1 Ιουν 2014

Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

  Σας ενημερώνουμε ότι στον σύνδεσμο 

http://goo.gl/tP4qMIhttp://goo.gl/tP4qMI

  μπορείτε να αναζητήσετε την προκήρυξη του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Κόρινθος) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για το ακαδημαϊκό έτος 2014-15. 

  Λειτουργούν οι παρακάτω Κατευθύνσεις: 

  1. Εκπαιδευτικά Προγράμματα και Υλικό: Τυπική, Άτυπη και από Απόσταση Εκπαίδευση 

  2. Ευρωπαϊκή Κοινωνική Πολιτική 

  3. Θεσμοί και Πολιτικές Υγείας 

  4. Κοινωνικές Διακρίσεις, Μετανάστευση και Ιδιότητα του Πολίτη 

  Υποβολή αιτήσεων: 1 Ιουνίου  - 1 Αυγούστου 2014 

  Οι λεπτομέρειες οργάνωσης και λειτουργίας του Π.Μ.Σ. είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα 

http://dsep.uop.grhttp://dsep.uop.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου