29 Μαΐ 2014

Εξυπηρέτηση από τα κεπ για προγράμματα αγροτικής εστίας, για την εγγραφή στο κοινωνικό τιμολόγιο και για χορήγηση βεβαιώσεων αποδοχών συντάξεων ικα ΕΤΑΜ & πρώη ΤΑΠΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013

  Από τη Δ/νση του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών Δήμου Σπάρτης ανακοινώνεται ότι από 27 Μαΐου 2014 θα πραγματοποιηθούν τα κάτωθι προγράμματα: 

  1.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ 

  1.Πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού (6ήμερες διακοπές). 

  2.Πρόγραμμα Ιαματικού Τουρισμού, μόνο για συνταξιούχους(6ήμερες διακοπές και 4 απλές λούσεις σε εγκαταστάσεις υδροθεραπευτηρίων). 

  3.Εκδρομικό Πρόγραμμα  (με 3ήμερες, 2ήμερες και μονοήμερες εκδρομές). 

  4.Δωρεάν Παροχή Βιβλίων. 

  5.Δωρεάν Παροχή Εισιτηρίων Θεάτρου. 

  *Η υποβολή αιτήσεων συμμετοχής θα πραγματοποιηθεί από 27 Μαΐου 2014 έως και 20 Ιουνίου 2014. 

  Δικαιούχοι είναι: 

  1.Όλοι οι συνταξιούχοι  του ΟΓΑ. 

  2.Οι ασφαλισμένοι (ασφαλιστικά ενήμεροι) και τα προστατευόμενα μέλη τους (σύζυγοι –τέκνα)  και 

  3.Οι δικαιούχοι σύνταξης επιζώντων. 

  Απαιτούμενα δικαιολογητικά: 

  1.Βιβλιάρια Υγείας ΟΓΑ σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. 

  2.Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας. 

  3.Απόκομμα πληρωμής σύνταξης (εφόσον υπάρχει) ή απόκομμα καταβολής εισφορών (αφορά ασφαλισμένους). 

  4.Σε περίπτωση μη αυτοπρόσωπης παρουσίας του δικαιούχου, απαιτείται η προσκόμιση  νόμιμης Εξουσιοδότησης. 

  2.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΙΚΙΑΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

  Δικαιούχοι είναι: 

  1.Άτομα με χαμηλό εισόδημα (ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μικρότερο από το ποσό των 12.000€.Το όριο αυτό προσαυξάνεται κατά 3.000€ ανά τέκνο για τα πρώτα 2 τέκνα). 

  2.Τρίτεκνοι με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μικρότερο από το ποσό των 23.500€ 

  3.Μακροχρόνια άνεργοι για συνεχές χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 6 μηνών και με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μικρότερο από το ποσό των 12.000€. Το όριο αυτό προσαυξάνεται κατά 3.000€ ανά τέκνο για τα πρώτα 2 τέκνα. 

  4.Άτομα με αναπηρία 67% και άνω ή που τους βαρύνουν προστατευόμενα μέλη με αναπηρία 67% και άνω, με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μικρότερο ή ίσο από το ποσό των 23.500€. 

  5.Άτομα που χρήζουν μηχανικής υποστήριξης ή άτομα που τα βαρύνουν προστατευόμενα μέλη, των οποίων η ζωή εξαρτάται από τη χρήση κατ’ οίκον ιατρικών συσκευών με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μικρότερο από το ποσό των 30.000€. 

  Απαιτούμενα δικαιολογητικά: 

  1.Πρόσφατος λογαριασμός ρεύματος. 

  2.Ταυτότητα 

  3.ΑΦΜ δικαιούχου και συζύγου (εάν υπάρχει)  

  4.Ειδικότερα για τα άτομα που χρήζουν μηχανικής υποστήριξης απαιτούνται επιπλέον: 

  •ο αριθμός ΑΜΚΑ τους 

  •ο ασφαλιστικός τους φορέας 

  •ο αριθμός πρωτοκόλλου της βεβαίωσης από τον κρατικό ασφαλιστικό φορέα, στον οποίο υπάγεται ο ασθενής, με την οποία πιστοποιείται η ανάγκη κατ’ οίκον χρήσης συσκευής μηχανικής υποστήριξης απαραίτητης για τη ζωή του. Στην περίπτωση που κάποιος είναι ανασφάλιστος χρειάζονται αντίστοιχα τα στοιχεία της βεβαίωσης από κρατικό νοσοκομείο. Η υποβολή αιτήσεων για το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο θα γίνεται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. 

  Γ.  ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΚΑΙ ΠΡΩΗΝ ΤΑΠΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013 

  Δικαιούχοι είναι: 

  Οι συνταξιούχοι των ασφαλιστικών ταμείων ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και πρώην ΤΑΠΟΤΕ. 

  Απαιτούμενα δικαιολογητικά: 

  1.Έγγραφο που να αποδεικνύει τον Αριθμό Μητρώου του Ασφαλιστικού Φορέα, τον Αριθμό Μητρώου ΔΙΑΣ, τον Α.Μ.Κ.Α. και το Α.Φ.Μ. 

  2.Δελτίο Ταυτότητας. 

  Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών του Δήμου Σπάρτης: 

  1.ΚΕΠ Δήμου Σπάρτης, Ευαγγελιστρίας 85-87,  τηλέφωνο: 2731361600. 

  2.Γραφειο ΚΕΠ ΔΕ Μυστρά, τηλέφωνο : 2731089370. 

  3.Γραφείο ΚΕΠ ΔΕ Θεραπνών, τηλέφωνο: 2731074560. 

  4.Γραφείο ΚΕΠ ΔΕ Φάριδος, τηλέφωνο: 2731035388. 
  5.Γραφείο ΚΕΠ ΔΕ Πελλάνας, τηλέφωνο: 2731361012. 

  6.Γραφείο ΚΕΠ ΔΕ Οινούντος, τηλέφωνο: 2731094194. 

<  ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ 

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου