17 Δεκ 2014

Έκπτωση έως και 54 τοις εκατό για τους δικαιούχους του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου

Οι κατηγορίες καταναλωτών που μπορούν να ενταχθούν στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο είναι, μεταξύ άλλων: Τα άτομα με αναπηρία άνω του 67 τοις εκατό ή με προστατευόμενα μέλη με αναπηρία άνω του 67 τοις εκατό και οικογενειακό εισόδημα μικρότερο από το ποσό των 23.500 ευρώ και μέση 4μηνιαία κατανάλωση από 200 kWh έως 1.700 kWh. Αιτήσεις υποβάλλονται στα ΚΕΠ, ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του ΔΕΔΔΗΕ, www.deddie.gr, και τηλεφωνικά στο 11770 με αστική χρέωση τις καθημερινές 7 π.μ.-7 μ.μ. Έκπτωση έως και 54% στην τιμή ρεύματος και αδιάλειπτη ηλεκτροδότηση παρέχει σε ευπαθείς ομάδες καταναλωτών το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ) της ΔΕΗ, στο οποίο έχουν ήδη ενταχθεί περισσότεροι από 600.000 πολίτες. Σημειώνεται ότι το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο έχει θεσμοθετηθεί με απόφαση του υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και εφαρμόζεται από τη ΔΕΗ. Οι κατηγορίες καταναλωτών που μπορούν να ενταχθούν στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο είναι: • Οι μακροχρόνια άνεργοι για τουλάχιστον 6 συνεχόμενους μήνες και οι καταναλωτές με οικογενειακό εισόδημα μικρότερο από 12.000 €, προσαυξανόμενο κατά 6.000 €, εφόσον κατοικούν μόνιμα σε νησί με πληθυσμό κάτω από 3.100 κατοίκους. Το όριο των 12.000 € προσαυξάνεται κατά 3.000 € ανά τέκνο για τα δύο πρώτα προστατευόμενα τέκνα. Διευκρινίζεται ότι η μέση 4μηνιαία κατανάλωση θα πρέπει να κυμαίνεται από 200 kWh έως 1.500 kWh. • Οι γονείς με τρία προστατευόμενα τέκνα και οικογενειακό εισόδημα μικρότερο από το ποσό των 23.500 €, προσαυξημένο κατά 6.000 €, εφόσον κατοικούν μόνιμα σε νησί με πληθυσμό κάτω από 3.100 κατοίκους. Στην περίπτωση αυτή η μέση 4μηνιαία κατανάλωση θα πρέπει να κυμαίνεται από 200 kWh έως 1.700 kWh. • Τα άτομα με αναπηρία άνω του 67% ή με προστατευόμενα μέλη με αναπηρία άνω του 67% και οικογενειακό εισόδημα μικρότερο από το ποσό των 23.500 € και μέση 4μηνιαία κατανάλωση από 200 kWh έως 1.700 kWh. • Τα άτομα που έχουν ανάγκη μηχανικής υποστήριξης ή έχουν προστατευόμενα μέλη των οποίων η ζωή εξαρτάται από τη χρήση ιατρικών συσκευών και οικογενειακό εισόδημα μικρότερο από το ποσό των 30.000 €. Στην περίπτωση αυτή η μέση 4μηνιαία κατανάλωση θα πρέπει να κυμαίνεται από 200 kWh έως 2.000 kWh, ενώ πέραν του ορίου αυτού τιμολογείται με το ισχύον οικιακό τιμολόγιο που αντιστοιχεί στη συνολική 4μηνιαία κατανάλωση. Διευκρινίζεται ότι στα όρια κατανάλωσης όλων των προαναφερόμενων κατηγοριών δεν λαμβάνονται υπόψη οι καταναλώσεις του νυχτερινού τιμολογίου. Έχει σημασία να τονιστεί ότι η ΔΕΗ καλεί όλους τους ενδιαφερομένους να υποβάλουν αίτηση άμεσα, προκειμένου να ενταχθούν στο ΚΟΤ, να επωφεληθούν από τις ελαφρύνσεις και να διασφαλίσουν την αδιάλειπτη ηλεκτροδότησή τους. Αιτήσεις υποβάλλονται στα ΚΕΠ, ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του ΔΕΔΔΗΕ, www.deddie.gr, και τηλεφωνικά στο 11770 με αστική χρέωση τις καθημερινές 7 π.μ.-7 μ.μ. Τα στοιχεία που απαιτούνται για την υποβολή της αίτησης είναι: λογαριασμός ρεύματος της κύριας κατοικίας στο όνομα του ενδιαφερομένου, προσωπικά στοιχεία (αριθμός ταυτότητας ή διαβατηρίου, ΑΦΜ και ΑΦΜ συζύγου για τους έγγαμους). Για τους ανασφάλιστους καταναλωτές απαιτείται ο αριθμός πρωτοκόλλου βεβαίωσης αντίστοιχου περιεχομένου από κρατικό νοσοκομείο και ο ασφαλιστικός φορέας που εξέδωσε τη βεβαίωση. Τα άτομα που έχουν ανάγκη μηχανικής υποστήριξης πρέπει να δηλώσουν επιπλέον: αριθμό ΑΜΚΑ, αριθμό πρωτοκόλλου βεβαίωσης του κρατικού ασφαλιστικού φορέα στον οποίο υπάγονται, με την οποία πιστοποιείται η ανάγκη κατ’ οίκον χρήσης συσκευής μηχανικής υποστήριξης, και θα πρέπει να καταθέτουν αίτηση κάθε χρόνο. Περισσότερες πληροφορίες στον αριθμό τηλεφώνου 11770 ή στην ιστοσελίδα www.dei.gr. Πηγή: Εφημερίδα «Ελεύθερος τύπος»

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου