 της Δικαιούχου προγράμματος του ΟΑΕΔ εταιρείας «Διάσταση Κοινωνική Αστική Εταιρεία»
4. Η με αρ. πρωτ. 2294/5-12-2013 ανακοίνωση υπ’ αριθμ. ΚΟΧ ΚΟΧ.Π 26.1004/1/2013 της Δικαιούχου προγράμματος του ΟΑΕΔ εταιρείας «Αρωγή ΑΜΚΕ»
5. Η με αρ. πρωτ. 28668/2-4-2015 Δημόσια Πρόσκληση Νο 2/2015 του ΟΑΕΔ
Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
Ως γνωστόν, μέχρι και την περίοδο 2011-2012 προβλέπονταν η μοριοδότηση των ανέργων με αναπηρία για την πρόσληψή τους σε θέσεις κοινωφελούς εργασίας που προκηρύσσονταν από τον ΟΑΕΔ. Με τον τρόπο αυτό, σε προκηρύξεις θέσεων παρελθόντων ετών (σχετ. 2, 3 και 4) προβλεπόταν η παρακάτω μοριοδότηση:
  • ΑμΕΑ με ποσοστό αναπηρίας 35%-50%: 6 μόρια
  • ΑμΕΑ με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω: 8 μόρια
Με αυτό τον τρόπο έγινε εφικτή η πρόσληψη ατόμων με αναπηρία και γονέων και κηδεμόνων τους σε εποχικές θέσεις εργασίας και θέσεις κοινωφελούς εργασίας, μετουσιώνοντας σε πράξη την πρόνοια του Κράτους προς μία ιδιαιτέρως ευάλωτη κοινωνική ομάδα, που υπό κανονικές συνθήκες είναι σχεδόν αποκλεισμένη από την αγορά εργασίας.
Το αναπηρικό κίνημα, και συγκεκριμένα η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, έχει πολλάκις επισημάνει ότι η νομοθεσία θα έπρεπε να προβλέπει οριζόντια ανάλογα κοινωνικά κριτήρια με αυτά των πολυτέκνων και τριτέκνων και για τους πολίτες με αναπηρία, χωρίς όμως αυτό να έχει γίνει πράξη (σχετ. 1) και παρότι η συγκεκριμένη κατηγόρια ανέργων βιώνει σε πολύ μεγαλύτερο ποσοστό την ανεργία και τον αποκλεισμό από την αγορά εργασίας.
Ενώ αναμέναμε η πρόσφατη πρόσκληση του ΟΑΕΔ (σχετ. 5) να προάγει την προοπτική απασχόλησης των ανέργων αμεα αυξάνοντας τα μόρια λόγω αναπηρίας, επιδιορθώνοντάς εν τη πράξει την συγκεκριμένη Υπουργική Απόφαση (σχετ. 1), και σε αυτή δεν υπάρχει επιπλέον μοριοδότηση για αμεα.
Προς τούτο ζητούμε την άμεση έκδοση διορθωτικής – συμπληρωματικής πρόσκλησης από τον ΟΑΕΔ όπως το Ελληνικό Σύνταγμα (άρθρο 21.6) ορίζει.
Μετά τιμής, Το ΔΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου